Nyheter om Nesflaten


Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

Kva meiner listetoppane?

1. Tre eigenskapar som gjer deg til ein god ordførar? 2. Kva er dei tre viktigaste sakene for suldals- samfunnet nå? 3. Konkret; korleis skal Suldal få fleire innbyggjarar? 4. Konkret; korleis skal Suldal få fleire arbeidsplassar? 5. Vindmøller i Suldal; ja eller nei? 6. Kva er det viktigaste Suldal kan gjera for barn og unge? 7. Bør ungdomsskulen på Nesflaten innlemmast i den felles ungdomsskulen, og kva meiner du om dagens barneskulestruktur? 8. Ulla-Førre næringsfond; korleis meiner du det best kan brukast? 9.

Arkitekturrunden i Ryfylke: Ufo landet på Nesflaten

Sett deg i bilen og kjør til indre Ryfylke, hvis du vil oppleve science fiction langs landeveien – og arkitektur i verdensklasse.
Les mer om:

Ny kraftverksjef på Nesflaten

Lykkebø har vore i RSK sidan 1993 og er utdanna elektroingeniør. Lang erfaring Den nye leiaren i Kilen har hatt ulike leiarrollar i RSK, som prosjektleiar, ansvarleg for teknisk støtte og prosjekt, og har også vore driftsansvarleg. – Agnes har gjort ein utmerkt jobb i RSK, og me er svært nøgde med at ho har takka jo til å bli ny kraftverksjef.

20 sommarspørsmål med Cathrine Engeskar

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning – Grillmat, bading og lange sommarkveldar utandørs i lag med venner. Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong? – Det må bli ein tur på heia til ein av dammane. Då får eg vist fram både den flotte naturen og også vasskrafta me produserer. Blåsjø eller Kvanndal hadde det sikkert blitt. Ein tur til Nipe for å sjå utover Nesflaten, er også flott. Din favoritt-sommarmat? – Grillmat er ein klassikar. Når det er varmt, likar eg enkel mat.

Suldalsvatnet rundt med sykkel

– VEL, EG HAR ikkje akkurat sykla rundt Suldalsvatnet, men eg har iallfall vore med sykkel rundt vatnet, ler 53-åringen, som sidan 2017 har vore HMS-ansvarleg på Hydro på Nesflaten. Rutinar er kjedeleg, men å finna på noko nytt er artig, meiner han og fortel at han blir ”opplada” av å sitja på kontorstolen ein heil dag. Då er det godt å komma seg ut om ettermiddagen å få ut litt energi. På benken framfor betong-ufoen sit han og ser uforskamma sprek og opplagt ut. UKVITNE VEKEPENDLAR til Voss.

Den som vil heim til 17.mai, kjem heim

Telefonen ringjer. – Det er Ola Sandvik her. Eg har ei soga i minnet som eg gjerne trur vil interessera andre å høyra. Viss du vil skriva, skal eg fortelja, og slik vart det: ME VAR PÅ SKOGSARBEID for godseigar Løvenskiold i Gjerpen ved Skien. Året var 1954, og arbeidsleiaren vår var Oskar Svendsen frå Sand. Han var ein pioner i det å ta fram skog med vinsj og mellombels oppsette taubanar, og i det arbeidet trong han unge, sterke og spreke karar. Nils N.

Flott grendedag på Nesflaten

Tradisjonen tru arrangerte Fjellbjørka 4H grendedag på Nesflaten i går, rapporterer Margrethe Engeskar, som har sendt redaksjonen bilde frå ein innhaldsrik ettermiddag. Innhaldsrik ettermiddag Ho fortel om ein kjekk dag, vêret var på topp med god ute-temperatur og sol, og heile atten utstillarar stilte opp. Nesbuen fekk servert kjekke aktivitetar som boblefotball, pilkasting på ballongar, hestesko, tipping og quiz.

Lat oss snakka om pengar!

Det er framleis ikkje god skikk å snakka rett ut om pengar. Det er ein grunn til at sjølv vener som snakkar ope om alt frå pinlege plager til kjærleikslivet, gjerne seinkar stemma når pengar er tema.

Årets konfirmantar

Her er lista over årets konfirmantar: Humanistiske konfirmantar Folkets Hus, Sauda 4. mai Karsten Berekvam Frikk Bratås Theo Herheim Egge Arin Eirikssønn Åshild Helstrup Hindenes Olav Eino Hovind Odin Ripel Jensen Silje Ekkjestøl Lien Tuva Ekkjestøl Lien Sebastian Listøl Mira Isabella Skaar Madsen Ingrid Renata Nielsen Simen Rønhovde Sindre Steine Jakob Lindanger Sørensen Marvik kapell 4. mai Daniel Byrkjedal Finnvik Hanne Rebekka Hebnes Sondre Hebnes Elias Kjølvik Jelsa kyrkje 5.

Måtte rydda ras på rv.13 ved Lono

Det var rundt klokka 14.30 i ettermiddag at Statens vegvesen fekk melding om steinraset på rv.13 sør for Lono mellom Nesflaten og Røldal. Steinane var så store at det kravdest traktor for å fjerna dei, og det eine køyrefeltet var ei stund stengt. Entreprenør blei varsla og skulle vera på plass i løpet av eit kvarter, så vakthavande på vegtrafikksentralen reknar nå klokka 16.25 med at vegen er fullt framkommeleg. Raset skal ikkje ha forårsaka skader, verken på menneske eller materiell.

Nesflaten oppvekstsenter har fått ny leiar

Tre søkjarar melde si interesse for stillinga. Ein av dei, Anne Marie Gamlem Rabba, har fått tilbodet og har takka ja til leiar-stillinga ved Nesflaten oppvekstsenter. Det opplyser kommunalsjef for oppvekst, Ingebjørg Rullestad Gjerde. Gamlem Rabba tar over etter Kristine Bøe Berge, som frå hausten av startar i rektorstillinga ved Vinjar skule på Suldalsosen.
Les mer om:

Viste fram Views

Kan ein gigantisk takskulptur i aluminium på toppen av Sentrumsbygget på Nesflaten vera livgivande for folketal, bulyst og næringsliv i øvre Suldal og regionen rundt oss? Jobba i fem år Ja, meiner Liv på Nes, foreininga som i fem år har arbeidd med stadsutviklingsprosjektet; eit kunstprosjekt signert den Berlin-baserte kunstnaren Jeppe Hein. Prosjektet består også av ei fontene og ein portal, tenkt nede på kaien ved Suldalsvatnet.

Jeppe Hein møtte Nesflaten-elevane

Hein skal her presentera prosjektet Views, eit stadspesifikt kunstverk bestilt av innbyggjarane på Nesflaten. Samtale og synspunkt I forkant av konferansen i dag, fredag 5. april, er Jeppe Hein på Nesflaten for å møta og snakka med innbyggjarane som har bestilt og skal leva med den særeigne og spektakulære kunsten hans.
Les mer om:

Kven fekk spelemidlar i Suldal?

Av den totale tildelingssummen på 6 334 651 kroner, får Suldal Bad 6 millionar kroner og Kulturhuset 37 469 kroner til lydmålingssystem.

Kva skjer på Ryfylkedagane?

På kveldstid blir det god sjanse til å få gang på dansefoten, og på dagtid lovar dei varierte opplevingar for alle. Ryfylkedagane fell i år saman med pinsehelga. Rock og country på dialekt Dei lokale heltane i Trave, startar musikk-helga fredagskvelden før det populære telemarksbandet Hardhaus entrar teltet. Larsen lover rock og country på dialekt og garanterer høg stemning. – Me gjorde avtale med Hardhaus allereie i fjor, dette gler me oss til!

Utanfor det gode gåveselskapet

Han skulle gjerne vore del av Sandsgruppa, både for å kunna ta del i faglege tilbod, men også for å vera omfatta av gåvekort- ordninga som gjeld butikkane som er med i gruppa. Sinte kunder Men sentrum er definert som Sand, til og med Bergekrossen, og den grensa har Moe erfart å stanga hovudet i ein del gonger opp gjennom. Slik han også ein del gonger har møtt sinne og frustrasjon når kunden endeleg har funne drøyme-skia eller turbuksa, legg gåvekortet på disken, berre for å finna ut at det slett ikkje er

Fire eller fem dagars skuleveke?

Me trur at uansett kor ein står i denne saka, kan me vera enige om at denne saka har blitt avgjort på ein svært uprofesjonell måte av våre folkevalde. Då Sand skule gjekk inn for 5 dagars skuleveke i 2016, bestemte rådmannen at kvar bygd skulle få bestemma sjølv. Dersom SU i ei bygd gjekk inn for å innføra 5 dagar skuleveke, kunne ein slå det gjennom politisk. I Erfjord hadde me ei uhøgtidleg avstemming på facebook som viste at eit stort fleirtal ville ha det slik me har det.

Vinjar skule har fått ny rektor

Kristine Bøe Berge er den nye rektoren på Vinjar skule. Jobben med å få tak i ny rektor etter Åsta Bråtveit, som slutta på Vinjar til jul, har ikkje vore heilt enkel.

Ser ikkje lys i tunellen

Bjørn Arild Fossåen i Statens Vegvesen og ansvarleg for tunellane i Suldal, kan ikkje trøysta vegfarande i Suldal med at tunellane det gjeld blir lys-sette i nær framtid. Står på pengane – Det kjem ikkje til å skje noko i nær framtid. Dei fleste tunellane det gjeld, ligg for langt vekk frå energiforsynings-nettet, og det kostar for mykje å leggja straukablar fram til tunellen. Me er heilt avhengige av budsjettmidlar om det skal skje noko; det seier seg sjølv at dette blir kostbart, forklarer Fossåen.

Finn fram kikkert og fuglebok

I Suldal, som i resten av landet, er det kjøttmeisen det er flest av. Det er sendt inn registreringar frå 30 – 40 hagar her i kommunen. Dårleg fugleår? Fugle-entusiast Rune Roalkvam på Sand ladar opp til helgas teljing, men meiner det teiknar til å bli eit dårleg fugleår, med få artar i hagen. – Det er store forskjellar frå år til år, men det er flest kjøttmeiser, og den er jo litt kjedeleg, då, meiner han.

Utan rektor på Vinjar skule

Kommunalsjef for oppvekst, Ingebjørg Rullestad Gjerde, skildrar situasjonen som forferdelege uheldig. Med berre to søkjarar på to utlysingar i haust, innser ho det å rekruttera leiarar i skulen ikkje er lett. Nær løysing to gonger Ho fortel at to gonger har leiarløysinga vore svært nær ei landing. – Nå jobbar eg intenst med å få til ei løysing, seier Rullestad Gjerde. Rektor ved Nesflaten oppvekstsenter, Kristine Bøe Berge, fekk før jul tilbod og takka ja til ei todelt rektorstilling ved dei to skulane fram til sommaren, men valde i romjula å trekkja seg frå denne.

Ny pris til butikken på Nesflaten

– Det er stor stas å bli lagt merke til. Ein energiboost og stadfesting på […]
Les mer om:

Regn og ras stengjer to fylkesvegar

Også i Suldal fører store mengder nedbør til problem for vegane. Nå klokka 10.45 melder politiet på Twitter at vegen mellom Bråtveit og Nesflaten er stengt grunna flaum, og i Hylsfjorden er vegen mellom Ørlandsneset og Tengesdal stengt grunna ras. Vegtrafikksentralen opplyser nå rett før klokka 11.30 at entreprenør er på veg til vegen i Hylsfjorden for å opna vegen. Også vegen til Bråtveit reknar sentralen med at vil bli opna nå i dag. Suldalsposten kjem tilbake med meir. Følgjer med Vegansvarleg i kommunen, Morten Aarhus, seier dei kommunale vegane så langt har klart seg godt.