Nyheter om Kolås


- Riv helsestasjonen, og bygg nytt(pluss)

Leiar i samfunnsutvalet, Inge Kolås, vil rive helsestasjonen. Han trur ei sanering og eit nybygg vil verte rimelegare for kommunen.
Les mer om:

Skal Kolås ha hotell, må han søkje om det

Ørsta kommune har registrert at Inge Kolås vurderer å etablere hotell i Erkegarden på Bjørke. Då vert leiaren i samfunnsutvalet mint om at det er søknadsplikt.
Les mer om:

– Her er det råd å drive høgstandardturisme(pluss)

Den ikoniske Erkegarden på Bjørke får no ei nødvendig oppgradering. Eigar Inge Kolås har planar om å nytte det ærverdige bygget til hotell og dokumentasjonssenter, men det er enno for tidleg å seie når det står klart.
Les mer om:

Vil vite kor mange dispensasjonar som er gitt(pluss)

Leiar Inge Kolås i samfunnsutvalet ber om å få ei komplett oversikt over dispensasjonar som utvalet har gjeve i denne og førre periode.
Les mer om:

- No må vi slå oss saman(pluss)

Inge Kolås (Frp) meiner tida er overmoden for å ta grep og slå Ørsta og Volda saman til ein kommune.
Les mer om:

Vil nekte å betale moms: – Jeg motsetter meg enhver straff for å resirkulere gamle sykler

DAMSGÅRD, BERGEN (NRK): Sykkelselger Tonny Kolås har gått konkurs fire ganger og sittet to måneder i fengsel. Han nekter å gi seg i kampen mot «dobbel» moms.

-Trist, seier Kolås(pluss)

– Dette er trist, seier leiaren i samfunnsutvalet, Inge Kolås, om permisjonssøknaden til teknisk sjef Rolf Magnus Sundgot.
Les mer om:

- Eg vil forbehalde meg retten til å fremje mistillit mot rådmannen(pluss)

Leiar i samfunnsutvalet, Inge Kolås (Frp), etterlyser arbeidet med områdeplanen for Legene.
Les mer om:

Slepp å rive garasjen(pluss)

Ein omstridd garasje i hyttefeltet i Rindane får likevel stå. Med leiar Inge Kolås (Frp) si dobbeltrøyst, vert ein klage teke til følgje
Les mer om:

– Parkeringsanlegg i Simahaugen

Inge Kolås (Frp) lanserer ei ny parkeringsløysing i Ørsta sentrum: Parkeringsanlegg i Simahaugen.
Les mer om:

Satsar igjen – vil fullføre femroms hotell(pluss)

Byggmeister Inge Kolås har vore gjennom konkurskverna. No vil han omskape spøkelseshus til eksklusivt minihotell
Les mer om:

Satsar igjen – vil fullføre femroms hotell(pluss)

Byggmeister Inge Kolås har vore gjennom konkurskverna. No vil han omskape spøkelseshus til eksklusivt minihotell
Les mer om:

Krav på 20 millionar(pluss)

Både sparebanken og andre kreditorar må rekne med tap etter dei to konkursane i Inge Kolås sine selskap.
Les mer om:

Kolås vil i samtalar med Volda og Hornindal(pluss)

– Løysinga er ikkje at Ørsta gjev frå seg Bjørke. Vi må heller sette oss ned saman med Volda og Hornindal søke dispensasjon frå Sanner og få tak i pengane som andre får no.

Slepp tvangsmulkt – for no

– Når firmaet Inge Kolås ikkje lenger eksisterer vurderer vi det som lite hensiktsmessig å sette i verk innkrevjing frå boet.
Les mer om:

Rekordelg felt i Ogndal

Jaktlaget Grøtan/Kolås felte en 23-spiring på 230 kilo ved Støa.
Les mer om:

Storelg felt i Ogndal

Jaktlaget Grøtan/Kolås felte en 23-spiring på 230 kilo ved Støa.
Les mer om:

– Er eg ugild fordi eg ikkje drikk?

Inge Kolås reagerte på ugildskapssak.
Les mer om:

Inge Kolås AS er konkurs

Byggfirmaet Inge Kolås AS er konkurs. Men alle tilsette held fram i eit nyoppretta selskap, Byggmeister Inge Kolås AS.
Les mer om:

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.
Les mer om:

– Kolås driv hemn

– Inge Kolås driv ein hemn som ikkje skal finnast i politikken.
Les mer om:

- Ingen tvil om min habilitet

Frp-lokalpolitikar og entreprenør Inge Kolås fryktar det er tvil rundt hans gildskap i saka om utbygging av bustadområde på Legene. I eit lesarinnlegg i Møre-Nytt set han skåpet på plass.
Les mer om:

Legg seg flat etter refs

Inge Kolås, som er leiar for samfunnsutvalet i Ørsta, seier seg lei for at rivingsavfall som tilhøyrer han vart nytta i ein jonsokbrising. Han lovar å rydde opp.
Les mer om:

Skadar for 100.000 kr på kyrkjedøra

Riksantikvaren skal vurdere Ørsta sokn sitt framlegg til istandsetting av kyrkjedøra i Ørsta etter brannen. Inge Kolås AS har vurdert at det er gjort skade for 100.000 kr.
Les mer om:

Kompromissforsøk om naust gjekk ikkje gjennom

Fleirtalet i samfunnsutvalet sa nei til Inge Kolås sitt forsøk på eit kompromiss om eit naust ved Vatnevatnet i Åmdalen.
Les mer om: