Nyheter om Kystverket


Vil fortsette å leie Lista fyr

Fylkesrådmannen foreslår at leieavtalen med Kystverket om Lista fyr videreføres og at fylkeskommunens engasjement som avtalepartner vurderes fortløpende, i dialog med Farsund kommune.
Les mer om:

– Pleier å være interesse

Kystverket håper noen lag eller foreninger griper sjansen til å sikre seg en molo.
Les mer om:

Må betale tilbake 750.000 kroner

Harstad Havn har tatt seg for godt betalt i anløpsavgift. Kystverket pålegger dem til å betale tilbake 750.000 kroner.
Les mer om:

– Farlig flaskehals må unngås

Innseilinga til vestre havn ble mer oversiktlig etter at Kystverket tok grep etter en befaring forrige uke. Geir Maan håper på mer.
Les mer om:

Vil ikke innføre restriksjoner på vannskutere

Kystverket vil anbefale at vannskutere omfattes av samme regelverk som vanlig småbåttrafikk. De mener erfaringer fra denne sommeren gjør det unødvendig å gjeninnføre restriksjoner.
Les mer om:

Vil ikke innføre restriksjoner på vannskutere

Kystverket vil anbefale at vannskutere omfattes av samme regelverk som vanlig småbåttrafikk. De mener erfaringer fra denne sommeren gjør det unødvendig å gjeninnføre restriksjoner.
Les mer om:

Kystverket skal se på bølgeproblemer

Foreløpig sitter Skjervøy kommune stille i båten når det gjelder bølgeproblemer i Skjervøy havn.
Les mer om:

Kystverket dumpet miljøfarlige batterier – nå har oppryddingen startet

Kystverket har hentet opp 90 miljøfarlige batterier langs hele kysten i en oppryddingsaksjon i år. Men Samferdselsdepartementet frykter at det ligger flere batterier i havet.

Ny stake skal hindre båter i å gå på grunn

Kystverket har merket utrygt farvann i Flekkefjord.
Les mer om:

Nye informasjonsskilt på fem freda fyr

Kystverket har satt opp nye skilt ved fem freda fyr i Møre og Romsdal.

Snart får han verdas største skipstunnel på eigedomen

Men Stein Jørund Amdam har ikkje høyrt eit kvekk frå Kystverket.
Les mer om:

Tester ut geofysikk i Andenes-havna

For første gang skal Kystverket bruke geofysikk for å kartlegge bunnforholdene i ei norsk havn. – Kystverket vil få en tredimensjonal modell over bunnen, sier Trond Crantz i Argeo.
Les mer om:

Kommunen kjøper hamna i Volda

I dag vedtek truleg Volda kommune at dei kjøper den statlege fiskerihamna i sentrum frå Kystverket.
Les mer om:

Fikk tare-ja

Nå har også Kystverket gitt grønt lys for tareproduksjon ved Guleodden i Hidrasundet.
Les mer om:

Kommuner kan likevel stoppe vannskutere

Det har vært full forvirring om innføring av lokale regler mot vannskutere. Men nå slår Kystverket fast at kommuner kan bestemme selv.
Les mer om:

Frykter slep av russisk atomkraftverk

Kystverket planlegger tiltak i forbindelse med slep av et russisk atomkraftverk langs norskekysten.
Les mer om:

– Det er selvfølgelig litt flaut

Ved en glipp ble en viktig havnesertifisering avglemt. Dermed fikk Lenvik kommune ei ilter varsling fra Kystverket.
Les mer om:

Vil ikke gi seg

Øksnes kommune og Kystverket er fortsatt uenige om eierskapet til havn og moloer i Nyksund. Selv om Kystverket har sagt at siste ord i saken er sagt, vil ikke politikerne i Øksnes gi seg.
Les mer om:

Se TV-nyhetene her

Miljøfarlige engangsbatterier ble i 30 år dumpet i havet ved Kystverkets fyrlykter og lanterner etter bruk. – Forkastelig praksis av Kystverket, mener WWF.
Les mer om:

Kystverket dumpet miljøfarlige batterier langs kysten

Miljøfarlige engangsbatterier ble i 30 år dumpet i havet ved Kystverkets fyrlykter og lanterner etter bruk. – Forkastelig praksis av Kystverket, mener WWF.
Les mer om:

Slik dumpet Kystverket miljøfarlig avfall i 30 år

Miljøfarlige engangsbatterier ble i 30 år dumpet i havet ved Kystverkets fyrlykter og lanterner etter bruk. – Forkastelig praksis av Kystverket, mener WWF.
Les mer om:

– Det er litt mer rock’n’roll her enn på andre museer

Da Kystverket ikke lenger kunne påta seg ansvaret for de mange besøkende på landets mest kjente fyr, ble ideen om en stiftelse født. 25 år senere er stedet blitt en attraksjon hvor du kan spise lokal mat, gå på konserter og besøke det nasjonale fyrmuseet.
Les mer om:

Oppfordrer til generell aktsomhet i Trollfjorden

Det kan komme nye steinsprang i Trollfjorden, men sannsynligheten for å bli truffet vurderes som liten. Kystverket vil etablere farvannsskilt ved innseilingen til fjorden som opplyser om rasfaren.
Les mer om:

Nå kan du bli fyrvokter

361 år etter at fyrlyset første gang ble tent på Lindesnes, søker Kystverket etter ny fyrvokter på Norges sydspiss.
Les mer om:

Havn må tilbakebetale 17,7 mill. etter omfattende overfakturering

Kystverket vant over Kristiansund og Nordmøre Havn i striden om anløpsavgift. Havnen må tilbakebetale 17,7 millioner kroner.