Nyheter om Indrebø


Køyrde av vegen i Lovradalen, hadde hellet med seg

Det seier GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø om bilføraren i 60-åra som hamna utfor vegen i dag tidleg. Han var på veg frå Stavanger mot Sauda, og mannen er ikkje heimehøyrande i Suldal. Glatt på vegen – Føraren melde sjølv frå om uhellet klokka 05.30. Det var glatt på vegen, og han mista kontroll på bilen. Bilen trefte ein stolpe før den fór ut av vegen, seier GDE-leiaren. Ho fortel vidare at terrenget nedanfor vegen der uhellet skjedde er ulendt og steinete. Bilen raste ikkje langt nedover skråninga.

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Ulovleg fyrverkeri i Erfjord

Det er berre lovleg å skyta opp fyrverkeri mellom klokka 18 og klokka 02 på nyttårsaftan, og då av personar over 18 år. Kan bli anmeldt – Det er sprengstoff me snakkar om, og om det skjer oppskyting utanom desse tidene på nyttårsaftan, kan det bli politianmeldt, seier ho. Roleg helg Søndag i 10-tida var det promillekontroll på Sand. Tolv bilførarar blei kontrollerte, og det var ingen utslag. Elles har det vore ei roleg helg i kommunen for politiet.

Tre hendingar på Sand, elles ei roleg jule- og nyttårshelg

Politiet har patruljert i Suldal fleire dagar, og det er på Sand det meste av det som involvererer politiet, har skjedd. Kroppskrenking 20. desember blei det på Sand meldt om eit hardt møte mellom to kjenningar av politiet. Det er oppretta sak på kroppskrenkinga som føregjekk i eit privat hus, og gjerningsmannen erkjenner det som er skjedd. Begge partar er avhøyrde. Offentleg drikking 1. juledag på Sand, rundt midnatt, blei ein mann i 30-åra meldt for drikking på offentleg stad av ei patrulje på staden.

Suldøl tatt for promillekøyring

Det var natt til søndag at politiet fekk inn tips om mogleg promillekøyring. – Ein patrulje rykte ut, og bilen blei spora opp på Sand. Bilføraren blei tatt med til legekontoret for blodprøvetaking, seier GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø. Politiet har oppretta sak på forholdet, og førarkortet er midlertidig inndrege. Bilføraren er ein mann i 30-åra, som er busett i Suldal.

Promillekontroll på Sand

Natt til søndag, i totida, gjennomførte politiet promillekontroll i Sand sentrum. GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø […]
Les mer om:

Ung suldøl laga sjau i Sauda

Det var natt til laurdag, i tretida, at mannen i 20-åra frå Suldal vart bortvist frå sentrum i Sauda. GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø opplyser at det var åtferda hans på offentleg stad, som gjorde at politiet reagerte. Indrebø påpeikar at det ikkje er snakk om skade på andre personar, men uro. Det er oppretta straffesak mot mannen, som nå truleg kan venta seg eit oppgjer i form av bot.

Utforkøyring på Indre Ryfylkevegen

Politiet fekk melding klokka 6.30 om ein varebil i grøfta, to kilometer sør for Ropeid mot Sandsfjordbrua. Varebilen låg då på sida i grøfta, med knust frontglas. Ulukka skjedde i samband med ei forbikøyring, seier GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø. Ingen skal vera skadd og ingen av dei involverte er frå Suldal. Det er tatt avhøyr av dei involverte, og klokka 7.45 gjekk trafikken som normalt.
Les mer om:

Om låsing og ansvar

Suldølen veit like godt som alle andre at skal vårt jordiske gods vera trygt, må det låsast og sikrast. Men me er godt vane med trygge samfunn og synest nok at ulåste forhold er eit fint uttrykk for livsmåten vår her. Det har sjølvsagt også eit element av det irrasjonelle i seg.

To suldalskvinner påkøyrde

Sist onsdag blei ei kvinne som var ute og gjekk, rygga ned av ein bilist i Sand sentrum. Til legevakta og sjukehus Den fornærma blei frakta til legevakta og seinare til sjukehus for sjekk. GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø seier politiet fekk beskjed om hendinga etter nokre dagar, og at det er oppretta sak.

Skjønar bygdeuro over rusmiljø

Dei synest det er viktig å få formidla at dei aldri hjelper klientar frå Juvåsen med å få seg husvære på Sand. Tvert om er det viktig for dei å få dei tilbake til heimkommunen etter at opphaldet på rusinstitusjonen er over. Belastning for lokalsamfunnet – Det har breidd seg ei oppfatning av at Juvåsen er behjelpeleg med å skaffa bustad, det er det me håpar å avkrefta nå, seier Hoås.

– Facebook-grupper hjelper ikkje politiet

Men det skal ikkje vera skjedd fleire tjuveri etter at Suldalsposten skreiv om saka sist veke. – Facebook-beskjedar hjelper ikkje politiet Nok ein gong oppmodar politiet folk om å melda frå. Å leggja beskjed om stolne gjenstandar eller observasjonar av mistenkelege personar ut på ulike grupper på Facebook, er ikkje til hjelp for politiet, meiner Indrebø. – Det er grunn til å tru at der er endå fleire tjuveri som me i politiet ikkje veit om, og me ber om at folk melder frå til oss.

Væpna politi stoppa fire menn ved Lovraeidet

I dag, fredag morgon, opplyser GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø at det var under ein dokument-kontroll at bilen med dei fire vart stoppa. Ein av mennene er heimhøyrande i Suldal. Dei tre andre har bustadadresse på Nord-Jæren. Væpna politi GDE-leiaren fortel at bilen kom sørfrå, frå Erfjord og skulle i retning Sand. Politiet fatta mistanke til følgjet og fekk godkjenning til å ransaka dei involverte, bilen og tilhengjaren. Forbikøyrande vitne Suldalsposten har vore i kontakt med, fortel at politiet var væpna.

Dei som får og dei som ikkje får frå fondet i siste tildelingsrunde i år

Det rykande ferske formannskapet sette seg i går til bords som styret i Ulla-Førre næringsfond, og første sak ut var Energihotellets nye utbyggingsplanar.

Alminneleg sjenert og svært populær

Med 86 personstemmer og 54 slengjarar, klinka KrF sin tredje- mann seg inn i kommunestyret på ein fjerdeplass, like i hælane på rutinerte politikarar som Kari Vaage Gjuvsland og Gerd Helen Bø. Den tida Suldal var søkkrik Magne Steine (48) er så godt som ein skårunge, politisk sett, men skal dei neste re åra leia det tunge levekårsutvalet. – Haha, eg kan sjå tilbake på ein heftig varamannskarriere. Eg minnest eg var med då Sand skule blei bygd ut.

30-åring tatt for promillekøyring

Ein mann i 30-åra, busett på Sand, blei stoppa 02.45, og alkometeret gav utslag då han blei kontrollert. Førarkort beslaglagt GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø, seier mannen blei frakta til legevakta for blodprøve. Ho veit endå ikkje kor høg promille sandbuen hadde. – Førarkortet er beslaglagt, og det er oppretta sak, seier ho.
Les mer om:

Senterpartiet måtte bøya seg for kjønnsfaktoren

Kjønn og ekteskap versus politiske maktønske, var snublesteinen i gårskveldens forhandlingar. Der opposisjonens krav om eit meir kvinnesterkt formannskap pressa Senterpartiet inn i ein situasjon ein frustrert Magne Langeland (Sp) til slutt kalte «urettferdig». Så langt som muleg Problemet er at mens kjønnskravet om minst 40/60-fordeling er absolutt for LMT-og levekårsutvalet, er lova lempelegare når det gjeld formannskapet.

Fordelte taburettane

Meir frå forhandlingane seinare, men her er namna på dei som skal sitja i utvala og styra dei tunge politikk-felta i Suldal dei kommande fire åra. Formannskapet Gerd Helen Bø, ordførar (Sp) Øyvind Lovra Tveitane, varaførar (Sp) Åshild Vetrhus (Sp) Kari Vaage Gjuvsland (Ap) Torbjørn Indrebø (KrF) Sverre Underbakke (H) Nils Bjarne Vold (V) Levekårsutvalet Magne Steine (KrF), leiar Mads Drange (Ap),nestleiar Sanja Roganovic Heggelund (H) Åsmund Bakka (Sp) Anette Opheim (SV) LMT-utvalet Magne Langeland (Sp), leiar Iren Klungtveit Slagst

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

Skyssbåt til Vanvik og gratis barnehage til store familiar?

Båten til Vanvik var Ingvar Olimstads forslag. Det andre var Gerd Helen Bø og Senterpartiet sitt valflesk på oppløpssida i valkampen. Gratis barnehage skal gjelda frå barn nummer tre og oppover. Unge familiar skal, i tillegg, sleppa å betala for søknad om husbygging, om partiet får det som dei vil. Ja til alt som er bra Forslaga blei lanserte under Suldal Mållag sitt valmøte på Kulturhuset måndag. Første del av møtet var via ni listekandidatar som stiller til val til fylkestinget.

Kva meiner listetoppane?

1. Tre eigenskapar som gjer deg til ein god ordførar? 2. Kva er dei tre viktigaste sakene for suldals- samfunnet nå? 3. Konkret; korleis skal Suldal få fleire innbyggjarar? 4. Konkret; korleis skal Suldal få fleire arbeidsplassar? 5. Vindmøller i Suldal; ja eller nei? 6. Kva er det viktigaste Suldal kan gjera for barn og unge? 7. Bør ungdomsskulen på Nesflaten innlemmast i den felles ungdomsskulen, og kva meiner du om dagens barneskulestruktur? 8. Ulla-Førre næringsfond; korleis meiner du det best kan brukast? 9.

Kommer hjem som dobbelt verdensmester: – Det hadde jeg ikke trodd

OPATIJA/SKIEN: KGB har for første gang verdensmestre i sine egne rekker. Attpåtil er Thea Indrebø og Ida Øberg dobbelt verdensmestere. – Det hadde jeg ikke trodd.
Les mer om:

Sjekk kven som er ordførar-favoritten i den ferske meiningsmålinga

Av dei 200 spurde, vil over halvparten (56 prosent) at Gerd Helen Bø held fram som ordførar også etter haustens val. Hjå Sp-veljarane får Bø nesten full potts oppslutning, 92 prosent av dei som seier dei ville stemt Sp om valet var i dag, vil også ha partiets listetopp som ordførar. Står sterkt hjå SV-veljarane Men også hjå SV og KrF sine veljarar har Bø ei høg stjerne og betydeleg høgare enn listetoppen i partiet dei villle gitt sin stemme. Heile 46 prosent av SV-sympatisørane ønskjer seg Bø som ordførar, 18

Rykande fersk meiningsmåling for Suldal

Meiningsmålinga blei utført i sist veke. 200 suldøler er spurde om kva dei stemte sist, kva dei ville stemt om det var val i morgon, samt kven dei føretrekkjer som ordførar etter valet. Feilmargin for utvalet er inntil 6,7 prosent, men trenden i barometeret gir ein peikepinn. Måling gir Sp ein til 43 prosent av dei 200 suldølene som er spurde, ville gitt stemmen sin til Senterpartiet nå.

Fotball-jubileum i sommarregn

(U)synkron oppvarming Kl 9:30 hadde laga frå dei ulike grendene på kreativt vis slått vasstette leirar på midtbanen. Lydige våga dei seg ut i regnet då speaker Eskil Nerheim var klar til å sparka det heile i gang. Etter at eden var avlagt, var det klart for kollektiv oppvarming. Dette året hadde arrangør Onda Nuten hyrt inn spreke ungjenter til det som var tenkt som synkrone øvingar. Om takt og tempo varierte i rekkjene, fekk spelarane varmen i seg. Låtten sat laust, og stemninga for dagen var sett.