Nyheter om Jæger


Levekårsutvalet: Vil heller oppgradera dagens organisering

Det var til slutt eit samla levekårsutval som i dag parkerte rådmannens endrings-og sentraliseringsplanar for framtidas omsorg. Vil vidareføra Vinjar bu-og omsorgssenter Etter forslag frå Mads Drange (Ap), går eit samla utval inn for å vidareføra dagens Vinjar bu- og omsorgssenter som eit tilbod mellom heimehjelp og institusjonsplass for demente, utrygge eldre og for avlastningspasientar. Vil oppheva inntaksstoppen Utvalet vil oppheva dagens inntaksstopp, oppgradera bygningane innan i tre år på ein måte som er spesielt tilp

Fredrikstads politikk fører til færre og dyrere boliger

Per Jæger, Boligprodusentenes Forening, svarer ordfører Jon-Ivar Nygård i debatten om Fredrikstad satser for sterkt på leiligheter og fortetting.

Mener Fredrikstads boligpolitikk gjør at mange ikke vil få råd til eget hus: – Frustrerer meg at det ikke blir bygget flere eneboliger

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, tror Fredrikstad er på ville veier – hvis ikke de begynner å bygge flere eneboliger «for folk flest».

Vinterkarusellen for hele familien

Ekteparet Elisabeth og Jørgen Skjørvold Jæger løper fast sammen med sønnene Håkon og Sindre i Vinterkarusellen.
Les mer om:

Igangsetting og salg av nye boliger gikk ned i Oppland i 2019

I Oppland er det en nedgang på igangsetting av boliger med 8 prosent i 2019 i forhold til 2018, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
Les mer om:

Straks skal sommergjesten fra Gjeving i ilden: - Det var her hun debuterte

Bestefar Odd Hoftun på Gjeving tar på seg æren for at barnebarnet Anna Hoftun Jæger begynte å opptre.
Les mer om:

Anmeldelse: Skal vi danse-dommeren får MGP-slakt

Tore Petterson, Rein Alexander, Anna Jæger og Kim Wigaard & Maria Mohn skal kjempe om en finaleplass for Østlandet.

Anmeldelse: Skal vi danse-dommeren får MGP-slakt

Tore Petterson, Rein Alexander, Anna Jæger og Kim Wigaard & Maria Mohn skal kjempe om en finaleplass for Østlandet.

Anmeldelse: Skal vi danse-dommeren får MGP-slakt

Tore Petterson, Rein Alexander, Anna Jæger og Kim Wigaard & Maria Mohn skal kjempe om en finaleplass for Østlandet.

Dommerrangering for 2020-sesongen

NFFs dommerkomité har oppnevnt hoveddommere, assistentdommere og veiledere i Eliteserien, Toppserien, OBOS-ligaen, 1. divisjon kvinner og PostNord-ligaen for fotballsesongen 2020. Les: City nedlagt, nå skal Solskjær få United-spillerne til å fungere hele veien I fjor var det flere som la merke til at Premier League-dommer Bobby Madley (34) flyttet til Norge til sin kjæreste og han fikk da dømme kamper på i fjerdedivisjon her hjemme. Han har helt klart kvalifikasjonene i orden.

– Vi jakter på gode søkere

– I fjor kom det inn 12–13 søknader. Vi vil gjerne ha flere, sier Kirsten Jæger Steffensen.
Les mer om:

– Det kan bli dyrare å trega

Utvalet, som begynner å bli varme i politikar-trøya, sende både saka om Framtidas omsorg, og fleire budsjett-innspel vidare til rådmannen. Kvar skal det nye senteret plasserast? Det var utbyggingssjef Lauritz Lauritzen og rådgjevar Elin Mikkelsen Bakka som utfordra utvalet på kva tankar dei gjer seg når det nå viser seg at også sjukeheimen kanskje må rivast. Åsmund Bakka (Sp) var raskt på banen og meinte at om ein måtte byggja nytt to plassar, var det lurt å tenkja samkøyring av prosjekta. – På Suldalsosen er det

-Jeg følger den generelle veiledningen jeg har fått fra Tvedestrand kommune

Det sier Leif Kahrs Jæger, som nå søker om fritak fra boplikten på huset han har kjøpt på Borøy.
Les mer om:

Politikerne må avgjøre: Går det an å bo hele året i Borøys eldste hus?

I vår kjøpte kulturminneverner og bergenser Leif Kahrs Jæger det som skal være Borøys eldste hus for 6,9 millioner kroner. Nå søker han om fritak for boplikten.
Les mer om:

Rådmannen mener utbygger holdt tilbake informasjon

Leif Kahrs Jæger i Antikvarisk Eiendom fikk i 2013 godkjent planene for flere boliger, galleri og scene på Østerå. Nå mener rådmannen at dette vedtaket er ugyldig.
Les mer om:

VEKAS LEIAR OM LEGEKRISA: Ei varsla krise

Situasjonen ved helseavdelinga, som legane nå slår alarm om, er alvorleg og det finst ingen mirakel-kur. Situasjonen er samansett.

Kommunalsjef Anglevik svarar på lege-kritikken

Suldalsposten har spurt kommunalsjef for helse, Grethe Jæger Anglevik om kvifor svaret til politikarane var at tenesta var forsvarleg når legane sjølve seier at dei på tidspunktet hadde orientert sine overordna om at dei var svært uroa. Ja, nei-spørsmål Anglevik viser til at dei på det tidspunktet ikkje hadde fått varselet. Me visste at me hadde utfordringar og problem, men ordet ”uforsvarleg” var ikkje brukt då. – Så de svarte blankt ja til forsvarleg fordi ordet ”uforsvarleg” ikkje hadde dukka opp, sjølv om de vi
Les mer om:

Jakter på den beste hvitløken - i Valdres

I forrige uke la Torstein Jæger Dahlen og Anders Nordrum ut et testfelt med 40 hvitløkssorter i parsellhagen til Engebret Månum ved Førsøddin på Leira.
Les mer om:

Ola (29) skal showe for styrtrike oljesjeiker og 200.000 tilskuere i Saudi-Arabia(!)

- Et eventyr og en mulighet jeg rett og slett ikke kunne takke nei til, sier OIa Jæger (29). I neste måned setter han kursen mot Saudi Arabia som en av få inviterte driftingførere.
Les mer om:

Suldal kommune har høgast sjukefråvær i Rogaland

– Det er luksus å få så mykje god informasjon, meinte utvalsleiar Magne Steine (KrF) etter at kommunalsjefane frå helse og oppvekst, i tillegg til kultursjefen, hadde fortald frå einingane sine. Fastlegeordninga Men det var ikkje berre kommunalsjefane som ville orientera.

– Summen av alt blir mykje. Det er ein fortvilt situasjon, me forstår dei er fortvilte

Valen seier dei har hatt eit konstruktivt møte med legegruppa, der dei brukte mykje tid på å svara på spørsmål frå legane. Kjempeutfordringar – Men det er klart me har kjempeutfordringar med hyppig utskifting av legar, og det har ikkje blitt mindre vanskeleg i det siste, med få av dei faste legane til stades, seier rådmannen. For tida er det to faste legar på jobb, to i permisjon, ein turnuslege, ein vikar for sjukeheimslege, og to stillingar er utlyste. Valen skuldar den vanskelege rekrutteringa på nytt lovverk.

Legane fryktar liv vil gå tapt – varslar om eit uforsvarleg helsetilbod ved legekontoret

I varselet, som er sendt til rådmann Øyvind Valen, kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik og einingsleiar Adriaan Van Ruiven, skriv legane at dei fryktar liv vil gå tapt, eller at uoppretteleg helseskade kan skje, om det ikkje blir sett i verk tiltak umiddelbart. Grin på jobb og er deprimerte Legane beskriv ein arbeidsplass der det nesten ikkje er fast tilsette legar tilstades lenger, der fleire har slutta fordi dei ikkje maktar arbeidsforholda, og der tilsette grin på jobb og kjenner seg deprimerte grunna arbeidssitua

- Hvem hadde trodd at vi skulle sitte her sammen og spise både tunga og hjertet på elgen?

(BEIARN) For fjerde gang var Svein Jæger Hansen i Beiarn for å lære elgjegerne hvordan man skjærer ned et slakt, hvordan man kan bruke de ulike stykkene og ikke minst gi dem et kokkekurs.
Les mer om:

Ny leiar tilsett ved Vinjar bu- og omsorgssenter

Den nye einingsleiaren av senteret, som i Framtidas omsorg skal heite Suldal omsorgssenter og vera eit demens-senter, er Marte Berekvam. Ho er utdanna sjukepleiar og er i dag tilsett ved Suldal legekontor. Berekvam var ein av fire søkjarar til leiarstillinga. Kommunalsjef helse, Grethe Jæger Anglevik, er godt nøgd med at Berekvam har takka ja til stillinga.
Les mer om:

Seks år gammelt vedtak kan bli erklært ugyldig - utbygger truer med søksmål

Antikvarisk Eiendom Tvedestrand, ved Leif Kahrs Jæger, vil vurdere erstatningssøksmål dersom kommunestyret i morgen kveld omgjør et seks år gammelt vedtak. Det varsler selskapets advokat i et brev til kommunen.
Les mer om: