Nyheter om Nesflaten


Veteranbilkortesje på nasjonaldagen

Klokka halv tolv på nasjonaldagen startar det ei kortesje frå kommunehuset på Sand. Planen er at første etappe går til ferjekaien på Hebnes, deretter Jelsa, Hålandsosen og tilbake til Sand. Vidare til Suldalsosen og så til Nesflaten, før retur til Sand på ettermiddagen. Kortare rute om vêret ikkje er på lag Initiativtakar til veteranbil-kortesjen er Tron Svendsen.

17.mai-feiringa på Nesflaten er blitt radiodokumentar

Den som har opplevd nasjonaldagsfeiringa på Nesflaten, gløymer det ikkje med det første. Bordslag på bordslag Mykje går slik mange grender og bygder har det, men bygda i øvre Suldal har eit par spenstige særmerke ikkje mange gjer etter dei. Som å dekkja bord til heile bygdefolket, slik at dei rundt 230 som ikkje er i årets komitè, kan setja seg til full middag med dessert og ikkje ha sut for nokon ting etterpå. Men dagen er langt frå over for komiteen med det.

Ikkje alle elevane i Suldal kan starta måndag

Skyss er ein sentral faktor på mange av skulane i Suldal, og avklaringane som trengst rundt den, gjer at ikkje alle elevane kan starta måndag. Desse kan begynna måndag Det som måndag morgon er klart, er at skulane på Vinjar, Sand og i Erfjord ikkje kjem i gang med opning måndag, men truleg tysdag.

Han var fem år under fredsdagane for 75 år sidan

DET FLOTTE NORGESFLAGGET Olav Sukka frå Suldalsosen held i handa har fått vera med på mange nasjonaldagsfeiringar. Fredsdagane i 1945 var Olav sjølv gutunge, då haldt han flagget i handa og var med på å feira freden og nasjonaldagen for første gong. 25. APRIL dette året hadde han runda fem år. Heime på garden på Helganes var det folksamt, og kake vart det på fødselsdagen. – Eg hugsar ikkje kva kake det var, men den var laga av Taletta Helganes.

Slik blir 17. mai-feiringa rundt om i Suldal

Frå fjorårets feiring på Ropeidhalvøya. Foto: Lena Nergård ROPEIDHALVØYA: Bilkortesje og korps langs vegen – Me legg opp til både bilkortesje på halvøya og mykje kjekt digitalt i år, lovar leiar i komiteen, Annette Gregersen. Kortesjen skal gå frå Helland til Øvrabø tur-retur, og det blir sjølvsagt premiering for best pynta køyretøy. Lokalt og digitalt Gregersen seier at alt ikkje er heilt på plass endå, men at det alt er bestemt at det ikkje blir noko felles feiring på nasjonaldagen. 17.

Konfirmasjonane utsette til hausten

Konfirmantar i Erfjord og Sand kyrkje skulle vore først ut med konfirmasjonsgudsteneste i helga som var, men slik vart det ikkje. Dei humanistiske konfirmantane i Suldal og Sauda like så med seremoni i Sauda. Nå er alle konfirmasjonane utsette til hausten. Ny datoar Årets konfirmasjonar i suldalskyrkjene nå i mai, har fått ny dato: Erfjord kyrkje, 2. mai, er flytta til 26. september Sand kyrkje, 3. mai, flytta til 12. september Marvik kapell, 9. mai, flytta til 19. september Jelsa kyrkje, 10.

Fekk kontra-beskjed om småskulane ti på halv helg

Måndag opnar altså skulane i Norge for 1.- 4.klasse. Men for ein oppvekstsjef i ein kommune med fleire små skular, inneber den avgjerda at småskulane blir mikroskopiske, og at lærarane der vil måtte dela seg mellom å undervisa både dei som er på skulen og dei som fortsatt må vera heime. Skuleleiinga i Suldal meiner dei minste skulane fint er i stand til å ta imot elevar i mellomsteget på ein smittevernfagleg trygg måte, og at alt dermed ligg til rette for spesialbehandling.

Meir uteskule når dei minste begynner igjen måndag

Måndag er det dei minste skuleungane sin tur til å komma på plass i skulekvardagen igjen, og det blir friminutta som blir mest annleis. Meir undervisning ute Også på skulen opererer styresmaktene med omgrepet «kohort», som inneber ei gruppe som er fast gjennom veka. På dei største suldalsskulane vil det på skulane stort sett vera klassane som er slike grupper.

50 mann i gang med utvask i kraftstasjonen

Øyvind Hansen, som er regionleiar for Polygon Region Sørvest, fortel at dei vil ha opptil 50 mann i arbeid med reingjering og teknisk reinsk på det meste.

Suldal treng fleire frivillige hjelparar

Dugnadsånda lever likevel i beste vel- gåande i Suldal også. Både frivillige og butikkane i kommunen kjem med varer til dei som ikkje kan, eller vågar å gå ut i desse korona-tider. Ignjatic har hendene fulle med å koordinera og administrera alt som skjer i samband med korona-situasjonen. – Sjå deg rundt – Det er først og fremst eldre som er i risikogruppa på grunn av alder, og menneske med sjukdommar som treng ein del praktisk hjelp nå. Det kan dreia seg om handling og henting av medisinar.

Før alt blei annleis, ein smak av leirlivets gleder

Førre veke var alle 7.-klassingane i kommunen samla på Gullingen leirskule. Lite ante dei at dette var deira siste dagar i full fridom på ei stund. Saman med ein klasse frå Rubbestadneset skule på Bømlo, fann dei stor glede i snøen på heia. Koselege innemiljø inviterte til sosialt samvær og næring til gryande, nye venskap. Smil i sludd Blytunge snøfiller smell i frontruta på vegen mot Gullingen denne ettermiddagen. Skodda har tredd seg nedover Grønhåve, og det er subbe.

Trippel traktor-feiring

Ikkje berre har han bursdag og blir 57 år, men han kan feira både 40-års jubileum i bedrifta han eig med brørne sine og invitera til norgeslansering av ein splitter ny Case-traktor i dag. Klokka har ikkje meir enn passert lunsj-tid, og bursdagsguten har allereie selt varer for over 400 000 kroner. Ikkje rart han skin. Kremmar Ute på tunet framfor verkstaden er langborda på plass, og Kulp-tilsette er i gang med å fyra opp grillen.

Kampen om pengane er i gang

To Ryfylke-prosjekt ligg per i dag i det som må kallast bakevja av NTP, siste del, og det har i lang tid vore semje i Ryfylke om at Rødsliane tronar øverst på prioriteringslista når planen nå skal reviderast.

Fleirtal for delt løysing og kjøkken på Sand, men overlet stordebatten til kommunestyret

Framtidas omsorg er ei stor sak, men den var på ingen måte den einaste under gårsdagens formannskapsmøte og på ingen måte først på sakskartet. Seks timar hadde dei folkevalde bak seg med saker og debatt, før det rundt klokka 15 var tid for å begynna på ei sak der det nå ikkje manglar på alternativ, men der lokaliseringsspørsmålet er eitt av dei heitaste. To for levekårsutvalets innstilling Som kjent har eit samrøystes levekårsutval lansert eit heilt nytt alternativ etter forslag frå Mads Drange og Ap, og dette

Må framleis leva med ueigna buss-stopp i Gata

Grendeutvala både nå Nesflaten og Suldalsosen lurer på kva kommunen har gjort i saka for å få til ein betre plass til busstopp. I januar skreiv avisa om frustrasjon blant reisande som ikkje finn bussen. Tidlegare stod bussen like ved kaien der hurtigbåten legg til.

Bilberging på riksveg 13 i Botnen – vegen stengt

Like før klokka 12 i dag melde Vegtrafikksentralen at vegen mellom Nesflaten og Røldal er stengt grunna bilberging. Rundt klokka kvart over eitt skriv trafikksentralen på Twitter at å berga køyretøyet kan ta to til tre timar før vegen blir opna.
Les mer om:

Heldig tipsar frå Nesflaten

Nå er det avgjort. Fjorårets tipsar er Odd Bakka frå Nesflaten, månadsvinnaren frå februar i fjor. Vil ha avisa i papir – Dette var kjekt, seier han og smiler godt. Som årets tipsar mottar han gåvekort til ein verdi av 3000 kroner. Bakka, som tidlegare dreiv gard og nå jobbar som dreng på same garden, er ein ivrig avislesar. – Eg abonnerar sjølvsagt på avisa. Både Suldalsposten og Vest-Telemark Blad må eg følgja med i.

Suldalsbedrift serverer smaken av Norge

Hotellet på Nesflaten stiller med tre tilsette på Fjord-Norge-standen der fylka Vestland, Rogaland og Møre- og Romsdal er representert. Brunost til kontinentet Olav Lindseth fortel at tyskarane, som det er flest av på messa, er interessert i norsk fisk, som laks.

Oluka har slutta som einingsleiar ved introtenesta

Ingeborg Sæbø Oluka har sagt opp stillinga si som einingsleiar for vaksenopplæringa og introtenesta. I januar starta ho i ny jobb i Det Norske Misjonsselskap. Oluka har vore leiar for introtenesta og vaksenopplæringa sidan 2015, før det var ho rektor på Nesflaten i tre år. Kommunalsjef for oppvekst, Ingebjørg Rullestad Gjerde, seier at Rainer Speth, som har vikariert for Oluka det siste halve året, vil vera i stillinga ut mars, og at han er innstilt på å hjelpa til i ein overgangsperiode.
Les mer om:

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Låge fødselstal i år igjen

Fødselstal-fasiten viser 36 fødslar i løpet av fjoråret. Langt fram til eit nyttårsbarn – Me slo så vidt fjorårstalet, slår jordmor Silje Handeland fast på telefon frå Sauda. Ho er ikkje overraska over fjorårstala, men meir overraska over at”nyttårs-barnet” først kjem når våren nærmar seg. – Det er ikkje venta før i mars i Suldal, og det har eg ikkje vore med på før, seier jordmora som meiner at januar og februar har brukt å vera gode fødselsmånader i kommunen. – Veldig uvanleg.

REFERAT: Supre O-løyper frå Suldalshallen

Onsdag arrangerte Suldal O-lag den 3. Vinter-O-karusellen denne sesongen. Det var flott løpsvêr, med seks grader, opphald og lite austavind. Denne gongen var det litt færre unge som deltok, medan det blei hard konkurranse i mellom-løypa. Totalt var det 14 deltakarar med. Stor fart i løypene I kortløypa var det berre Marte Krogh som deltok, men ho sprang sikkert og godt og fann postane på det nye sprintkartet i fin stil. I mellom-løypa var det heile seks deltakarar som sprang på tid.

Manglande avislevering i fleire grender

Grunna svikt i levering til Posten, vil fleire av abonnentane ikkje få avis i dag. Dette gjeld grendene Jelsa, Erfjord, Nesflaten, Kvilldal/Saurdal og andre som får levert Suldalsposten av Posten. Desse abonnentane får avisa i morgon, torsdag. Me beklager dette. Avisa ligg open for alle HER.
Les mer om:

– Lat eldre heimebuande få maten frå private næringsdrivarar i si eiga grend!

Kva er vitsen med å investera pluss/minus 40 millionar kroner i nytt sentralkjøkken og kok/kjøl-opplegg når det finst storhushaldningskjøkken i dei fleste grendene rundt om? Varm debatt om storkjøkken Det er spørsmålet næringsforeninga og Lindseth stiller rett før politikarane nå skal i gang med å behandla rådmannens forslag til budsjett, der nytt storkjøkken er ein av dei heite potetene. Det planlagde sentralkjøkken som skal serva alle heimebuande eldre og andre som treng mat heim, er vedtatt, men det har ikkje mangl

Ingri Helena (14): – Har de gløymt brua vår?

Suldalsposten blei med niandeklassingen over brua ein tur nyleg. Kjenn korleis det gyngar! Havrevoll tar tak i rekkverket og får heile konstruksjonen til å rista. Brua kom opp midt på 60-talet under anleggstida på Nesflaten og var den gong dimensjonert for lastebil som frakta masse frå grustaket på Nesflaten-sida til Kilen. Nå er brua ein kjærkommen snarveg for bygdefolket. – Skuleungane brukar den, og så spring me over når me har 3000 meteren i gymmen, men du ser; det er ikkje bra her, peikar ho. Den stor