Nyheter om Agder Energi


Blir det vindmøller likevel?

Det ble planlagt flere vindmølleparker i Agder , men til store protester fra befolkningen i Agder. Nå har gledelig nok Agder Energi tatt folkets protester til etteretning og bestemt at de allikevel ikke vil bygge vindmøller i Agder.
Les mer om:

Ja, Agder Energi er en samfunnsinstitusjon

Jeg er glad for at også Alf Holmelid, Lars Lied og Robin Hansson vil ha mer fornybar energi.

Tilhengar og motstandar la fram heilt ulike resultat etter vindkraft-undersøkingar

Agder Energi, 8. mai: – Sju av ti nordmenn er positive til vindkraft på land. Den Norske Turistforening, 24. mai: – Under halvparten er positive.

Huseier (35) tok kvelertak på Agder Energi-montører

To montører på jobb for Agder Energi skulle koble fra strømmen. Da skal huseieren ha reagert med vold og trusler.

Tiltale: Huseier (35) tok kvelertak på Agder Energi-montører

To montører på jobb for Agder Energi skulle koble fra strømmen. Da skal huseieren ha reagert med vold og trusler.

Er Agder Energi framleis ein samfunnsinstitusjon?

Agder Energi tener mange titals millionar kroner på å selje opphavsgarantiar. Det er ei ordning som skal fremme ny fornybar energi, men den har diskutabel effekt.

– Agder Energi er verd mellom 24 og 27 milliarder kroner

Siden 2014 har den beregnede verdien av Agder Energi steget fra 18 milliarder kroner til et sted mellom 24 og 27 milliarder. Det har en finansanalytiker fra Pareto regnet seg fram til.

Digitale tvillinger i vannkraft

Kongsberg Digital og Agder Energi har inngått et partnerskap og startet et pilotprosjekt for bruk av digitale tvillinger innen vannkraft.

Kabel kan gi enda flere muligheter

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Agder Energi nett (AEN) har fått konsesjon til å bygge en 132 kV kabelforbindelse mellom Ertsmyra transformatorstasjon og Finså kraftverk. Den 4,6 km lange jordkabelen skal erstatte en aldrende 66 kV ledning. Dette vil begrense produksjonstapet, da det blir en vesentlig kortere trasé og økt kapasitet i nettet.

Klimautfordring til Agder Energi

Norske energiverk får ekstra inntekter frå sal av opphavsgarantiar som er eit bevis på at dei produserer fornybar energi.
Les mer om:

«Har forståelse for frykten»

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Den lokale og nasjonale «medvinden» for vindkraft kan være i ferd med å snu. Da saken ble behandlet i Flekkefjord kommune for 10 år siden, var det bare Naturvernforbundet og noen naboer som var mot Skorveheia vindkraftverk.- Nå mobiliseres det til en lokal protest mot vindkraftverket på Skorveheia.

Strømbrudd hos politiet og tingretten

Over tusen kunder mistet strømmen i Kvadraturen torsdag formiddag. Agder Energi har nå funnet feilen og kundene har fått strømmen tilbake, med unntak av deler av tingretten og politihuset.

Elektrisk konferanse

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Kristiansand-ordfører Harald Furre satte tonen på Agder Energi-konferansens første dag:- Vi har spurt oss selv: Kan Kristiansand bli hel-elektrisk? Og vi har jobbet med å etablere hvor vi står i dag, og det vi ser er at ja, det er en realistisk visjon. Vi er allerede mer elektrifisert enn landsgjennomsnittet, og vi har områder hvor vi kan ta store steg.Men utfordringene blir mange.

Søker om større møller

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Norsk Vind Skorveheia AS fikk i 2008 grønt lys fra bystyret i Flekkefjord kommune og på slutten av 2013 konsesjon for etablering og drift av Skorveheia vindkraftverk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Konsesjonen ble stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) i april 2015.Fjellområdet ligger mellom Fjellse og Kvanvik og er godt synlig fra fylkesvei 44 mellom Langevann og Skollabakken.

Tapper nesten til bunns

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)For å få gjennomført riving av den gamle dammen som er magasin for Høylandsfoss kraftverk på Feda må magasinet tappes om lag to meter under laveste regulerte vannstand.

100 millioner svakere i første kvartal

Agder Energi hadde første kvartal et resultat som var godt over 100 millioner kroner svakere enn i fjor.

Agder Energi vil ikke bygge vindkraft på Sørlandet

Agder Energi er positive til all fornybar energi - også vindkraft på land. Men de vil ikke bygge den selv, og fokuserer heller på offshore vind.

Vannkraft drives av sol og vind

Til å drive vannkraftverket ved Sandvand i Fedavassdraget har Agder Energi satset på sol- og vindkraft.

Agder Energi: - Godt heat av søkere

Ifølge styreleder Lars Erik Torjussen er det god søkning til toppsjefjobben i Agder Energi.

Sol og vind og fjernstyring på nytt damanlegg

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.− Krav fra NVE har resultert at vi har bygget en helt ny dam nedstrøms den gamle ved Sandvatn i Flekkefjord kommune. Ny dam resulterte også i nytenkning rundt strøm til anlegget. Dammen ligger to km fra nærmeste strømnett, så vi er avhengig av alternativ energi, forteller Magne Skog i Agder Energi Vannkraft.

8,2 millioner ekstra for jordkabel

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Investeringskostnadene for ny forbindelse fra Finså kraftverk til Ertsmyra er for luftledning 31,3 millioner kroner og 39,5 millioner kroner for alternativet med jordkabel.Norges vassdrags- og energidirektorat NVE støtter kommunen i at Agder Energi Nett må legge jordkabel, og dermed ta ekstraregningen på 8,2 millioner kroner.

Samlet for å gjøre Agder elektrisk

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Den siste måneden har 20 aktører deltatt på tre workshoper om hvordan det skal bli en realitet.Electric Region Agder ble lansert under Arendalsuka i august 2018. Da hadde over 50 regionale aktører samlet seg rundt et felles målbilde for Agder.

Vi former fremtidens energisystem

Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og flere teknologiaktører tar nå et nytt steg på veien mot å skape fremtidens energisystem gjennom pilotprosjektet Norflex.
Les mer om:

«Et av de mest egnede områder i landet»

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Olje- og energidepartementet (OED) har gitt NVE i oppdrag å lage et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Den nasjonale rammen skal bestå av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft.NVEs forslag til en nasjonal ramme ble levert til OED i dag (1. april 2019).

Byggingen av Sandvand kraftverk er godt i gang

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Parallelt med den historiske byggingen av veier på Sandvandsheia i Gyland for å få bygge Tonstad Vindkraft, bygges småkraftverket Sandvand Kraftverk. Før nyttår skal strømproduksjonen være i gang. Utbyggingen i Sandvandsheia mellom fylkesvei 42 og Haughom er historiens største.Tonstad Vindkraft blir ferdig med veiutbyggingen i mars og starter fundamentering av vindmøller.