Nyheter om Bu


Innstillinga frå formannskapet

• 200 000 kr. Suldal Røde Kors sitt innkjøp av ny mannskapsbil (Ap). Høgre ville gitt 300 000 kroner, men blei åleine om det. • Skulen. Rådmannen hadde lagt inn ein auke på 500 000 kr fo rå gi rektorane meir tid til leiing. Formannskapet går inn for ei heil stilling (750 000 kr) (Ap) • Det skal gjennomførast ei ny medarbeidarundersøking, og kommunestyret skal få presentert resultata. (Ap) • Læringsbrett i skulen.

LEIAR: Pisk og gulrot, om å få unge til å velja Suldal og Sauda

Sentraliseringa og flyttetrendane som går frå bygda til byen, går over det ganske land. Suldal slit med det som alle andre distriktskommunar gjer, men til forskjell frå andre, har kommunen her ei skattkiste på lur som gjer at me kan ta ekstraordinære grep når det begynner å ryka. Når suldalsungdommen droppar Sauda vgs, kan politikarane prøva seg med ei gulrot i form av pengar. Ungdommane Suldalsposten tok ein prat med om saka, gir tommel opp til forslaget, men er også klare på at det først og fremst er deira

Ho var bykvinne på sin hals - no bur ho i ei veglaus hytte

Sjå Der ingen skulle tru at nokon kunne bu i NRK TV.
Les mer om:

Marit flytta frå Oslo og til ei vasslaus og straumlaus hytte

Her er hennar ni beste tips for å overleve der ingen skulle tru at nokon kunne bu.
Les mer om:

Ni tips for å overleve der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Vinteren 2018 braut Marit Karlsen opp frå livet sitt i Oslo og flytte til ei veglaus, vasslaus og straumlaus hytte på Blefjell. Her er hennar ni beste tips for å overleve.
Les mer om:

Tommelen opp til tusenlappar for å velja Sauda vgs

Han siktar til pengesummen på 10 000 kroner årleg, som eit samla formannskap har føreslått skal gå til alle elevar frå Suldal som vel å gå på Sauda vgs. Har bestemt seg Henriette Nesbø, Tor Møgedal, Espen Skålheim, Elias Kjølvik og Tobias Bog er alle nokså bestemte på kva linjer dei ønskjer å søkja. – Eg skal ta YSK i Sauda, startar Espen, og Elias har planar om landbruksskulen Tomb i Østfold. Verken Tor eller Tobias er heilt sikre på kva dei landar på.

Vedum kallar statsministeren inn til Stortinget for fråflyttingssvar

Rekordstor nedgang i folketalet gjer at Trygve Slagsvold Vedum krev svar på kva som har gått gale i Nord-Noreg. Vi kan ikkje vedta kor folk skal bu, svarar regjeringa.

No kan du sjå heile den nye sesongen av Der ingen skulle tru at nokon kunne bu i NRK TV

SKROVA FYR (NRK): For andre gong i livet har Frank og Reidar rømt frå alt og alle. Denne gongen for å bu på ei lita øy i havgapet.
Les mer om:

Frank og Reidar vart ettersøkt av Interpol på 70-tallet, no bor dei på ei lita øy i Lofothavet

SKROVA FYR (NRK): For andre gong i livet har Frank og Reidar rømt frå alt og alle. Denne gongen for å bu på ei lita øy i havgapet.
Les mer om:

To gamle menn og havet

SKROVA FYR (NRK): For andre gong i livet har Frank og Reidar rømt frå alt og alle. Denne gongen for å bu på ei lita øy i havgapet.
Les mer om:

To gamle menn og havet

SKROVA FYR (NRK): For andre gong i livet har Frank og Reidar rømt frå alt og alle. Denne gongen for å bu på ei lita øy i havgapet.
Les mer om:

Opnar for at par kan bu saman på sjukeheimane

Par kan få bu ilag på sjukeheim eller i omsorgsbustad dersom dei ønsker det når den eine eller begge er hjelpetrengande. Det er ei endring i ei forskrift som no er på høyring.
Les mer om:

Bjarne Bråtveit skal leia det nye eldrerådet

Bjarne Bråtveit frå Sand, Jon Aarhus frå Suldalsosen, Tore Thorsen frå Jelsa, Randi Ese Ur frå Erfjord, og representant for Høgre, Sanja Roganovic Heggelund, utgjer det nye rådet i Suldal. Bråtveit leiar Før møtet kunne starta, blei Bjarne Bråtveit samrøystes valt til leiar, og Sanja Roganovic Heggelund til nestleiar. Saklista inneheldt to meldingar, i tillegg til budsjettet for 2020 og handlingsplanen 2020-2023. Den første meldinga var ein høyringsuttale frå helse- og omsorgsdepartementet.

Kjell er ufrivillig «flytta» til Røldalsvegen: – Det er full forvirring

Kjell Riise bur i huset som ligg nærast Sandvin-skiltet på Sandvin, og forstår ikkje kvifor han no skal bu i Røldalsvegen.
Les mer om:

Krasafaren bu eller gapahuk?

- Vi bør få gapahuk på Helgehornet, meiner fjellentusiast Oddbjørn Lid.
Les mer om:

LESARBREV: «Handla lokalt» ?

Det gjeld vel alle oss innbyggjarar i Suldal kommune har eg tenkt og er takksam for oppmodinga frå handelsstanden. Vi treng å bli minte på kor viktig det er å ta vare på alle som vil bu og arbeide her. Men det gjeld tydelegvis ikkje alle oppdaga eg då eg skulle betale ei kommunal rekning. Suldal kommune bruker framleis SR-bank, – det som i si tid var Sand sparebank og svært så lokal.
Les mer om:

Nordstrand BU vil flytte sykkelfeltene lenger unna Trill-Inn og ha fysisk skille mellom biler og syklister

Nordstrand bydelsutvalg er positive til de planlagte sykkelfeltene ved Sæterkrysset, men ønsker justeringer av hensyn til grøntpreget og syklistenes sikkerhet.
Les mer om:

Finansministeren ser mørke skyer – SV meiner ho bløffar

Det norske folk må bu seg på tøffare tider og fleire reformer. Det varslar finansminister Siv Jensen, som meiner alle politiske parti no må skjøne at vi snart får dårlegare råd.

Ørsta blant dei rimelege å bu i

Ørsta kommune er blant dei mest rimelege kommunane å bu i, viser eit oversyn frå Huseiernes Landsforbund.
Les mer om:

Bydelsutvalget 2019-2023: Disse skal styre oss de neste fire årene

Det nye bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker ble torsdag konstituert, ikke helt uten gnisninger på tvers av partigrensene.
Les mer om:

Sjå bilde: Bli med inn i den herskapelege prestebustaden

Sokneprest Kjersti Brakestad Boge og familien har funne seg godt til rette i prestebustaden på Malmanger. – Eg kjenner meg privilegert som får bu i ein så staseleg bustad, smiler ho.
Les mer om:

Lukasz treng vertsfamilie(pluss)

Lukasz (17) frå Polen vil bu i Ørsta-Volda dette skuleåret, men treng vertsfamilie.
Les mer om:

Inviterer til møte om viktig og vanskeleg tema i kveld

Det er samarbeid på brei front når suldølen i kveld er inviterte til eit møte som skal lysa over eit vanskeleg og viktig tema. Møtet på Kulturhuset er eit samarbeid mellom Suldal kommune, Frivillige hender og Folkeakademiet i Suldal. Forventingar og spørsmål Kva må til for at ein skal kunna bu heime om ein blir alvorleg sjuk? Kva kan eg forventa av hjelp frå helsetenestene, kva tenkjer familien, kva må eg og vil eg klara sjølv? Det er nokre av spørsmåla det handlar om i dag og i kveld.

Er 737 år tilsammen: Disse skal styre Nordre Aker de neste fire årene

10 av 15 i de nye bydelsutvalget (BU) bor øst for Akerselva, og snittalderen er 49 år.
Les mer om: