Nyheter om Hå


Politiet på folkemøte i Hå: - Det er ecstasy som er «the shit» akkurat nå

Politikontakt Lars Risa Taksdal kom med en klar melding til foreldre under mandagens møte om ungdom og rus: Det er utrolig naivt å stole på at sønnen eller datteren din klarer å si nei til rus på fest.
Les mer om:

Vi er omgitt av døden, vi vet det bare ikke

I sommer vil Hå Gamle Prestegård at du skal bli eksponert for døden. Snakk om den, se på den og tenk på den. I løpet av tre utstilling blir det åpenbart at døden er overalt.
Les mer om:

To personbiler kolliderte i Hå

Store materielle skader men de involverte fremstår som uskadd, melder politiet.
Les mer om:

Førsteslåtten på Jæren: – Billigere og mer miljøvennlig med plastpølse enn traktoregg

HÅ: Tre dager tok det å klippe, hvile og pakke førsteslåtten på 700 tonn gress i fire plastpølser på Haarr gård. Billigere, raskere og mer miljøvennlig enn traktoregg, sier bonde Lauritz Haarr.
Les mer om:

Familier venter på å bli gjeldsslaver - varaordfører i Hå føler seg lurt av eget parti

Tre familier sør i Hå vil tape verdier for rundt 24 millioner etter regjeringen Solbergs pelsdyrforbud. Ruin, gjeldsslaveri og Nav er konsekvensen hvis ikke erstatningen øker kraftig.
Les mer om:

Bomfrie Hå og Egersund blir stadig bedre venner

Hvis Time og Klepp blir enige om å senke bommene rundt kommunene, hva vil det bety for de to naboene i sør, Hå og Eigersund?

Sjekk kor fin den nye brua til Synesvarden har blitt

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Me er veldig glade for å ha fått brua på plass, og me har allereie fått fleire tilbakemeldingar frå nøgde turgåarar. Området har vore kjent som dei blautaste biten i heile trekanten mellom Holmavatn, Synesvarden og Steinkjerringa, seier Lars Erling Friestad, idrettskonsulent i Hå kommune.Kvart materiale til den 49 meter lange brua er bore fram med handmakt.

Forslag til løysing i bomsaka: Klepp-rådmannen har ikkje gitt opp å få bomstasjonar

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)BOM: Medan fleire politikarar ser på bomringen Utbyggingspakke Jæren som død, har ikkje Klepp-rådmannen gitt opp. Nå ligg det nye forslag på bordet.Tre løysingar Etter at Time kommunestyre valde å gjera endringar som kan svekka økonomien i Utbyggingspakke Jæren, kalla Klepp-ordførar Ane Mari Braut Nese inn til ekstraordinært kommunestyremøte. Ho lanserte samtidig overraskande at ho sjølv hadde snudd og nå ville stemma nei.

Nærbølista ville bruka overskotsmillionar til helsesatsing. Fekk nei.

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Hå kommune gjekk med millionoverskot i 2018. Då politikarar og tillitsvalde i kommunen møttes i administrasjonsutvalet, fortalde tillitsvalde om ein stadig travlare kvardag, særleg i helsesektoren. Derfor ønskte Nærbølista å bruka fem ekstra millionar til ei generell styrking av pleie- og omsorgstenesta i kommunen. Forslaget fekk 14 av 33 røyster og fekk dermed ikkje fleirtal.

Hå kommune i beredskap før Varhaug-rettssaka

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Dette er ei sak som har prega - og framleis pregar - bygda, folk og oss i Hå kommune. For meg er det viktig å seia at me i Hå kommune er der, dersom nokon treng nokon å snakka med, seier Anne Berit Berge Ims.Brukar dei vanlege kanalane Me møter rådmannen i Hå rådhus på Varhaug dagen før rettssaka startar.

Hektisk innspurt før «Nye Jærbladet» 20. mai

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Jærbladet er nå en del av Amedia-konsernet, som eier over 70 lokalaviser over hele landet, samt Nettavisen. Med det får mediehuset vårt tilgang til spesialkompetanse innenfor dataanalyse og innholdsutvikling som er helt nødvendig i for å imøtekomme konkurransen i dagens mediemarked.Redaksjonell satsing Redaktør og daglig leder Kirsten M.

Ap-Lars nektar å ta skulda for at bompakken no ligg i ruinar

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Tysdag for ei veke sidan sa 17 av 27 kommunestyrerepresentantar i Time ja til bom, under vilkår av at den planlagde bommen i Arne Garborgs veg blei flytta til Haugland og kommunegrensa mot Hå.Ap hadde på førehand varsla at dei ville stemma imot bompakken om ikkje den planlagde bommen blei flytta.Dagen før vedtok politikarane i Klepp bom, med knappast mogleg fleirtal. Saka kjem opp igjen i kommunestyret i Klepp måndag 27. mai.

Klepp-ordføraren sin bråvending kom ikkje heilt overraskande på Reinert

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer.

Bonde ber hageeigarar bruka mindre gjødsel

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)I fjor sende Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet ut eit forslag til revidert gjødselregelverk. Ein del av bakgrunnen for dette, er at ein i delar av landet har meir fosfor enn det som om er nødvendig som gjødsel for plantene. Dette gjev avrenning av fosfor frå jordbruksareal til vatn, noko som kan føra til utfordringar for vassmiljøet.

- Privatisering av assistentar? Nei takk.

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)I kommunestyret torsdag foreslo Ap at Hå kommune skal drifta denne tenesta som i dag. Forslaget fekk 19 av 33 stemmar og vart vedtatt. Fem personar får tilbodet Personar med stort behov for hjelp i dagleglivet kan ha rett på personleg assistanse, såkalla brukarstyrt personleg assistanse (BPA). Dette gjeld for både barn og vaksne som har eit stort og varig assistansebehov.Tilbodet vart lovfesta i 2015.

Tirsdag blir det storåpning av dette toalettet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)I desember var det nye servicebygget ved parkeringsplassen på Borestranda klart til bruk. Nærbø-firmaet Kvia AS fikk i oppdrag å utføre jobben, som til slutt endte opp med en prislapp på rundt 8,3 millioner kroner.Tirsdag ettermiddag inviterer Statens vegvesen til offisiell åpning i samarbeid med Jæren friluftsråd.

Direktør frå Vigrestad gjer heile NVE inhabil i vindpark-sak

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Direktøren i Norges vassdrags- og energidirektorat, Kjetil Lund, er frå Vigrestad og har nær familie som kjempar mot etablering av vindmølle på Friestad i Hå.

De fikk kommunen med på å vedta nullvisjon mot selvmord

Hå: Rådmannen anbefalte nei, men Tone Elin Berge, Ap, og Sefany Mesfin, Nærbølista, overbeviste salen om at det var rett å vedta nullvisjon mot selvmord.
Les mer om:

Smånytt fra Jæren

Hå/Time: Hå kommune kjøper Madland havn, sier nei til privatisering i helesektoren og samarbeider med nabo Time om offentlig vann og kloakk til Skjæret på Høg-Jæren.

Ungdom trivst mykje dårlegare enn før

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Heile ungdomsrådet i Hå var til stades på rådhuset då Sven Gustafsson frå Korus Vest Stavanger presenterte dei lokale tala frå den ferske undersøkinga, der ungdom i heile fylket har svara på korleis dei har det.- Eg trur folk har gjeve ærlege svar. Eg kjenner meg att i mykje av det som kjem fram, seier Eivind Fagereng, leiar i ungdomsrådet.Dårlegare trivsel Eit hovudfunn er at ungdom trivst dårlegare no enn for tre år sidan.

Sentrumskrangel på Varhaug:  - Det er for mange tomme lokale i sentrum

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Hå kommune er midt i arbeidet med ein ny sentrumsplan. Den skal seie noko om korleis sentrum av Varhaug skal sjå ut i framtida, men også om kva funksjonar som skal vera i sentrum og ikkje minst definera kva som skal vera sentrumskjernen med handelstilbod.

Overraska over hasj-tal

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Eg trudde ærleg talt at det var snakk om så få at det kunne teljast på to hender, seier Rosseland om funna i Ungdata-undersøkinga, der fem prosent av ungdomsskuleelevane i Hå oppgav at dei hadde røykt hasj det siste året.

Ungdom er blitt meir liberale til hasj

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Kva seier tala? Rusar barnet ditt seg? Mest sannsynleg ikkje. 86 prosent av ungdomsskuleelevane i Hå seier at dei ikkje drukke eller brukt cannabis det siste året, og talet er veldig stabilt frå tidlegare undersøkingar, seier Svein Gustafsson.Rådgjevaren i Korus Vest Stavanger er i Hå for å presentera tal frå den ferske Ung i Rogaland-undersøkinga, der ungdom frå heile fylket har svart på spørsmål om korleis dei har det.

14 veteraner ble hedret på frigjøringsdagen

Veteraner fra Sandnes, Gjestdal, Stavanger, Time og Hå fikk medaljer i Vatneleiren - statsråd Ropstad la ned krans under seremoni.
Les mer om: