Nyheter om Kolås


Uteliggerne var uønsket i samfunnet. Nå blir livene deres hedret

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)GREFSENÅSEN: Harald Grande (1927-2017) var en av mange som bygget seg små hytter i marka etter krigen. Her bodde menn og kvinner på siden av samfunnet. Flere av dem hadde gjort en innsats for landet før og etter 2. verdenskrig. Men storsamfunnet maktet ikke ta seg av dem.

- Riv helsestasjonen, og bygg nytt(pluss)

Leiar i samfunnsutvalet, Inge Kolås, vil rive helsestasjonen. Han trur ei sanering og eit nybygg vil verte rimelegare for kommunen.
Les mer om:

Skal Kolås ha hotell, må han søkje om det

Ørsta kommune har registrert at Inge Kolås vurderer å etablere hotell i Erkegarden på Bjørke. Då vert leiaren i samfunnsutvalet mint om at det er søknadsplikt.
Les mer om:

– Her er det råd å drive høgstandardturisme(pluss)

Den ikoniske Erkegarden på Bjørke får no ei nødvendig oppgradering. Eigar Inge Kolås har planar om å nytte det ærverdige bygget til hotell og dokumentasjonssenter, men det er enno for tidleg å seie når det står klart.
Les mer om:

Vil vite kor mange dispensasjonar som er gitt(pluss)

Leiar Inge Kolås i samfunnsutvalet ber om å få ei komplett oversikt over dispensasjonar som utvalet har gjeve i denne og førre periode.
Les mer om:

- No må vi slå oss saman(pluss)

Inge Kolås (Frp) meiner tida er overmoden for å ta grep og slå Ørsta og Volda saman til ein kommune.
Les mer om:

Vil nekte å betale moms: – Jeg motsetter meg enhver straff for å resirkulere gamle sykler

DAMSGÅRD, BERGEN (NRK): Sykkelselger Tonny Kolås har gått konkurs fire ganger og sittet to måneder i fengsel. Han nekter å gi seg i kampen mot «dobbel» moms.

-Trist, seier Kolås(pluss)

– Dette er trist, seier leiaren i samfunnsutvalet, Inge Kolås, om permisjonssøknaden til teknisk sjef Rolf Magnus Sundgot.
Les mer om:

- Eg vil forbehalde meg retten til å fremje mistillit mot rådmannen(pluss)

Leiar i samfunnsutvalet, Inge Kolås (Frp), etterlyser arbeidet med områdeplanen for Legene.
Les mer om:

Slepp å rive garasjen(pluss)

Ein omstridd garasje i hyttefeltet i Rindane får likevel stå. Med leiar Inge Kolås (Frp) si dobbeltrøyst, vert ein klage teke til følgje
Les mer om:

– Parkeringsanlegg i Simahaugen

Inge Kolås (Frp) lanserer ei ny parkeringsløysing i Ørsta sentrum: Parkeringsanlegg i Simahaugen.
Les mer om:

Satsar igjen – vil fullføre femroms hotell(pluss)

Byggmeister Inge Kolås har vore gjennom konkurskverna. No vil han omskape spøkelseshus til eksklusivt minihotell
Les mer om:

Satsar igjen – vil fullføre femroms hotell(pluss)

Byggmeister Inge Kolås har vore gjennom konkurskverna. No vil han omskape spøkelseshus til eksklusivt minihotell
Les mer om:

Krav på 20 millionar(pluss)

Både sparebanken og andre kreditorar må rekne med tap etter dei to konkursane i Inge Kolås sine selskap.
Les mer om:

Kolås vil i samtalar med Volda og Hornindal(pluss)

– Løysinga er ikkje at Ørsta gjev frå seg Bjørke. Vi må heller sette oss ned saman med Volda og Hornindal søke dispensasjon frå Sanner og få tak i pengane som andre får no.

Slepp tvangsmulkt – for no

– Når firmaet Inge Kolås ikkje lenger eksisterer vurderer vi det som lite hensiktsmessig å sette i verk innkrevjing frå boet.
Les mer om:

Rekordelg felt i Ogndal

Jaktlaget Grøtan/Kolås felte en 23-spiring på 230 kilo ved Støa.
Les mer om:

Storelg felt i Ogndal

Jaktlaget Grøtan/Kolås felte en 23-spiring på 230 kilo ved Støa.
Les mer om:

– Er eg ugild fordi eg ikkje drikk?

Inge Kolås reagerte på ugildskapssak.
Les mer om:

Inge Kolås AS er konkurs

Byggfirmaet Inge Kolås AS er konkurs. Men alle tilsette held fram i eit nyoppretta selskap, Byggmeister Inge Kolås AS.
Les mer om:

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.
Les mer om:

– Kolås driv hemn

– Inge Kolås driv ein hemn som ikkje skal finnast i politikken.
Les mer om:

- Ingen tvil om min habilitet

Frp-lokalpolitikar og entreprenør Inge Kolås fryktar det er tvil rundt hans gildskap i saka om utbygging av bustadområde på Legene. I eit lesarinnlegg i Møre-Nytt set han skåpet på plass.
Les mer om:

Legg seg flat etter refs

Inge Kolås, som er leiar for samfunnsutvalet i Ørsta, seier seg lei for at rivingsavfall som tilhøyrer han vart nytta i ein jonsokbrising. Han lovar å rydde opp.
Les mer om:

Skadar for 100.000 kr på kyrkjedøra

Riksantikvaren skal vurdere Ørsta sokn sitt framlegg til istandsetting av kyrkjedøra i Ørsta etter brannen. Inge Kolås AS har vurdert at det er gjort skade for 100.000 kr.
Les mer om: