Nyheter om Nesflaten


– Lat eldre heimebuande få maten frå private næringsdrivarar i si eiga grend!

Kva er vitsen med å investera pluss/minus 40 millionar kroner i nytt sentralkjøkken og kok/kjøl-opplegg når det finst storhushaldningskjøkken i dei fleste grendene rundt om? Varm debatt om storkjøkken Det er spørsmålet næringsforeninga og Lindseth stiller rett før politikarane nå skal i gang med å behandla rådmannens forslag til budsjett, der nytt storkjøkken er ein av dei heite potetene. Det planlagde sentralkjøkken som skal serva alle heimebuande eldre og andre som treng mat heim, er vedtatt, men det har ikkje mangl

Ingri Helena (14): – Har de gløymt brua vår?

Suldalsposten blei med niandeklassingen over brua ein tur nyleg. Kjenn korleis det gyngar! Havrevoll tar tak i rekkverket og får heile konstruksjonen til å rista. Brua kom opp midt på 60-talet under anleggstida på Nesflaten og var den gong dimensjonert for lastebil som frakta masse frå grustaket på Nesflaten-sida til Kilen. Nå er brua ein kjærkommen snarveg for bygdefolket. – Skuleungane brukar den, og så spring me over når me har 3000 meteren i gymmen, men du ser; det er ikkje bra her, peikar ho. Den stor

Folketalet synk og sentraliseringa går også i Suldal

Ved sist teljing, var folketalet 3794 i Suldal, og det er ein nedgang på 42 i løpet av eit år. Og rådmannen dokumenterer effektivt at sentraliseringstrenden som går over Norge, også gjeld i Suldal. Frå grendene til Sand Folk flyttar frå grendene og til Sand, som med dagens 1399 innbyggjarar har fleire folk enn i 1999 då talet var 1369. Både Halvøya, Jelsa og Nesflaten har hatt betydeleg nedgang dei to siste tiåra, på Nesflaten bur der nå 220 innbyggjarar, mens talet i 1999 var 278. Og mens det internt i kommun

Klart hovud, varmt hjarte, flinke hender og god helsa

Ein god time før dørene opnar på grendehuset i Kilen er det god aktivitet på huset. Inne i salen er det meste klart. Fint pynta bord og dekka til 104 gjestar. Dagen før var dei 14 medlemmane i sving med å laga til fest og rigga til oppgåveutstillingane. Dei unge er sjefen I førebuingsvrimmelen dukkar ei blid Oddny Sjøvoll opp i foajeen saman med mannen. Dei er invitert til festen og har tatt turen frå Grimstad til Nesflaten. – Er det ikkje 4H-suppe?!

Distriktsmusikarane legg ut på barokkturné

Distriktsmusikar Jan Gunnar Sæbø fatta interesse for cembaloet i Sand kyrkje. Slikt kan det fort bli turné av. Suldal rundt Allereie i kveld, tysdag, spelar musikarane i Marvik kapell. Dei neste dagane skal dei spela i kyrkjene i Suldalsosen, Sand, Erfjord og Jelsa, i tillegg til Energihotellet på Nesflaten. – Cembaloet er jo ein replika av barokkens dominerande klaverinstrument. Etter mange timars arbeid på instrumentet, er det nå til å spela på.

Over 320 000 kroner frå Suldal til TV-aksjonen

Det er nokre tusenlappar færre enn på dei tre siste TV-aksjonen. Av summen på 324 024 kroner vart om lag 145 000 kroner samla inn av bøsseberarane i går søndag. Inkludert i denne innsamlingssummen er 8 183 kroner gitt frå Vinjar skule og 11 715 kroner frå Marvik skule.

50 000 kroner frå Hydro Energi Røldal-Suldal til årets TV-aksjon

– Det er viktig at alle, også andre bedrifter i Suldal, blir utfordra til å støtta denne aksjonen, meiner kraftverksjefen på Hydro Energi på Nesflaten. Årets TV-aksjon går til CAREs arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i nokre av verdas mest sårbare område. TV-aksjonen skal gi kvinner moglegheit til å tena eigne pengar, bestemma over eigen kropp og få sin stemme høyrt.

