Nyheter om Aust


Ein person pågripen etter skyting i Canada

Kanadisk politi seier dei har arrestert ein person etter ein skyteepisode i byen Fredericton i New Brunswick aust i Canada. Minst fire personar skal vere døde.
Les mer om:

Merket at noe var galt med bilen. Så dro de ut for å finne årsaken

AUST-AGDER/TELEMARK: Det skal ha vært tre passasjerer i en kassebil som tidlig mandag ettermiddag tok fyr på Gamle Songevei i Aust Agder. Finn Eirik Snøaas fra Kragerø var en av passasjerene.

Susar inn i Vang via ny tunnel

Filefjelltunnelen og ny veg frå vest til aust har ført til større trafikk på E16 – døgnet rundt.
Les mer om:

Kvifor spaningar mellom aust og vest?

Svaret er vel at dei er livredde kvarandre. Difor rustar dei opp og opp. Det hender dei kjem saman til samtalar, men dei kjem ikkje i gang med nedrustning likevel.
Les mer om:

Det blir varmt i aust, men ikkje i vest

Kjem nedbøren i sør og sommaren i nord?
Les mer om:

Grasbrann på Vigrestad

Det brenn like aust for idrettshuset på Vigrestad laurdag kveld.
Les mer om:

– Vi håper og tror det vil bli enda bedre i fremtiden

Etter fire måneder med innsamling av plastsekker i Kristiansand, er det fortsatt én av tre som ikke benytter seg av ordningen. Egen plastdunk har ført til at mer plast sorteres i aust, men det er ikke aktuelt i Kristiansand.
Les mer om:

Utfordring med snø og sau sør i Oppland

Sauebønder sør og aust i fylket fortvilar over djup snø på markene no lamminga alt er i gang, i Valdres er situasjonen langt meir avslappa.
Les mer om:

Hytter i nord, sør, aust og vest

Det er mange DNT-hytter å velje blant, spesielt nord i Valdres.
Les mer om:

Kurt Aust er igjen nominert til gjev litteraturpris

Kurt Aust kan om en ukes tid komme til å ha enda en «Riverton-revolver» å sette på peishyllen.
Les mer om:

Frp sier nei til ACER

Aust - Agder FrP vedtok å gå imot Acer på fylkesårsmøtet tidligere i år.
Les mer om:

461 elever i Agder mobbes av voksne på skolen

Ferske tall fra Elevundersøkelsen 2017 viser at 461 elever i Aust - og Vest Agder opplever at de blir mobbet av voksne som arbeider på skolen. Fylkesmannen tar informasjonen alvorlig.
Les mer om:

10 meter i Hallingdal - 8 meter i Valdres?

Statens vegvesen region aust lanserte for ei tid tilbake eit forslag om å utbetre strekningar mellom Fagernes og Øylo med ei vegbreidde på åtte meter.

Fleire stengde vegar

Fylkesveg 61 er stengd like aust for Sulesund ferjekai på grunn av ei alvorleg trafikkulykke.
Les mer om:

Fri ferdsel over Filefjell

Skal du frå aust til vest, eller motsett veg i dag, bør du ta E16 over Filefjell.
Les mer om:

I dag er det vanskeleg å kome seg mellom aust og vest

Skal du over fjellet i Sør-Norge søndag kan det vere lurt å sjå ekstra godt på både vêr og vegmeldingar.
Les mer om:

Kraftig uvêrshelg i vente til fjells og i vest

Det er sendt ut OBS-varsel om mykje vind og nedbør på Vestlandet. Skal du mellom vest og aust blir du oppmoda om å komme deg over fjellet i Sør-Noreg før laurdag.
Les mer om:

Kraftig uvêrshelg i vente til fjells og i vest

Det er sendt ut OBS-varsel om mykje vind og nedbør på Vestlandet. Skal du mellom vest og aust blir du oppmoda om å komme deg over fjellet i Sør-Noreg før laurdag.
Les mer om:

Hvorfor 45 000 i pendlerlønn?

Hva tenker fylkesordføreren på når det foreslås at fylkesansatte i Aust Ager skal ha 45 000 i pendlerlønn?
Les mer om:

Villrein stanset nytt vindkraftanlegg

Olje- og energidepartementet tok fredag klagene på NVEs konsesjon til Hovatn Aust vindkraftverk i Setesdal til følge, og har avslått søknaden fra Hovatn Aust Vindkraftverk AS.
Les mer om:

Kolonnekøyring og stengde fjellovergangar mellom aust og vest

Kolonnekøyring og stengde fjellovergangar er det som pregar vegane mellom Aust- og Vestlandet måndag.
Les mer om:

Mykje snø og vind i fjellet

Vinden gjer at sikta blir dårleg og vegane er glatte. Månge stengde vegar og kolonnekøyring mellom aust og vest.
Les mer om:

Dårlege forhold på fjellovergangane

Det er venta skikkeleg dårleg vêr i fjellet og Statens vegvesen oppmodar folk som skal køyre mellom aust og vest til å la bilen stå og vente til onsdag. Det er også forseinkingar i flytrafikken.
Les mer om:

Her stod mange i kolonnekø

Det er venta skikkeleg dårleg vêr i fjellet og Statens vegvesen oppmodar folk som skal køyre mellom aust og vest til å la bilen stå og vente til onsdag. Det er også forseinkingar i flytrafikken.
Les mer om:

Statens vegvesen: La bilen stå dersom du ikkje absolutt må heim i dag

Det er venta skikkeleg dårleg vêr i fjellet og Statens vegvesen oppmodar folk som skal køyre mellom aust og vest til å la bilen stå og vente til onsdag. Det er også forseinkingar i flytrafikken.
Les mer om: