Nyheter om Arbeid


LESARBREV: Ulike løysingar på same utfordring

Vil først få takka Suldalsposten med å opna for daglege lesarinnlegg, – det vil gi ei spennande debattframtid. Men så til saka. For oss i Venstre handlar det om at jobben vert gjort, og ikkje om kven. Næringsforeininga seier sjølv dei ynskjer Suldal Vekst som utførar, då ser ikkje me det som naturleg å tvila på det. No skal avtalen med Suldal Vekst reviderast, og då vil me peika på kva oppgåver me vil dei skal gjer framover.
Les mer om:

– Arbeid har vore ein stor del av livet mitt

Jarle Byfuglien, Bakkebygdé, Etnedal, fødd 1969
Les mer om:

Høyre varsler nye grep for å få ungdom i arbeid

Høyre vil opprette flere arbeidsplasser for ungdom fra utsatte grupper, og for innvandrere som ikke lykkes å finne arbeid etter fullført introduksjonsprogram.
Les mer om:

Stavanger Høyre varsler nye grep for å få ungdom i arbeid

Høyre vil opprette flere arbeidsplasser for ungdom fra utsatte grupper, og for innvandrere som ikke lykkes å finne arbeid etter fullført introduksjonsprogram.

LESARBREV: Folketalsutvikling – næringsutvikling

For Suldal Venstre har dette vore svært sentrale saker i det politiske arbeidet. Gjennom dei siste valperiodane har me arbeidd målbevisst både for næringsetablering og for gode butilhøve for innbyggjarane våre. Me har tru på gode tenester nær folk, t.d. lokal legevakt, barnehage og skule. Likeeins meiner me at det å syta for gode vilkår for eksisterande bedrifter og å slå ring om den kompetansen me har må gå hand i hand med nyskapingsarbeid og næringsutvikling.

Kristiina har ikke fått brukt garasjen på seks uker fordi Telenors arbeid med å legge fiber utenfor huset har stoppet opp

Kristiina Bjørklund har verken fått malt huset eller brukt hagen i sommer fordi Telenor har gravd opp gata utenfor husveggen. Nå har det ikke skjedd noe på seks uker.

Tønsbergs Blads beskrivelse av helse- og omsorgstjenester i Færder kommune

I Færder kommune jobber vi fortløpende med å forbedre oss. Jeg håper på samme måte at avisens journalister ser muligheter for forbedring i sitt journalistiske arbeid.
Les mer om:

Et spørsmål om likestilling

Mennesker med funksjonsnedsettelse omtales gjerne som mennesker med «spesielle behov». Men hvor spesielt er det å ha behov for et sted å bo, et godt skoletilbud, et arbeid å gå til, helsetjenester når du trenger det og en meningsfull fritid?
Les mer om:

Leo Ajkic får Jonasprisen

TV-profilen Leo Ajkic får Jonasprisen for sitt arbeid i og med seriene «Flukt», «Uro» og «U-landslaget».
Les mer om:

Midt på natten satte tyvene i gang: - Det ha må vært et ganske så heftig arbeid

I løpet av natten hadde uvedkommende demontert store deler av stillaset til Kragerøsnekkeren. Morgenen etter lå det klart til henting.
Les mer om:

To møter om ungdom og oppvekst i Østensjø - idrettsbyråden og justisministeren kommer til bydelen

Torsdag 22. august inviteres det til møte om idrettens rolle i barn og unges oppvekstmiljø, samt møte om ungdomskriminalitet og forebyggende arbeid i Bydel Østensjø.
Les mer om:

Norge best i Norden på å få flyktningkvinner i arbeid

Norge har lyktes langt bedre enn Danmark og Sverige med å inkludere flyktningkvinner og flyktninger med lav utdanning i arbeidslivet, viser en ny rapport.

Norge best i Norden på å få flyktningkvinner i arbeid

Norge har lyktes langt bedre enn Danmark og Sverige med å inkludere flyktningkvinner og flyktninger med lav utdanning i arbeidslivet, viser en ny rapport.

Norge best i Norden på å få flyktningkvinner i arbeid

Norge har lyktes langt bedre enn Danmark og Sverige med å inkludere flyktningkvinner og flyktninger med lav utdanning i arbeidslivet, viser en ny rapport.

Brannen i Holmestrand: – Vi har flere teorier om hva som kan ha skjedd

Politiet har fortsatt mye arbeid igjen før de kan si noe om brannårsaken.

Fortsetter aksjonen mot arbeidslivskriminalitet: – Folk må se hvilke ringvirkninger «svart arbeid» har

«Svart» arbeid MÅ stoppes, sier byggmester Mats Bjune i samarbeidsprosjektet Medbyggerne. De fortsetter sin aktivitet utover høsten.
Les mer om:

Hestenesprisen gitt til kulturjournalist Anders Firing Lunde

Kulturjournalist Anders Firing Lunde i Morgenbladet er tildelt årets Hestenespris for sitt arbeid.
Les mer om:

Cisco sier opp 500 ansatte

Flere arbeidere ved Ciscos fabrikker i San Jose og Milpitas i USA og Bangalore i India må skaffe seg annet arbeid.
Les mer om:

Gir 100.000 kroner til arbeid for unge: – Gaver som dette betyr at vi kan gjøre det lille ekstra

Odd Fellow donerte bort 100.000 kroner til arbeid for å hjelpe unge som sliter.
Les mer om:

NTNU-gründer mottar Forskningsrådets innovasjonspris

Forskergründer og NTNU-professor Asgeir J. Sørensen får Forskningsrådets innovasjonspris 2019 for sitt arbeid som leder ved senteret NTNU AMOS.
Les mer om:

Restauranteier fortviler etter 15 dager uten nett: – Folk tror jeg driver ulovlig

1. august skulle Telenor ha koblet Grim Kinamat på nett, men etter to uker uten nett fortviler daglig leder Lilly Ly. Hun har mistet kunder, tapt nødvendige inntekter og mistenkes for svart arbeid. – Kapasitetsproblemer, svarer Telenor.
Les mer om:

1.600 løpere tok O-VM til Fredrikstad: – Her kjenner vi de fleste, sier norgesvennen Paul (72) fra Aalborg

Mens de fleste var på arbeid, så brukte 1.600 orienteringsløpere torsdagen til å boltre seg rundt med kart og kompass på Kongsten. – Dette er en fin markedsføring for byen, synes ekteparet Kirsten (68) og Paul Bobach (72) fra Aalborg.
Les mer om:

Har massevis av jobbar – manglar folk

– Vi har meir arbeid enn vi har bemanning, seier Finn Ove Øen. Fleire bygg- og anleggsfirma slit med rekruttering. Det viser dei nyaste tala frå NAV.
Les mer om:

D-ordet skaper evige studenter. Det er bra

LEDER: Det er nødvendig med en storstilt mobilisering for å sikre folks muligheter til arbeid i de kommende generasjoner.
Les mer om: