Nyheter om Garnes


Saken om Eirik Jensen: Garnes skal lede landets siste jury

Natteravn-profil Annstein Garnes har fått oppdraget som juryformann i den høyprofilerte saken mot eks-politimannen Eirik Jensen. Etter alt å dømme blir dette også norgeshistoriens siste sak med juryordning.
Les mer om:

Juryformannen i Jensen-saken har vært aktiv i kampen mot narkotika

Annstein Garnes, som ble valgt til juryformann i Jensen-saken, har flere ganger uttalt seg i media om narkotika og vold blant ungdom.
Les mer om:

Luftet ideen på Facebook - nå blir det baklukeloppis på søndag

- Folk har vært så positive. Ja, kommunen også, sier Toini Garnes.
Les mer om:

Stengt tunnel førte til køer rundt Garnes

Det oppstod køer rundt Garnes etter at Arnanipatunnelen måtte stenges på grunn av stein som hadde falt ned. Tunnelen er nå åpnet igjen.

Nikita Baranov er solgt til Sogndal

Det oppstod køer rundt Garnes etter at Arnanipatunnelen måtte stenges på grunn av stein som hadde falt ned. Tunnelen er nå åpnet igjen.

Får fagleg støtte om dotømming(pluss)

Atle Garnes har klaga på tvungen årleg tømming av septiktanken som det tek fleire år å fylle. No har han fått fagleg støtte i saka si.
Les mer om:

– Fysisk aktivitet er bra

Ragnhild Kriken Garnes har vore trenar i meir enn femti år og er framleis ei svært aktiv dame. Ho meiner det er bra å vere aktiv.
Les mer om:

– Behovet er tredje kvart år(pluss)

Hytteeigar Atle Garnes meiner at det er urimeleg av Stryn kommune å krevje tømming av septiktanken kvart år.
Les mer om:

Forlatt av politi og politikere

TRUET: Natteravn Annstein Garnes på Vestli har bedt om voldsalarm etter trusler. Han reagerer på at byrådsleder Raymond Johansen kaller Oslo «trygt».
Les mer om:

Natteravn-leder i Oslo-bydel: Har aldri fått kilotunge steiner kastet etter oss før

For en drøy uke siden ble natteravnene på Vestli angrepet av en gruppe ungdommer. – Disse har krysset en linje, som ikke skulle vært krysset, mener natteravn Annstein Garnes.
Les mer om:

– Eg synest folk er ganske flinke til å ta vare på husa (pluss)

Etter 45 år i bransjen synest Sigfred Garnes det vart for kjedeleg å vere pensjonist. No gir han gratis rettleiing om husvedlikehald.
Les mer om:

– Eg synest folk er ganske flinke til å ta vare på husa sine(pluss)

Etter 45 år i bransjen synest Sigfred Garnes det vart for kjedeleg å vere pensjonist. No gir han gratis rettleiing om husvedlikehald.
Les mer om:

- Jeg er ikke skapt for å leve et A4-familieliv

Hanne Garnes dro til Danmark for å bli gravid.
Les mer om:

- Mange fryktar det verste(pluss)

Som tidlegare tillitsvalt i Rolls-Royce Marine fortel Per Halvard Garnes om eit selskap prega av fryktkultur, usikkerheit og lite kontakt mellom øvste leiing og grasrota.

Fire nye namn klare for Ørsta

Næringskonferansen Søre Sunnmøre får besøk av Eldar Sætre, Pål Ringholm, Kadafi Zaman, Oddgeir Garnes og Knut Steinnes.

– Vi går her med hjartet i halsen(pluss)

Maciej Szymanski, Reidar Garnes og Marek Bartoszek med familiar håper politikarane i Ulstein finn midlar til å få på plass naudsynte tryggande tiltak i tilknyting til fylkesvegen i Botnen. Eit løyve frå fylkeskommunen ligg no på bordet – det som står att er finansiering.
Les mer om:

- De lurer oss

Vestli Vel-leder Annstein Garnes mener beboerne er blitt lurt trill rundt av byrådet som nå foreslår et bad på 25 meter i Fossumdumpa. Han mener de ble lovet et større områdebad - og maner til kamp.
Les mer om:

Vestlis vaktbikkje

Ungdomsklubb, natteravn og eierskapsseksjonsloven er bare noe av det leder Annstein Garnes i Vestli Vel har vist stort engasjement for. Nå er det allerede en ny kampsak som banker på døra.
Les mer om:

Vil beskytte «The Planet»

Annstein Garnes i Vestli Vel har tatt initiativet til å beskytte bygget som tidligere huset ungdomsklubben «The Planet». Det står nå i fare for å bli revet for å gjøre plass til en midlertidig Vestli skole.
Les mer om:

– Å vere mjuk trafikant er med livet som innsats

Solfrid Alme foreslår lysregulering på Dragsundbrua. Ho bur like ved brua, og kjem med innspelet i sambandet med planen for gang- og sykkelveg frå Garnes til Dragsund.
Les mer om:

– Syklar med hjartet i halsen

– Det er altså så steine håplaust! Britt Brekke er oppgitt over at gang- og sykkelvegprosjektet mellom Garnes og Dragsund er utsett.
Les mer om:

Formannskapet delt om skolenedleggelser i Verdal

Et delt formannskapet – fire mot fire – stemte over nedleggelser av skolene i Leksdal, Garnes, Ness og Volden.
Les mer om:

Tre av fire grendeskoler i Verdal ryker

Etter omstruktureringen av skolene i Verdal blir det seks skoler igjen. Av de fire skolene som rådmannen foreslår å legge ned, er det bare Garnes som berger.
Les mer om:

Rådmannen vil legge ned fire av ti skoler i Verdal

Rådmannen anbefaler politikerne å legge ned Volden, Ness, Garnes og Leksdal skole.
Les mer om:

Planlegg gang- og sykkelveg på Garnes

No ber Ulstein kommune om innspel.
Les mer om: