Nyheter om AFP-ordningen


Leder mandag 11.12.2017: Foran det kommende afp-slaget

Når partene i arbeidslivet skal reforhandle afp-ordningen til våren, bør de se på den med helt friske øyne.
Les mer om:

Leder: Foran det kommende afp-slaget

Når partene i arbeidslivet skal reforhandle afp-ordningen til våren, bør de se på den med helt friske øyne.
Les mer om:

NHO: AFP-ordningen er ikke bærekraftig på sikt

LO og NHO har evaluert avtalefestet pensjon (AFP). LO er fornøyd, men bekymret for at noen ikke får AFP. NHO har mange kritiske innvendinger.
Les mer om:

Pensjonsmoden afp

Intensjonen var god. Men afp-ordningen har sklidd ut og er blitt urimelig dyr.
Les mer om:

Afp-ordningen under lupen

800.000 arbeidstagere får 1,5 til 2 millioner kroner mer i pensjon enn dem som ikke jobber i bedrifter med Avtalefestet pensjon (Afp). Evalueringen av den gunstige ordningen starter fredag.
Les mer om:

Skal AFP-ordningen få være en «hellig ku»?

Seniorsaken Østfold: Vi er spente på om det finnes politikere og politiske partier som har mot til å ta tak i disse utfordringen. Eller skal AFP-avtalen få lov til å være en «hellig ku»?
Les mer om:

Ny pensjonsstrid neste år – AFP-ordningen i spill

Det blir trolig gjort endringer i ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) – som lar arbeidstakere gå av når de fyller 62 år. Ingen tør si hvordan framtidens AFP vil se ut.
Les mer om:

Ny pensjonsstrid neste år – AFP-ordningen i spill

Det blir trolig gjort endringer i ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) – som lar arbeidstakere gå av når de fyller 62 år. Ingen tør si hvordan fremtidens AFP vil se ut.
Les mer om:

Ansatte kan tape 1 million kroner når AFP-ordningen sies opp

De ansatte i Expert kan tape enorme beløp dersom ikke ledelsen holder ord og erstatter bortfallet av AFP-pensjonen. Så langt har de ikke fått noe skriftlig, og stoler ikke helt på løftene.