Nyheter om Nord-Aurdal


Sjetteklassingane fekk ei ganske annleis avslutning på skuleåret – var tre veker på på rådhuset

– Tusen takk for det tre veker lange besøket på rådhuset til 6.-trinn ved NABS, skriv Nord-Aurdal kommune på heimesida si.
Les mer om:

Strømtrøbbel i Nord-Aurdal og Vestre Slidre: Måtte hente aggregat for å få strøm til hyttefelt

ValdresEnergi Nett har hatt flere feil i strømnettet mandag ettermiddag, kveld og natt. Tirsdag morgen har alle kunder fått strømmen tilbake, men noen ved hjelp av en midlertidig løsning.

Her river de i Våningsvegen

Nå er den ene av Nord-Aurdal kommunes kommunale boliger i Våningsvegen jevnet med jorda. Her kan du se hvordan det gikk til. Film: Erik Eggum
Les mer om:

Motordur og miljødriv

Motordur og miljøbevissthet er kanskje ikke ordene man raskest kobler sammen. Nylig ble imidlertid Bilservice Valdres første bilverksted med Miljøfyrtårn-bevis i Nord-Aurdal.
Les mer om:

Brannmannskapene i Nord-Aurdal brannvesen smilte bredt da de fikk overlevert en ny brannbil til 4,6 millioner kroner. – Nå blir vi slagkraftige

– Dette er den første brannbilen vi har fått inn etter at det ble gjennomført ROS-analyse og kommunestyret vedtok investeringene, sier beredskapsleder Ivar Svensson i Nord-Aurdal brannvesen. Prislappen er 4,6 millioner kroner og neste år får brannvesenet en brannbil til som er millionen dyrere.

Nord-Aurdal: Politisk tilslutning til krav om oppløsning av Kommunerevisjon

Kommunestyret i Nord-Aurdal har vedtatt å bruke Innlandet Revisjon IKS som sin revisor. Kravet om oppløsning av Kommunerevisjon IKS er framsatt.
Les mer om:

Asfaltering i gang på fv. 33 over Tonsåsen

Fylkesveg 33 blir bygget ut på en ti kilometer lang strekning mellom Skardtjednet i Etnedal og Tonsvatnet i Nord-Aurdal, og på en én kilometer lang strekning øst for krysset med E16 på Bjørgo. Dermed vil vegen få gjennomgående god standard på hele strekningen mellom Dokka og Bjørgo.

Enstemmig vedtak om taktilskudd i Nord-Aurdal, uten forbehold om hva andre kommuner gjør

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flertall i kommunestyret i Nord-Aurdal for å gi 250.000 kroner i støtte til rehabilitering av taket på museet.

Nå blir Våningvegen 14 og 16 jevna med jorda

I høst bestemte Nord-Aurdal kommune at den nedslitte kommunale boenheten i Våningvegen skulle rives, og nå er arbeidet i gang.
Les mer om:

Mottatt 240.000 fra Utdanningsdirektoratet

Nord-Aurdal folkebibliotek har mottatt 240.000 i utdanningsstøtte til å styrke samarbeid mellom skolene og biblioteket - og først og fremst førskoletrinnet, samt prioriterte prosjekter som er nyskapende på det digitale feltet.
Les mer om:

Lynnedslag førte til branntilløp. Nord-Aurdal brannvesen har rykket ut til Øvre Brenna på vestsida av Strandefjorden

Lynnedslag førte til branntilløp onsdag. Nord-Aurdal brannvesen rykket ut til Øvre Brenna på vestsida av Strandefjorden
Les mer om:

Frp og Rødt vil ha Nord-Aurdal

Etter lunsj er behandlinga av lokalisering i Musikk i Innlandet i gang i møtet i fylkestinget.
Les mer om:

Endelig oppgjør i musikkslaget

Det har blitt kjempa hardt og lenge lokalt for å få fylkets millionsatsing på musikkfeltet til Valdres. I dag faller endelig avgjørelse om det er Nord-Aurdal, Elverum eller Gjøvik som skal få huse Musikk i Innlandet.

10. klassingene tok Synshorn Via Ferrata på strak arm

På grunn av koronapandemien ble ikke avslutningsturene for 10. klassingene rundt om på ungdomsskolene i Valdres helt som planlagt. Øystre Slidre ungdomsskule og Nord-Aurdal ungdomsskole la turen i stedet til Synshorn Via Ferrata.

– Har kasta bort ressurser

Høyres Vegard Riseng går mot flertallet i egen gruppe i fylkestinget og stemmer for Nord-Aurdal som vertskommune for Musikk i Innlandet.
Les mer om:

Håpar musikknederlag kan gje dansesatsing

Lokale fylkestingspolitikarar kritiserer prosessen knytt til val av lokalisering for Musikk i Innlandet og ser slaget som tapt for Nord-Aurdal alt før saka skal opp i fylkestinget til veka. Likevel har dei ikkje gjeve opp håpet om ei felles kultursatsing for fylket i Valdres.
Les mer om:

Se kulturskoleelevenes hjemmeøving

Også Nord-Aurdal kulturskole har hatt digital hjemmeundervisning i år tilknyttet korona-pandemien.
Les mer om:

Starter fritidsklubb med stor vekt på motor i Nord-Aurdal

Tirsdag arrangerer Nord-Aurdal kommune infomøte for de som kunne tenkt seg å være med i veilederteamet.
Les mer om:

- Vi har bedt Fylkesmann i Innlandet om en lovtolkning

Eivind Akervold anklager kommunen for saksbehandlingsfeil. Selv sier kommunen at intensjonen var å rette opp en feil. Nå har Nord-Aurdal bedt fylkesmannen om en lovtolkning.
Les mer om:

Byggeselskap konkurs i Nord-Aurdal og nye daglige ledere i Vang

Siste nytt fra næringslivet i Valdres uke 23, 02. juni til 07. juni.

– Mange lever som om det ikke er korona!

– Selv om vi for øyeblikket har få smitta, så kan situasjonen raskt forandre seg. Derfor bør folk fortsatt holde en meter avstand, være friske i møte med andre og ha god håndhygiene, sier kommuneoverlege i Nord-Aurdal, Per Einar Jahr.
Les mer om:

Sikret strandsonen, naturen og dyrelivet ved Ølsjøen

19 av 21 representanter i kommunestyret i Nord-Aurdal sa nei til utbygging av flere hytter ved Ølsjøen i Tisleidalen. Kun Høyre sa ja til utbygging.
Les mer om:

15 mill. kroner fordelt til flomforebygging i Innlandet – 605.000 til Valdres

Fylkesmannen i Innlandet har tildelt midler til tiltak som raskt kan settes i gang for å hindre flomskader. I Valdres har Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Øystre Slidre fått til sammen 605.000 kroner.

– Faller på sin egen urimelighet

– Hvis ikke Nord-Aurdal som har sin store styrke innen kultur og musikk, får tildelt oppgaver og arbeidsplasser på det området vi er sterkest på – hvilke oppgaver kan da legges til Valdres?
Les mer om:

Nå åpner skolene i Nord-Aurdal opp for mer undervisning. Det blir fire dager på skolen for elevene på ungdomsskolen

I et brev til foreldre og foresatte onsdag skriver rektor Elisabeth Bråten ved Nord-Aurdal ungdomsskole at det åpnes opp for fire dager med skoleundervisning per uke allerede fra torsdag 28. mai, mens det onsdag er hjemmeskole. Dette kommer etter at kommuneoverlege og kommunalsjef har hatt befaring ved skolene.
Les mer om: