Nyheter om Arbeidsliv


Partene åpner for å skrote IA-avtalen

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) løper ut i år. Partene åpner nå for å sette punktum. Målene er ikke nådd og avtaletrøttheten er stor.
Les mer om:

KrF vil ha nye alkoholregler i arbeidslivet

Leder Knut Arild Hareide i KrF mener alkoholpresset er et problem i arbeidslivet. Derfor ønsker han nye retningslinjer i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Et seriøst arbeidsliv

Les mer om:

Partene åpner for å skrote IA-avtalen

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) løper ut i år. Partene åpner nå for å sette punktum. Målene er ikke nådd og avtaletrøttheten er stor.
Les mer om:

Støtt kampen for tariffavtale i Traftec AS

Eit ordna og avtaleregulert arbeidsliv er grunnlaget for den norske samfunnsmodellen med moderate forskjellar og solidariske velferdsordningar.
Les mer om:

LO og NHO skuffet over regjeringens fagfornyelse

LO og NHO er bekymret over at arbeidsliv ikke inngår som et av kjerneelementene i de nye skolefagene og mener det vil svekke elevenes forståelse.
Les mer om:

Fagbevegelse lønner seg

Høyre og Fremskrittspartiet vil ha oss til å tro at et godt organisert arbeidsliv er en utgift for samfunnet.

Fagbevegelse lønner seg

Høyre og Fremskrittspartiet vil ha oss til å tro at et godt organisert arbeidsliv er en utgift for samfunnet.

Fagbevegelse lønner seg

Høyre og Fremskrittspartiet vil ha oss til å tro at et godt organisert arbeidsliv er en utgift for samfunnet.

Arbeidsfolk må få tryggheten tilbake

Det koker i deler av norsk arbeidsliv.
Les mer om:

Vi må finne løsninger

Sørlandet er en landsdel som er kjennetegnet av et offensivt næringsliv, skaperkraft og innovasjon. Samtidig må vi erkjenne at vår landsdel står overfor utfordringer innen områder som utenforskap, arbeidsliv og likestilling.

NAV om køen: Havner i skyggen av alt arbeidsliv

LANGESUND (NRK): – Vi har fått virkeligheten midt i trynet og møtt et utall stengte dører, sier moren til 19 år gamle Mathias. NAV er klar over at mange står i kø.
Les mer om:

Debatt i Stormen: Trenger norsk arbeidsliv utenlandsk arbeidskraft?

Torsdag kveld er det en ny runde med Lytring ved Stormen bibliotek. Tema denne gangen er arbeidsinnvandring.

Kriminaliteten som truer velferden

Kriminalitet i arbeidslivet er en alvorlig trussel mot et trygt og forutsigbart arbeidsliv, og dermed også mot velferdsstaten.
Les mer om:

– Pilene peker oppover. Men vi kan likevel ikke legge oss bakpå

Det er optimisme i lufta blant næringslivet, byråkratene og de folkevalgte når det diskuteres hvordan framtidens arbeidsliv og næringsliv kommer til å se ut. Spesielt samarbeid blir trukket fram som en viktig faktor for å gjøre regionen mer attraktiv.
Les mer om:

Kombinerer arbeidsliv med hytteliv

Landskapsarkitekt Nina Rieck bur på hytta i mai samstundes som ho jobbar på Kontorfellesskapet 1724.
Les mer om:

– Kjenner jeg haugesunderne rett, er de alltid åpne for en frisk debatt

Torsdag skal framtidens arbeidsliv på Haugalandet diskuteres åpent fra scenen i Festivitetens foajé.
Les mer om:

Når varsleren blir syndebukk

Autoritære, byråkratiske regimer har ikke plass i norsk arbeidsliv og må fjernes. Osloskolen må få ny ledelse.
Les mer om:

– Mange store selskaper har fortsatt ikke skjønt hva GDPR dreier seg om

En nådefrist fra 25. mai til 1. juli betyr antagelig lite. Norsk nærings- og arbeidsliv er dårlig forberedt på den nye personopplysningsloven.
Les mer om:

Dette er kriminaliteten som ødelegger velferden

Kriminalitet i arbeidslivet er en alvorlig trussel mot et trygt og forutsigbart arbeidsliv, og dermed også mot velferdsstaten.
Les mer om:

Starter nytt og unikt prosjekt for å få bort midlertidige stillinger

Prosjektet Brobygger gir midlertidig ansatte mulighet til kompetansepåfyll og ny mulighet i dagens arbeidsliv.
Les mer om:

Stopp lausarbeidarsamfunnet

1. mai feira vi dei resultata som fagrørsla og arbeidarrørsla har oppnådd. Eit ordna arbeidsliv og små forskjellar mellom folk har stått sentralt i den faglege kampen.
Les mer om:

Snudde ryggen til Giske under 1.mai-tale

Trond Giske talte til verdalingene om betydningen av trygghet i både arbeidsliv og skole, og høstet applaus for det. Noen få tilhørere vendte ryggen til Giske i den 17 minutter lange talen.

Stor oppslutning om 1. mai

«Trygt arbeidsliv for alle» var hovedparolen i årets 1.mai-feiring. Både i Molde og på Vestnes var det stor oppslutning om feiringa, der både unge og den eldre garde deltok aktivt.
Les mer om:

Stor oppslutning om 1. mai (pluss)

«Trygt arbeidsliv for alle» var hovedparolen i årets 1.mai-feiring. Både i Molde og på Vestnes var det stor oppslutning om feiringa, der både unge og den eldre garde deltok aktivt.
Les mer om: