Nyheter om Jan Tore Sanner


Flere lærlinger får kontrakt

Antall lærekontrakter øker for tredje år på rad, viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet. – Godt nytt, fastslår kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).
Les mer om:

Fleire lærlingar får kontrakt

Talet på lærekontraktar aukar for tredje år på rad, viser førebelse tal frå Utdanningsdirektoratet. – Godt nytt, fastslår kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).
Les mer om:

Leonard (8) er avhengig av spesialundervisning – kan miste lovfestet rett til hjelp

Skolehverdagen til Leonard Rasmussen (8) er lik som klassekameratenes dager. Men han trenger ekstra hjelp. Nå varsler kunnskapsminister Jan Tore Sanner endringer i reglene for spesialundervisning.

Flere lærlinger får kontrakt

Antall lærekontrakter øker for tredje år på rad, viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet. – Godt nytt, fastslår kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).
Les mer om:

Kunnskapsministeren: Forventer at bedriftene gjør mer for å tilby lærlingplasser

Jan Tore Sanner gleder seg over foreløpige tall fra utdanningsdirektoratet som viser at antall lærlingkontrakter øker for tredje år på rad. Men det er fortsatt mange som ikke får plass.
Les mer om:

Flere lærlinger får kontrakt

Antall lærekontrakter øker for tredje år på rad, viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet. – Godt nytt, fastslår kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).
Les mer om:

Flere lærlinger får kontrakt

Antall lærekontrakter øker for tredje år på rad, viser foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet. – Godt nytt, fastslår kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).
Les mer om:

Sanner åpner for å korte ned skoleåret

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil fjerne dødtiden i norske klasserom i juni måned. Et forslag som vurderes er å kutte ned på skoleåret.
Les mer om:

«Fremtidens digitale sløydsal» er åpnet

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner ble ganske misunnelig på hva dagens ungdom får lov til å være med på, da han åpnet skaperverkstedet TeknoLab.
Les mer om:

Sanner vil ha råd for å hindre at ansatte går ut på dato

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) ber om innspill til hvordan regjeringen kan bidra til å hindre at folk må slutte i jobb fordi de har utdatert kompetanse.

Huitfeldt mener Sandberg kunne mistet sikkerhetsklarering

Anniken Huitfeldt (Ap) hevder fiskeriministeren ville mistet sikkerhetsklarering om han ikke var politiker. – En grov feil og spekulasjon av Huitfeldt, svarer Jan Tore Sanner.

Sanner varsler strengere krav til norskundervisning

Regjeringen kommer til å kreve resultater for norskundervisningen, ikke bare krav til et visst antall timer, varsler integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Sanner varsler strengere krav til norskundervisning

Regjeringen kommer til å kreve resultater for norskundervisningen, ikke bare krav til et visst antall timer, varsler integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Barn med spesielle behov har også rettigheter

Statsråd Jan Tore Sanner ønsker at barn med særlige opplæringsopplæringsbehov skal få hjelp så tidlig som mulig. Skal Sanner lykkes med dette, må han videreutvikle det spesialpedagogiske miljøet, ikke fragmentere det.
Les mer om:

Brennhet Håland håper EM «blir et minne for livet»

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bekrefter at terrorhendelsen 22. juli skal stå med ord i de nye læreplanene, noe som vil pålegge lærere til å undervise om hendelsen.
Les mer om:

Flere havnet i slagsmål i natt

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bekrefter at terrorhendelsen 22. juli skal stå med ord i de nye læreplanene, noe som vil pålegge lærere til å undervise om hendelsen.
Les mer om:

Høstens 1. klassinger opplevde ikke terroren – nå skal de lære

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bekrefter at terrorhendelsen 22. juli skal stå med ord i de nye læreplanene, noe som vil pålegge lærere til å undervise om hendelsen.
Les mer om:

Lærere blir pålagt å undervise om 22 juli

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bekrefter at terrorhendelsen 22. juli skal stå med ord i de nye læreplanene, noe som vil pålegge lærere til å undervise om hendelsen. Utdanningsforbundet mener Sanner ikke venter på faglige råd.
Les mer om:

Sanner: – Nå skal 22. juli omtales i norske læreplaner

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bekrefter at terrorhendelsen 22. juli skal stå med ord i de nye læreplanene, noe som vil pålegge lærere til å undervise om hendelsen. Utdanningsforbundet mener Sanner ikke venter på faglige råd.
Les mer om:

Sanner lærte om «utsatte bydeler» i Stockholm

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner var nylig i Stockholm for å lære om svensk integreringspolitikk og tiltak i utsatte byområder.

Forsker: – Mobilen bør ut av skolen

Smarttelefonen bør ut av ungdomsskolen, mener forsker Yvonne Fritze. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener det må være opp til hver skole å avgjøre. Alstad ungdomsskole i Bodø har valgt å være helt mobilfri.

Mange elever får ikke alle undervisningstimer de har krav på

Videregående skoler teller bort timer av økonomiske grunner. Den ulovlige praksisen fortsetter under kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Les mer om:

Slik blir de nye fagene i skolen

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier ja til en rekke omstridte kuttforslag.
Les mer om:

Slik blir de nye fagene i skolen

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier ja til en rekke omstridte kuttforslag.
Les mer om:

Slik blir de nye fagene i skolen

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier ja til en rekke omstridte kuttforslag.
Les mer om: