Nyheter om Nesflaten


Fleirtal for delt løysing og kjøkken på Sand, men overlet stordebatten til kommunestyret

Framtidas omsorg er ei stor sak, men den var på ingen måte den einaste under gårsdagens formannskapsmøte og på ingen måte først på sakskartet. Seks timar hadde dei folkevalde bak seg med saker og debatt, før det rundt klokka 15 var tid for å begynna på ei sak der det nå ikkje manglar på alternativ, men der lokaliseringsspørsmålet er eitt av dei heitaste. To for levekårsutvalets innstilling Som kjent har eit samrøystes levekårsutval lansert eit heilt nytt alternativ etter forslag frå Mads Drange og Ap, og dette

Må framleis leva med ueigna buss-stopp i Gata

Grendeutvala både nå Nesflaten og Suldalsosen lurer på kva kommunen har gjort i saka for å få til ein betre plass til busstopp. I januar skreiv avisa om frustrasjon blant reisande som ikkje finn bussen. Tidlegare stod bussen like ved kaien der hurtigbåten legg til.

Bilberging på riksveg 13 i Botnen – vegen stengt

Like før klokka 12 i dag melde Vegtrafikksentralen at vegen mellom Nesflaten og Røldal er stengt grunna bilberging. Rundt klokka kvart over eitt skriv trafikksentralen på Twitter at å berga køyretøyet kan ta to til tre timar før vegen blir opna.
Les mer om:

Heldig tipsar frå Nesflaten

Nå er det avgjort. Fjorårets tipsar er Odd Bakka frå Nesflaten, månadsvinnaren frå februar i fjor. Vil ha avisa i papir – Dette var kjekt, seier han og smiler godt. Som årets tipsar mottar han gåvekort til ein verdi av 3000 kroner. Bakka, som tidlegare dreiv gard og nå jobbar som dreng på same garden, er ein ivrig avislesar. – Eg abonnerar sjølvsagt på avisa. Både Suldalsposten og Vest-Telemark Blad må eg følgja med i.

Suldalsbedrift serverer smaken av Norge

Hotellet på Nesflaten stiller med tre tilsette på Fjord-Norge-standen der fylka Vestland, Rogaland og Møre- og Romsdal er representert. Brunost til kontinentet Olav Lindseth fortel at tyskarane, som det er flest av på messa, er interessert i norsk fisk, som laks.

Oluka har slutta som einingsleiar ved introtenesta

Ingeborg Sæbø Oluka har sagt opp stillinga si som einingsleiar for vaksenopplæringa og introtenesta. I januar starta ho i ny jobb i Det Norske Misjonsselskap. Oluka har vore leiar for introtenesta og vaksenopplæringa sidan 2015, før det var ho rektor på Nesflaten i tre år. Kommunalsjef for oppvekst, Ingebjørg Rullestad Gjerde, seier at Rainer Speth, som har vikariert for Oluka det siste halve året, vil vera i stillinga ut mars, og at han er innstilt på å hjelpa til i ein overgangsperiode.
Les mer om:

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Låge fødselstal i år igjen

Fødselstal-fasiten viser 36 fødslar i løpet av fjoråret. Langt fram til eit nyttårsbarn – Me slo så vidt fjorårstalet, slår jordmor Silje Handeland fast på telefon frå Sauda. Ho er ikkje overraska over fjorårstala, men meir overraska over at”nyttårs-barnet” først kjem når våren nærmar seg. – Det er ikkje venta før i mars i Suldal, og det har eg ikkje vore med på før, seier jordmora som meiner at januar og februar har brukt å vera gode fødselsmånader i kommunen. – Veldig uvanleg.

REFERAT: Supre O-løyper frå Suldalshallen

Onsdag arrangerte Suldal O-lag den 3. Vinter-O-karusellen denne sesongen. Det var flott løpsvêr, med seks grader, opphald og lite austavind. Denne gongen var det litt færre unge som deltok, medan det blei hard konkurranse i mellom-løypa. Totalt var det 14 deltakarar med. Stor fart i løypene I kortløypa var det berre Marte Krogh som deltok, men ho sprang sikkert og godt og fann postane på det nye sprintkartet i fin stil. I mellom-løypa var det heile seks deltakarar som sprang på tid.

Manglande avislevering i fleire grender

Grunna svikt i levering til Posten, vil fleire av abonnentane ikkje få avis i dag. Dette gjeld grendene Jelsa, Erfjord, Nesflaten, Kvilldal/Saurdal og andre som får levert Suldalsposten av Posten. Desse abonnentane får avisa i morgon, torsdag. Me beklager dette. Avisa ligg open for alle HER.
Les mer om:

– Lat eldre heimebuande få maten frå private næringsdrivarar i si eiga grend!

Kva er vitsen med å investera pluss/minus 40 millionar kroner i nytt sentralkjøkken og kok/kjøl-opplegg når det finst storhushaldningskjøkken i dei fleste grendene rundt om? Varm debatt om storkjøkken Det er spørsmålet næringsforeninga og Lindseth stiller rett før politikarane nå skal i gang med å behandla rådmannens forslag til budsjett, der nytt storkjøkken er ein av dei heite potetene. Det planlagde sentralkjøkken som skal serva alle heimebuande eldre og andre som treng mat heim, er vedtatt, men det har ikkje mangl

Ingri Helena (14): – Har de gløymt brua vår?

Suldalsposten blei med niandeklassingen over brua ein tur nyleg. Kjenn korleis det gyngar! Havrevoll tar tak i rekkverket og får heile konstruksjonen til å rista. Brua kom opp midt på 60-talet under anleggstida på Nesflaten og var den gong dimensjonert for lastebil som frakta masse frå grustaket på Nesflaten-sida til Kilen. Nå er brua ein kjærkommen snarveg for bygdefolket. – Skuleungane brukar den, og så spring me over når me har 3000 meteren i gymmen, men du ser; det er ikkje bra her, peikar ho. Den stor

Folketalet synk og sentraliseringa går også i Suldal

Ved sist teljing, var folketalet 3794 i Suldal, og det er ein nedgang på 42 i løpet av eit år. Og rådmannen dokumenterer effektivt at sentraliseringstrenden som går over Norge, også gjeld i Suldal. Frå grendene til Sand Folk flyttar frå grendene og til Sand, som med dagens 1399 innbyggjarar har fleire folk enn i 1999 då talet var 1369. Både Halvøya, Jelsa og Nesflaten har hatt betydeleg nedgang dei to siste tiåra, på Nesflaten bur der nå 220 innbyggjarar, mens talet i 1999 var 278. Og mens det internt i kommun

Klart hovud, varmt hjarte, flinke hender og god helsa

Ein god time før dørene opnar på grendehuset i Kilen er det god aktivitet på huset. Inne i salen er det meste klart. Fint pynta bord og dekka til 104 gjestar. Dagen før var dei 14 medlemmane i sving med å laga til fest og rigga til oppgåveutstillingane. Dei unge er sjefen I førebuingsvrimmelen dukkar ei blid Oddny Sjøvoll opp i foajeen saman med mannen. Dei er invitert til festen og har tatt turen frå Grimstad til Nesflaten. – Er det ikkje 4H-suppe?!

Distriktsmusikarane legg ut på barokkturné

Distriktsmusikar Jan Gunnar Sæbø fatta interesse for cembaloet i Sand kyrkje. Slikt kan det fort bli turné av. Suldal rundt Allereie i kveld, tysdag, spelar musikarane i Marvik kapell. Dei neste dagane skal dei spela i kyrkjene i Suldalsosen, Sand, Erfjord og Jelsa, i tillegg til Energihotellet på Nesflaten. – Cembaloet er jo ein replika av barokkens dominerande klaverinstrument. Etter mange timars arbeid på instrumentet, er det nå til å spela på.

Over 320 000 kroner frå Suldal til TV-aksjonen

Det er nokre tusenlappar færre enn på dei tre siste TV-aksjonen. Av summen på 324 024 kroner vart om lag 145 000 kroner samla inn av bøsseberarane i går søndag. Inkludert i denne innsamlingssummen er 8 183 kroner gitt frå Vinjar skule og 11 715 kroner frå Marvik skule.

50 000 kroner frå Hydro Energi Røldal-Suldal til årets TV-aksjon

– Det er viktig at alle, også andre bedrifter i Suldal, blir utfordra til å støtta denne aksjonen, meiner kraftverksjefen på Hydro Energi på Nesflaten. Årets TV-aksjon går til CAREs arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av verdas mest sårbare område. TV-aksjonen skal gi kvinner moglegheit til å tena eigne pengar, bestemma over eigen kropp og få sin stemme høyrt.

Rådmannens innstilling til årets siste tildelingsrunde frå Ulla-Førre fondet: Har tatt signalet om å droppa skulderklappa

Olav Lindseth og Gunhild Moe ønskjer å heva Energihotellet til eit nivå som stettar kravet til det såkalte ”new nordic luxury». Utviding av spisesal og kjøkken Drivarane av Energihotellet på Nesflaten søkjer nå både tilskot (900 000 kroner) og eit lån på 2,5 millionar kroner for å ta hotellet vidare. I første omgang handlar det om å utvida dagens spisesal, utviding av kjøkkenet og å få to nye suitar på plass. Finsliping av standarden Men den langsiktige planen i trinn to er å byggja ein heilt ny res

Musikk, pengedryss og skyhøg stemning

Nesten 1000 frammøtte fekk fredag kveld ein godtepose av ein kveld i Saudahallen.

Legg nytt vegdekke fredag, sjå alle bilda frå raset på Suldalsvegen

Rv 13 mellom Suldalsosen og Nesflaten er forlengst opna og køyrbar etter raset før helga. Men meir enn 1000 kubikkmeter med stein frå 200 meters høgd har merkt vegen og rasert støttemuren og autovernet på staden. Nytt autovern er på plass nå, og denne veka skal dekket fresast og fredag blir det lagt nytt dekke. Muren krev meir planlegging før oppbyggingsarbeidet kan i gang. Ventar på geolograpporten Hjå Statens vegvesen ventar byggjeleiar Angelica Chamorro på den endelege geolograpporten etter raset.

Satsar på å opna vegen seint i ettermiddag

Arbeidet med å rydda raset er i gang ved Krokanesodden på rv 13 mellom Suldalsosen og Nesflaten, og går det etter planen, er vona å kunna opna vegen delvis seint i ettermiddag i dag, laurdag. Høgt ovanfrå Det fortel Peer Einar Klungtveit i Statens vegvesen nå rett over klokka 13. Raset som gjekk i går føremiddag, er komme høgt ovanfrå, rundt 200 meter, og i morgontimane i dag har fjellklatrarar vore oppe i fjellsida og reinska der. Nå startar arbeidet i vegbanen.

Begynner ryddearbeidet klokka elleve i dag-gir ny vurdering i ettermiddag

Vegen er framleis stengt ved rasstaden på rv 13 mellom Nesflaten og Suldalsosen, men i dag startar ryddearbeidet. Reinskar fjellsida først Eit klatrelag vil bli floge opp i fjellsida for å reinska den, og deretter er planen at maskinane på bakken begynner arbeidet klokka elleve nå i føremiddag. Det vil bli gitt ei ny vurdering av status på vegen før klokka 15.00 i dag, melder vegvesenet på Twitter.
Les mer om:

Opnar ikkje vegen i kveld-håper på delvis opning i morgon

Nå klokka 17.30 er geolog i gang med å vurdera rasstaden på rv 13 ved Lauvvik mellom Suldalsosen og Nesflaten, men det er klart at vegen ikkje vil bli opna i kveld. Kjenner ikkje skadeomfanget på vegen Håpet er å begynna rydding i morgon og å kunna opna vegen delvis då.

Vil ta fleire timar før vegen blir opna

Vegtrafikksentralen vest – Rogaland fekk inn melding klokka 11.16 om raset ved Lauvvika på Suldalsvegen, rundt fire kilometer sør for Nesflaten.

Stort ras stengjer rv 13 mellom Nesflaten og Suldalsosen

Eit stort ras stengjer heile vegbreidda ved Bismarvik, fire kilometer sør for Nesflaten.Suldalsposten kjem tilbake med meir. 
Les mer om: