Nyheter om Nortura


Nortura er uroa for store mengder kjøt på fryselager

NPK-NTB: Den vedvarande tørken har gjort at mange bønder ser seg nøydde til å slakte ned buskapen. Nortura er bekymra for store mengder kjøt på fryselager.
Les mer om:

Nortura bekymret for store mengder kjøtt på fryselager

Den vedvarende tørken har gjort at mange bønder ser seg nødt til å slakte ned buskapen. Nortura er bekymret for store mengder kjøtt på fryselager.
Les mer om:

Ber om importstopp i tørkekrisa

Grensa for hvor mange dyr som kan slaktes er snart nådd. Nå har Nortura og Troms Bonde- og Småbrukarlag tatt grep for å stoppe import av kjøtt.
Les mer om:

Ber om importstopp i tørkekrisa: – Vi har aldri gjort noe lignende før

Grensa for hvor mange dyr som kan slaktes er snart nådd. Nå har Nortura og Troms Bonde- og Småbrukarlag tatt grep for å stoppe import av kjøtt.
Les mer om:

Nortura kaller hjem slaktere fra ferie

Slaktere blir kalt hjem fra ferie for å være klare til å slakte dyr på grunn av den ekstreme tørken. Men kjøttprodusentene regner ikke med at kjøttet vil bli billigere selv med et stort overskudd.
Les mer om:

Tørke fører til at bøndene må slakte mer – slakterier vurderer oppbemanning

Tørke og mangel på regn gjør at flere norske bønder må sende flere dyr til slakteriene for å ha mat til de resterende dyra. – Ressurskrevende, sier Nortura.
Les mer om:

Pølsekrisen er satt på vent

Faren for at matprodusenter som Nortura i Tønsberg skal gå tom for CO₂, og således måtte stoppe produksjonen av pølser og annen kjøttmat, er ikke over. På den annen side er det ikke noe som tyder på akutt CO₂-mangel med det aller første.
Les mer om:

Nortura-underskudd på 126 millioner

Matvareprodusenten Nortura fikk et underskudd før skatt på 126 millioner kroner i første tertial. Det er en kraftig nedgang fra året før.
Les mer om:

Nortura-underskudd på 126 millioner

Matvareprodusenten Nortura fikk et underskudd før skatt på 126 millioner kroner i første tertial. Det er en kraftig nedgang fra året før.
Les mer om:

Bartnes gjenvalgt som bondelagsleder

Lars Petter Bartnes er gjenvalgt som leder for Norges Bondelag. Samtidig ble Merethe Sund innvalgt som ny styrerepresentant fra Nortura.
Les mer om:

Bartnes gjenvalgt som bondelagsleder

Lars Petter Bartnes er gjenvalgt som leder for Norges Bondelag. Samtidig ble Merethe Sund innvalgt som ny styrerepresentant fra Nortura.
Les mer om:

Brannøvelse hos Nortura

– Det er ingen brann her.
Les mer om:

Arnøybonden var blant Norges beste lammekjøtt-produsenter i fjor. Nå tar en ny generasjon over.(pluss)

Henrik Nygaard (68) fikk fat fra Nortura for gode kjøttleveranser i 2017. Ved årsskiftet tok sønnen Helge (35) over driften.
Les mer om:

De lager den beste pølsa i hele Norge

Lille Pers Kjøkken slo ut tungvektere som Nortura med sin spekepølse. – Morsomt at vi kan være best, sier salgssjef Geir Hem.
Les mer om:

Mattilsynet godtar bruk av «kalkunbacon»

Store norske leksikon fastslår at bacon stammer fra grisen, men Nortura har fått medhold i at bacon også kan lages av kalkunkjøtt så lenge det opplyses om det.
Les mer om:

Mattilsynet godtar bruk av «kalkunbacon»

Store norske leksikon fastslår at bacon stammer fra grisen, men Nortura har fått medhold i at bacon også kan lages av kalkunkjøtt så lenge det opplyses om det.
Les mer om:

Mattilsynet godtar bruk av «kalkunbacon»

Store norske leksikon fastslår at bacon stammer fra grisen, men Nortura har fått medhold i at bacon også kan lages av kalkunkjøtt så lenge det opplyses om det.
Les mer om:

Mattilsynet godtar bruk av «kalkunbacon»

Store norske leksikon fastslår at bacon stammer fra grisen, men Nortura har fått medhold i at bacon også kan lages av kalkunkjøtt så lenge det opplyses om det.
Les mer om:

Mattilsynet godtar bruk av «kalkunbacon»

Store norske leksikon fastslår at bacon stammer fra grisen, men Nortura har fått medhold i at bacon også kan lages av kalkunkjøtt så lenge det opplyses om det.
Les mer om:

Dårlig nytt for sauebøndene før oppgjøret

Overproduksjonen øker klart mer enn beregnet, ifølge nye tall fra Nortura. Det er dårlig nytt for sauebøndene før jordbruksoppgjøret som starter fredag.
Les mer om:

Nortura: Overproduksjonen øker mer enn beregnet

Overproduksjonen øker klart mer enn beregnet, ifølge nye tall fra Nortura. Det er dårlig nytt for sauebøndene før jordbruksoppgjøret.
Les mer om:

Nortura brøt hygienerutinene, fikk strengt pålegg av Mattilsynet

Slakteriansatte beveget seg mellom rene og urene soner, uten å gjennomføre pålagte hygienetiltak.
Les mer om:

For nordmenn flest blir det ikke påske uten lam på middagsbordet

Ifølge tall fra Nortura vil vi sette til livs nær 30 millioner egg i påskeuka, og hele 300 tonn bacon.
Les mer om:

– For nordmenn flest blir det ikke påske uten lam på middagsbordet

Ifølge tall fra Nortura vil vi sette til livs nær 30 millioner egg i påskeuka, og hele 300 tonn bacon.
Les mer om:

– Flere kvinner bør tørre å satse i mannsdominerte yrker

Når det kommer til likestilling har vi kommet langt i Norge, men vi er fortsatt ikke helt i mål. Fabrikkdirektør på Nortura i Tønsberg, Therese Ryan, mener flere kvinner må tørre å satse i yrker som tidligere har vært mannsdominerte.
Les mer om: