Nyheter om Bøthun


Desse skal gi råd i kommunale saker

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rådet arbeidar for å styrka funksjonshemma si deltaking og medverking på alle samfunnsområde. Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkåra til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. Eldrerådet Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.

Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

LESARBREV: Svar til Marita Lindal Haug «Nokre ord om kvalitet i fådelt skule.»

JA TIL DESENTRALISERT BARNESKULETILBOD I SULDAL KOMMUNE Tusen takk til Marita Lindal Haug for eit faktabasert og godt lesarinnlegg, som viser til forsking som kort fortalt seier at det som er aller mest avgjerande for læringsutbyte i skulen er relasjonane elev-elev, lærar – elev, lærar – lærar/andre tilsette, dei tilsette – leiar og skule – heim. Store skular har ikkje betre læringsutbyte enn små, og den sosiale utviklinga er ikkje påverka av kor mange ein er.

Stordabu med i yrkes-NM

Anleggs­maskinførar Olav Bøthun Skaar kjempar om reise­gåvekort.
Les mer om:

Trivst best med praktisk arbeid

Øyvind Grov (20) og Olav Bøthun Skaar (19) er ikkje redde for å ta i eit tak.
Les mer om:

Pigger av til historisk slit

Tre måneder etter ryggbruddet ifjor gikk Gunnar Bøthun (33) over mål i Norseman på toppen av Gaustatoppen. Til helgen går han verdens lengste skirenn.
Les mer om: