Nyheter om Innvandrere


Ber regjeringen om mindre hard retorikk om innvandrere og muslimer

Mer kunnskap i skolen, mindre hard retorikk og tiltak mot netthat står på ønskelisten når representanter for Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd møter regjeringen i dag.
Les mer om:

Faktisk.no: Ikke grunnlag for å si at barn av innvandrere er mer kriminelle enn foreldrene

En gjennomgang gjort av Faktisk.no, viser at Aftenposten ikke har dekning for tittelen sin.
Les mer om:

Faktisk.no: Ikke grunnlag for å si at barn av innvandrere er mer kriminelle enn foreldrene

En tittel i Aftenposten slo fast at innvandrerbarn er mer kriminelle enn foreldrene. Tallene Aftenposten baserte seg på, gir ikke grunnlag for denne påstanden.
Les mer om:

Skolenes landsforbund om ny integreringslov: – Dette er statlig rasisme

Skolenes landsforbund reagerer kraftig på at regjeringen vil skjerpe norskkravet for innvandrere i ny integreringslov. – Vi anser dette som lovpålagt diskriminering, sier forbundet.
Les mer om:

Innvand­rere i Kristian­sand: Mange mottar sosial­hjelp, få er i jobb

Andelen innvandrere som står utenfor arbeidslivet i Kristiansand er høy. Det er også andelen sosialhjelpsmottakere, men helse- og sosialdirektøren mener det kan skyldes ulike måter å føre statistikken på.

Derfor angripes innvandrere i Sør-Afrika

I flere dager har immigranter blitt utsatt for grov vold og butikkene deres har blitt plyndret og brent i Sør-Afrika. Hvorfor er fattige sørafrikanere så sinte på andre afrikanere?

Vil ta Nav-penger fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

Snart kan innvandrere som nekter å lære seg norsk, miste sosialstønad.
Les mer om:

Vil ta Nav-penger fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

Snart kan innvandrere som nekter å lære seg norsk, miste sosialstønad.
Les mer om:

Vil ta Nav-penger fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

Snart kan innvandrere som nekter å lære seg norsk, miste sosialstønad.
Les mer om:

Innvandrerbarn er mer kriminelle enn foreldrene

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barn av innvandrere begår mer kriminalitet enn dem som selv innvandret. Tallene er bestilt av Frp.

Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

Det er ikke nødvendigvis mer utbredt med psykiske helseplager blant personer med flyktningbakgrunn enn blant arbeidsinnvandrere.
Les mer om:

Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

Det er ikke nødvendigvis mer utbredt med psykiske helseplager blant personer med flyktningbakgrunn enn blant arbeidsinnvandrere.
Les mer om:

Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

Det er ikke nødvendigvis mer utbredt med psykiske helseplager blant personer med flyktningbakgrunn enn blant arbeidsinnvandrere.
Les mer om:

Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

Det er ikke nødvendigvis mer utbredt med psykiske helseplager blant personer med flyktningbakgrunn enn blant arbeidsinnvandrere.
Les mer om:

Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

Nesten 15 prosent av enslige kvinner med barn under 18 år fikk sosialhjelp i løpet av 2017. Det er vesentlig flere innvandrere blant mottakerne enn før.
Les mer om:

Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

Nesten 15 prosent av enslige kvinner med barn under 18 år fikk sosialhjelp i løpet av 2017. Det er vesentlig flere innvandrere blant mottakerne enn før.
Les mer om:

Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

Nesten 15 prosent av enslige kvinner med barn under 18 år fikk sosialhjelp i løpet av 2017. Det er vesentlig flere innvandrere blant mottakerne enn før.
Les mer om:

Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

Nesten 15 prosent av enslige kvinner med barn under 18 år fikk sosialhjelp i løpet av 2017. Det er vesentlig flere innvandrere blant mottakerne enn før.
Les mer om:

– Urealistisk høyt krav til norskkunnskaper for å få statsborgerskap

Mange vil aldri klare det nye norskkravet for statsborgerskap, mener de som driver språkopplæring for flyktninger og innvandrere.
Les mer om:

– Mange vil aldri klare norskkravet til statsborgerskap

– Det nye norsk-kravet for statsborgerskap er urealistisk høyt. Mange vil aldri klare det, mener de som driver språkopplæring for flyktninger og innvandrere.
Les mer om:

Høyre varsler nye grep for å få ungdom i arbeid

Høyre vil opprette flere arbeidsplasser for ungdom fra utsatte grupper, og for innvandrere som ikke lykkes å finne arbeid etter fullført introduksjonsprogram.
Les mer om:

Stavanger Høyre varsler nye grep for å få ungdom i arbeid

Høyre vil opprette flere arbeidsplasser for ungdom fra utsatte grupper, og for innvandrere som ikke lykkes å finne arbeid etter fullført introduksjonsprogram.

Kraftig økning i vikarjobbmarkedet

De tre siste årene har det vært en sterk økning i vikarjobbmarkedet i Norge. Innvandrere og personer på korttidsopphold dominerer arbeidssektoren.
Les mer om:

Kraftig økning i vikarjobbmarkedet

De tre siste årene har det vært en sterk økning i vikarjobbmarkedet i Norge. Innvandrere og personer på korttidsopphold dominerer arbeidssektoren.
Les mer om: