Nyheter om Olje- og energiministeren


Aker Solutions etterlyser aggressiv havvindsatsing. Freiberg mener støtten er god nok.

ARENDAL: – Hva er det som skjer her i Norge? Hvorfor utvikler vi ikke den ressursen som havvind er? Olje- og energiministeren ble utfordret fra uventet hold. Men lover ikke økt statsstøtte til en vindeventyr.

Olje- og energiministeren omtalar vasskraft-forsking som urealistisk

Statsråden stempla nyleg ein forskingsstudie om vasskraft, gjort av NTNU og HydroCen, som urealistisk. Det får fleire til å reagera.

Bunadskledde demonstrantar viste motstand mot vindkraftutbygging

GULEN (NRK): NVE seier ja til vindturbinpark i Gulen kommune, men kommunen sjølv seier nei. No vil bunadskledde innbyggjarar overtyde olje- og energiministeren om at Dalsbotnfjellet skal få liggje urørt.

«Vi ønskjer at fjella og den urørte naturen skal få ligge der for ungane og barnebarna våre»

GULEN (NRK): NVE seier ja til vindturbinpark i Gulen kommune, men kommunen sjølv seier nei. No vil bunadskledde innbyggjarar overtyde olje- og energiministeren om at Dalsbotnfjellet skal få liggje urørt.

Olje- og energiministeren vil stramme inn konsesjonsbetingelsene for vindkraft

Det kan ta mange år fra et kraftselskap får konsesjon til det begynner å bygge vindmøller. Nå varsler olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg tøffere tidsfrister.

Lysbakken: – Regjeringen gjør narr av de klimastreikende ungdommene

Olje- og energiministeren åpner opp for 90 nye blokker på norsk sokkel. Det får Audun Lysbakken til å rase.

Regjeringen lanserer ny havstrategi: - Vi sikrer næringene som er viktige for å bygge lokalsamfunn

Mandag lanserer regjeringen en ny havstrategi, som bygger videre på den påbegynte havsatsningen. Olje- og energiministeren håper satsingen kan bidra til verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling i Nord-Norge.

Kvitladalen-
Bjordalen kan bli nasjonalpark

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)I forbindelse med at Klima- og miljødepartementet bad Miljødirektoratet foreslå nye verneområde i landet, spelte fylkesmennene inn 1.300 aktuelle område. Etter silingsprosessen i direktoratet har 275 område gått vidare.

Misfornøgd med svar om flaumsikring

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) orienterte tidleg i april om at Moi ikkje er prioritert for å få tilskott til flaumsikring. Stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) meiner statsråden ikkje kan dekkja seg bak NVE, men at han må sørgja for at flaumsikringa av Moi må gjennomførast. Han har bedt Freiberg svara på når han vil sørgja for at dette skjer.

Utfordrer statsråden på flomsikring:- Kan ikke dekke seg bak underliggende etater

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Det spørsmålet har stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) stilt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Statsråden har seks virkesdager på å svare.I begrunnelsen for spørsmålet viser Hansen til at olje- og energiministeren nylig besøkte Lund kommune.- En ny flom med samme skadeomfang som ekstremværet Synne vil true NorDans mulighet til videre virksomhet i kommunen.

Ba minister om å velge et annet vann som drikkevann for Stavanger-regionen

En delegasjon fra Bjerkreim troppet onsdag opp hos olje- og energiministeren med et håp: At han ikke velger Birkelandsvatnet som nytt drikkevann for 12 kommuner i Stavanger-regionen - når det finnes et alternativ.

Vil overtala statsråden til å droppa Storavatnet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Med i delegasjonen som onsdag mønstrar i Olje- og energidepartementet, er Bente Gro Milwertz Slettebø, tidlegare leiar i Bjerkreim bondelag og nå representant for styret i Rogaland bondelag, Arne Edland, representant for styret i Bjerkreim bondelag, Kjell Sølve Helland, representant for grunneigarane rundt Storavatnet, og Ivar Are Veen, representant for grunneigarane i nedslagsfeltet.

NVE meiner Kvitlen og Sætra er eigna for vindkraft

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Norges vassdrags- og elektrisitetsdirektorat (NVE) overleverte måndag forslaget sitt til nasjonal ramme for vindkraft på land til olje- og energiministeren og til klima- og miljøministeren. I forslaget peiker NVE ut dei 13 områda som om dei meiner eignar seg best for vindmøller.Eigersund og Sokndal går heilt klar, men delar av både Bjerkreim og Lund inngår i eitt av dei 13 aktuelle områda.

Bygger ut Grieg-feltet i Nordsjøen for 6,5 milliarder

Oljeselskapet Lundin overleverte onsdag planen for utbygging og drift av et nytt felt i Nordsjøen til olje- og energiministeren.

Lundin bygger ut nytt felt i Nordsjøen for 6,5 milliarder

Oljeselskapet Lundin overleverte onsdag planen for utbygging og drift av et nytt felt i Nordsjøen til olje- og energiministeren.

Været satte en stopper for åpningen av Aasta Hansteen

Olje- og energiministeren måtte holde markering på land i stedet.

Energiministeren avviser krav om makspris på strøm

Et folkeopprop for makspris på 50 øre/kwh på strøm har fått stor spredning i sosiale medier. -Ikke aktuelt, slår olje- og energiministeren fast.

Energiministeren avviser krav om makspris på strøm

Et folkeopprop for makspris på 50 øre/kwh på strøm har fått stor spredning i sosiale medier. -Ikke aktuelt, slår olje- og energiministeren fast.

Energiministeren avviser krav om makspris på strøm

Et folkeopprop for makspris på 50 øre/kwh på strøm har fått stor spredning i sosiale medier. -Ikke aktuelt, slår olje- og energiministeren fast.

Energiministeren avviser krav om makspris på strøm

Et folkeopprop for makspris på 50 øre/kwh på strøm har fått stor spredning i sosiale medier. -Ikke aktuelt, slår olje- og energiministeren fast.

Energiministeren avviser krav om makspris på strøm

Et folkeopprop for makspris på 50 øre/kwh på strøm har fått stor spredning i sosiale medier. -Ikke aktuelt, slår olje- og energiministeren fast.

Energiministeren om dyr strøm: – Har stor forståelse

Olje- og energiministeren har stor forståelse for at folk er bekymret for dyr strøm. Zero mener det trengs tiltak for å sikre aksept for prisøkninger på strøm og drivstoff.

Olje- og energiministeren til Indre Salten

Mandag kommer olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP) til Indre Salten.

Kjapt ministerbesøk på Langholmen

Under et besøk på Langholmen fikk olje- og energiministeren presentert lokale energitiltak fra Aker Solutions til Dalane videregående.