Nyheter om Nortura


Griseløft eller ryddesjau fra Nortura?

Kjøttgiganten Nortura lover nye tider for norske griser med «griseløftet». - Dette er ikke et løft, men en ryddesjau, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.
Les mer om:

Nortura relanserer produktserie med bedre dyrevelferd

Nortura vil forsøke å bøte på forbrukernes dårlige inntrykk av grisenæringen etter oppslag om dårlig dyrevelferd og høyt antibiotikabruk.
Les mer om:

Nortura relanserer produktserie med bedre dyrevelferd

Nortura vil forsøke å bøte på forbrukernes dårlige inntrykk av grisenæringen etter oppslag om dårlig dyrevelferd og høyt antibiotikabruk.
Les mer om:

Nortura relanserer produktserie med bedre dyrevelferd

Nortura vil forsøke å bøte på forbrukernes dårlige inntrykk av grisenæringen etter oppslag om dårlig dyrevelferd og høyt antibiotikabruk.
Les mer om:

Nortura føler seg presset bort fra buregg

Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, Nortura, vil legge om til nærmere 100 prosent burfri produksjon innen 2024.
Les mer om:

Nortura føler seg presset bort fra buregg

Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, Nortura, vil legge om til nærmere 100 prosent burfri produksjon innen 2024.
Les mer om:

Nortura føler seg presset bort fra buregg

Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, Nortura, vil legge om til nærmere 100 prosent burfri produksjon innen 2024.
Les mer om:

– I år går jeg 1,5 millioner i underskudd. Og jeg er blant de heldige bøndene.

Nortura slakter storfe; for harde livet. Melkegiganten Tine merker at det blir færre melkekuer på norske båser. Tønsberg-bonde Sigbjørn Grøtterød har ett ord om 2018: – Forferdelig.
Les mer om:

Gram overrasket hvis Nortura ser kun på Steinkjer(pluss)

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) er overrasket hvis Nor-tura-ledelsen ser isolert på Steinkjer-anlegget for å oppnå bedre kapasitetsutnyttelse på skjæring av gris.

Prima kjøtt blir dyrefôr(pluss)

Mer enn tusen tonn sauekjøtt ligger på lager før høstslaktingen starter. Nå har Nortura bedt om å få bruke en million kilo sauekjøtt til minkfôr og revefôr. Det er det ferske sauekjøttet som tas til dyrefôr.
Les mer om:

Nortura vurderer drastiske kutt i Steinkjer

Utreder muligheten for å avvikle skjæring ved Nortura Steinkjer.
Les mer om:

1.000 tonn sauekjøtt selges til pelsdyrfôr

Nortura har fått klarsignal til å selge 1.000 tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr. Samtidig åpnes det for å kunne å gi bort ti tonn sauekjøtt til veldedige formål.
Les mer om:

1.000 tonn sauekjøtt selges til pelsdyrfôr

Nortura har fått klarsignal til å selge 1.000 tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr. Samtidig åpnes det for å kunne å gi bort ti tonn sauekjøtt til veldedige formål.
Les mer om:

1.000 tonn sauekjøtt selges til pelsdyrfôr

Nortura har fått klarsignal til å selge 1.000 tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr. Samtidig åpnes det for å kunne å gi bort ti tonn sauekjøtt til veldedige formål.
Les mer om:

Hva skal bonden gjøre?

Det er spørsmålet Nortura og Bondelaget ønsker å stille på et fagmøte på fredag under Dyregoddagene i Gjemnes.
Les mer om:

Kjøper inn fôr fra Island

Felleskjøpet, Tine og Nortura går sammen om å kjøpe inn rundballer fra Island for å hjelpe tørkerammede bønder i Norge.
Les mer om:

Bondesamvirkene kjøper inn fôr fra Island

Felleskjøpet, Tine og Nortura går sammen om å kjøpe inn rundballer fra Island for å hjelpe tørkerammede bønder i Norge.
Les mer om:

Grovfôr fra Island til Norge

Felleskjøpet Agri har i samarbeid med TINE og Nortura, inngått avtale om import av et parti ensilert grovfôr fra Island for salg i Norge.

Lange dager på slakteriet

På Nortura girer de opp for å kunne ta i mot "historisk mye" slakt.
Les mer om:

Brann i frityrkoker på Nortura i Ringsaker

Brannvesenet har rykket ut til slakteranlegget på Rudshøgda.

Inndro fire fridager for å slakte dyr fra Østlandet(pluss)

Nortura Malvik har trukket inn fire fri-fredager i sommer for å ta unna storfe som må slaktes som følge av fôrmangel.

Fagmøte om årets grovfôrsituasjon

Felleskjøpet, Nortura, Tine, Bondelaget og Norsk Landbruksrådgivning (NLR) inviterer produsenter i Valdres til fagmøte med tema "Årets grovfôrsituasjon".
Les mer om:

Nortura er uroa for store mengder kjøt på fryselager

NPK-NTB: Den vedvarande tørken har gjort at mange bønder ser seg nøydde til å slakte ned buskapen. Nortura er bekymra for store mengder kjøt på fryselager.
Les mer om:

Nortura bekymret for store mengder kjøtt på fryselager

Den vedvarende tørken har gjort at mange bønder ser seg nødt til å slakte ned buskapen. Nortura er bekymret for store mengder kjøtt på fryselager.
Les mer om:

Ber om importstopp i tørkekrisa

Grensa for hvor mange dyr som kan slaktes er snart nådd. Nå har Nortura og Troms Bonde- og Småbrukarlag tatt grep for å stoppe import av kjøtt.
Les mer om: