Nyheter om Etnedal


– Han sette maskinpistolen i bringa til mor, og sa at ho måtte fortelje om det som gjekk føre seg

Esther Solbrekken, Smiugardsbygdé, Etnedal, fødd 1931
Les mer om:

Driftstilpasninger diskutert i dialogmøtet: Legger opp til innsparinger på sju millioner

Administrasjonen i Etnedal kommune har laget ei lang liste over muligheter for å kutte i budsjettet fram til 2023. I dialogmøtet sist i juni fortsatte kommunestyret drøftingene om dette.
Les mer om:

Klart for å sende søknad om støtte fra det kommunale næringsfondet: Kommunestyret har vedtatt nye retningslinjer

Bedrifter i Etnedal kan umiddelbart søke om støtte, i kjølvannet av koronapandemien. Maksimalt 50.000 kroner kan tildeles hver enkelt virksomhet.
Les mer om:

Brannmannskaper fra Etnedal bisto under gardsbrann i Søndre Land – bonden reddet selv huset og stabburet med gravemaskin

Brannmannskaper fra Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS rykket i morgentimene ut fra Etnedal for å bistå under en gardsbrann i Søndre Land. Det melder OA.

Følg kommunestyremøtet i Etnedal her fra 09.30

Torsdag 25. juni er det kommunestyremøte i Etnedal.
Les mer om:

Asfaltering i gang på fv. 33 over Tonsåsen

Fylkesveg 33 blir bygget ut på en ti kilometer lang strekning mellom Skardtjednet i Etnedal og Tonsvatnet i Nord-Aurdal, og på en én kilometer lang strekning øst for krysset med E16 på Bjørgo. Dermed vil vegen få gjennomgående god standard på hele strekningen mellom Dokka og Bjørgo.

– Det er beklagelig at ordføreren ikke svarer oss med en begrunnelse. Det blir ikke noe ekstra kommunestyremøte i Etnedal fredag

I en e-post til ordføreren og et leserbrev i avisa Valdres sist lørdag ba kommunestyrerepresentantene Harald Bjerknes (FrP) og Syver Thon (Felleslista KrF, V og H) innstendig om et ekstra kommunestyremøte fredag 12. juni.
Les mer om:

Ingen dans på roser – driftstilpasningen fortsetter i Etnedal kommune

Torsdag skal politikerne i Etnedal møtes igjen fysisk, nærmere bestemt på Bruflat Kafé. Da avholdes formannskapsmøte, med blant annet ytterligere driftstilpasninger på agendaen.
Les mer om:

Etnedølene kommer fortsatt til låst dør, men kan gjøre avtaler på forhånd for å komme inn

På kommunehuset i Bruflat er det nå mange ansatte som er tilbake på kontoret sitt, etter tre måneder på heimekontor. Flere vil fortsatt ha heimekontor ei stund, men Etnedal kommune fortsetter å håndtere saker som normalt.
Les mer om:

Slår et slag for livet: Geir (74) og Kjell (65) bruker golfen som opptrening etter livstruende sjukdomsperioder

Kjell Sanne fra Fagernes har kommet ut av tellinga på antall hjerteoperasjoner, men hjerneinfarkt har han fått bare én gang, i 2008. Golfkameraten Geir Norling fra Etnedal er kreftoperert i prostata og blære, og har urytmisk hjerterytme. Det stopper ikke golfens Knoll og Tott fra å møtes flere ganger i uka.
Les mer om:

Ordføreren vil møte næringslivet: – Er det noe vi kan gjøre for å avhjelpe situasjonen?

Med bakgrunn i koronapandemien og utfordringene den skaper for deler av næringslivet, inviterer Etnedal kommune til møte med næringslivsaktører fredag 5. juni.
Les mer om:

Etnedal fortsetter på hoppkartet også neste vinter – Ingebjørg fikk fornyet tillit

Med 15 utøvere på hopplandslaget i sesongen 2020/2021 er det en rekordstor elitetropp som skal forsvare Norges stolte hoppære inn i en ny VM-sesong.
Les mer om:

Kulturminne blir øydelagt av fylkesvegen

Muren som dannar skilje mellom fylkesveg 251 og garden Lunde sør i Etnedal, er i ferd med å gli ut på grunn av tungtrafikken og ei fatal fylling som vart bygt innåt muren for meir enn 40 år sidan. Saka vart brått aktuell att no når vegen skal få nytt dekke.
Les mer om:

Helseministeren opphevet i går besøksforbudet på sykehjemmene – men vi kan ikke storme inn dørene enda

På sykehjemmene i valdreskommunene forbereder de seg nå på å ta imot besøk fra pårørende igjen. Men med unntak av i Vang, og til dels Vestre Slidre og Etnedal, står ikke dørene åpne for besøk helt enda.

Syver Thon vil at kommunen bruker en million kroner for å få i gang igjen næringslivet i Etnedal

Etnedal har kommunestyremøte 28. mai. I den forbindelse har Syver Thon på vegne av Etnedal Venstre sendt inn tre forslag til kommunestyrets dagsordenhalvtime, der han ønsker at kommunen skal bidra til å få i gang igjen næringslivet i Etnedal. Thon sitter i kommunestyret som representant fra Felleslista som består av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Ny samdrift i Etnedal, sandblåser i Aurdal og produksjon av treprodukter i Vang

Siste nytt fra næringslivet i Valdres uke 21, 19. mai til 24. mai.

Er du i rett alder er dette midt i blinken akkurat i år

Tirsdag 4. – 6. august kan du som går på 4. til 7. trinn ved Etnedal skule bli med på et spennende ferietilbud med ulike friluftsaktiviteter til fjells. Arrangører er Etnedal skule, flyktningtjenesten, Etnedal frivilligsentral og Etnedal Aktiv, i samarbeid med Valdres friluftsråd.
Les mer om:

Etnedal har foreslått sine meddommere til Valdres tingrett – se navnene her

Forslag på meddommere til Valdres tingrett ble lagt fram i formannskapet i Etnedal sist torsdag. Endelig vedtak på representanter fattes i kommunestyret torsdag 28. mai.
Les mer om:

Etnedal gikk i minus også i 2019, men bedret resultatet betydelig fra 2018 – kuttet sju mill. kroner i lønnsutgifter

Årsmelding og regnskap for Etnedal kommune skal behandles i kommunestyremøtet torsdag 28. mai. I torsdagens formannskap la rådmann Kai Egil Bachér fram et årsresultat som viser et underskudd på 1.258.000 kroner.
Les mer om:

Ordfører Linda Mæhlum Robøles tale

Her er talen ordfører i Etnedal, Linda Mæhlum Robøle, holdt 17. mai 2020.
Les mer om:

Du kan følge sending fra 17. mai-feiringen i Etnedal her

Flaggheising, tale for dagen ved ordfører og kranspåleggelser.
Les mer om:

Slik løser kriseledelsen koronasituasjonen i Etnedal

I torsdagens formannskapsmøte på Teams redegjorde kommunalsjef Gabi Becker for situasjonen i Etnedal, med tanke på koronakrisa.
Les mer om:

Nå starter retaksering av eiendommer i Etnedal for å beregne ny eiendomsskatt

Det var oppmålingsingeniør Siv Byfuglien som torsdag informerte formannskapet i Etnedal om hvordan sommeren og høsten skal brukes til å retaksere eiendommer som kommer inn under kravet om eiendomsskatt, for det er nemlig ikke alle hus dette gjelder.
Les mer om:

– Det gjekk ikkje veg til garden, så vi ysta, kinna og slakta sjølve

Anna Kompen, Bruflat, Etnedal, fødd 1940
Les mer om:

Her kan du sjå fordelinga av kulturmidlar i Etnedal

Kommunen har til saman fått inn 31 søknadar, der sju er frå idrettslag og 24 er frå andre lag og foreiningar. Seks av søknadane kjem frå regionale lag, medan dei andre gjeld lag i Etnedal.
Les mer om: