Nyheter om Løland


LESARBREV: Vegen til Tonjen

For over 100 år sidan vart det halde eit vegmøte. Då reiste Tjelmelands-bonden Ingemund seg og sa: ”Eg ropar av hole hals, eg vil ikkje ha veg i skogen min.” Men vegen kom, til glede og nytte for folket langs Hylsstronda. Vintrane var kaldare før, og isen låg tjukk på Hylsfjorden. Ofte var isen utrygg, og då var det godt å ha køyreveg til Tonjen. Det vart sett opp eit hesthus, med plass til 8-10 hestar ned mot kaien. Der kom bøndene køyrande med høysekk på sleden og sette hestane på bås.

Høg temperatur på Hylsstronda i førekant av veglagsmøte

Sidan kommunestyrevedtaket i juni, der dei folkevalde gjekk inn for å privatisera den kommunale vegen ned til kaien og sjølve kaien på Tangen, har det vore høge bølgjer rundt vedtaket. Kommuneadministrasjonen, men også politikarane, vart skulda for ikkje å ha utgreidd nedklassifiseringa godt nok. Fleire påpeikar at dei har tinglyste bruksrettar til vegen og kaien.

Desse skal gi råd i kommunale saker

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rådet arbeidar for å styrka funksjonshemma si deltaking og medverking på alle samfunnsområde. Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkåra til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. Eldrerådet Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.

Jul i Kvalekrikkjen

Somme har sterkare juletradisjonar enn andre. I Kvalekrikkjen er det meste sterkt. Slaktar Helje Sundvodl kjem til gards i båt, promillegrensa er høgare til vanns enn til lands. Slaktaren som står i tunet på Kvalekrikkjen, er raud i ansiktet. Gjeldsauen som nettopp enda livet bak fjoset, har sett sine blodspor. Nå ligg kjøtet oppi saltlake-stampen. Under eternittplater for å halda katten borte. Det rår ei stille over gardsplassen etter at brekinga døydde ut. Her er korkje rot eller skrot.

Ny pris til petroleumsstudentene: – Vi føler ikke på oljeskam

Studentene Kenneth Løland og Caetano Andrade skal inn i en næring som møter mye motbør i oljeskammens tidsalder. Selv føler de ikke på skam.
Les mer om:

6.-divisjonsklubb rapportert til kretsen etter uønsket oppførsel

– Vi tar dette på alvor, sier daglig leder i NFF Rogaland, Erik Løland.
Les mer om:

6.-divisjonsklubb rapportert til kretsen etter uønsket oppførsel

– Vi tar dette på alvor, sier daglig leder i NFF Rogaland, Erik Løland.
Les mer om:

6.-divisjonslag rapportert til kretsen etter uønsket oppførsel

– Vi tar dette på alvor, sier daglig leder i NFF Rogaland, Erik Løland.
Les mer om:

Kraftsjef trekker seg: Mener Nye Sandnes rapper Forsands kraftmillioner

Tidligere Forsand-ordfører Årstein Løland skulle bli sjef for det nye kraftkontoret i Nye Sandnes. Nå trekker han seg, fordi han mener den nye kommunen inndrar millioner som Forsand skulle hatt.
Les mer om:

Mange klager på streng håndhevelse av parkering i Tvedestrand: - Jeg skjønner ikke problemet

Hjertesukket fra butikkdriver Linn Løland om nytt parkeringsregime i Tvedestrand har fått mange reaksjoner. De fleste ser ut til å være enige med henne i at dette kan bidra til å drive kunder ut av byen. Enhetsleder Anton Thomassen i Tvedestrand kommune skjønner ikke hva som er problemet.

Butikkdriver fortviler over bøtelegging: - Er det sånn vi vil ha det?

Butikkeier- og driver Linn Løland er oppgitt over hvordan kundene i Tvedestrand by nå kan risikere å bli møtt.  Hun mener et nytt parkeringsregime jager folk ut av byen.
Les mer om:

Ikke noe «made in China» på souvenirer fra kystkultursenteret på Gjeving

Linn Løland skal sørge for topp hånddreid kvalitet på kopper og kjøleskapmagneter i porselen.
Les mer om:

Dansesjef Cecilie: - Elena er en unik og fantastisk danser

De tonene Elena Løland Andersen (15) ikke hører, kan hun føle.
Les mer om:

Luftforsvaret stiller med spesiallakkert F-16 til Flydagen

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)FLY: Flydagen 2019 er en drøy måned unna, og mange fly er allerede annonsert til årets flyfest. Torsdag kunne arrangørene røpe at publikum vil få se en helt spesielt lakkert F-16. I år er det nemlig 75 år siden Luftforsvaret ble opprettet, og det skal markeres. Dermed er F-16 med halenummer 691 lakkert i tilsvarende fargeskjema som Spitfire-maskinen til Carl Stousland som han nødlandet med på et jorde i Nederland i 1944.

Duktrekkingen er i gang, og motoren har blitt som ny

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)FLY: Nagler, aluminium og skruer er vel hva de fleste av oss forbinder med materialer brukt til å bygge fly. For 80 år siden var skolen en annen. Den gang var også trevirke og duk flittig brukt under bygging av fly. DH-82 Tiger Moth er en av flytypene som i mellomkrigsårene ble bygget på denne måten. Det er også denne metoden som nå brukes av elever og lærere ved Sola videregående skoles flylinje når LN-SVG settes i stand.

- Overraskende at det var slik på Sola

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)HISTORIE: 9. april 1940 er en dato vi alle har et forhold til. De som er født i mellomkrigsårene husker dagen som en mørk dag i eget liv, dagen da hjemlandet ble okkupert av en fremmed makt som skulle kontrollere landet med jernhånd i fem lange krigsår.

Vårmarked med kaniner, brannbil og vikinger

Lørdag 4. mai er dagen hvor våren offisielt starter i Tvedestrand by. - Spesielt i år er at vikingene inntar byen, sier Linn Løland.
Les mer om:

Årets konfirmantar

Her er lista over årets konfirmantar: Humanistiske konfirmantar Folkets Hus, Sauda 4. mai Karsten Berekvam Frikk Bratås Theo Herheim Egge Arin Eirikssønn Åshild Helstrup Hindenes Olav Eino Hovind Odin Ripel Jensen Silje Ekkjestøl Lien Tuva Ekkjestøl Lien Sebastian Listøl Mira Isabella Skaar Madsen Ingrid Renata Nielsen Simen Rønhovde Sindre Steine Jakob Lindanger Sørensen Marvik kapell 4. mai Daniel Byrkjedal Finnvik Hanne Rebekka Hebnes Sondre Hebnes Elias Kjølvik Jelsa kyrkje 5.

Rolig på flyplassen, men for noen gir streiken store konsekvenser

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)STREIK: Pilotene og SAS ble ikke enige natt til fredag, og påfølgende morgen er streiken et faktum. Anslagsvis vil mellom 60.000 og 80.000 passasjerer bli rammet av streiken, som nå setter mange SAS-fly på bakken. Pilotene ba om 13 prosent lønnsøkning, noe de ikke ble møtt på av SAS. Flyselskapet anslår at rundt 673 flyvninger blir innstilt fredag. Det får konsekvenser, for noen større enn andre.

Kan få tilførselsvei fra Flikka til ny E39

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Gylandsvegen (fylkesvei 466) går i dag bratt opp fra Flikka langs Kvednefjell.

Den gule safiren

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)FLY: Etter at de siste jagerflyene forlot Sola i starten av 90-tallet er det få fly som har vært mer karakteristiske for Sola enn Saab 91 Safir. Det gamle treningsflyet ble innfaset i Luftforsvaret i siste halvdel av 50-tallet som skolefly.

Denne gjengen skal jobbe for demente i Sola

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Sola demensforening ble etablert i mai 2016. Foreningen skal være en støtte for personer med demenssykdom og deres pårørende og hjelpe til med å finne frem i hjelpeapparatet.Nylig ble årsmøtet avholdt og nytt styre valgt. Lise Løland er styreleder, mens Barbro Bjørnsen er nestleder. Hagbardt Christensen er kasserer, Kirsten H. Sola sekretær og styremedlem, og Svein Ingebretsen er styremedlem.

Malin Holta er årets spiller

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)HÅNDBALL: - Det er jo utrolig kjekt når publikum stemmer deg fram, sier Malin Holta til Solabladet.Holta er den som har vunnet bestemannsprisen flest ganger i løpet av sesongen, og i sterk konkurranse med blant annet Camilla Herrem ble det avgjort under kampen mot Gneist. Muligens på grunn av alle syv-meterne hun tar.- Jeg scorer jo en del mål som følge av det.

Snart må du betale bompenger helt til Kvinesdal

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Har man hytte i Farsund, eller Lyngdal betaler en allerede i en av de tre bommene i området. Men nå kommer det også sju nye bomstasjoner mellom Ålgård og Kvinesdal. Det er den nye E39 mellom Ålgård og Lyngdal med fire felt og midtskiller som skal bygges. Når den står ferdig skal en kunne kjøre mellom Stavanger og Kristiansand på 90 minutter.Prosjektet styres av Nye Veier AS og skal delvis finansieres med bompenger.

Steder på Utsola verdt et besøk

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Sola Ruinkirke Den ble bygd rundt 1150 i stein og var i bruk frem til 1842, da den begynte å forfalle.Johan Bennetter kjøpte kirken i 1871, og bygget den om til privatbolig med atelier. Her ble de boende frem til 1907. Etter 1940 overtok tyskerne Sola flyplass som en av de viktigste basene i Norge. Man fant da ut at kirkeruinen kunne nyttes av de allierte som innflyvningsmål for angrep på flyplassen.