Nyheter om Indrebø


Skjønar bygdeuro over rusmiljø

Dei synest det er viktig å få formidla at dei aldri hjelper klientar frå Juvåsen med å få seg husvære på Sand. Tvert om er det viktig for dei å få dei tilbake til heimkommunen etter at opphaldet på rusinstitusjonen er over. Belastning for lokalsamfunnet – Det har breidd seg ei oppfatning av at Juvåsen er behjelpeleg med å skaffa bustad, det er det me håpar å avkrefta nå, seier Hoås.

– Facebook-grupper hjelper ikkje politiet

Men det skal ikkje vera skjedd fleire tjuveri etter at Suldalsposten skreiv om saka sist veke. – Facebook-beskjedar hjelper ikkje politiet Nok ein gong oppmodar politiet folk om å melda frå. Å leggja beskjed om stolne gjenstandar eller observasjonar av mistenkelege personar ut på ulike grupper på Facebook, er ikkje til hjelp for politiet, meiner Indrebø. – Det er grunn til å tru at der er endå fleire tjuveri som me i politiet ikkje veit om, og me ber om at folk melder frå til oss.

Væpna politi stoppa fire menn ved Lovraeidet

I dag, fredag morgon, opplyser GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø at det var under ein dokument-kontroll at bilen med dei fire vart stoppa. Ein av mennene er heimhøyrande i Suldal. Dei tre andre har bustadadresse på Nord-Jæren. Væpna politi GDE-leiaren fortel at bilen kom sørfrå, frå Erfjord og skulle i retning Sand. Politiet fatta mistanke til følgjet og fekk godkjenning til å ransaka dei involverte, bilen og tilhengjaren. Forbikøyrande vitne Suldalsposten har vore i kontakt med, fortel at politiet var væpna.

Dei som får og dei som ikkje får frå fondet i siste tildelingsrunde i år

Det rykande ferske formannskapet sette seg i går til bords som styret i Ulla-Førre næringsfond, og første sak ut var Energihotellets nye utbyggingsplanar.

Alminneleg sjenert og svært populær

Med 86 personstemmer og 54 slengjarar, klinka KrF sin tredje- mann seg inn i kommunestyret på ein fjerdeplass, like i hælane på rutinerte politikarar som Kari Vaage Gjuvsland og Gerd Helen Bø. Den tida Suldal var søkkrik Magne Steine (48) er så godt som ein skårunge, politisk sett, men skal dei neste re åra leia det tunge levekårsutvalet. – Haha, eg kan sjå tilbake på ein heftig varamannskarriere. Eg minnest eg var med då Sand skule blei bygd ut.

30-åring tatt for promillekøyring

Ein mann i 30-åra, busett på Sand, blei stoppa 02.45, og alkometeret gav utslag då han blei kontrollert. Førarkort beslaglagt GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø, seier mannen blei frakta til legevakta for blodprøve. Ho veit endå ikkje kor høg promille sandbuen hadde. – Førarkortet er beslaglagt, og det er oppretta sak, seier ho.
Les mer om:

Senterpartiet måtte bøya seg for kjønnsfaktoren

Kjønn og ekteskap versus politiske maktønske, var snublesteinen i gårskveldens forhandlingar. Der opposisjonens krav om eit meir kvinnesterkt formannskap pressa Senterpartiet inn i ein situasjon ein frustrert Magne Langeland (Sp) til slutt kalte «urettferdig». Så langt som muleg Problemet er at mens kjønnskravet om minst 40/60-fordeling er absolutt for LMT-og levekårsutvalet, er lova lempelegare når det gjeld formannskapet.

Fordelte taburettane

Meir frå forhandlingane seinare, men her er namna på dei som skal sitja i utvala og styra dei tunge politikk-felta i Suldal dei kommande fire åra. Formannskapet Gerd Helen Bø, ordførar (Sp) Øyvind Lovra Tveitane, varaførar (Sp) Åshild Vetrhus (Sp) Kari Vaage Gjuvsland (Ap) Torbjørn Indrebø (KrF) Sverre Underbakke (H) Nils Bjarne Vold (V) Levekårsutvalet Magne Steine (KrF), leiar Mads Drange (Ap),nestleiar Sanja Roganovic Heggelund (H) Åsmund Bakka (Sp) Anette Opheim (SV) LMT-utvalet Magne Langeland (Sp), leiar Iren Klungtveit Slagst

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

Skyssbåt til Vanvik og gratis barnehage til store familiar?

Båten til Vanvik var Ingvar Olimstads forslag. Det andre var Gerd Helen Bø og Senterpartiet sitt valflesk på oppløpssida i valkampen. Gratis barnehage skal gjelda frå barn nummer tre og oppover. Unge familiar skal, i tillegg, sleppa å betala for søknad om husbygging, om partiet får det som dei vil. Ja til alt som er bra Forslaga blei lanserte under Suldal Mållag sitt valmøte på Kulturhuset måndag. Første del av møtet var via ni listekandidatar som stiller til val til fylkestinget.

Kva meiner listetoppane?

1. Tre eigenskapar som gjer deg til ein god ordførar? 2. Kva er dei tre viktigaste sakene for suldals- samfunnet nå? 3. Konkret; korleis skal Suldal få fleire innbyggjarar? 4. Konkret; korleis skal Suldal få fleire arbeidsplassar? 5. Vindmøller i Suldal; ja eller nei? 6. Kva er det viktigaste Suldal kan gjera for barn og unge? 7. Bør ungdomsskulen på Nesflaten innlemmast i den felles ungdomsskulen, og kva meiner du om dagens barneskulestruktur? 8. Ulla-Førre næringsfond; korleis meiner du det best kan brukast? 9.

Kommer hjem som dobbelt verdensmester: – Det hadde jeg ikke trodd

OPATIJA/SKIEN: KGB har for første gang verdensmestre i sine egne rekker. Attpåtil er Thea Indrebø og Ida Øberg dobbelt verdensmestere. – Det hadde jeg ikke trodd.
Les mer om:

Sjekk kven som er ordførar-favoritten i den ferske meiningsmålinga

Av dei 200 spurde, vil over halvparten (56 prosent) at Gerd Helen Bø held fram som ordførar også etter haustens val. Hjå Sp-veljarane får Bø nesten full potts oppslutning, 92 prosent av dei som seier dei ville stemt Sp om valet var i dag, vil også ha partiets listetopp som ordførar. Står sterkt hjå SV-veljarane Men også hjå SV og KrF sine veljarar har Bø ei høg stjerne og betydeleg høgare enn listetoppen i partiet dei villle gitt sin stemme. Heile 46 prosent av SV-sympatisørane ønskjer seg Bø som ordførar, 18

Rykande fersk meiningsmåling for Suldal

Meiningsmålinga blei utført i sist veke. 200 suldøler er spurde om kva dei stemte sist, kva dei ville stemt om det var val i morgon, samt kven dei føretrekkjer som ordførar etter valet. Feilmargin for utvalet er inntil 6,7 prosent, men trenden i barometeret gir ein peikepinn. Måling gir Sp ein til 43 prosent av dei 200 suldølene som er spurde, ville gitt stemmen sin til Senterpartiet nå.

Fotball-jubileum i sommarregn

(U)synkron oppvarming Kl 9:30 hadde laga frå dei ulike grendene på kreativt vis slått vasstette leirar på midtbanen. Lydige våga dei seg ut i regnet då speaker Eskil Nerheim var klar til å sparka det heile i gang. Etter at eden var avlagt, var det klart for kollektiv oppvarming. Dette året hadde arrangør Onda Nuten hyrt inn spreke ungjenter til det som var tenkt som synkrone øvingar. Om takt og tempo varierte i rekkjene, fekk spelarane varmen i seg. Låtten sat laust, og stemninga for dagen var sett.

Her er Suldal KrF sitt program

Folka Også KrF måtte ut på toppkandidat-jakt etter at veteran Svanhild Løge Skålheim gir seg i lokalpolitikken, men held fram i fylkespolitikken. Suldal KrF stiller også med eit ganske ubeskrive politisk blad på topp av lista. Torbjørn Indrebø stod ved sist val på femteplass på lista, han arbeider til dagleg i Sandeid fengsel og har tidlegare vore innom jobben som SLT-leiar. På andreplass er Marita Husevåg Hellesen.

Meir hærverk på Sand

Eit bustadhus er tagga på fleire sider, i tillegg til at bilen til huseigar også er blitt spraymåla. På den kvite husveggen er det skrive: Spritbrenneri, Sprithus og Her brenne di sprit. Har fått tips Saka er meldt til politet og ein politipatrulje er nå på staden. Det skal ha vore funne spray-boks i ein hage i nabo-laget, men det vil ikkje GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø kommentera. Ho seier til avisa at politiet har fått tips i saka. – Me er heilt i starten av etterforskinga, og har ingen mistenkte endå.

Vitne har meldt seg etter hærverket i Gata

I løpet av natta hadde nokon saga ned eitt av pryd-trea, lengst sør i gateløpet. Vitne meldt seg I dag, tysdag, melder GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø at saka er meldt til politiet, og at vitne har meldt seg. Etterforskinga er starta, og vitne vil bli kalla inn til avhøyr i løpet av dagen eller ein av dei næraste dagane.
Les mer om:

Kåre Geir Lio gjenvalgt som Håndballpresident

Jeg er den heldigste presidenten i norsk idrett. Jeg har et styre som samarbeider godt, vi diskuterer, vi river og sliter i hverandre, men når debatten er ferdig, så er den ferdig. Tusen takk til dere alle for jobben dere har gjort, sa Kåre Geir Lio da Håndballtinget 2019 ble avsluttet på Scandic Park i Sandefjord søndag 12. mai. I tre dager har håndballtillitsvalgte fra hele landet drøftet status og lagt kursen for veien framover.

Ny SLT-koordinator på plass

Anne Lise Pedersen, ho er barnevernsterapeut og arbeider som familieterapeut i Suldal kommune, har takka ja til vikariatet. Stillinga er 50 prosent og inngår i rådmannens stab. Suldal oppretta ein 100 prosent SLT-stilling våren 2012, og Torbjørn Indrebø var kommunens første koordinator. Då han slutta, blei stillinga halvert og Eirik Oddmar Iversen tok over i 2015. Det er i hans vikariat at Pedersen nå skal vikariera. SLT står for samordningsmodell for lokale, førebyggjande tiltak mot rus og kriminalitet.

Dette betyr påska for jærbuane

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Tuva Hansen, Klepp-kaptein 1. Når eg høyrer ordet «påske» tenker eg på ferie, kylling og sjølvsagt seriekampen me alltid har 2. påskedag.2. Eg har ingen faste tradisjonar, utanom det å ha betre tid i kvardagen til å lage gode måltid.3. For meg er påskeferien å ha fri frå skule/studie, men eg trener alltid med laget då me forbereder oss til kamp.

Indrebø er ny listetopp for KrF

Det er for lengst kjent at veteran Svanhild Løge Skålheim gir seg i lokalpolitikken, og dermed har Krf måtta finna seg ny listetopp før haustens val. Nykommar på tredjeplass Og nå er det klart at Torbjørn Indrebø (f.1969) toppar lista. Han er busett på Suldalsosen og stod ved sist val på femteplass.

Hans Torgny Indrebø fyller 80 år i dag, og gleder seg til fortsettelsen av livet

Den store feiringen er utsatt til i sommer, sammen med hele familien.
Les mer om:

Passkontoret i Sauda blir lagt ned

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt å leggja ned totalt 64 pass- og ID-kontor.

– Det var bare «wow»!(pluss)

Torbjørn Indrebø ble hekta på escape room da han ferierte på Rhodos, og åpner nå sitt eget i Molde. Startkapitalen tjente 25-åringen på bitcoin.
Les mer om: