Nyheter om Nesflaten


Ser ikkje lys i tunellen

Bjørn Arild Fossåen i Statens Vegvesen og ansvarleg for tunellane i Suldal, kan ikkje trøysta vegfarande i Suldal med at tunellane det gjeld blir lys-sette i nær framtid. Står på pengane – Det kjem ikkje til å skje noko i nær framtid. Dei fleste tunellane det gjeld, ligg for langt vekk frå energiforsynings-nettet, og det kostar for mykje å leggja straukablar fram til tunellen. Me er heilt avhengige av budsjettmidlar om det skal skje noko; det seier seg sjølv at dette blir kostbart, forklarer Fossåen.

Finn fram kikkert og fuglebok

I Suldal, som i resten av landet, er det kjøttmeisen det er flest av. Det er sendt inn registreringar frå 30 – 40 hagar her i kommunen. Dårleg fugleår? Fugle-entusiast Rune Roalkvam på Sand ladar opp til helgas teljing, men meiner det teiknar til å bli eit dårleg fugleår, med få artar i hagen. – Det er store forskjellar frå år til år, men det er flest kjøttmeiser, og den er jo litt kjedeleg, då, meiner han.

Utan rektor på Vinjar skule

Kommunalsjef for oppvekst, Ingebjørg Rullestad Gjerde, skildrar situasjonen som forferdelege uheldig. Med berre to søkjarar på to utlysingar i haust, innser ho det å rekruttera leiarar i skulen ikkje er lett. Nær løysing to gonger Ho fortel at to gonger har leiarløysinga vore svært nær ei landing. – Nå jobbar eg intenst med å få til ei løysing, seier Rullestad Gjerde. Rektor ved Nesflaten oppvekstsenter, Kristine Bøe Berge, fekk før jul tilbod og takka ja til ei todelt rektorstilling ved dei to skulane fram til sommaren, men valde i romjula å trekkja seg frå denne.

Ny pris til butikken på Nesflaten

– Det er stor stas å bli lagt merke til. Ein energiboost og stadfesting på […]
Les mer om:

Regn og ras stengjer to fylkesvegar

Også i Suldal fører store mengder nedbør til problem for vegane. Nå klokka 10.45 melder politiet på Twitter at vegen mellom Bråtveit og Nesflaten er stengt grunna flaum, og i Hylsfjorden er vegen mellom Ørlandsneset og Tengesdal stengt grunna ras. Vegtrafikksentralen opplyser nå rett før klokka 11.30 at entreprenør er på veg til vegen i Hylsfjorden for å opna vegen. Også vegen til Bråtveit reknar sentralen med at vil bli opna nå i dag. Suldalsposten kjem tilbake med meir. Følgjer med Vegansvarleg i kommunen, Morten Aarhus, seier dei kommunale vegane så langt har klart seg godt.

Bil i fjellveggen

Ein bil har køyrt i fjellveggen mellom Suldalsosen og Nesflaten, omlag 300 meter frå Hylstunnelen i retning Nesflaten. Alle naudetatar har rykka ut til staden. Politiet fekk melding om hendinga klokka 12.30. Tre personar i bilen Politiets operasjonsleiar opplyser nå klokka 13 at deira patrulje endå ikkje er framme, men at det var tre personar i bilen, og at samtlege har komme seg ut av bilen ved eiga hjelp. Ambulanse og brannmannskap er framme ved ulukkesstaden.

Trafikkulykke i Suldal

En bil skal ha kjørt inn i en fjellvegg på riksveg 13, omtrent 300 meter fra Hylstunnelen i retning Nesflaten.

Siste tur for Suldal Billag

Neste gong han skal på jobb køyrer han frå Nesflaten til Sand, men då som sjåfør for Tide Buss. Gjer det beste ut av det At det er ein spesiell dag, legg ikkje Frank skjul på. Etter så mange gode år i Suldal Billag, vert det rart å køyra buss for ein annan arbeidsgivar. – Men det er slik livet er. Anbodsprosessane går sin gang. Det er viktig å ikkje ta med seg negative tankar vidare inn i ny jobb. Me gjer det beste ut av det. Utan slips og med korte erme Det er ein strålande sommarkveld på Sand då bussen kjem køyrande frå Håra.

Ingen brann på Nesflaten skule

Brannvesenet melder at det er ingen brann på Nesflaten skule og at røykutviklinga har opphøyrt. […]

Røyk frå Nesflaten skule

Politiet melder på Twitter 16.52 om røykutvikling på Nesflaten skule. Nødetatene er på veg. Suldalsposten […]
Les mer om:

Fylkestinget ber om forskotteringssak, næringslivet vil ha meir trøkk

Det er eit samrøystes fylkesting som nå ber om å få ei sak om forskottering av rassikring av Rødsliane for å få fortgang i prosjektet. Forslaget blei sett fram av Senterpartiets Arne Bergsvåg, som er leiar av fylkets samferdsleutval. Ligg i plan-bakevja Rødsliane er rekna som Rogalands mest rasfarlege vegstrekning og fekk nyleg bronseplass i NRKs kåring av landets verste vegstrekningar. Den planlagde rassikringstunellen fekk likevel ikkje plass i handlingsdelen av Nasjonal Transportplan (NTP), prosjektet ligg i siste del av planen med ein førespegla oppstart først i 2024.

75 km/t i 60-sona

Nøyaktig kor er ikkje oppgitt, men ein stad på riksveg 13 mellom Lovra og Nesflaten […]
Les mer om:

Fleirtalet seier nei til flytting

Med elleve mot åtte stemmer avgjorde kommunestyret i kveld, etter ein lang og engasjert debatt, at ungdomssteget på Nesflaten skal bestå som i dag. Einsleg i Sp Senterpartiet, unntatt Magne Langeland, som er for å flytta ungdomssteget til Sand, SV og Venstre utgjorde fleirtalet. KrF, Høgre, Ap og Magne Langeland (Sp)utgjorde mindretalet. Les alt frå debatten i papiravisa neste onsdag.
Les mer om:

To førarkort beslaglagde i Suldal

Ein saudabu i førtiåra fekk førarkortet beslaglagt etter å ha blitt stoppa i ein promillekontroll ved Ropeid i dag tidleg. Etter utandingsprøven på staden, blei mannen tatt med til legekontoret for blodprøve. Av vegen ved Nesflaten Politiet fekk også ting å gjera lenger oppe i Suldal natt til laurdag. Der køyrde ein mann frå Suldal under 20 år av vegen på riksveg 13 ved Nesflaten, og politiet fekk melding klokka 04.20. Politiets operasjonsleiar opplyser at mannen har forklart at han duppa av. Han skal ikkje ha blitt skadd i utforkøyringa, og han samtykka til at førarkortet blei beslaglagt.
Les mer om:

Handverkar-firma konkurs

Rh Eiendom og Håndtverker Tjenester as, med adresse Nesflaten, er slått konkurs i Haugaland Tingrett. Første konkurs i år I kjennelsen frå tingretten framgår det at konkursbegjæringa kom frå eit trelastfirma i Oslo etter ubetalte rekningar. Sidan skuldnar ikkje møtte i retten, eller hadde gyldig fråvær, avgjorde retten saka på grunnlag av saksøkjars framstilling. Ifølgje Brønnøysundregisterne er dette den første konkursen i Suldal så langt i år.

Suldal: Eiendoms- og håndverkerfirma konkurs

Rh Eiendom og Håndtverker Tjenester as på Nesflaten er slått konkurs i Haugaland tingrett.
Les mer om:

Levekårsutvalet vil ikkje leggja ned u-skulen på Nesflaten

Det blei lite debatt, men desto fleire hjartesukk og vitnesbyrd om tvil og innvendig kamp då dei fem folkevalde i levekårsutvalet i dag hadde saka på bordet i ettermiddag. Reisetid-samvitet Berre Aps Johne Johnsen stemte mot Nina Østebø (V) sitt forslag om å la ungdomsskulen i Øvre Suldal halda fram som i dag, elles fekk Venstres forslag støtte frå Ola Jelsa (Sp), Tone Mari Sand (SV) og Sverre Underbakke (H). Dermed fall rådmannens innstilling om å leggja ned ungdomssteget frå skuleåret 20/21.

Krafthjartet Suldal 

Ære være dei som har bidratt til at Suldal si rolle som kraftprodusent får prime time-tv ein måndag kveld, som tilfellet var då Norge Nå rigga seg til med studio på Nesflaten. Der fekk lokale aktørar visa fram kva verdiskaping som skjer her og kva kulturelle skattar som har følgt med. Krafthistoria vår er stor og sterk, men er på langt nær så eksponert og løfta som det den fortener. Potensialet for eit nytt krafteventyr i Ryfylke og Rogaland var tema for Ryfylke IKS sitt seminar på Spahotellet på Hjelmeland nyleg.

Innstiller på flytting til Sand

Om få år blir ungdomssteget i Øvre Suldal mikroskopisk. Rådmannen meiner flytting til Sand skule må til frå og med 2021 og vil løysa reiseveg-problemet med direkteskyss. På tvers av høyringssvara Innstillinga går på tvers av alle høyringssvar; samarbeidsutvalet, grendeutvalet, elevrådet og klubben ved skulen vil alle at ungdomssteget blir i bygda. Alternativa om delt veke mellom Nesflaten og Sand og det å flytta til Røldal er parkerte. Det er kommunestyret som har bede rådmannen om å vurdera framtida til ungdomssteget på Nesflaten.

NRK og Norge nå til Nesflaten

NRK-programmet Norge nå skal i neste veke ha ein runde i Rogaland med start i bygda i øvre Suldal. Kraft som tema Med Nesflaten som studio, blir det ein halvtimes sending. Reporter Kjersti Hetland frå NRK Rogaland er medprogramleiar saman med Tarjei Strøm. Tema for sendinga er vasskraft, og Hetland fortel til avisa at dei kjem til bygda alt søndagen. Som utereporter skal ho bli med Gunhild Moe på industri- og arkitektursightseeing. Sjølve direktesendinga skal skje frå kontrollrommet, i den såkalla ufoen, hjå Hydro i Kilen.

Fleire feilstava skilt i Suldal

Suldalsposten skreiv i sist papirutgåve om to vegskilt i Suldal som er skrivne feil: Sundalseid ved riksveg 13 på Steine, som skal visa veg til Suldalseid, og Vormestrand-skiltet, som står ved fylkeveg 46 på Ropeid. Det står Vormstrand på skiltet, og slik har det stått i mange år. Ein lesar på Nesflaten har sendt redaksjonen bilde frå øvre Suldal med ein ny namnevariant av Juvåna. På skiltet til Statens vegvesen står det Gjuvsåna, ein heilt annan skrivemåte enn det innbyggjarane og Kartverket opererer med.

– Til kamp mot sniglane

Nå vil Suldal kommune ta opp kampen mot brunsniglane og har alliert seg med grendeutvala og Suldal Hagelag. Solfrid Wannberg, hagelagsleiar, er motivert og stridslysten. – Denne kampen vil me vinna, seier ho og oppmodar alle til å møta opp på informasjonsmøtet i morgon. Stort problem For krigen mot brunsniglane kan ikkje vinnast om ikkje hage-eigarane står samla. Skjønt å vinna krigen, det meiner ekspertane ikkje er mogleg.

Opnar vegen igjen

Rasstaden er rydda, og nå klokka 15.00 opna Statens vegvesen igjen vegen mellom Nesflaten og Suldalsosen. Vegen har, sidan i natt, vore stengt etter at fleire store steinblokker falt ned mellom Vika-og Falkalitunnelen. Vakt på staden Det vil vera vakt på staden og hastigheita blir også redusert. Planen i dag var å få geolog på staden for å vurdera raset og fjellsida, men det gjekk ikkje fordi det ikkje var tilgjengeleg helikopter. Denne vurderinga skal takast i morgon, men vegvesenet meiner at det nå er trygt nok til å opna vegen.

Å våga det kritiske blikket

Ulla-Førre næringsfond er ei gullgruve for både næringsdrivande, gründarar og for Suldal kommune. Risikokapitalen gir kommunen kjærkommen tilgang til eit handslag som kan gi driftige gründarar det handslaget som skal til for at terskelen til vågespranget skal bli overkommeleg. Eller for å gjera alt etablerte næringsaktørar i stand til å strekkja seg lenger. Administrasjonen og politikarane har dei siste åra strama opp praksisen, nokre faste tidsfristar og større vekt på faktorar som risiko og  likebehandling gjer låne-og støttebehandlinga meir profesjonell.

Ventar på geolog

Entreprenøren og Statens vegvesen sine folk er på rasstaden nå, men dei vil ikkje ta nokon beslutning om kor vidt riksveg 13 kan opna, før geolog har vore på staden. Høgt ovanfrå – Me ser at blokkene er komne høgt oppe frå. Me begynner å rydda vegbanen nå, men det er uansett ikkje aktuelt å opna vegen før geolog har sett på forholda, fortel Peer Einar Klungtveit i vegvesenet, nå rett over klokka 10.