Nyheter om Flyreiser


Rektor med reiseregning på 1 million - femstjerners hotell, flyreiser på businessclass og taxi

Totalt har UiT-ledelsen betalt 1,4 millioner med virksomhetskort de siste to årene. Riksrevisjonen reagerer på mangelfull dokumentasjon ved flere transaksjoner.
Les mer om:

Bedre luft, mindre støy og utslipp, men trangere turistklasse: Slik er SAS’ nye langdistansefly

KASTRUP (Aftenposten): Tynn og tørr luft har i årtier skapt ubehag og økt helsefare på lange flyreiser. Nå får også SAS inn fly i flåten som reduserer disse problemene og kutter utslipp med en fjerdedel.
Les mer om:

Bedre luft, mindre bråk og utslipp: Slik er SAS’ nye langdistansefly

KASTRUP (Aftenposten): Tynn og tørr luft har i årtier skapt ubehag og økt helsefare på lange flyreiser. Nå får også SAS inn fly i flåten som reduserer disse problemene og kutter utslipp med en fjerdedel.
Les mer om:

Bedre luft, mindre støy og utslipp, men trangere turistklasse: Slik er SAS’ nye langdistansefly

KASTRUP (Aftenposten): Tynn og tørr luft har i årtier skapt ubehag og økt helsefare på lange flyreiser. Nå får også SAS inn fly i flåten som reduserer disse problemene og kutter utslipp med en fjerdedel.
Les mer om:

Bedre luft, mindre utslipp: Slik er SAS’ nye langdistansefly

KASTRUP (Aftenposten): Tynn og tørr luft har i årtier skapt ubehag og økt helsefare på lange flyreiser. Nå får også SAS inn fly i flåten som reduserer disse problemene og kutter utslipp med en fjerdedel.
Les mer om:

EOS-utvalget: PST brøt loven

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for tjenestens innhenting av en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser.

PST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å hente inn en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser.

PST kartla nordmenns flyreiser – får skarp kritikk fra EOS-utvalget

EOS-utvalget mener PST samlet inn opplysninger om passasjerer ulovlig.
Les mer om:

EOS-utvalget: PST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å hente inn en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser.

PST får skarp kritikk

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot PST for tjenestens innhenting av opplysninger om norske statsborgeres flyreiser. Utvalget kritiserer også PST for håndteringen av saken.
Les mer om:

Nederlandsk parti vil forby europeiske flyreiser

Det nederlandske arbeiderpartiet kommer med et forslag som i fremtiden vil kunne bety et forbud mot å fly innad i Europa.

Flyanalytiker: Blir dyrere å fly neste år

MAX-trøbbel og hardt økonomisk pressede lavprisselskaper kan bety dyrere flyreiser for passasjerene i 2020. 
Les mer om:

Widerøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet

Widerøe går hardt ut mot MDG. Flyselskapet mener økt skattlegging av flyreiser truer kortbanenettets eksistens og forsinker det grønne skiftet i luftfarten.
Les mer om:

Widerøe mener MDG-politikk truer kortbanenettet

Widerøe går hardt ut mot Miljøpartiet De Grønne (MDG). Flyselskapet mener økt skattlegging av flyreiser truer kortbanenettets eksistens og forsinker det grønne skiftet i luftfarten.
Les mer om:

Widerøe mener MDGs politikk truer kortbanenettet

Widerøe går hardt ut mot MDG. Flyselskapet mener økt skattlegging av flyreiser truer kortbanenettets eksistens og forsinker det grønne skiftet i luftfarten.
Les mer om:

Flyselskap kutter i serveringstilbudet på lange flyturer

Flyeselskapet Lufthansa dropper å servere to varme måltider på flyreiser over 10 timer.
Les mer om:

Marginal økning i flytrafikken(pluss)

Totalt 62.757 flyreiser ble foretatt over Harstad/Narvik lufthavn Evenes i oktober. Det er 1,9 prosent økning sammenlignet med fjoråret.

Økning i flytrafikken på Evenes(pluss)

Totalt 62.757 flyreiser ble foretatt over Harstad/Narvik lufthavn Evenes i oktober. Det er 1,9 prosent økning sammenlignet med fjoråret.

Viktige fordeler og ulemper med kredittkort

Kredittkort er blitt en populær betalingsmetode i Norge. Tall fra norske finansinstitusjoner viser at nærmere 1,1 millioner nordmenn eier sitt eget kort. I 2018 trakk vi betalingskortene våre for over 823 milliarder kroner, hvor kredittkort stod for en betydelig andel. En årsak til at kortene har blitt såpass populære kan spores tilbake til fordelsprogrammene.

Bill Gates slepp ut 14.000 gongar meir enn snittet på flyreiser

Forskarar har sett på reiseverksemda til ti internasjonale profilar. Stefan Gössling etterlyser ein debatt om dei få som slepp ut mest.
Les mer om:

Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser

Kirkerådet er i ferd med å utarbeide et etisk regelverk for når det er nødvendig å bruke flyreiser i virksomheten.
Les mer om:

Krav om erstatning etter pilotstreiken i SAS avslått

Transportklagenemnda for flyreiser har avslått kompensasjonskravet fra to SAS-kunder som ble rammet av vårens pilotstreik.
Les mer om:

Krav om erstatning etter pilotstreiken i SAS avslått

Transportklagenemnda for flyreiser har avslått kompensasjonskravet fra to SAS-kunder som ble rammet av vårens pilotstreik.
Les mer om:

Krav om erstatning etter SAS-streiken avslått

Transportklagenemnda for flyreiser har avslått kompensasjonskravet fra to SAS-kunder som ble rammet av vårens pilotstreik.
Les mer om:

Krav om erstatning etter pilotstreiken i SAS avslått

Transportklagenemnda for flyreiser har avslått kompensasjonskravet fra to SAS-kunder som ble rammet av vårens pilotstreik.
Les mer om: