Nyheter om Kari Henriksen


Kari Henriksen i strupen på Ropstad: – Han er feig

To av Sørlandets mest profilerte politikere står steilt mot hverandre i en ordkrig om norsk barnevern: Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) mener barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er feig.

Kari Henriksens trosfrihet

"Det er en menneskerett å tro, ikke en menneskerett å få statsstøtte," skriver Kari Henriksen i Fevennen 22/10, og i Vårt Land noen dager tidligere.

Ap-repre­sentant Kari Henriksen: – Savner Frp-statsråd Solveig Horne som sjef for barne­vernet

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle savne en Frp-statsråd. Men Solveig Horne ville i hvert fall styre barnevernet, sier Ap-representant Kari Henriksen.

Desperat sommerhilsen fra Ap

Arbeiderpartiet med Kari Henriksen, Kai Steffen Østensen og Åsmund Mjåland har skrevet en kronikk om høyredreiningen i europeisk og norsk politikk.

«La lokalradioene få selge digitale bingoblokker»

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) skriver i dette leserinnlegget at Stortinget naturlig nok ikke har nevnt radiobingo som kilde til spillproblemer.

Si det-prosjektet har fått barn til å varsle om vold og overgrep

Nå håper stortingspolitikerne Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen at det kan distribueres til resten av landet.

«Nye Veier gjør som de får beskjed om»

- Nye Veier gjør som de får beskjed om. Det er opp til regjeringen og det borgerlige flertallet å finne penger til å realisere prosjektene, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap).

Henriksen på glattisen?

Stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet kan umulig mene det hun skriver (Fvn 14.01.19) - hvor det går frem at hun har «grunnleggende respekt» også for islamsk trosutøvelse.

Skjønner at folk blir forbanna på Ropstad

Kari Henriksen (Ap) fører en innbitt kamp mot KrFs ønske om innstramming abortloven. Internt i eget parti kjemper hun mot en liberalisering.

Skjønner at folk blir forbanna på Ropstad

Kari Henriksen (Ap) fører en innbitt kamp mot KrFs ønske om innstramming abortloven. Internt i eget parti kjemper hun mot en liberalisering.

– Svekker kvinners rettigheter

Kari Henriksen (Ap) mener den nye regjeringserklæringen svekker kvinners rettigheter. Hun tror derfor kvinner i Norge vil vende KrF og Venstre ryggen ved neste valg.

Justisministeren etter Jehovas vitner-avsløringene: - Norsk lov gjelder

«Det er uheldig dersom tros- og livssynssamfunn påberoper seg retten til å håndtere straffbare handlinger utenfor gjeldende regelverk», skriver justisministeren i et svar til stortingsrepresentant Kari Henriksen.

Jehovas Vitner er flisespikkeri

Det er liten grunn til, verken for Fædrelandsvennens redaktør, eller for stortingsrepresentant Kari Henriksen, som hører til samfunnseliten, å svinge riset over Jehovas Vitner.

Ap-politiker tar Jehovas vitner-sak til Stortinget

Jehovas vitner har gått rundt ordinært rettsvesen i strafferettslige saker, ifølge Fædrelandsvennen. Nå ber Kari Henriksen (Ap) justisministeren om å ta grep.

Ap-politiker tar Jehovas vitner-sak til Stortinget

Jehovas vitner har gått rundt ordinært rettsvesen i strafferettslige saker, ifølge Fædrelandsvennen. Nå ber Kari Henriksen (Ap) justisministeren om å ta grep.

Tar Jehovas vitner-saken til Stortinget

Kari Henriksen håper justisministeren tar grep etter Fædrelandsvennens avsløringer.

Mangelfull kunnskap fortjener motstand

Den 26.10.18 skriver stortingsrepresentant for Ap i Vest-Agder, Kari Henriksen, at “Svenskene fortjener motstand”.

- Det røde lyset burde ha blinket

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) er sterkt kritisk til at barneministeren ventet til rapport forelå, før hun tok grep om Vestlundveien ungdomssenter i Bergen.

Mener Hareide har tatt oppgjør med grumsete politikk

Kari Henriksen (Ap) mener at Hareide med sitt nei til Frp har tatt et oppgjør med splittende politikk. Det vekker reaksjoner helt opp i Frp-ledelsen.

Krever fortgang i batteriutbyggingen av mobilnettet

Stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Vest-Agder er kritisk til at bare 39 kommuner har mobilnett som virker etter langvarig strømbrudd.

Nødnettet sviktet under uværet – refser regjeringen for millionkutt

Ap-nestleder Hadia Tajik og stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) krever svar fra justisministeren om nødnett-svikten etter kutt på 55 millioner til beredskap.

Nødnettet sviktet under uværet - refser regjeringen for millionkutt

Ap-nestleder Hadia Tajik og stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) krever svar fra justisministeren om nødnett-svikten etter kutt på 55 millioner til beredskap.

Nødnettet sviktet under uværet – refser regjeringen for millionkutt

Ap-nestleder Hadia Tajik og stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) krever svar fra justisministeren om nødnett-svikten etter kutt på 55 millioner til beredskap.

«Fiskeriskrøner og dårlig ledelse»(pluss)

Kari Henriksen (Ap) om Per Sandberg-saken.

Per pluss Bahareh?

Jeg ser at Kari Henriksen bekymrer seg over Per og Ernas handlinger når det gjelder Sandbergs ferietur til Iran.