Nyheter om Jan Tore Sanner


Brennhet Håland håper EM «blir et minne for livet»

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bekrefter at terrorhendelsen 22. juli skal stå med ord i de nye læreplanene, noe som vil pålegge lærere til å undervise om hendelsen.
Les mer om:

Flere havnet i slagsmål i natt

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bekrefter at terrorhendelsen 22. juli skal stå med ord i de nye læreplanene, noe som vil pålegge lærere til å undervise om hendelsen.
Les mer om:

Høstens 1. klassinger opplevde ikke terroren – nå skal de lære

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bekrefter at terrorhendelsen 22. juli skal stå med ord i de nye læreplanene, noe som vil pålegge lærere til å undervise om hendelsen.
Les mer om:

Lærere blir pålagt å undervise om 22 juli

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bekrefter at terrorhendelsen 22. juli skal stå med ord i de nye læreplanene, noe som vil pålegge lærere til å undervise om hendelsen. Utdanningsforbundet mener Sanner ikke venter på faglige råd.
Les mer om:

Sanner: – Nå skal 22. juli omtales i norske læreplaner

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bekrefter at terrorhendelsen 22. juli skal stå med ord i de nye læreplanene, noe som vil pålegge lærere til å undervise om hendelsen. Utdanningsforbundet mener Sanner ikke venter på faglige råd.
Les mer om:

Sanner lærte om «utsatte bydeler» i Stockholm

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner var nylig i Stockholm for å lære om svensk integreringspolitikk og tiltak i utsatte byområder.

Forsker: – Mobilen bør ut av skolen

Smarttelefonen bør ut av ungdomsskolen, mener forsker Yvonne Fritze. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener det må være opp til hver skole å avgjøre. Alstad ungdomsskole i Bodø har valgt å være helt mobilfri.

Mange elever får ikke alle undervisningstimer de har krav på

Videregående skoler teller bort timer av økonomiske grunner. Den ulovlige praksisen fortsetter under kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Les mer om:

Slik blir de nye fagene i skolen

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier ja til en rekke omstridte kuttforslag.
Les mer om:

Slik blir de nye fagene i skolen

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier ja til en rekke omstridte kuttforslag.
Les mer om:

Slik blir de nye fagene i skolen

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier ja til en rekke omstridte kuttforslag.
Les mer om:

Krever norskkurs for å få sosialhjelp

Integreringsminister Jan Tore Sanner vil stille krav til at innvandrere som ikke kan godt nok norsk må fortsette på norskkurs dersom de skal få motta sosialhjelp.

Sanner varslar strengare integreringskrav for kommunane

SANDANE (NRK): Det er store forskjellar mellom kommunane for kor mange innvandrar som tek utdanning og får arbeid etter introduksjonsprogram. – Det kan me ikkje leva med, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).
Les mer om:

Store variasjoner i læreres kompetanse i videregående

Det er store forskjeller mellom læreres formelle fagkompetanse i den videregående skolen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier mer videreutdanning må til.
Les mer om:

Store variasjoner i læreres kompetanse i videregående

Det er store forskjeller mellom læreres formelle fagkompetanse i den videregående skolen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier mer videreutdanning må til.
Les mer om:

Sanner: Skal løfte elevene som har svakest utgangspunkt

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) erkjenner at hverken nåværende eller tidligere regjeringer har lykkes med å løfte alle i skolen.
Les mer om:

Åpnet onsdag: – Mesterbrev er like bra som mastergrad!

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner tok et oppgjør med fordommer da OsloMets nye kompetansesenter for yrkesfag åpnet onsdag.
Les mer om:

Sanner mener «krenkelov» må stå

Den nye «krenkeloven» kritiseres fra flere hold, men kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener den må bli stående.
Les mer om:

Sanner mener «krenkelov» må stå 

Den nye «krenkeloven» kritiseres fra flere hold, men kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener den må bli stående.
Les mer om:

Da færre trivdes på skolen inviterte elevrådet kunnskapsministeren

Jan Tore Sanner (H) takket ja til invitasjonen fra elevrådet, og leder Helene Lyslo Kristiansen. Mandag kom han til Engebråten skole for å diskutere trivsel og mobbing.

Disse innvandrertallene viser Norges utfordringer

– Det er for mange som blir stående utenfor arbeidslivet, og som ikke lærer seg godt nok norsk, sier integreringsminister Jan Tore Sanner.
Les mer om:

Foreldreopprør: Krever flere ansatte i barnehagene

Barnehageforeldre slår nå alarm om antall ansatte i barnehagene. De mener regjeringens forslag til bemanningsnorm er altfor dårlig. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner mener summen av tiltakene regjeringen vil gjennomføre vil gi et løft for barnehagene.

- Slik skal vi hjelpe de unge

Statsrådene Anniken Hauglie og Jan Tore Sanner mottok torsdag OECDs nye rapport om norsk ungdom som har falt utenfor arbeid og utdanning.
Les mer om:

Statsråd Jan Tore Sanner (H): Vil ikkje letta Bjerkreims byrde med å ta imot gratis symjetilbod

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er ueinig i Bjerkreim kommune sitt syn på dei økonomiske utfordringane knytt til det statleg fullfinansierte tilbodet om symjetilvenning for barnehageungar.

Integreringsturné - vil lære av gode eksempler

Integreringsminister Jan Tore Sanner (H) skal besøke om lag 12 steder over hele landet, fra Kristiansand i sør til Bodø i nord, på sin integreringsturné fram til sommeren.