Nyheter om Innvandrere


Innvandrere i akademia er stort sett internasjonale forskere

En av fire forskere i Norge er innvandrer. Men andelen norskfødte med innvandrerforeldre har ennå ikke bikket én prosent.
Les mer om:

Studie: Integrering i feil retning i Norge

Integreringen av flyktninger går feil vei, og forskjellen mellom innvandrere og nordmenn øker, viser en ny studie. 

- Integrering i feil retning i Norge

Integreringen av flyktninger går feil vei, og forskjellen mellom innvandrere og nordmenn øker, viser en ny studie.

Frps Keshvari: «Har man råd til å sende tusenvis av kroner ut av landet, bør man i alle fall ikke spørre om mer penger fra staten»

Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari mener trang økonomi er «delvis selvforskyldt» når innvandrere sender penger ut av Norge.
Les mer om:

Innvandrergrupper med lavest inntekt sender mest penger hjem

Innvandrere fra Somalia og Afghanistan står nederst på den norske inntektsstigen. Men ingen andre grupper sender så mye av pengene sine til landet de kommer fra.
Les mer om:

Prøve og feile – en tapt inngangsbillett til Norge?

KRONIKK: Jeg etterlyser et skolefaglig kritisk blikk på den nye samfunnskunnskapsprøven som må bestås for å få norsk statsborgerskap. Hva kan vi gjøre for å få flere innvandrere med liten skolebakgrunn til å bestå prøven?
Les mer om:

Tok grep for å gjøre byen renere til påske

Innvandrere og asylsøkere i Namsos tok grep for å gjøre byen litt renere og penere. Et tjuetalls personer stilte til dugnad tirsdag kveld.
Les mer om:

Ber om innvandringsstopp i Kristiansand

Økningen i kriminalitet blant unge innvandrere får Frp til å foreslå innvandringsstopp til Kristiansand.

– Lærer språk og bygger tillit

Yahya Najafizada i Afghansk diasporasamfunn oppfordrer alle innvandrere med språkutfordringer til å gjøre som Soraya i Lillehammer,
Les mer om:

Hva gjør vi med uroen?

Sv-politiker Bård Vegar Solhjell mener Norge bør lage et sett med felles verdier som alle - også innvandrere - må akseptere.

Innvandrere lærer norsk av eldre hjelpetrengende

LILLEHAMMER: Soraya Afzali (56) sliter med språket. Ingunn Børke (89) trenger mye hjelp og omsorg. Nå har de funnet hverandre og opplever at de har noe å gi hverandre.
Les mer om:

Seks av ti innvandrere jobber

Sysselsettingen blant innvandrerne var på 60,2 prosent i siste kvartal i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

Utgjør en stor småkommune

Mer enn hver tiende innbygger i Vesterålen er innvandrer eller norskfødt barn av innvandrere. Til sammen bodde det 3.496 innvandrere i Vesterålen i begynnelsen av dette året.
Les mer om:

Hun har 800 innvandrere på fastlegelisten. I tillegg behandler hun papirløse flyktninger

To leger som møter papirløse flyktninger i sitt arbeid, er svært kritiske til myndighetene. Pasientene hjelper de gratis.

– Nordmenn må integrere seg selv først

For å bedre kunne integrere innvandrere mener Qadijo Ibrahim at nordmenn først må bli flinkere til å ta vare på hverandre.

Ønsker å ­flytte fra Norge

EXIT: 395 norske statsborgere ­emigrerte til fire muslimske land i 2015. – Alle innvandrere bør tenke på utgangs­strategier, sier skribent.
Les mer om:

– Stor forskjell på å være bilmekaniker og å lage pizza

Mange innvandrere fra Syria og Sudan har fått praksisplasser i Tromsø. For noen er det stor forskjell på hva de jobbet med i hjemlandet og i Norge.

Får innvandrere et bedre liv?

Blir livet bedre for innvandrere etter at de har flyttet til et annet land? I en verden med mye migrasjon, begynner internasjonal forskning nå å gi oss noen svar. 
Les mer om:

Erdogan og Wilders skaper splid om Europas tyrkere

Striden mellom Tyrkia og europeiske land kan få konsekvenser for millioner av tyrkiske innvandrere i Europa og bli brukt i omdannelsen av Tyrkia.
Les mer om:

Vil bruke teater for å forebygge undertrykking

Forskere har undersøkt hvordan drama kan være et virkemiddel for innvandrere i Norge for å finne tilbake til sin egen identitet.
Les mer om:

Vil at flere innvandrere starter egen bedrift

Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder setter i gang et prosjekt for å hjelpe flere innvandrere til å skape sine egne bedrifter.
Les mer om:

Færre fra naboland, flere fra konfliktområder

Det totale antallet innvandrere i Stavanger holdt seg stabilt i fjor. Det er imidlertid betydelig endring i hvor innvandrerbefolkningen kommer fra.
Les mer om:

Solberg lover mer penger til språkopplæring og lønnstilskudd

Erna Solberg vil styrke språkopplæring og øke bruken av lønnstilskudd for å få innvandrere inn i arbeidslivet, og er optimist med hensyn til regjeringssamarbeid kommende fire år.

Fire av fem barn med somalisk bakgrunn lever nederst på inntektsstigen i Norge

Flere innvandrere gjør at flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt. Innvandrerfamilier har ofte mange barn og få voksne i jobb.
Les mer om:

Én av seks i Norge har innvandrerbakgrunn

Norge fikk 26.400 flere innvandrere i 2016. Folk fra Afrika og Asia sto for 93 prosent av veksten. Til sammen har 16,8 prosent i Norge innvandrerbakgrunn i dag.