Nyheter om Øystre Slidre


– Ingen aksept i miljøet for å kjøre i skiløyper

Frode Skrindsrud i Øystre Slidre brenner for ferdighetskjøring med snøscooter. Han sier miljøet han er en del av på ingen måte aksepterer å kjøre i skiløyper. Den som kjørte i sporet til Leirin Skiløyper har ikke fått seg noen nye venner blant entusiastene.
Les mer om:

Øystre Sildre helsetun vil ha fullskala- og evakueringsøvelser så snart det lar seg gjøre

Brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres brann- og redningstjeneste (VBR) forteller at de rykket ut med mannskaper til Øystre Slidre helsetun da brannalarmen gikk onsdag sist uke. VBR har ikke hatt merknader til brannvernplanene for helsetunet og de har også vært på befaring i forkant.

Nye Øystre Slidre helsetun har ikkje hatt brannøving: – Alle tilsette har gjennomført brannkurs på web grunna pandemien, seier kommunalsjefen

Varaordførar Arnfinn Beito stilte spørsmål ved kvifor det ikkje det har vore brannøving ved Øystre Slidre helsetun. Spørsmålet kom etter at det gjekk ein automatisk brannalarm ved sjukeheimen onsdag sist veke.
Les mer om:

Stilte spørsmål om verknaden for natur og miljø: – Er ikkje med som eige punkt

Alice Gudheim i Venstre stilte spørsmål om natur- og miljø er med som punkt i konsekvensutgreiinga for Liahaugstølen på Beitostølen. – Det er ikkje med som eige punkt, svara leiar for næring, plan og bygg i Øystre Slidre kommune, Kjell Håvard Tuv.
Les mer om:

Toralf Baldersheim – ein djevel til å ro

Han har vore kultursjef og do-vaskar og alt i mellom. Eit liv i kulturen har gjeve Toralf Baldersheim Øystre Slidre kommune sin kulturpris.
Les mer om:

Dagleg leiar for Nasjonalt ressurssenter for fjellandbruk ved Løken gard er tilsett

Øystre Slidre kommune har lyst ut stillinga som prosjektleiar for Nasjonalt ressurssenter for fjellandbruk ved Løken gard i Volbu. No er Svein-Magne Gjessing (47) tilsett i stillinga.

– Skal vi putte inn 156.000 kroner i dette i ein anstrengt kommuneøkonomi?

Debatten gjekk heit rundt dagsturhytte eller ikkje i Øystre Slidre kommunestyre. Tre stemte imot, for prisen fekk fleire til å steile, sjølv om formålet er godt. Plasseringa er ikkje endeleg vedteken.
Les mer om:

Holden en av flere ordførere som har tatt til orde for å handle i hyttekommuner

NRK skrev mandag om flere ordførere i norske fjellkommuner som ønsker at hyttefolk handler hos dem i vinterferien. Odd Erik Holden i Øystre Slidre var en av dem.
Les mer om:

Stølslie Biovarme vil utvide konsesjonsområde med ein leidning til det omstridde området ved Liahaugstølen - ingen tok debatten

Formannskapet i Øystre Slidre tok ingen debatt rundt utviding av konsesjonsområdet for Stølslie Biovarme AS, endå ein av leidningane skal inn i det omstridde utbyggingsområdet «Liahaugstølen». Dette er eit LNF-område og der faglaga har vore klare på at dei ikkje ynskjer at mogleg beiteområde blir nedbygd.
Les mer om:

– Dersom Beitostølen fortsatt skal være et attraktivt sted for hytteeiere, må kommunen sørge for stor grad av forutsigbarhet

Hytteeier Jon Bjarne Barkenæs (56) reagerer på at politikerne i Øystre Slidre ga Norske Fjellhytter klarsignal for et planprogram for videre utbygging i Aasgarden med de skissene som foreligger. – Det er hytteeiere som vurderer å flytte fra Beitostølen til andre kommuner, som en følge av en slik politikk, sier han.
Les mer om:

Hytte i Aasgarden-feltet kostet mest: Her kan du se hva den og andre eiendommer i Øystre Slidre gikk for i januar

Fritidseiendommen Reksla 29 A på Beitostølen er solgt for 7.400.000 kroner, og ble med det den dyreste eiendommen solgt i Øystre Slidre i januar. Her kan du se denne og andre eiendommer som fikk nye eiere i måneden som gikk.
Les mer om:

To fekk løyve og to fekk avslag til å køyre snøskuter i Øystre Slidre i vinter. Les korleis politikarane vurderer dette

Øystre Slidre kommune sitt formannskap har behandla løyve for å køyre snøskuter. To fekk dispensasjon frå forbodet mot motorferdsel i utmark og to fekk avslag. Avslaga er grunngjeve med at det ikkje er eit «særleg behov» då det finst leigekøyrarar i området.
Les mer om:

Politikarane i Øystre Slidre debatterte snøskuterkøyring: – Kan du køyre ved eller gass til stølen din, om du leiger ut denne til andre?

Er det lov å køyre snøskuter til stølen? Kva om du leiger den ut til andre? Snøskuterkøyring er eit heitt tema. Rådmennene i Valdres vil vidareføre tidlegare praksis og tilrår like retningslinjer for alle dei seks kommunane. Øystre Slidre-politikarane er innstilte på dette.

– Det er uansett ikke oss det er mest synd på – det er mye som er viktigere akkurat nå

Det sier skiskytter Eivor Melbybråten (18) fra Rogne og Øystre Slidre skiskytterlag, som går det siste året på NTG Geilo, og er ferdig i juni.
Les mer om:

Ellen Petrine og Inger Elisabeth kan smile, for no er fyrste del av jobben gjort

Teknisk sjef Ellen Petrine Fretheim og kommuneplanleggjar Inger Elisabeth Hilstad i Øystre Slidre kommune fekk overlevert plakaten for at kommunehuset på Tingvang no er kvalifisert til å kalle seg eit miljøfyrtårn.

Kommunane er einige om kompensasjon etter at Skjel skifta eigar. Dette millionbeløpet må Øystre Slidre betale til Vestre Slidre

Forhandlingsutvalet er samde om at Øystre Slidre kommune skal betale ein eingongskompensasjon på 13,75 mill. kroner til Vestre Slidre kommune som følgje av grensejusteringa i Skjel. Det kjem fram i ei pressemelding fredag.

Tingvang: Torsdag og fredag er det stengte dører inn til kommunestyresalen

Våren 2020 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet å endre kommunegrensa mellom Øystre Slidre og Vestre Slidre kommunar. 1. januar 2021 vart grensa flytt, men kommunane forhandlar framleis. Torsdag vart møtet lukka då formannskapet skulle førebu seg til eit nytt forhandlingsmøte. Fredag held forhandlingane fram.

Dette er vegprosjektene fylket vil prioritere: Foreslår å bygge tre nye bruer i Valdres

To nye bruer i Øystre Slidre og én i Nord-Aurdal, ny gangveg på Fagernes og utbedringer på tre av fylkesvegene i Valdres – disse er blant fylkesadministrasjonens forslag til handlingsplan for fylkesveger i perioden 2022–2025.

Så mange lærere i Valdres-kommunene oppfyller ikke kompetansekravene

Etnedal er den kommunen i Innlandet med den høgeste andelen lærere i fylket som ikke oppfyller kompetansekravene i engelsk. Det samme er tilfellet for mattelærere i Øystre Slidre.
Les mer om:

To fritidsboliger gikk for nesten 8 millioner på Beitostølen – se hvilke eiendommer som skiftet hender i desember

Fritidseiendommen Rabbevegen 13 B ble solgt for 7.890.000 kroner, mens Lyarvegen 35 ble solgt for 7,8 millioner kroner. De ble dermed de dyreste eiendommene solgt i Øystre Slidre i desember.
Les mer om:

Grensa er flytt, men kommunane forhandlar framleis: – Dette er krevjande arbeid

Våren 2020 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet å endre kommunegrensa mellom Øystre Slidre og Vestre Slidre kommunar. 1. januar 2021 vart grensa flytt, men kommunane forhandlar framleis.

Bernt Jebsen (86) fekk eige rom i Øystre Slidre helsetun: – Det er heilt fantastisk utsikt

Bernt Jebsen (86) kjem opphavleg frå Oslo, men hadde hytte i Heggenes. No har han fått plass i omsorgsbustaden i nye Øystre Slidre helsetun. – Det er så flott her, med heilt fantastisk utsikt, seier Bernt til avisa Valdres.
Les mer om:

Overleverte nøkkelen til nye Øystre Slidre helsetun. No flyttar bebuarane inn og bygget er for alvor teke i bruk

Onsdag kunne rådmann Josten Aanestad ta seg av overrekkinga av nøkkelkortet til nye Øystre Slidre helsetun, for no er bygget ferdig innvendig, nedvaska og reingjort. Medan bebuarane til omsorgsbustadene flytte inn tysdag og onsdag, så kjem alle frå institusjonen ned torsdag.
Les mer om:

Framskåpet frå Sørre Moen har kome «heim att» og inn i Øystre Slidre helsetun

Kommunalsjef Steinar Nybråten har lyst til å fortelje om framskåpet på garden Sørre Moen. Husa på garden er rive, for no er det nye Øystre Slidre helsetun som ligg der.

I dag flyttar dei fyrste pasientane inn i det nye Øystre Slidre helsetun – sjølv om det er 28 minus ute

Denne veka blir pasientane flytta over frå den gamle sjukeheimen til det nye og flotte Øystre Slidre helsetun. Kulda til trass, bygget er ferdig og ein lang prosess for kommunen nærmar seg slutten.
Les mer om: