Nyheter om Nav


Snart kommer krav om tilbakebetaling

Nav sender ut regninger fra midten i august.
Les mer om:

NAV må rydde opp

Nå må NAV i gang med en stor ryddejobb. Det som haster aller mest er å bøte på den uretten som er begått mot de uskyldige dømte, alle ofre i denne omfattende svikten.
Les mer om:

Anmeldelse av kinofilmen Tottori: – De yngste kinogjengerne vil la seg trollbinde

Første halvår i 2020 vart det lyst ut 110.000 stillingar på Finn.no. Same tid i fjor kunne ein velje mellom 144.000 stillingar. Også tal frå Nav syner ein nedgang i ledige stillingar.
Les mer om:

Jobbane forsvinn: 34.000 færre ledige stillingar i år

Første halvår i 2020 vart det lyst ut 110.000 stillingar på Finn.no. Same tid i fjor kunne ein velje mellom 144.000 stillingar. Også tal frå Nav syner ein nedgang i ledige stillingar.
Les mer om:

Jobbane forsvinn: 34.000 færre ledige stillingar i år

Første halvår i 2020 vart det lyst ut 110.000 stillingar på Finn.no. Same tid i fjor kunne ein velje mellom 144.000 stillingar. Også tal frå Nav syner ein nedgang i ledige stillingar.
Les mer om:

Nav-sjefen etter totalslakt: – Jeg har god tro på organisasjonen

Hans Christian Holte tok imot totalslakt av organisasjonskulturen i Nav på sin andre dag som direktør. Han varsler et omfattende arbeid for å rette opp feilene.
Les mer om:

Nav-sjefen etter totalslakt: – Jeg har god tro på organisasjonen

Hans Christian Holte tok imot totalslakt av organisasjonskulturen i Nav på sin andre dag som direktør. Han varsler et omfattende arbeid for å rette opp feilene.
Les mer om:

Nav-sjefen etter totalslakt: – Jeg har god tro på organisasjonen

Hans Christian Holte tok imot totalslakt av organisasjonskulturen i Nav på sin andre dag som direktør. Han varsler et omfattende arbeid for å rette opp feilene.
Les mer om:

Granskerne gir Nav og departementet flengende kritikk for trygdeskandalen

EØS-landet Norge har misligholdt trygderegler siden 1994. Blant annet er 85 uskyldig dømt. Det offentlige systemet får det glatte lag i rapporten Blindsonen.
Les mer om:

– Systemet mot den lille mann

Politikerne, juristene, departementene, Nav og domstolene sviktet alle og 48 mennesker er uskyldig dømt til fengsel. Men kampen mot trygdeeksport fortsetter, lover arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Granskerne gir Nav og departementet flengende kritikk for trygdeskandalen

EØS-landet Norge har misligholdt trygderegler siden 1994. Blant annet er 85 uskyldig dømt. Det offentlige systemet får det glatte lag i rapporten Blindsonen.
Les mer om:

Granskerne gir Nav og departementet flengende kritikk for trygdeskandalen

EØS-landet Norge har misligholdt trygderegler siden 1994. Blant annet er 85 uskyldig dømt. Det offentlige systemet får det glatte lag i rapporten Blindsonen.
Les mer om:

Trygdeskandalen: Politikere og jurister forsto ikke EØS-retten

Politikere og jurister i Arbeids- og sosialdepartementet, Nav, Trygderetten og domstolene. Ingen av dem hadde nok kompetanse eller tok tilstrekkelig hensyn til EØS-reglene. Det er dommen fra utvalget som har gransket saken.
Les mer om:

Trygdeskandalen: Utløst av manglende forståelse av EØS-retten blant politikere og jurister

Årsaken til trygdeskandalen er at politikere og jurister i Arbeids- og sosialdepartementet, Nav, Trygderetten og domstolene ikke hadde nok kompetanse eller tok tilstrekkelig hensyn til EØS-reglene, mener utvalget som har gransket saken.
Les mer om:

Knusende rapport om NAV-skandalen: – Hovedansvaret ligger hos NAV og departementet

Det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget bekrefter at EØS-retten har blitt feilpraktisert i trygderettsskandalen, men utvalget er uenige om hvor langt tilbake praksisen går.
Les mer om:

Bekrefter feilpraksis

EØS-retten ble feilpraktisert av Nav, fastslår utvalget som har gransket saken.
Les mer om:

Her er granskernes «dom» over Nav-skandalen

Grove feil til minst 200 millioner kroner kan strekke seg tilbake til 1990-tallet. Granskerne mener 4000 personer er berørt. Nav vet ikke hvor mange dette gjelder i Rogaland.
Les mer om:

NAV sjekker 30 bedrifter for omfattende coronasvindel

NAV Kontroll har anmeldt minst fem bedrifter for utstrakt misbruk av lønnskompensasjon under coronatiltakene. Trolig er flere titalls millioner kroner svindlet fra støtteordningen.
Les mer om:

Fikk 143.000 kroner for mye fra NAV – må i fengsel

36-åring dømt for trygdebedrageri.
Les mer om:

Jeanette (47) har kjempet mot Nav i ti år: – Jeg sliter med følelsen av ydmykelse

I august har Jeanette Solvang Tjønnås (47) vært tilnærmet uten inntekt i to år. Men hennes kamp mot Nav startet åtte år før inntekten falt bort.
Les mer om:

NAV og forskudd!

Les mer om:

457 arbeidsledige, men bare 54 ledige jobber på Fosen(pluss)

Nye tall fra NAV viser at de har registrert 54 ledige stillinger totalt i de fire Fosen-kommunene, men over 450 helt arbeidsledige og over 300 permitterte på Fosen.
Les mer om:

Størst ledighetsnedgang i Bydel Alna

Nye tall fra NAV viser at Bydel Alna har størst ledighetsnedgang av alle bydelene i Oslo. Hele 861 beboere i Bydel Alna har kommet tilbake i jobb i løpet av juli.
Les mer om:

Feller dom over trygdeskandalen: – Få som har grunn til å være stolte

I årevis håndhevet både Nav, departementet og rettsvesenet EUs trygderegler feil. Men hvordan kunne det skje? De som har gransket skandalen, er ikke nådige.
Les mer om:

Tallet på arbeidssøkere falt med 39.600 i juli

Ved utgangen av juli er det registrert 232.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken.
Les mer om: