Nyheter om Berre


LEIAR: Hjarteleg velkommen til unge stemmer

Nytt i haustens val var at alle kommunar og fylkeskommunar må oppretta eit ungdomsråd, og det er tydeleg at både dei valde ungdommane og kommuneleiinga aktar å gjera ungdomsrådet lokalt til ein vital og aktuell arena som har reell påverknad i kvardagspolitikken og når dei store linjene skal leggjast for suldalsframtida. Ungdomsråd i Suldal er på ingen måte noka ny ordning, men rådet har kanskje meir vore noko av ein arrangementskomitè for storarrangementet under Ryfylkedagane enn eit råd for store og små politiske

LESARBREV: Vegen til Tonjen

For over 100 år sidan vart det halde eit vegmøte. Då reiste Tjelmelands-bonden Ingemund seg og sa: ”Eg ropar av hole hals, eg vil ikkje ha veg i skogen min.” Men vegen kom, til glede og nytte for folket langs Hylsstronda. Vintrane var kaldare før, og isen låg tjukk på Hylsfjorden. Ofte var isen utrygg, og då var det godt å ha køyreveg til Tonjen. Det vart sett opp eit hesthus, med plass til 8-10 hestar ned mot kaien. Der kom bøndene køyrande med høysekk på sleden og sette hestane på bås.

Høg temperatur på Hylsstronda i førekant av veglagsmøte

Sidan kommunestyrevedtaket i juni, der dei folkevalde gjekk inn for å privatisera den kommunale vegen ned til kaien og sjølve kaien på Tangen, har det vore høge bølgjer rundt vedtaket. Kommuneadministrasjonen, men også politikarane, vart skulda for ikkje å ha utgreidd nedklassifiseringa godt nok. Fleire påpeikar at dei har tinglyste bruksrettar til vegen og kaien.

Rektor fortvilar – Tide lover å rydda opp

Nå synest rektor Kristine Bøe Berge det er nok. Skuleskyssen må fungera Ho synest det er fortvilt når elevar blir ståande utan å komma seg heim etter skuletid. – 45 av våre 105 elevar, nesten halvparten, har vedtak om skyss.

Her måtte dei berre bu

Då Per Line-huset kom for sal, visste Anne Grethe Lem at ho måtte kjøpe det.
Les mer om:

Her måtte dei berre bu

Då Per Line-huset kom for sal, visste Anne Grethe Lem at ho måtte kjøpe det.
Les mer om:

Flotte resultat av skiløparar frå Suldal IL i Holmenkollen

Dei konkurrerte på Oslo Skifestival, og dei fem ivrige skiløparane frå Suldalsosen, viste god form i løypa. Både på klassisk og i skøyting og ikkje minst, i stafettane. God stemning Oddny Lunde Bakka, fortel om kjempegod stemning i Holmenkollen og ei kjekk oppleving for alle. – Det er lite snø, i Holmenkollen også, så utøvarane konkurrerte på kunstsnø. For å spara på snøen, blei det berre ein liten tur i ut løypene før konkurransane starta.

Etterlyser 47 milliardar: – Skal ein skulebuss bli teken av ras først?

Det trengs ifølgje Statens vegvesen 71 milliardar kroner å rassikre vegnettet, men politikarane vil bruke berre 24 milliardar

Etterlyser 47 milliardar: – Skal ein skulebuss bli teken av ras først?

FLORØ (NRK): Det trengst ifølgje Statens vegvesen 71 milliardar kroner å rassikre vegnettet, men politikarane vil bruke berre 24 milliardar.

Slik vil dei unngå «cowboy-turoperatørar» på Trolltunga som utkonkurrerer lokale selskap

Berre 3–6 prosent av dei som går til Trolltunga har med seg guide. Det var ein av utfordringane Åse Marie Evjen i Trolltunga AS la fram for næringsministeren torsdag.
Les mer om:

Grunneigar såg tre menn med ein presenning berre timar før drapsfunnet i Arna

ARNA (NRK): Få timar før funnet av drapsoffera ved Gullfjellet, har eit vitne sett tre menn med bil og ein presenning fleire kilometer unna.
Les mer om:

Kva om det var 15 menn og berre éi kvinne?

Kunstnar Kenneth Varpe var den einaste mannlege av 16 kunstkonsulentar i Stavanger kommunes kunstutval frå 2015 til 2018. Det har han aldri tenkt på som eit problem. Men kva om kjønnsubalansen gjekk motsett veg?
Les mer om:

Geolog: Potensiale for svært store steinras som vil øydeleggja heile vegen

Det var i september i fjor at rundt 1500 kubikkmeter stein raste ned over vegen ved Lauvik. Ingen kom til skade i raset, som stengde vegen til ettermiddagstid dagen etter. Rasstaden blir vurdert som ein kjent rasstad, og sist det gjekk eit stort ras her, var i 2012. Då kom fleire tusen kubikkmeter stein ned. Svære heng Suldalsposten har fått innsyn i geolograpportane som blei laga etter rasa.

Har tru på at Ryfast vil gi eit løft for reiselivet i Suldal

På tampen av 2019 la Tau-ferja, MF Hardanger, frå kai med retning Stavanger for siste gong. Same dag vart den undersjøiske Ryfylketunnelen opna for trafikk. 292 meter under havet Ryfast, som etter sju år med bygging, nå ser sluttføringsdatoen i enden av prosjekt-tunellen, har ein prislapp på 8,07 milliard kroner. I februar opnar også Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. Heile gigantprosjektet kostar totalt 11,58 milliardar kroner.

– Hektisk, men gøy!(pluss)

Det er berre ein ting som har stått i hovudet på elevar og lærarar ved Sunnmøre Folkehøgskule dei to siste vekene, nemleg oppsetjinga av «Highschool Musical».
Les mer om:

Jon Einar Nøkling: Tømmermann

Heilt frå han var liten har Jon Einar drøymt om å bli tømrar. Å drive for seg sjølv ser han på som berre positivt. – Då får eg ein meir variert arbeidsdag, for som sjølvstendig må eg ta alt kontorarbeidet sjølv, og det likar eg.
Les mer om:

Står for 1 promille av utsleppa – likevel stempla som klimaversting

Trass i at cruisetrafikken står bak berre ein promille av verdas klimagassutslepp, er det sterk politisk fokus på kor miljøskadeleg næringa er.
Les mer om:

Står for ein promille av utsleppa – likevel stempla som klimaversting

Trass i at cruisetrafikken står bak berre ein promille av verdas klimagassutslepp, er det sterk politisk fokus på kor miljøskadeleg næringa er.
Les mer om:

Snill Didrik besøkte romsdalskysten (pluss)

Idet flotoppen vart nådd langs romsdalskysten onsdag, var det klart at ekstremvêret Didrik berre hadde ei snill utgåve av storflo å by på.
Les mer om:

Meiner å ha funne spor etter slaget i Hafrsfjord. Men det er berre ein teori.

Entusiastane som i fire år har leita gjennom havbotnen i Hafrsfjord meiner å ha påvist spor etter det mytiske slaget. Professor Torgrim Titlestad meiner Funn i Hafrsfjord ikkje har funne noko konkret, men ein teori som nå må testast.
Les mer om:

Topp 20-utfordringar dei neste fire åra

Det er i forbindelse med ein større planstrategi (sjå rammesak ved sida) at rådmannen peiker ut tjue utfordringar som vil leggja føringar for kommunen dei neste fire åra. Rådmannen har ikkje soge alt av eige bryst, innspela til analysane kjem frå både kommunens leiarar og frå formannskapet. Folketalet Innbyggjartalet er synkande, eller i beste fall stabilt.

Mobilnettet i deler av Aure nede i en uke: – Uholdbar situasjon

STAVANGER (NRK): Kristina Berg klatrar like tøffe ruter som funksjonsfriske, med berre ein velfungerande arm.
Les mer om:

Didrik gjekk over i likaste laget, men vass-standen blir høg også i ettermiddag

– Dette gjekk veldig bra, rapporterer Morten Aarhus i Suldal kommune, etter nattas besøk av ekstrem-vêret Didrik og raude varsel om vass-stand heilt opp i pluss 80-90 centimeter. Ny topp i ettermiddag Vass-standen stod høgt, men på langt nær så høgt som i rekordåret 1994, då vatnet stod opp i Gata. Aarhus fortel om ein nesten blikkstille fjord i natt, og han har i føremiddag ikkje fått inn meldingar om trøbbel med vatn i hus eller bygg.

Kristina (26) forbløffar: – Når eg klatrar tenkjer eg ikkje på at eg har ein arm

STAVANGER (NRK): Kristina Berg klatrar like tøffe ruter som funksjonsfriske, med berre ein velfungerande arm.
Les mer om:

Kristina (26) forbløffar: – Når eg klatrar tenkjer eg ikkje på at eg har ein arm

STAVANGER (NRK): Kristina Berg klatrar like tøffe ruter som funksjonsfriske, med berre ein velfungerande arm.
Les mer om: