Nyheter om Nerheim


Sober bok om vanskelig emne

SAKPROSA: Det jeg leste og refleksjonene rundt det jeg hadde lest, kom til meg om natten i halvvåken tilstand. Jeg lærte mye av denne boken som jeg vil ta med meg, skriver oljehistorier Gunnar Nerheim.
Les mer om:

LESARBREV: Vel Venstre

Takk for ein fin valkamp. No har me halde på i fleire veker, mykje er skrive og sagt, men i ein god og respektfull tone. Politikk i Suldal handlar om lite konflikt og store økonomiske moglegheiter.
Les mer om:

LESARBREV: Miljøskader frå gummigranulat

Suldal Venstre vil at kommunen skal oppretta eit miljøfond til dekking av miljøtiltak utført av lag og organisasjonar. Me ser det som naturleg at stønad til miljøvennlege alternativ til gummigranulat er eit godt tiltak. I Suldal kommune er det to kunstgrasbanar. Ein i Prestavikjo på Suldalsosen og ein på Sand skule på Sand. På kunstgrasbanane nyttar ein i dag gummigranulat, små korn frå oppmolne bildekk, for å gjera det mjukare og lettare å springa. Fleire av ballbingane i kommunen nyttar også slikt.

Eit smykkeskrin av ei speidarhytte på Suldalsosen

Hytta i skogen ved Mehushaugen er teikna av Arnstein Landsnes hjå KV Bygg Suldal as, og den blir ein kjærkommen, lun samlingsstad for speidarane. – Den har blitt mykje flottare enn me hadde førestilt oss, og er utelukkande finansiert av gåver og dugnad, fortel ein tydeleg stolt speidarleiar, Eskil Nerheim. Som ein katedral! – Tankjen var å få laga til ein plass der me kunne halde oss tørre, opnar leiaren og refererer til dei rotne restane etter den gamle hytta som ligg under presenninga like ved.

LESARBREV: Folketalsutvikling – næringsutvikling

For Suldal Venstre har dette vore svært sentrale saker i det politiske arbeidet. Gjennom dei siste valperiodane har me arbeidd målbevisst både for næringsetablering og for gode butilhøve for innbyggjarane våre. Me har tru på gode tenester nær folk, t.d. lokal legevakt, barnehage og skule. Likeeins meiner me at det å syta for gode vilkår for eksisterande bedrifter og å slå ring om den kompetansen me har må gå hand i hand med nyskapingsarbeid og næringsutvikling.

Fotball-jubileum i sommarregn

(U)synkron oppvarming Kl 9:30 hadde laga frå dei ulike grendene på kreativt vis slått vasstette leirar på midtbanen. Lydige våga dei seg ut i regnet då speaker Eskil Nerheim var klar til å sparka det heile i gang. Etter at eden var avlagt, var det klart for kollektiv oppvarming. Dette året hadde arrangør Onda Nuten hyrt inn spreke ungjenter til det som var tenkt som synkrone øvingar. Om takt og tempo varierte i rekkjene, fekk spelarane varmen i seg. Låtten sat laust, og stemninga for dagen var sett.

Gull-spor med nye løypekøyringskontrakt

For tre veker sidan parkerte han løypemaskina og tok sommarferie.
Les mer om:

Utanfor det gode gåveselskapet

Han skulle gjerne vore del av Sandsgruppa, både for å kunna ta del i faglege tilbod, men også for å vera omfatta av gåvekort- ordninga som gjeld butikkane som er med i gruppa. Sinte kunder Men sentrum er definert som Sand, til og med Bergekrossen, og den grensa har Moe erfart å stanga hovudet i ein del gonger opp gjennom. Slik han også ein del gonger har møtt sinne og frustrasjon når kunden endeleg har funne drøyme-skia eller turbuksa, legg gåvekortet på disken, berre for å finna ut at det slett ikkje er

Jordbærfestival i juni

Arbeidsgruppa hadde sitt første møte måndag, og ideane til ein kjekk festival sat laust. Jordbær frå Jelsa Planen er at Helge Gjerde stiller med Jelsa-jordbær på Sand denne dagen. Norunn Nerheim, leiar i Sandsgruppa, freistar med langbord på Torjå og servering av jordbær med fløyte.
Les mer om:

Tre suldalsjenter i Ungdommens Holmenkollrenn

En av de mest spennende 2005-modeller i langrennssporet på Vestlandet kommer fra Suldalsosen. Maria Lunde beviste i Holmenkollen i helga at det ikke er tilfeldig at hun har gjort det bra i vinter. Maria gikk nemlig fort i Ungdommens Holmenkollrenn. God margin Både i lørdagens klassiske renn og på skøytingen ett døgn senere, ble suldals-utøveren premiert med god margin. Hun staket inn til 30. plass den siste dagen, og i skøyterennet ble det 40.plass.

Sesongens første skispor klare

Det melder løypekøyrar Bjørn Egil Nerheim i Gull-spor, som tykkjer det er kjekt vera i gang med årets løypekøyringssesong. Klassisk og skøyting I dag, torsdag, kan han melda om nylaga spor frå botn av Breiastølsdalen og inn til Sandsaosen. Han tippar snødjupna er 15 centimeter på asfaltvegen innover, og det er nok til å pakka og få til spor for dei med ski på beina. – Det nå er køyrt opp ein løypetrase og klassiskspor på det aller meste av strekket. Ein del bilar har køyrt på den snødekte vegen, noko som gjer at det enkelte stader er litt sandkorn og smågrus i spora.
Les mer om:

Stemte for eitt sentralkjøkken og fusjon av Suldal Elverk

Etter ein lang diskusjon om Framtidas omsorg, der det meste også i går kveld dreidde seg om valet mellom eitt eller to kjøkken, enda fleirtalet for å gå for rådmannens innstilling om vidare arbeid med oppretting av eitt sentralkjøkken på Sand. Fleirtalet ønskte eitt kjøkken Fleirtalet stemte for levekårets innstilling, med unntak av kjøkkenspørsmålet. Tone Mari Sand (SV) sitt forslag om å gå for rådmannens innstilling om sentralkjøkken på Sand fekk 13 stemmer.

- Har de begynt å sende barn til sjøs?

Da han var 16 år, mønstret han på som maskingutt på en tankbåt. - De andre ombord sa: - Har de begynt å sende barn til sjøs nå da, minnes Sigmund Johannes Nerheim, som 15. mars fyller 80 år.
Les mer om:

Ny Kisa-spiss ute med brudd

Ull/Kisa-spilleren Mattis Nerheim ble skadet under andrelagskampen mot Skedsmo mandag kveld.
Les mer om: