Nyheter om Kystverket


– Moloen har fått ein del skader(pluss)

Natt til måndag førte eit kraftig vindkast til at bilferja «Tidefjord» ikkje klarte å styre unna ytre molo på Hareid i tide. Uhellet har ført til store skadar, som Hareid kommune og Kystverket truleg må dekkje sjølve.
Les mer om:

72 skip gjekk på grunn langs kysten i fjor

I årevis har talet på skip som går på grunn vore like høgt. Kystverket meiner berre flaks avgjer om grunnstøytingar fører til større utslepp i naturen.
Les mer om:

Her går skip oftast på grunn langs norskekysten

I årevis har talet på skip som går på grunn vore like høgt. Kystverket meiner berre flaks avgjer om grunnstøytingar fører til større utslepp i naturen.
Les mer om:

Her går skip oftast på grunn langs norskekysten

I årevis har talet på skip som går på grunn vore like høgt. Kystverket meiner berre flaks avgjer om grunnstøytingar fører til større utslepp i naturen.
Les mer om:

Ny norsk mikrosatellitt skal kunne sjå «alt»

Kystverket styrker skipsovervakinga betrakteleg når ein ny satellitt snart kjem i bane. Dei reknar med den er klar for oppskyting før utgangen av 2019.
Les mer om:

Ny norsk mikrosatellitt skal kunne sjå «alt»

Kystverket styrker skipsovervakinga betrakteleg når ein ny satellitt snart kjem i bane. Dei reknar med den er klar for oppskyting før utgangen av 2019.
Les mer om:

Hjertøy-protest til Kystverket

Molde er svært forundret over at sundet ikke utdjupes i ny handlingsplan.
Les mer om:

Kystverket: Avviser et eget arktisk beredskapssenter i Horten

Miljøvernforbundet mener mest mulig av beredskapen til Kystverket burde flyttes enten vestover eller nordover. – Man kommer nærmere problemet og rekruttert mer relevant kompetanse nordpå, sier Jan Hugo Holten i Miljøvernforbundet.
Les mer om:

- Kystverket kan ikke bare si fra seg ansvaret for moloen

Georg Blichfeldt frykter for framtiden til Kråkeslottet om ikke moloen får nye eiere som kan vedlikeholde den.
Les mer om:

Festival-krøll på Senja når staten vil kvitte seg med gamle moloer

På Senja kan den folkekjære Kråkeslottfestivalen i Berg få problemer når Kystverket vil kvitte seg med 200 moloer som ikke lenger er i bruk av fiskere. Kråkeslotteier Georg Blichfeldt etterlyser Kystverkets ansvar for kystsamfunnene.
Les mer om:

Fiskerihavner blir fylkeskommunale

Fiskerihavner overføres fra Kystverket til fylkeskommunene.
Les mer om:

Fiskerihavner blir fylkeskommunale

Fiskerihavner overføres fra Kystverket til fylkeskommunene.
Les mer om:

Vil fortsette å leie Lista fyr

Fylkesrådmannen foreslår at leieavtalen med Kystverket om Lista fyr videreføres og at fylkeskommunens engasjement som avtalepartner vurderes fortløpende, i dialog med Farsund kommune.
Les mer om:

– Pleier å være interesse

Kystverket håper noen lag eller foreninger griper sjansen til å sikre seg en molo.
Les mer om:

Må betale tilbake 750.000 kroner

Harstad Havn har tatt seg for godt betalt i anløpsavgift. Kystverket pålegger dem til å betale tilbake 750.000 kroner.
Les mer om:

– Farlig flaskehals må unngås

Innseilinga til vestre havn ble mer oversiktlig etter at Kystverket tok grep etter en befaring forrige uke. Geir Maan håper på mer.
Les mer om:

Vil ikke innføre restriksjoner på vannskutere

Kystverket vil anbefale at vannskutere omfattes av samme regelverk som vanlig småbåttrafikk. De mener erfaringer fra denne sommeren gjør det unødvendig å gjeninnføre restriksjoner.
Les mer om:

Vil ikke innføre restriksjoner på vannskutere

Kystverket vil anbefale at vannskutere omfattes av samme regelverk som vanlig småbåttrafikk. De mener erfaringer fra denne sommeren gjør det unødvendig å gjeninnføre restriksjoner.
Les mer om:

Kystverket skal se på bølgeproblemer

Foreløpig sitter Skjervøy kommune stille i båten når det gjelder bølgeproblemer i Skjervøy havn.
Les mer om:

Kystverket dumpet miljøfarlige batterier – nå har oppryddingen startet

Kystverket har hentet opp 90 miljøfarlige batterier langs hele kysten i en oppryddingsaksjon i år. Men Samferdselsdepartementet frykter at det ligger flere batterier i havet.

Ny stake skal hindre båter i å gå på grunn

Kystverket har merket utrygt farvann i Flekkefjord.
Les mer om:

Nye informasjonsskilt på fem freda fyr

Kystverket har satt opp nye skilt ved fem freda fyr i Møre og Romsdal.

Snart får han verdas største skipstunnel på eigedomen

Men Stein Jørund Amdam har ikkje høyrt eit kvekk frå Kystverket.
Les mer om:

Tester ut geofysikk i Andenes-havna

For første gang skal Kystverket bruke geofysikk for å kartlegge bunnforholdene i ei norsk havn. – Kystverket vil få en tredimensjonal modell over bunnen, sier Trond Crantz i Argeo.
Les mer om:

Kommunen kjøper hamna i Volda

I dag vedtek truleg Volda kommune at dei kjøper den statlege fiskerihamna i sentrum frå Kystverket.
Les mer om: