Nyheter om Klungtveit


Bok om garden Børkjenes

Det har gått 16 år sidan Marit og Jarle Tveit frå Skjold kjøpte garden i Hamrabø. Då tok dei over ein eigedom med heile 40 hus. Forutan å vøla husa, var planen den gong i 2003, å bruka garden til turisme, vedproduksjon og å byggja kraftverk. Sistnemnde er ikkje blitt realisert, men ved har det blitt hogge, og mange gjestar har opp gjennom åra fått besøkt garden. Fasinert av dei brune husa Sjukdommen Parkinsons hindrar nå Marit i å reisa til Børkjenes like ofte som han.

Heisen start for ferske folkevalde om heie-sak

Rett i førekant av at saka kom opp i LMT-møtet (utval for landbruk, miljø og teknikk) tysdag, spurde Elmies etter moglegheita for synfaring i heia. Synfaring av kommunen Han fekk svar frå utvalsleiar Magne Langeland (Sp) og kommunalsjef Torbjørn Guggedal at det berre er gjort ei administrativ synfaring. – Det går an å føreslå ei utsetjing på grunn av ei synfaring, var svaret frå Guggedal. Sidekvinna til MDG-representanten, Marita Husevåg Hellesen (KrF), støtta også ønsket om få komma ut i terrenget for å sjå.

Satsar på å opna vegen seint i ettermiddag

Arbeidet med å rydda raset er i gang ved Krokanesodden på rv 13 mellom Suldalsosen og Nesflaten, og går det etter planen, er vona å kunna opna vegen delvis seint i ettermiddag i dag, laurdag. Høgt ovanfrå Det fortel Peer Einar Klungtveit i Statens vegvesen nå rett over klokka 13. Raset som gjekk i går føremiddag, er komme høgt ovanfrå, rundt 200 meter, og i morgontimane i dag har fjellklatrarar vore oppe i fjellsida og reinska der. Nå startar arbeidet i vegbanen.

Opnar ikkje vegen i kveld-håper på delvis opning i morgon

Nå klokka 17.30 er geolog i gang med å vurdera rasstaden på rv 13 ved Lauvvik mellom Suldalsosen og Nesflaten, men det er klart at vegen ikkje vil bli opna i kveld. Kjenner ikkje skadeomfanget på vegen Håpet er å begynna rydding i morgon og å kunna opna vegen delvis då.

Klungtveit as med ny millionkontrakt

Kontrakten, gjeldande i inntil åtte år, er med RYMI og kommunane Suldal, Hjelmeland og Strand. Må tilsetja fleire Kontrakten blei endeleg bekrefta i går. – Me sikrar oss fast drift og må tilsetja fleire folk, seier ein glad Svein Klungveit, som seier han alt har folk på veg tilbake på jobb hjå seg. Korleis skal han feira? – Hehe, eg tar det roleg nå. Men eg er glad.

Fordelte taburettane

Meir frå forhandlingane seinare, men her er namna på dei som skal sitja i utvala og styra dei tunge politikk-felta i Suldal dei kommande fire åra. Formannskapet Gerd Helen Bø, ordførar (Sp) Øyvind Lovra Tveitane, varaførar (Sp) Åshild Vetrhus (Sp) Kari Vaage Gjuvsland (Ap) Torbjørn Indrebø (KrF) Sverre Underbakke (H) Nils Bjarne Vold (V) Levekårsutvalet Magne Steine (KrF), leiar Mads Drange (Ap),nestleiar Sanja Roganovic Heggelund (H) Åsmund Bakka (Sp) Anette Opheim (SV) LMT-utvalet Magne Langeland (Sp), leiar Iren Klungtveit Slagst

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

LESARBREV: Svar om næringspolitikk

I førre utgåve av Suldalsposten, så vel som på nett, har det kome fleire kommentarar til innlegget vårt om tilsetjing av ein nærings- og samfunnsutviklar i kommuneadministrasjonen. Suldal Venstre meiner me drar strikken vel langt når me argumenterer for ei sterkare kommunal involvering i næringspolitikken basert på regjeringas (og då Venstres) stortingsmelding om «Berekraftige byer og sterke distrikt». Vel, det står nå i alle fall at: «Kommuneorganisasjonen har eit særleg ansvar og rolle i utviklingsarbeidet.

LESARBREV: Kva skal me leva av?

Spørsmål vert stadig stilt i forbindelse med overgangen til ein grønare økonomi i Noreg, men i Suldal er ikkje det viktigaste spørsmålet kva me skal leva av, men kven me skal leva av. For i motsetnad til større byar der ein stadig aukande befolkning treng nye jobbar, er det ikkje mangel på arbeidsplassar som er hovudproblemet i Suldal, men mangelen på arbeidskraft.

Skremt av svindel-forsøk

E-posten ho fekk til si jobbadresse på Svein Klungtveit as, ser ut til å vera frå Brynjar Eiriksson og er signert med namn, faktisk gateadresse og postnummer. – Stakkars mann! Mottakaren skal lurast til å tru at sambygdingen er på reis utanlands, har fått pass og kredittkort stole frå seg, og at det nå berre trengst eit lån til flybillettar heim. – Eg las og sa: Stakkars mann! Men Maria, dotter mi, sa: Herlegheit, det der må du ikkje bita på, fortel ei forskrekka Klungtveit på telefon til avisa.

Mann dømt til ubetinget fengsel for trusler mot journalist

En mann i 50-årene som for to år siden framsatte flere trusler mot Filter-redaktør Harald S. Klungtveit, er dømt til fengsel i 30 dager.
Les mer om:

Dømt til fengsel for grov vold

Morten Lorentzen er dømt til fengsel etter at han sendte flere truende tekstmeldinger til redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter.

Dømt for trusler mot redaktør

Morten Lorentzen er dømt til fengsel etter at han sendte flere truende tekstmeldinger til redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter.

Vann kontrakt verd nær 120 millionar kroner

Torsdag signerer firmaet kontrakten som gir dei åtte nye år med slamtømming i Sunnhordland. Spennande ventetid – Dette er stort for eit lite firma, men det har vore ei spennande tid etter at konkurrenten i anbodsrunden kravde innsyn, smiler ein letta dagleg leiar, Svein Klungtveit. Dei leverte inn anbod i midten av mars, fekk tilslaget, og jubelen stod i taket.

Årets konfirmantar

Her er lista over årets konfirmantar: Humanistiske konfirmantar Folkets Hus, Sauda 4. mai Karsten Berekvam Frikk Bratås Theo Herheim Egge Arin Eirikssønn Åshild Helstrup Hindenes Olav Eino Hovind Odin Ripel Jensen Silje Ekkjestøl Lien Tuva Ekkjestøl Lien Sebastian Listøl Mira Isabella Skaar Madsen Ingrid Renata Nielsen Simen Rønhovde Sindre Steine Jakob Lindanger Sørensen Marvik kapell 4. mai Daniel Byrkjedal Finnvik Hanne Rebekka Hebnes Sondre Hebnes Elias Kjølvik Jelsa kyrkje 5.

Kalender-karar blir førstehjelp

30 0000 kroner lar seg høyra i kassen til Suldal Røde Kors, som denne veka fekk overrekt resultatet etter eit heilt spesielt kalender-stunt frå fire suldalsbedrifter. Samarbeid og hjelp Helgevold Elektro, Montér Suldal, KV Bygg Suldal og Svein Klungtveit as stilte både med innsatsen, pengane og ikkje minst modellane når det siste tilskotet på samarbeidsfronten blei verkeleg; ein kalender der lokale handymenn står framfor kameraet og fotograf Jan Nordtveit står bak. – Sluttresultatet blei mykje tøffare enn me våga å fø

Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul

Det er ikkje nytt at førjulstida kan vera stressande. Dei som i dag blir fortørna over tidleg julehandel og julestress, skal vita at alt var ikkje betre før i tida. Den tida då økonomien for dei fleste var skral, med minne om ein krig i nær fortid, og med tanken på den kalde krigen som byrja og bygga seg opp, så kunne livet av og til bli tyngande for folk. Men jul skulle feirast av høg og låg som budde på Ropeidhalvøya, dette året som alle føregåande år.

Lurer du på kven som tener mest i Suldal?

I dag blei skattelistene for 2017 lagt fram. Mest i inntekt På inntekts-toppen tronar Lasse Eide heilt øvst. Han står oppført med 3 638 327 kroner i inntekt, 3 694 405 kroner i formue og 1 271 589 kroner i skatt. Rett bak Eide finn ein Martin Nygård Haug som tente 3 329 525 kroner i fjor. Nygård Haug har 2 190 689 i formue og betalte 817 640 kroner i skatt.

Coop og Torjå tilgrisa

I dag tidleg var det ikkje noko fint syn som møtte dei tilsette ved Coop Marked i Gata på Sand. Utanfor daglegvareforretninga låg det strøydd rekeskal, og på veggane og fortauet var det grisa til med barberskum. Meldt til politiet Dagleg leiar ved butikken, Margrethe Klungtveit, seier dei i morgontimane sjekka videoopptaka frå i går, måndag ettermiddag og kveld. Bilda viser to grupper med, til saman, ti barn, som ho tippar er mellom 11 og 13 år, var i butikken og kjøpte reker og barberskum. Hendinga er nå meldt til politiet, seier Klungtveit.
Les mer om:

Sikrar fjellsida mellom Falkali- og Vikatunellen

Det blir denne veka arbeidd med å sikra fjellsida der ein kubikk med stein raste ned i vegbanen mellom Falkalitunellen og Vikatunellen på rv 13, laurdag for halvanna veke sidan. Trafikken forbi staden går med leiebil, og Peer Einar Klungtveit i Statens Vegvesen seier at vegen kan bli stengt i korte periodar om nødvendig. Fjellsida blir nå rydda for vegetasjon, før den blir bolta, og det blir sett opp nett. Rapporten frå geolog på rasstaden mellom Vågane og Kilane, der 60 til 70 tonn stein raste ned, konkluderer med at det ikkje er større fare for ras enn tidlegare på staden.

Foreldre fryktar pris-hopp med nye ordning

Maria Klungtveit og Maren Landsnes fryktar at det SFO-behovet majoriteten av suldalsforeldra i dag brukar, i praksis vil bli dyrare etter levekårets vedtak. Tidlegare kunne suldalsforeldre shoppa SFO-timar og skreddarsy barnas opphald til sitt behov.

Skru opp varmen og steng ventilar og vindauge!

Det er rådet frå Svein Klungtveit, som fortel om travle dagar for røyrleggjarane i Suldal, der mange innbyggjarar melder om mange kuldergrader.  Mannskap ute på tineopppdrag Klungtveit har tre arbeidslag som er ute på oppdrag for å tina opp frosne røyr hjå suldøler.
Les mer om:

Opnar vegen igjen

Rasstaden er rydda, og nå klokka 15.00 opna Statens vegvesen igjen vegen mellom Nesflaten og Suldalsosen. Vegen har, sidan i natt, vore stengt etter at fleire store steinblokker falt ned mellom Vika-og Falkalitunnelen. Vakt på staden Det vil vera vakt på staden og hastigheita blir også redusert. Planen i dag var å få geolog på staden for å vurdera raset og fjellsida, men det gjekk ikkje fordi det ikkje var tilgjengeleg helikopter. Denne vurderinga skal takast i morgon, men vegvesenet meiner at det nå er trygt nok til å opna vegen.

Ventar på geolog

Entreprenøren og Statens vegvesen sine folk er på rasstaden nå, men dei vil ikkje ta nokon beslutning om kor vidt riksveg 13 kan opna, før geolog har vore på staden. Høgt ovanfrå – Me ser at blokkene er komne høgt oppe frå. Me begynner å rydda vegbanen nå, men det er uansett ikkje aktuelt å opna vegen før geolog har sett på forholda, fortel Peer Einar Klungtveit i vegvesenet, nå rett over klokka 10.