Nyheter om Klungtveit


Harald ser og kartlegger nye nazister iblant oss – har mottatt alvorlige trusler

Da Philip Manshaus angrep moskeen i Bærum 10. august i fjor, var Harald Skoglund Klungtveit fra Skjoldastraumen en av få som ikke ble så overrasket. Han kjenner til «reder» av nynazister som har med folk knyttet til Haugesund og Karmøy. Selv har han mottatt alvorlige trusler.

LESARBREV: Lokaldemokratiet i krisetider

Den siste tida har Suldal Arbeidarparti prøvd å løfta ein debatt om korleis lokaldemokratiet skal fungera i krisetider. Me har skrytt av både administrasjonen og ordførarens handtering av koronakrisa, men me har vore kritiske til at nokon av dei mest inngripande vedtaka fatta i Suldal kommunes historie, vart gjort utan forankring i kommunens folkevalde organ. At dette ikkje skjedde dei fyrste hektiske dagane, har me full forståing for, men kor lenge bør ein ordførar styra på fullmakter? Ei veke? To veker?

Slik blir 17. mai-feiringa rundt om i Suldal

Frå fjorårets feiring på Ropeidhalvøya. Foto: Lena Nergård ROPEIDHALVØYA: Bilkortesje og korps langs vegen – Me legg opp til både bilkortesje på halvøya og mykje kjekt digitalt i år, lovar leiar i komiteen, Annette Gregersen. Kortesjen skal gå frå Helland til Øvrabø tur-retur, og det blir sjølvsagt premiering for best pynta køyretøy. Lokalt og digitalt Gregersen seier at alt ikkje er heilt på plass endå, men at det alt er bestemt at det ikkje blir noko felles feiring på nasjonaldagen. 17.

Nynazisme i krisetid

Harald S. Klungtveit har skrevet en skremmende bok om den nye høyreekstremismen i Norge.
Les mer om:

Går dypt inn i ideologien

Dagens nynazister er langt mer opptatt av ideologi enn deres meningsfeller var på 1990-tallet, mener redaktør og for­fatter Harald S. Klungtveit.
Les mer om:

Går dypt inn i ideologien

Dagens nynazister er langt mer opptatt av ideologi enn deres meningsfeller var på 1990-tallet, mener redaktør og for­fatter Harald S. Klungtveit.
Les mer om:

Det gjekk ikkje vegen for Tongen-vegen

Det var Høgre og Sverre Underbakke som i sist formannskapsmøte fekk fleirtal for at den svært så omstridde privatiseringa av Tongen-vegen skulle på sakskartet i kommunestyret. – Har gjort feil – Kommunestyret har gjort ein feil, og me rettar ikkje opp ein feil med å gjera ein til, mana Underbakke.

Utvalsleiar i tvil om korleis svara heimflyttar-kandidat

Han lurte på om administrasjonen hadde gitt noko svar, før han viste til avsendar Walter Sandvik Vold sitt ønske om ei utdjuping av vedtaket, der Inge Hjorteland ikkje fekk dispensasjon til å skilja frå tunet på Postmannsgarden. Leiaren vrei seg litt i stolen og var usik- ker på korleis utvalet skulle svara Vold. Lesarinnlegg som svar Sjølv hadde Langeland starta på å skriva eit lesarinnlegg, kunne han fortelja. – Skal eg svara frå LMT?

LESARBREV: Framtidas omsorg – for alle

På torsdag skal kommunestyret på nytt behandla saka om framtidas omsorg, og mange lurer nok på kvifor me fremma eit nytt alternativ etter alle desse åra med diskusjonar og utgreiingar.

Frustrerte LMT-politikarar gjekk inn for to nye år med brakkerigg i Bergekrossen

– Skal me skriva tja?, var forslaget til LMT-leiar Magne Langeland (Sp) om vedtak i saka. Å gi ein ny dispensasjon til Wexusgruppen for to nye år med brakkerigg i Bergekrossen, kom ikkje med eit klart ja. I utvalsmøtet i går, tysdag kom det fram at Langeland kjende seg både frustrert og lurt. Frustrert av ikkje å ha noko val, som han sa, og lurt av søkjar som ved første dispensasjonssøknad i 2018 alt då visste at anlegget leigetakarane er entreprenør på, ville vara i meir enn to år fram i tid.
Les mer om:

Målarklubben valsar i veg

MONOTYPI, smak på ordet. Høyrest innvikla ut. Men medlemmene i Suldal Malarklubb ser ikkje det minste prega ut. Her er stemninga god, og lovorda sit laust. Ei nyvølt trykkpresse står klar i eine enden av lokalet, ei mindre og gammal ei, gjer nytta i andre enden. SJABLONGAR i plast, valsa med trykksverte i ulike fargar, blir lagde på kvite ark, får silkepapir og trykkduk over seg, før det heile blir sendt gjennom pressa.

Fortviler over for lite kundeparkering

Ho er sikker på at butikken går glipp av handel på grunn av dette. Kundane klagar – Ja, eg får jamt tilbakemelding frå oppgitte kundar som ikkje finn parkering. Spesielt vanskeleg er det når båten kjem, fortel ho Men også resten av dagen er det ofte fullt med bil på dei oppmerkte plassane. – Eg må seia at eg reagerer når eg kjem på jobb klokka halv åtte, og der står 12-13 bilar, utanfor butikken.
Les mer om:

Raset på Suldalsvegen: – Fyllinga tolte regnet godt

Det seier Peer Einar Klungtveit i Statens vegvesen måndag morgon om den påbyrja fyllinga inntil sandraset etter ei regnfylt helg. Det vidare arbeidet Onsdag slapp ein del av sandgrunnen taket under riksveg 13 i Lensmannsbakken, cirka tre kilometer frå Bergekrossen i retning Suldalsosen. Dagen etter var entreprenør på plass for å stabilisera og laga ny fylling. Før helga var fyllinga av grov sprengstein lagt inntil skråninga og opptil vegen der det var rasa ut.

Raset på Suldalsvegen: Arbeidet med ny fylling starta opp

I løpet av natta har meir sand rasa ut under riksvegen. Mannskap frå entreprenør Svein Klungtveit as har starta med å køyra sprengstein til staden, der ein gravemaskin er i sving med å manøvrera steinane ned skråninga for å laga til ei ny fylling. Avisa har ikkje lukkast med å få informasjon frå Statens vegvesen om det vidare arbeidet på rasstaden, men kjem tilbake med opplysningar så snart redaksjonen veit meir.

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Raset på Suldalsvegen: Sandgrunnen gav etter

Det er nå lysregulert og innsnevra til ein køyrebane forbi raset i Lensmannsbakken, som ligg mellom Hiimsdalen og Juva på Suldalsvegen. Nattevakt Heile natt til i dag, torsdag, har det vore folk på staden, såkalla lyttevakt, for å følgja med på raset. Frå åttetida onsdag har det vore lysregulert på staden. Frå asfaltkanten er raset cirka ti til femten meter breitt.

ÅRETS JULEBLOM: Serverer smakfull mat med hjarte

– Eg er så stolt over denne gode gjengen her, og takknemleg for å jobba saman med dei. Dei er som små englar, seier Astrid Elise K. Klungtveit i det ho får juleblomen i hendene. Ein smilande kjøkkenleiar får fram låtten blant englane, eller kollegaene, som samlar seg ved komfyren. Kjøkkenpersonalet på sjukeheimen smør fine skiver med pynt kvar dag heile året. Det hender til og med at skiva er dekorert med eit smilefjes, og viss dei tilsette i pleia spør om noko ekstra, er dei like blide.

Bok om garden Børkjenes

Det har gått 16 år sidan Marit og Jarle Tveit frå Skjold kjøpte garden i Hamrabø. Då tok dei over ein eigedom med heile 40 hus. Forutan å vøla husa, var planen den gong i 2003, å bruka garden til turisme, vedproduksjon og å byggja kraftverk. Sistnemnde er ikkje blitt realisert, men ved har det blitt hogge, og mange gjestar har opp gjennom åra fått besøkt garden. Fasinert av dei brune husa Sjukdommen Parkinsons hindrar nå Marit i å reisa til Børkjenes like ofte som han.

Heisen start for ferske folkevalde om heie-sak

Rett i førekant av at saka kom opp i LMT-møtet (utval for landbruk, miljø og teknikk) tysdag, spurde Elmies etter moglegheita for synfaring i heia. Synfaring av kommunen Han fekk svar frå utvalsleiar Magne Langeland (Sp) og kommunalsjef Torbjørn Guggedal at det berre er gjort ei administrativ synfaring. – Det går an å føreslå ei utsetjing på grunn av ei synfaring, var svaret frå Guggedal. Sidekvinna til MDG-representanten, Marita Husevåg Hellesen (KrF), støtta også ønsket om få komma ut i terrenget for å sjå.

Satsar på å opna vegen seint i ettermiddag

Arbeidet med å rydda raset er i gang ved Krokanesodden på rv 13 mellom Suldalsosen og Nesflaten, og går det etter planen, er vona å kunna opna vegen delvis seint i ettermiddag i dag, laurdag. Høgt ovanfrå Det fortel Peer Einar Klungtveit i Statens vegvesen nå rett over klokka 13. Raset som gjekk i går føremiddag, er komme høgt ovanfrå, rundt 200 meter, og i morgontimane i dag har fjellklatrarar vore oppe i fjellsida og reinska der. Nå startar arbeidet i vegbanen.

Opnar ikkje vegen i kveld-håper på delvis opning i morgon

Nå klokka 17.30 er geolog i gang med å vurdera rasstaden på rv 13 ved Lauvvik mellom Suldalsosen og Nesflaten, men det er klart at vegen ikkje vil bli opna i kveld. Kjenner ikkje skadeomfanget på vegen Håpet er å begynna rydding i morgon og å kunna opna vegen delvis då.

Klungtveit as med ny millionkontrakt

Kontrakten, gjeldande i inntil åtte år, er med RYMI og kommunane Suldal, Hjelmeland og Strand. Må tilsetja fleire Kontrakten blei endeleg bekrefta i går. – Me sikrar oss fast drift og må tilsetja fleire folk, seier ein glad Svein Klungveit, som seier han alt har folk på veg tilbake på jobb hjå seg. Korleis skal han feira? – Hehe, eg tar det roleg nå. Men eg er glad.

Fordelte taburettane

Meir frå forhandlingane seinare, men her er namna på dei som skal sitja i utvala og styra dei tunge politikk-felta i Suldal dei kommande fire åra. Formannskapet Gerd Helen Bø, ordførar (Sp) Øyvind Lovra Tveitane, varaførar (Sp) Åshild Vetrhus (Sp) Kari Vaage Gjuvsland (Ap) Torbjørn Indrebø (KrF) Sverre Underbakke (H) Nils Bjarne Vold (V) Levekårsutvalet Magne Steine (KrF), leiar Mads Drange (Ap),nestleiar Sanja Roganovic Heggelund (H) Åsmund Bakka (Sp) Anette Opheim (SV) LMT-utvalet Magne Langeland (Sp), leiar Iren Klungtveit Slagst

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

LESARBREV: Svar om næringspolitikk

I førre utgåve av Suldalsposten, så vel som på nett, har det kome fleire kommentarar til innlegget vårt om tilsetjing av ein nærings- og samfunnsutviklar i kommuneadministrasjonen. Suldal Venstre meiner me drar strikken vel langt når me argumenterer for ei sterkare kommunal involvering i næringspolitikken basert på regjeringas (og då Venstres) stortingsmelding om «Berekraftige byer og sterke distrikt». Vel, det står nå i alle fall at: «Kommuneorganisasjonen har eit særleg ansvar og rolle i utviklingsarbeidet.