Nyheter om Aurstad


Ny avtale for fotballen

Ørsta IL fotball er ein av dei største fotball- klubbane på Sunnmøre. Sparebanken Møre vert med vidare som hovudsponsor i tre nye år. I tillegg er banken med på å realisere nytt tribune-anlegg på Aurstad Arena.

- Hadde omfattande diskusjonar etter sal til søsterselskap(pluss)

Bustyrar for Aurstad-konkursen meiner at K A Aurstad selde maskiner og utstyr til søsterselskapet Aurstad Maskinutleige til for låg pris.
Les mer om:

Tek over eit år å handsame Aurstad-konkursen(pluss)

Det vil ta over eit år å handsame konkursen i K A Aurstad.
Les mer om:

Blir hovudbank for nye Aurstad(pluss)

SpareBank 1 Søre Sunnmøre vert hovudbank for «nye» Aurstad. – Det er veldig positivt at det blir ny drift, seier adm. direktør Stig Brautaset.

Ny drift hos Aurstad i Ørsta sikrar 60 til 70 nye jobbar

Ein mann i 40-åra er varetektsfengsla i fire veker, sikta for å ha valdteke sin tidlegare sambuar.
Les mer om:

Ny drift hos Aurstad(pluss)

Det har kome i gang ny drift hos Aurstad. Gjennom selskapet Aurstad Tunnel AS er fleire anleggsarbeid i gang, og mellom seksti og sytti personar er tilsette i dette selskapet.
Les mer om:

Vurderer bod på ferdiggjering av fonnvernet(pluss)

Ørsta kommune ynskjer å få fonnvernet ovanfor Vallabøen ferdigstilt snarast råd. No vurderer kommunen eit tilbod frå Aurstad Tunnel AS.
Les mer om:

– Ikkje pengar til å stelle til Klubben(pluss)

– Det er ikkje pengar i buet til å stelle til massetaket på Klubben, fortel bustyrar for konkursbuet til K A Aurstad, Håvard Wiker.
Les mer om:

Kva skjer med Klubben etter Aurstad-konkursen?

– Kva har den melde konkursen i K A Aurstad AS å seie for tilbakeføringa på Klubben?
Les mer om:

Håper at skredsikringa kan halde fram(pluss)

– Ørsta kommune har hatt to prosjekt i regi av K A Aurstad som ikkje er fullførte. Vi håper at prosessen gjennom bustyrar si handsaming av konkurssaka fører til at desse prosjekta vert fullførte.
Les mer om:

Men dei tilsette får julelønna(pluss)

K A Aurstad har 188 millionar kroner i gjeld, men sit også på store verdiar. Bustyrar er likevel ikkje i tvil om at Aurstads kreditorar vil tape pengar.
Les mer om:

K A Aurstad jobbar vidare med vegprosjektet som bidrog til konkursen(pluss)

Held fram arbeidet med E6-prosjektet som gjorde at Ørsta-entreprenøren tapte fleire titals millionar kroner.
Les mer om:

Her tapte KA Aurstad 80 millionar(pluss)

Store tap på eit vegprosjekt i Sør- Trøndelag vert trekt fram som hovudårsaka til at KA Aurstad måtte slå seg sjølv konkurs.
Les mer om:

Ordførar om konkursen i K.A. Aurstad: – Forferdeleg trist

– Vi viser verken politisk leiarskap eller vilje til å vere gode regionsbyggarar, seier Natalia Golis (MDG) om hemn-referansane hordalandpolitikarar rettar mot Sogn og Fjordane.
Les mer om:

K A Aurstad er konkurs

K A Aurstad melder oppbod. 212 tilsette råka.
Les mer om:

Grøss og gru på biblioteket

I forrige uke arrangerte Lund folkebibliotek grøsserkveld for barn og unge med forfatter Tore Aurstad.
Les mer om:

Målet er at 95–98 prosent av all granulaten som forsvinn frå bana, skal verte gjenbrukt(pluss)

Ei diskret svart renne rundt fotballbana på Aurstad Arena skaper ringverknader.
Les mer om:

Prestisjepris til Aurstad

E6 Frya – Sjoa er kåra til det vakraste vegprosjektet i landet for 2018. Aurstad var ein av hovudentreprenørane for utbygginga.
Les mer om:

Aurstad får frist til måndag(pluss)

Ørsta kommune ber K. A. Aurstad svare på avvika knytt til skredvollen på Vallabøen innan måndag.
Les mer om:

– Burde snudd i døra hos Aurstad(pluss)

– Dei 11 politikarane som deltok på privat møte med K.A. Aurstad burde ha snudd i døra, seier leiaren for kontrollutvalet i Ørsta, Sven Castberg.
Les mer om:

– Utradisjonelt Klubben-møte(pluss)

Ordførar Stein Aam kallar eit møte om Klubben-saka hos KA Aurstad tidlegare i haust for utradisjonelt.
Les mer om:

Aurstad: – Det handlar om ein profesjonskamp(pluss)

Fredag blir det klart om arbeidet med den nye skredvollen på Vallabøen vert stansa. Entreprenøren K.A. Aurstad meiner deira byggemetode er god nok.
Les mer om:

Kritikk mot «hemmeleg møte» om Klubben(pluss)

Naboar på Klubben er kritiske til det dei kallar eit hemmeleg møte mellom politikarar og leiinga ved KA Aurstad AS.
Les mer om:

Her blir det ikkje kunstgras(pluss)

Ny kunstgrasbane på Mosflata, tribuneanlegg ved Aurstad Arena og oppgradering av grasbana på Ørsta stadion er dei prioriterte årsmøtet i Ørsta idrettslag har gått inn for.
Les mer om:

Ny Klubben-søknad(pluss)

KA Aurstad trekte tysdag søknaden om dispensasjon for vidare drift av noverande massetak på Klubben. Ein ny og meir presisert søknad vil kome med det fyrste.
Les mer om: