Nyheter om Artikler


Kommer du deg ikke på butikken? Les dagens VG her!

I dagens avis har vi selvsagt mange artikler om den største dugnaden Norge har sett i moderne tid. Å holde avstand til hverandre for å holde coronapandemien på et håndterlig nivå, er én av flere tiltak vi som enkeltpersoner kan gjøre. Nå kommer også den velkjente VG-logoen minne oss om at vi skal ta vare på hverandre – men ikke ta på hverandre.
Les mer om:

Brød koster penger. Journalistikk koster penger. Derfor tar mediene seg betalt for artikler om koronakrisen

«Irriterer du deg over å måtte betale for journalistikk om virusutbruddet? Her er forklaringen», skriver Erik Waatland.
Les mer om:

Brød koster penger. Journalistikk koster penger. Derfor tar mediene seg betalt for artikler om koronakrisen

«Irriterer du deg over å måtte betale for journalistikk om virusutbruddet? Her er forklaringen», skriver Erik Waatland.
Les mer om:

Brød koster penger. Journalistikk koster penger. Derfor tar mediene seg betalt for artikler om koronakrisen

«Irriterer du deg over å måtte betale for journalistikk om virusutbruddet? Her er forklaringen», skriver Erik Waatland i Medier24.
Les mer om:

Slik informerer vi folk som ikke har abonnement

Vi får en del spørsmål om ikke alle artikler om korona-smitten på h-avis.no burde være åpne og gratis for alle. Her er grunnen til at de ikke er det.
Les mer om:

Korona-viruset: Gir dispenasjon fra kjøre- og hviletidsreglene

Koronakrisen gjør at det nå kan fraktes artikler relatert til liv og helse ut over vanlige kjøre- og hviletidsbestemmelser.
Les mer om:

Dramatikken uteble

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Årsmøtet i DND Sør-Øst den 25. februar ble satt på pause etter at en gruppering ledet av Arve Føyen stilte et benkeforslag som krevde hele styrets og valgkomitéens avgang. Nestleder Lars Kalfoss (sittende) og styreleder Roger Schäffer. I går, 10. mars, fortsatte møtet under ledelse av nestleder Lars Kalfoss. I tiden i mellom ble det gjort en juridisk utredning fra EY om hvorvidt vedtektene tillater et benkeforslag basert på fullmakter, og med så vidtrekkende konsekvenser.

«Surrealistisk, trist og frustrerende»

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Det er godt å høre engasjementet rundt Dataforeningen og dens rolle i digitalisering av samfunnet. Det er samtidig surrealistisk, trist og frustrerende å følge med på diskusjonen. Surrealistisk, fordi diskusjonen virker som det skjer uten å vite Dataforeningens oppbygging eller styringsmodell. Trist, fordi det skapes et inntrykk av at mange, inkludert det sittende distriktsstyret i Sør-Øst motarbeider «én helhetlig forening».

Øst sett fra vest

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Ingeborg Marie Endresen Som styreleder i DND Vest har jeg fulgt med på hvordan årsmøtet i DND SØ fikk en vending som ikke var forutsett. Jeg kjenner ikke til hverken hva som har skjedd i forkant eller etterkant annet enn det som er publisert av artikler på nettsidene til Dataforeningen, men har gjort meg noen tanker rundt det jeg har sett og lest.  Fantastisk engasjement For det første må jeg trekke frem at det er fantastisk at det er så sterkt engasjement i DND SØ.

Hva er galt med dialog?

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Debatt er bra. Diskusjoner og sterke meninger fører som regel til utvikling. Det er positivt og flott. Ikke engang et forsøk Agnes Beathe Steen Fosse, ildsjel Men det som har skjedd nå er bare trist og lite konstruktivt. Å mistro folk på deres intensjoner fører sjelden med seg noe positivt. Og hva bygger de påstanden på? I dette tilfellet har det ikke engang vært et forsøk på dialog. Valgkomiteen ble kjent ved valget ved forrige årsmøte.

Endelig skjer det noe i Dataforeningen! Eller kanskje ikke?

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Endelig skjer det noe i Dataforeningen. Eller kanskje ikke? I alle fall ble det et livlig årsmøte i Sør-Øst i stedet for en traust proforma-gjennomføring der saker bankes gjennom raskere enn du kan blunke. Det er herlig med litt engasjement og liv i en medlemsbasert forening, er det ikke? Er benkeforslag en demokratisk rett? Det er åpenbart noen som mener at det ikke er det!

Þingvellir, δημοκρατία og årsmøtet i DND SØ

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Til tross for gleden over at fornuften seiret til slutt var Arve Føyens innlegg fredag forstemmende lesning. Urettmessig å bli tillagt et manglende demokratisk sinnelag krever et tilsvar. Dette innlegget kommer derfor til å handle om demokrati og fullmakter, og vil konkludere med et konkret forslag til vedtak under konstitueringen av årsmøtet i DND-SØ på tirsdag.

«Uten demokrati dør Dataforeningen»

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. På DND Sør-Østs årsmøte 25. februar stilte jeg i spissen for en gruppe ildsjeler et mistillits- og benkeforslag mot det sittende styre.

Valgkomiteen som demokratisk tradisjon

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. I lys av siste tids hendelser ønsker valgkomiteen å informere om sitt arbeid for å bidra til et solid styre for Distriktsforeningen Sør-Øst (DND-SØ) i Den Norske Dataforening. Alle foreninger, politiske partier, aksjeselskap, og Dataforeningen har sine valgkomiteer. En valgkomités rolle er å holde motsetninger og skittentøyvask internt da dette ofte er subjektivt og personlig og angår tillitsvalgte individer i organisasjonen.

Styrets arbeid med foryngelse og å snu nedgang i medlemsmassen

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Styret i Sør Øst har hatt løpende fokus på fornyelse og foryngelse av Dataforeningen. Det har vært en vedvarende trend at medlemstallet har gått ned. Dette er en utvikling som har bekymret styret mer enn noe annet. Med en økende digitalisering i samfunnet og voksende andel av arbeidsføre befolkning engasjert i digitaliseringsarbeid burde foreningen være i kraftig vekst. Styrets ambisjon har vært å bidra til en slik vekst i foreningen.

Her er den juridiske vurderingen av benkeforslaget

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Etter at en gruppering fremla et benkeforslag som ville medført å kaste hele styret i DND SØ på årsmøtet, ble møtet satt på pause.
Les mer om:

Ballade.no i ny drakt

Velkommen til Ballade i ny drakt! Blant mange aktiviteter, artikler og andre saker har vi i redaksjonen den siste tiden jobbet med å gjøre en omlegging av nettsidene til Ballade. Vi har ønsket å gjøre sidene våre mer oversiktlige for alle dere som leser, ser og lytter til det vi legger ut, og dermed lettere å finne fram i stoffet dere følger med på, eller det dere ikke visste at vi kunne by på. Nytt på sidene her er «Fra arkivet», der vi jevnlig vil legge ut redaksjonelle saker fra Ballades 20-årige digitale historie.

Sør-Øst-styrets plikter og ansvar

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Vi har alle et tosidig ansvar i engasjementer vi går inn i, om det er verv eller jobb. I jobben skal vi først fylle det ansvaret vi er satt til å levere på og de oppgaver vi er satt til. Den andre delen av jobben er å utvikle og forbedre egen rolle i organisasjonen, slik at man jobber smartere. Tømmerhoggeren skal ikke bare hogge ved med øksa, men må også slipe øksa for å ikke gjøre en dårligere og dårligere jobb med sløv øks.

Hva styret har gjort, og hvorfor

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Generalsekretær Arve Føyen og Roger Schäffer på årsmøtet den 25. februar. DND SØ var en aktiv bidragsyter i å identifisere behovet og å få på plass en generalsekretær som kunne styrke DND som samfunnsaktør og sikre en tydelig DND-stemme i digitaliseringen av Norge. Dette ga hovedstyret også en kraft til å kunne gjennomføre andre nødvendige endringer.

«Det står om DNDs sjel»

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. På årsmøtet i DND Sør-Øst fremla en gruppering et benkeforslag støttet av fullmakter. Forslaget innebærer å erstatte det nåværende styret. Her deler nåværende styreleder Roger Schäffer sine tanker om disse hendelsene. Hendelsene i årsmøtet i DND Sør-Øst viser at det er mange som er opptatt av å fornye foreningen, og som ønsker foreningen godt. Det viser også utålmodigheten med å få resultater av det pågående strategi- og endringsarbeidet.

Klassekampen-journalist er årets musikkjournalist

Mari Brenna Vollan vinner prisen Årets musikkjournalistikk for sine artikler «Lønnskamp bak spotlyset». Journalistens artikler ledet til debatt om arbeidsforhold på turné for Sala Music, selskapet bak artisten Sigrid.
Les mer om:

Benkeforslag om nytt styre i DND Sør-Øst

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her. Den overraskende vendingen i årsmøtet i DND Sør-Øst kom da en gruppering fremmet benkeforslag hvor ingen av valgkomitéens forslag, med unntak av én person, er med. I tillegg foreslår grupperingen å bytte ut valgkomitéen. Valgkomitéen består av tre tidligere styreledere, Geir Horn, Vibeke Mjaaland og Alfhild Stokke. Opprinnelig forslag til styre Dagens styreleder i DND Sør-Øst er Roger Schäffer. Eksisterende valgkomité foreslår ham gjenvalgt.

USAs første kvinnelig president

I en lang og ubrutt rekke med Trump-hatende artikler, fikk vi lørdag et nytt innslag, i "Ukeslutt", skrevet av Nina Burleigh.
Les mer om:

Tyver slo til mot bedrift

Stjal blant annet elektriske artikler.
Les mer om:

Slik svarer Kina på TV 2s avsløring

TV 2 har stilt spørsmål til den kinesiske ambassaden i Norge i forbindelse med TV 2s artikler om idrettssamarbeidet.
Les mer om: