Nyheter om AFP-ordningen


Folk må få pensjon fra første krone

Lønnsoppgjøret i privat sektor er i havn. De fant løsninger på urettferdig deler i AFP-ordningen. Men alle pensjonsflokene er ikke løst. Det som gjenstår er å sikre at du tjener opp pensjon fra første krone på lønnsslippen.
Les mer om:

LO mest fornøyd med å tette hullene i AFP-ordningen

LO-general Hans-Christian Gabrielsen opplever at de har fått gjennomslag på alle punkter i årets lønnsforhandlinger, unntatt kravet om bedret tjenestepensjon.

Splid om AFP kan gi storstreik

Alt tyder på at det blir brudd i lønnsforhandlingene mellom NHO og LO når fristen går ut torsdag. Splid om AFP-ordningen kan gi storstreik 8. april.
Les mer om:

Mot brudd i forhandlingene mellom NHO og LO – kan bli storstreik

Alt tyder på at det blir brudd i lønnsforhandlingene mellom NHO og LO når fristen går ut torsdag. Splid om AFP-ordningen kan gi storstreik 8. april.
Les mer om:

HR Norge: – AFP-ordningen har blitt et stygt paradoks

Organisasjon mener staten ikke burde sponse utvalgte private pensjonsordninger. – Ordningen har blitt en omvendt Robin Hood, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

Dette kan lønnsoppgjøret gi deg

Det ligger allerede mulige løsninger på bordet for å gi de såkalte sliterne i AFP-ordningen mer penger. Samtidig kan aldersgrensen for ordningen økes.
Les mer om:

LO mener privat AFP-ordning er for dårlig for offentlig sektor

AFP-ordningen i privat sektor er ikke god nok for de ansatte i det offentlig, mener LO. En bedre ordning er et hovedkrav i forhandlinger som startet onsdag.
Les mer om:

Leder mandag 11.12.2017: Foran det kommende afp-slaget

Når partene i arbeidslivet skal reforhandle afp-ordningen til våren, bør de se på den med helt friske øyne.
Les mer om:

Leder: Foran det kommende afp-slaget

Når partene i arbeidslivet skal reforhandle afp-ordningen til våren, bør de se på den med helt friske øyne.
Les mer om:

NHO: AFP-ordningen er ikke bærekraftig på sikt

LO og NHO har evaluert avtalefestet pensjon (AFP). LO er fornøyd, men bekymret for at noen ikke får AFP. NHO har mange kritiske innvendinger.
Les mer om:

Pensjonsmoden afp

Intensjonen var god. Men afp-ordningen har sklidd ut og er blitt urimelig dyr.
Les mer om:

Afp-ordningen under lupen

800.000 arbeidstagere får 1,5 til 2 millioner kroner mer i pensjon enn dem som ikke jobber i bedrifter med Avtalefestet pensjon (Afp). Evalueringen av den gunstige ordningen starter fredag.
Les mer om:

Skal AFP-ordningen få være en «hellig ku»?

Seniorsaken Østfold: Vi er spente på om det finnes politikere og politiske partier som har mot til å ta tak i disse utfordringen. Eller skal AFP-avtalen få lov til å være en «hellig ku»?
Les mer om:

Ny pensjonsstrid neste år – AFP-ordningen i spill

Det blir trolig gjort endringer i ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) – som lar arbeidstakere gå av når de fyller 62 år. Ingen tør si hvordan framtidens AFP vil se ut.
Les mer om:

Ny pensjonsstrid neste år – AFP-ordningen i spill

Det blir trolig gjort endringer i ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) – som lar arbeidstakere gå av når de fyller 62 år. Ingen tør si hvordan fremtidens AFP vil se ut.
Les mer om:

Ansatte kan tape 1 million kroner når AFP-ordningen sies opp

De ansatte i Expert kan tape enorme beløp dersom ikke ledelsen holder ord og erstatter bortfallet av AFP-pensjonen. Så langt har de ikke fått noe skriftlig, og stoler ikke helt på løftene.