Nyheter om Norges Vassdrags- og energidirektorat


Starter kraftverkbygging

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Flekkefjord Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav i februar 2015 konsesjon til bygging av Selura kraftverk i Flekkefjord kommune. Konsesjonen ble overført til Drangeid Energi AS i oktober 2018.

«Et endelig vedtak står fast»

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Vi har mulighet til å stoppe dette nå. Hvis vi sier nei må det bestilles en ny konsekvensanalyse, sa initiativtager Jostein Emil Urstad for protestmarsjen mot Skorveheia vindkraftverk til Agder søndag.Det viser seg imidlertid at det som det nå er mulig å påvirke er utformingen av miljø, transport og anleggsplanen og søknaden om endring av effekt.

Direktør frå Vigrestad gjer heile NVE inhabil i vindpark-sak

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Direktøren i Norges vassdrags- og energidirektorat, Kjetil Lund, er frå Vigrestad og har nær familie som kjempar mot etablering av vindmølle på Friestad i Hå.

Kvitladalen-
Bjordalen kan bli nasjonalpark

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)I forbindelse med at Klima- og miljødepartementet bad Miljødirektoratet foreslå nye verneområde i landet, spelte fylkesmennene inn 1.300 aktuelle område. Etter silingsprosessen i direktoratet har 275 område gått vidare.

FOT med på protestmarsj

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Søndag arrangerer DNT støttemarsj for naturen på 14 steder rundt om i Norge. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur. Flekkefjord og Oplands Turistforening støtter marsjen.- Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur.

Må ha 100.000 liter vann i timen til snøkanoner

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)På vegne av Knaben Alpinanlegg søker fagleder Svein Åge Omland fra Cowi om uttak av vann fra Knabeåna til snøproduksjon i alpinanlegget på Knaben.

Søker om større møller

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Norsk Vind Skorveheia AS fikk i 2008 grønt lys fra bystyret i Flekkefjord kommune og på slutten av 2013 konsesjon for etablering og drift av Skorveheia vindkraftverk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Konsesjonen ble stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) i april 2015.Fjellområdet ligger mellom Fjellse og Kvanvik og er godt synlig fra fylkesvei 44 mellom Langevann og Skollabakken.

Leserbrev: Rasproblematikken

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Den tragiske hendelsen i Lia i desember 2015 satte en støkk i oss alle i Longyearbyen, og i mange på fastlandet. Så kom det helt uventet et nytt ras i februar 2017 fra Sukkertoppen. Det til tross for at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mente at det ikke forelå noen fare for ras som kunne true bebyggelsen (dette har NVE senere beklaget). Siden har det kommet to nye utredninger om klimautvikling og rasfare.

Lover å fortsette aksjonene mot omstridt vindpark(pluss)

Torsdag mottok Trønderenergi tilbakemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat om de geotekniske undersøkelsene i Hestdalen. Det skal bygges vindpark i området som ligger i grenseland mellom Flatanger og Osen kommune.

Misfornøgd med svar om flaumsikring

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) orienterte tidleg i april om at Moi ikkje er prioritert for å få tilskott til flaumsikring. Stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) meiner statsråden ikkje kan dekkja seg bak NVE, men at han må sørgja for at flaumsikringa av Moi må gjennomførast. Han har bedt Freiberg svara på når han vil sørgja for at dette skjer.

Krev svar etter vinterstengt museum: – Det er skuffande og dårleg

Grunnvannsnivået langs kysten i Sør-Norge nærmer seg et alarmerende lavt nivå. Det viser målinger som gjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Kan få luke på 11 poeng til Rosenborg

Grunnvannsnivået langs kysten i Sør-Norge nærmer seg et alarmerende lavt nivå. Det viser målinger som gjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Dette vannkartet bekymrer ekspertene

Grunnvannsnivået langs kysten i Sør-Norge nærmer seg et alarmerende lavt nivå. Det viser målinger som gjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Ekspertar: – Dette kan verte alvorleg

Grunnvannsnivået langs kysten i Sør-Norge nærmer seg et alarmerende lavt nivå. Det viser målinger som gjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Store forskjeller i grunnvannstanden: – Bekymringsfullt

Grunnvannsnivået langs kysten i Sør-Norge nærmer seg et alarmerende lavt nivå. Det viser målinger som gjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Svært lav grunnvannstand i deler av Rogaland

Grunnvannsnivået langs kysten i Sør-Norge nærmer seg et alarmerende lavt nivå. Det viser målinger som gjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Betydelig snøskredfare: NVE oppjusterer farenivået i Salten og Svartisen-området

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Skredfaren øker noe i forbindelse med mildværet. Det er fare for naturlig utløste våte skred, i høyfjellet kan det gå enkelte store skred, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE) i et ferskt varsel.De oppjustererfarenivået for skred fra farenivå 2 til farenivå 3.Videre skriver de at alle bør unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet.

- Når kommer flomsikringen?

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Langholm Hansen viser til at ministeren nylig besøkte kommunen og bedriften NorDan, som har virksomheten sin truet hvis det skulle komme en ny flom med samme skadeomfang som «Synne».- Etter denne flommen har NorDan hatt besøk av en rekke stortingspolitikere og ministere som har gitt inntrykk av at flomsikring på stedet vil bli prioritert.

Går imot konsesjon

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Kraftselskapet har sendt inn to søknader til Norges vassdrags- og energidirektorat om få regulere fire vann til kraftproduksjon i Lund kommune. Reguleringene vil benyttes i Vestre Neset, Østre Neset og Nedre Neset kraftverk, og omfatter regulering av Sætravatn, Ljosvatn, Øvre- og Nedre Rundtjørn og Åmstadvatn.

Utfordrer statsråden på flomsikring:- Kan ikke dekke seg bak underliggende etater

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Det spørsmålet har stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (Ap) stilt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Statsråden har seks virkesdager på å svare.I begrunnelsen for spørsmålet viser Hansen til at olje- og energiministeren nylig besøkte Lund kommune.- En ny flom med samme skadeomfang som ekstremværet Synne vil true NorDans mulighet til videre virksomhet i kommunen.

Her starter en gigantisk oppgradering av strømnettet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Oppgraderingen skal pågå de neste 10-20 årene i Sør-Rogaland.Hå-ordfører Jonas Skrettingland fikk gleden av å ta det første spadestikket på nye Opstad transformatorstasjon, samt ny 132 kV-kraftlinje mellom Opstad og Bjerkreim transformatorstasjon. Transformatorstasjonen skal ligge like ved Åna fengsel.- Nå får vi en trygg strømforsyning for mange år framover, og det er grunnleggende for samfunnsutviklingen.

God mulighet for enda høyere temperatur

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Sør-Norge og Nordland omtrent opp til Bodø kan vente seg finvær den første helgen i påsken. Lenger nord blir det litt gråere - men ikke veldig dårlig vær.- Det er ikke så mye vær å snakke om, sier vakthavende meteorolog Håvard Thorset ved Vervarslinga for Nord-Norge til NTB.I denne sammenhengen er det godt nytt.

Lurer du på om snøen holder til påske?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har svaret.

NVE kartlegger kvikkleire på Vestlandet

En storstilt kartlegging av kvikkleire på Vestlandet skal gi kunnskap som kan hindre ulykker. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står bak prosjektet.

Vil ha det beste fra skissene

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Kvinesdal har store planer og ambisjoner for Liknes. Torget kan få et stort tak over seg og det er foreslått et digert tårn ved elva. Men kommunen har valgt å prioritere flomsikring og etablering av vitensenter.