Rådmannens innstilling til årets siste tildelingsrunde frå Ulla-Førre fondet: Har tatt signalet om å droppa skulderklappa

Olav Lindseth og Gunhild Moe ønskjer å heva Energihotellet til eit nivå som stettar kravet til det såkalte ”new nordic luxury». Utviding av spisesal og kjøkken Drivarane av Energihotellet på Nesflaten søkjer nå både tilskot (900 000 kroner) og eit lån på 2,5 millionar kroner for å ta hotellet vidare. I første omgang handlar det om å utvida dagens spisesal, utviding av kjøkkenet og å få to nye suitar på plass. Finsliping av standarden Men den langsiktige planen i trinn to er å byggja ein heilt ny res

Musikk, pengedryss og skyhøg stemning

Nesten 1000 frammøtte fekk fredag kveld ein godtepose av ein kveld i Saudahallen.

Legg nytt vegdekke fredag, sjå alle bilda frå raset på Suldalsvegen

Rv 13 mellom Suldalsosen og Nesflaten er forlengst opna og køyrbar etter raset før helga. Men meir enn 1000 kubikkmeter med stein frå 200 meters høgd har merkt vegen og rasert støttemuren og autovernet på staden. Nytt autovern er på plass nå, og denne veka skal dekket fresast og fredag blir det lagt nytt dekke. Muren krev meir planlegging før oppbyggingsarbeidet kan i gang. Ventar på geolograpporten Hjå Statens vegvesen ventar byggjeleiar Angelica Chamorro på den endelege geolograpporten etter raset.

Satsar på å opna vegen seint i ettermiddag

Arbeidet med å rydda raset er i gang ved Krokanesodden på rv 13 mellom Suldalsosen og Nesflaten, og går det etter planen, er vona å kunna opna vegen delvis seint i ettermiddag i dag, laurdag. Høgt ovanfrå Det fortel Peer Einar Klungtveit i Statens vegvesen nå rett over klokka 13. Raset som gjekk i går føremiddag, er komme høgt ovanfrå, rundt 200 meter, og i morgontimane i dag har fjellklatrarar vore oppe i fjellsida og reinska der. Nå startar arbeidet i vegbanen.

Begynner ryddearbeidet klokka elleve i dag-gir ny vurdering i ettermiddag

Vegen er framleis stengt ved rasstaden på rv 13 mellom Nesflaten og Suldalsosen, men i dag startar ryddearbeidet. Reinskar fjellsida først Eit klatrelag vil bli floge opp i fjellsida for å reinska den, og deretter er planen at maskinane på bakken begynner arbeidet klokka elleve nå i føremiddag. Det vil bli gitt ei ny vurdering av status på vegen før klokka 15.00 i dag, melder vegvesenet på Twitter.
Les mer om:

Opnar ikkje vegen i kveld-håper på delvis opning i morgon

Nå klokka 17.30 er geolog i gang med å vurdera rasstaden på rv 13 ved Lauvvik mellom Suldalsosen og Nesflaten, men det er klart at vegen ikkje vil bli opna i kveld. Kjenner ikkje skadeomfanget på vegen Håpet er å begynna rydding i morgon og å kunna opna vegen delvis då.

Vil ta fleire timar før vegen blir opna

Vegtrafikksentralen vest – Rogaland fekk inn melding klokka 11.16 om raset ved Lauvvika på Suldalsvegen, rundt fire kilometer sør for Nesflaten.

Stort ras stengjer rv 13 mellom Nesflaten og Suldalsosen

Eit stort ras stengjer heile vegbreidda ved Bismarvik, fire kilometer sør for Nesflaten.Suldalsposten kjem tilbake med meir. 
Les mer om:

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

Kva meiner listetoppane?

1. Tre eigenskapar som gjer deg til ein god ordførar? 2. Kva er dei tre viktigaste sakene for suldals- samfunnet nå? 3. Konkret; korleis skal Suldal få fleire innbyggjarar? 4. Konkret; korleis skal Suldal få fleire arbeidsplassar? 5. Vindmøller i Suldal; ja eller nei? 6. Kva er det viktigaste Suldal kan gjera for barn og unge? 7. Bør ungdomsskulen på Nesflaten innlemmast i den felles ungdomsskulen, og kva meiner du om dagens barneskulestruktur? 8. Ulla-Førre næringsfond; korleis meiner du det best kan brukast? 9.

Arkitekturrunden i Ryfylke: Ufo landet på Nesflaten

Sett deg i bilen og kjør til indre Ryfylke, hvis du vil oppleve science fiction langs landeveien – og arkitektur i verdensklasse.
Les mer om:

Ny kraftverksjef på Nesflaten

Lykkebø har vore i RSK sidan 1993 og er utdanna elektroingeniør. Lang erfaring Den nye leiaren i Kilen har hatt ulike leiarrollar i RSK, som prosjektleiar, ansvarleg for teknisk støtte og prosjekt, og har også vore driftsansvarleg. – Agnes har gjort ein utmerkt jobb i RSK, og me er svært nøgde med at ho har takka jo til å bli ny kraftverksjef.

20 sommarspørsmål med Cathrine Engeskar

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning – Grillmat, bading og lange sommarkveldar utandørs i lag med venner. Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong? – Det må bli ein tur på heia til ein av dammane. Då får eg vist fram både den flotte naturen og også vasskrafta me produserer. Blåsjø eller Kvanndal hadde det sikkert blitt. Ein tur til Nipe for å sjå utover Nesflaten, er også flott. Din favoritt-sommarmat? – Grillmat er ein klassikar. Når det er varmt, likar eg enkel mat.

Suldalsvatnet rundt med sykkel

– VEL, EG HAR ikkje akkurat sykla rundt Suldalsvatnet, men eg har iallfall vore med sykkel rundt vatnet, ler 53-åringen, som sidan 2017 har vore HMS-ansvarleg på Hydro på Nesflaten. Rutinar er kjedeleg, men å finna på noko nytt er artig, meiner han og fortel at han blir ”opplada” av å sitja på kontorstolen ein heil dag. Då er det godt å komma seg ut om ettermiddagen å få ut litt energi. På benken framfor betong-ufoen sit han og ser uforskamma sprek og opplagt ut. UKVITNE VEKEPENDLAR til Voss.

Den som vil heim til 17.mai, kjem heim

Telefonen ringjer. – Det er Ola Sandvik her. Eg har ei soga i minnet som eg gjerne trur vil interessera andre å høyra. Viss du vil skriva, skal eg fortelja, og slik vart det: ME VAR PÅ SKOGSARBEID for godseigar Løvenskiold i Gjerpen ved Skien. Året var 1954, og arbeidsleiaren vår var Oskar Svendsen frå Sand. Han var ein pioner i det å ta fram skog med vinsj og mellombels oppsette taubanar, og i det arbeidet trong han unge, sterke og spreke karar. Nils N.

Flott grendedag på Nesflaten

Tradisjonen tru arrangerte Fjellbjørka 4H grendedag på Nesflaten i går, rapporterer Margrethe Engeskar, som har sendt redaksjonen bilde frå ein innhaldsrik ettermiddag. Innhaldsrik ettermiddag Ho fortel om ein kjekk dag, vêret var på topp med god ute-temperatur og sol, og heile atten utstillarar stilte opp. Nesbuen fekk servert kjekke aktivitetar som boblefotball, pilkasting på ballongar, hestesko, tipping og quiz.

Lat oss snakka om pengar!

Det er framleis ikkje god skikk å snakka rett ut om pengar. Det er ein grunn til at sjølv vener som snakkar ope om alt frå pinlege plager til kjærleikslivet, gjerne seinkar stemma når pengar er tema.