Nyheter om Indrebø


Skadeverk, tjuveri og skot

Same natt blei der gjort skadeverk og tjuveri frå ein båt som ligg på land. Fleire meiner dei høyrde skot GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø seier at fleire sandbuar tok kontakt med politiet i 23.30 tida fredag kveld etter at dei hadde høyrt eit smell dei var redde for kunne vera skot. Dette var på same tid som raset mellom Sauda og Hellandsbygd blei meld.

Uroa etter fleire ubehagelege episodar på Sand

Etter fleire episodar med nasking, tjuveri og det dei tilsette i butikkar har opplevd som trugande åtferd frå personar tilhøyrande rusmiljøet tidlegare denne månaden, eskalerte dette endå meir sist veke. Aksjonerte sist veke Tidlegare denne månaden aksjonerte også politiet mot fleire bustadadresser på Sand der både tjuvegods og mindre mengder hasj blei funne, og politileiar Siri Fisketjøn Indrebø oppfordra i sist avis både næringsdrivande og privatpersonar om å melda frå om slike episodar. Måtte få råd per brev Etter epis

Fant tjuvgods og mindre mengder narkotika på fleire adresser

Etter at fleire butikkar på Sand har opplevd tjuveri og ubehageleg eller trugande oppførsel frå namngitte personar tilhøyrande rusmiljøet, aksjonerte politiet mot tre adresser på Sand sist veke.

Leteaksjon i natt etter kvinne og mann i 60-årene: Lokale Julis gode nese fant frem til turgåerne

Det pågikk en større leteaksjon i natt og i morgentimene i Rakkestad. Det var hunden Juli og hundefører Harald Indrebø fra Grefsen som til slutt fikk lokalisert de to 60-åringene som hadde gått seg bort.

Butikk-kvalm, tjuveri og valdshending på Sand

Fleire av butikkane på Sand har den siste tida opplevd at namngitte personar gjer forsøk på tjuveri og er ubehagelege eller verkar trugande på dei butikktilsette. Ein gjeng Det skal vera snakk om ein gjeng på tre-fem personar, og butikktilsette har reagert på kamerabilde som viser handlevogner som er godt fylte i butikken, men som er nesten tomme når dei kjem til kassen. GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø fortel også at butikktilsette har opplevd møta med dei det gjeld som ubehageleg. Politiet møter handelsstanden Det
Les mer om:

Ja og nei i årets første tildelingar

Nerheim stod bak tre av dei åtte søknadene som sist veke låg på fondsstyrets bord og fekk også opna møteseansen med å snakka til politikarane. Forretningsløyndommar Det skjedde bak lukka dører, etter at ordføraren hadde fått med seg fondsstyret på å senda pressa på dør. Grunngivinga blei oppgitt å vera omsynet til forretningsløyndommar. Nerheim brukte rundt 40 minutt på å snakka til politikarane.

Det gjekk ikkje vegen for Tongen-vegen

Det var Høgre og Sverre Underbakke som i sist formannskapsmøte fekk fleirtal for at den svært så omstridde privatiseringa av Tongen-vegen skulle på sakskartet i kommunestyret. – Har gjort feil – Kommunestyret har gjort ein feil, og me rettar ikkje opp ein feil med å gjera ein til, mana Underbakke.

Promillekontroll, fleire hjortepåkøyslar og bil i fjellveggen

Måndag kveld, i 22-tida, hadde politiet promillekontroll på rv.13 mellom Lovraeidet og Sand. Elleve bilistar blei stoppa, men det var ingen utslag på promille. Køyrde i fjellveggen GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø opplyser at ein bilist køyrde i fjellveggen på suldalssida av Saudavegen, onsdag. Det var vanskelege køyreforhold på staden. Bilen fekk store skader på passasjersida, men det var ikkje personskade. Føraren av bilen, som ikkje er frå Suldal, blei sjekka for promille, men det var ingen utslag.

Fleirtal for delt løysing og kjøkken på Sand, men overlet stordebatten til kommunestyret

Framtidas omsorg er ei stor sak, men den var på ingen måte den einaste under gårsdagens formannskapsmøte og på ingen måte først på sakskartet. Seks timar hadde dei folkevalde bak seg med saker og debatt, før det rundt klokka 15 var tid for å begynna på ei sak der det nå ikkje manglar på alternativ, men der lokaliseringsspørsmålet er eitt av dei heitaste. To for levekårsutvalets innstilling Som kjent har eit samrøystes levekårsutval lansert eit heilt nytt alternativ etter forslag frå Mads Drange og Ap, og dette

Formannskapsfleirtalet vil ta saka opp igjen i kommunestyret

Privatiseringa av den tidlegare kommunale vegen på Hylsstronda har trigga svært kjensler i bygdesamfunnet i Hylsfjorden.

LESARBREV: Ny regjering, nytt KrF-team

FrP har trekt seg ut av regjeringa og KrF, Venstre og Høyre sit no med meir styring over dei viktige oppgåvene i regjeringa sjølv. Me gler oss til å sjå kva denne nye situasjonen får å bety. Gleda er stor over at også Knut Arild Hareide no er del av den nye regjeringa! Me er eit svært godt og sterkt lag, om vi er små! Det er trong for KrF meir enn nokon gong. Noreg treng eit parti som kjempar for sjølve menneskeverdet og for ein enklare kvardag for familiane.

Køyrde av vegen i Lovradalen, hadde hellet med seg

Det seier GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø om bilføraren i 60-åra som hamna utfor vegen i dag tidleg. Han var på veg frå Stavanger mot Sauda, og mannen er ikkje heimehøyrande i Suldal. Glatt på vegen – Føraren melde sjølv frå om uhellet klokka 05.30. Det var glatt på vegen, og han mista kontroll på bilen. Bilen trefte ein stolpe før den fór ut av vegen, seier GDE-leiaren. Ho fortel vidare at terrenget nedanfor vegen der uhellet skjedde er ulendt og steinete. Bilen raste ikkje langt nedover skråninga.

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Ulovleg fyrverkeri i Erfjord

Det er berre lovleg å skyta opp fyrverkeri mellom klokka 18 og klokka 02 på nyttårsaftan, og då av personar over 18 år. Kan bli anmeldt – Det er sprengstoff me snakkar om, og om det skjer oppskyting utanom desse tidene på nyttårsaftan, kan det bli politianmeldt, seier ho. Roleg helg Søndag i 10-tida var det promillekontroll på Sand. Tolv bilførarar blei kontrollerte, og det var ingen utslag. Elles har det vore ei roleg helg i kommunen for politiet.

Tre hendingar på Sand, elles ei roleg jule- og nyttårshelg

Politiet har patruljert i Suldal fleire dagar, og det er på Sand det meste av det som involvererer politiet, har skjedd. Kroppskrenking 20. desember blei det på Sand meldt om eit hardt møte mellom to kjenningar av politiet. Det er oppretta sak på kroppskrenkinga som føregjekk i eit privat hus, og gjerningsmannen erkjenner det som er skjedd. Begge partar er avhøyrde. Offentleg drikking 1. juledag på Sand, rundt midnatt, blei ein mann i 30-åra meldt for drikking på offentleg stad av ei patrulje på staden.

Suldøl tatt for promillekøyring

Det var natt til søndag at politiet fekk inn tips om mogleg promillekøyring. – Ein patrulje rykte ut, og bilen blei spora opp på Sand. Bilføraren blei tatt med til legekontoret for blodprøvetaking, seier GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø. Politiet har oppretta sak på forholdet, og førarkortet er midlertidig inndrege. Bilføraren er ein mann i 30-åra, som er busett i Suldal.

Promillekontroll på Sand

Natt til søndag, i totida, gjennomførte politiet promillekontroll i Sand sentrum. GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø […]
Les mer om:

Ung suldøl laga sjau i Sauda

Det var natt til laurdag, i tretida, at mannen i 20-åra frå Suldal vart bortvist frå sentrum i Sauda. GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø opplyser at det var åtferda hans på offentleg stad, som gjorde at politiet reagerte. Indrebø påpeikar at det ikkje er snakk om skade på andre personar, men uro. Det er oppretta straffesak mot mannen, som nå truleg kan venta seg eit oppgjer i form av bot.

Utforkøyring på Indre Ryfylkevegen

Politiet fekk melding klokka 6.30 om ein varebil i grøfta, to kilometer sør for Ropeid mot Sandsfjordbrua. Varebilen låg då på sida i grøfta, med knust frontglas. Ulukka skjedde i samband med ei forbikøyring, seier GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø. Ingen skal vera skadd og ingen av dei involverte er frå Suldal. Det er tatt avhøyr av dei involverte, og klokka 7.45 gjekk trafikken som normalt.
Les mer om:

Om låsing og ansvar

Suldølen veit like godt som alle andre at skal vårt jordiske gods vera trygt, må det låsast og sikrast. Men me er godt vane med trygge samfunn og synest nok at ulåste forhold er eit fint uttrykk for livsmåten vår her. Det har sjølvsagt også eit element av det irrasjonelle i seg.

To suldalskvinner påkøyrde

Sist onsdag blei ei kvinne som var ute og gjekk, rygga ned av ein bilist i Sand sentrum. Til legevakta og sjukehus Den fornærma blei frakta til legevakta og seinare til sjukehus for sjekk. GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø seier politiet fekk beskjed om hendinga etter nokre dagar, og at det er oppretta sak.

Skjønar bygdeuro over rusmiljø

Dei synest det er viktig å få formidla at dei aldri hjelper klientar frå Juvåsen med å få seg husvære på Sand. Tvert om er det viktig for dei å få dei tilbake til heimkommunen etter at opphaldet på rusinstitusjonen er over. Belastning for lokalsamfunnet – Det har breidd seg ei oppfatning av at Juvåsen er behjelpeleg med å skaffa bustad, det er det me håpar å avkrefta nå, seier Hoås.

– Facebook-grupper hjelper ikkje politiet

Men det skal ikkje vera skjedd fleire tjuveri etter at Suldalsposten skreiv om saka sist veke. – Facebook-beskjedar hjelper ikkje politiet Nok ein gong oppmodar politiet folk om å melda frå. Å leggja beskjed om stolne gjenstandar eller observasjonar av mistenkelege personar ut på ulike grupper på Facebook, er ikkje til hjelp for politiet, meiner Indrebø. – Det er grunn til å tru at der er endå fleire tjuveri som me i politiet ikkje veit om, og me ber om at folk melder frå til oss.

Væpna politi stoppa fire menn ved Lovraeidet

I dag, fredag morgon, opplyser GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø at det var under ein dokument-kontroll at bilen med dei fire vart stoppa. Ein av mennene er heimhøyrande i Suldal. Dei tre andre har bustadadresse på Nord-Jæren. Væpna politi GDE-leiaren fortel at bilen kom sørfrå, frå Erfjord og skulle i retning Sand. Politiet fatta mistanke til følgjet og fekk godkjenning til å ransaka dei involverte, bilen og tilhengjaren. Forbikøyrande vitne Suldalsposten har vore i kontakt med, fortel at politiet var væpna.

Dei som får og dei som ikkje får frå fondet i siste tildelingsrunde i år

Det rykande ferske formannskapet sette seg i går til bords som styret i Ulla-Førre næringsfond, og første sak ut var Energihotellets nye utbyggingsplanar.