Nyheter om Øystre Slidre


Syklist velta på den oppsmuldra gang- og sykkelvegen i Heggenes. No tek ordføraren grep

– Eg har teke kontakt med Innlandet fylkeskommune om denne gang- og sykkelvegen, fortalde ordførar Odd Erik Holden (Sp) i kommunestyret i Øystre Slidre torsdag. – Eg er kjend med at ein syklist har velta her. Gang- og sykkelvegen er i dårleg forfatning, sa Holden.

Øystre Slidre kommune vil ikkje støtte årets TV-aksjon som går til å fjerne plast i havet. Berre ei stemme skilte i kommunestyret under avstemminga

Øystre Slidre kommune vil ikkje støtte årets TV-aksjon, der formålet er bekjemping av plast i havet i regi av WWF Verdens naturfond. Avstemminga enda 11–10 i kommunestyret og dermed vart det Morten Steinsrud frå Senterpartiet sitt forslag som vart vedteke.

Toralf Baldersheim får Kulturprisen 2020 i Øystre Slidre

Øystre Slidre kommune melder torsdag at Toralf Baldersheim får kulturprisen for 2020.
Les mer om:

Fylkesmannen og rådmannen sa nei til bygging i landbruksområde i Volbu, men formannskapet sa ja

Ein gardbrukar i Volbu søkte om å dele frå ei bustadtomt på 2,7 dekar frå garden. Både Fylkesmannen i Innlandet og rådmann Jostein Aanestad i Øystre Slidre kommune hadde negativ innstilling til dette, ettersom tomta ligg på dyrka mark. Formannskapet derimot var samrøystes i ein dispensasjon og sa ja til bygging.
Les mer om:

No får låven på Litunet tett tak og ny grunnmur

Eigarane av Litunet i Øystre Slidre har sidan 2005, då dei kjøpte tunet, drive med restaurering og vedlikehald av dei gamle bygningane. No er det låven som får eit lyft. Til det arbeidet har Kulturminnefondet på Røros løyvd 120.000 kroner.

Formannskapet i Øystre Slidre stemte ned støtte til årets TV-aksjon, som går til WWF Verdens naturfond og bekjemping av plast i havet

21 kommunar har til nå varsla boikott av årets TV-aksjon. No kan Øystre Slidre kommune bli nummer 22. Formannskapet stemte ned støtte til WWF Verdens naturfond og bekjemping av plast i havet med tre mot to stemmer. Ordførar Odd Erik Holden vil ha saka opp att i kommunestyret torsdag.

Øystre Slidre har klatret 62 plasser siden 2013, og er akkurat utenfor topp 100-lista i landet

Innlandet er på 9. plass av i alt 11 fylker i årets Kommune-NM arrangert av NHO. Men, har en sterkere fremgang enn gjennomsnittet for fylkene siden 2013.
Les mer om:

Norconsult i Sogndal hadde lågaste pris på utarbeiding av næringsområde på Beitostølen

Etter ei vurdering om meiroffentlegheit hjå Øystre Slidre kommune så har avisa Valdres fått innsyn også i prisane tilbydarane gav for utgreiing av alternative næringsområde på Beitostølen. Her var Norconsult Sogndal lågast i pris av dei tre tilbydarane, 4.800 kroner lågare enn Nordplan AS.

Denne enkle hytta gikk 520.000,- over takst og satte ny prisrekord i området, men ligger fortsatt langt under «perlenes perle»

Mandag solgte eiendomsmekler Martin Vedel Nielsen en enkel hytte på Øystre Kjølastølen, et tradisjonelt stølsområde i Øystre Slidre, til 1.870.000 kroner. Med det ble det satt ny prisrekord i området.

Strømbrudd i Øystre Slidre: Feilen er funnet

Valdres Energi Nett (VEN) melder om et strømbrudd som berører høgspentlinja fra Bekkedalen i Øystre Slidre og inn mot Bygdin og Valdresflye.
Les mer om:

Anbodsprosessar i Øystre Slidre kommune: – Det at Erstad tidlegare har vore tenesteleiar under Aanestad i Sogndal kommune vurderer eg som heilt uproblematisk, seier ordførar Odd Erik Holden

Etter at Jostein Aanestad starta i jobben som rådmann i Øystre Slidre kommune, har Norconsult i Sogndal vorte kontakta av kommunen to gonger om å leggje inn pristilbod. Same selskap var også i gang med den private reguleringsplanen for Skalstølen, der Aanestad ville byggje hus. Avisa Valdres har difor retta ein del spørsmål til kommunen, ettersom Aanestad og oppdragsleiar Cornelis Erstad i Norconsult Sogndal arbeidde tett saman i Sogndal kommune.

Øystre Slidre kommune: Stoppa anbodsprosessen med utgreiing av næringsområdet ved Beitostølen

Torsdag sende Øystre Slidre kommune ut brev til dei tre tilbydarane Norconsult Sogndal, Areal + og Nordplan om at dei stoppar utgreiing av næringsområdet ved Beitostølen ved bruk av konsulentselskap. Alle tre selskapa hadde levert inn tilbod som var kvalifiserte. No vil kommunen gjera jobben sjølv.

Fallulykke på Bitihorn

Lørdag falt en mann ned fra fjellet Bitihorn i Øystre Slidre.
Les mer om:

Øystre Slidre Bonde- og Småbrukarlag og Øystre Slidre Bondelag samla seg i merknad: «LNF-områda som ligg omkring dette kombinerte støls- og hytteområdet er viktig for beiting»

Både Øystre Slidre Bonde- og Småbrukarlag ved leiar Marit Helene Bryhn-Svensen og Øystre Slidre Bondelag ved leiar Tove Grethe Kolstad har sendt inn merknad til oppstart av reguleringsplanen for Skalstølen. Dei kom inn måndag, men allereie laurdag hadde då rådmann Jostein Aanestad trekt forslaget om bygging ovanfor Stølslie på Beitostølen.

Eigedomsskatt i Øystre Slidre kommune: Sakkunnig takstnemnd har teke klaga til følgje i 6 saker, men gav ikkje klagar medhald i 19 saker

Sakkunnig takstnemnd i Øystre Slidre kommune har vurdert og gjort sine vedtak i 26 saker. Dei tok klaga til følgje i 6 saker, og har endra eigedomsskatten for desse. Men, dei gav ikkje klagar medhald i 19 av 26 av sakene.
Les mer om:

Øystre Slidre Bonde og Småbrukarlag støttar etablering av Nye Løken gard

Øystre Slidre Bonde og Småbrukarlag skriv i ein e-post til Øystre Slidre kommune at dei støttar planane om ei vidareutvikling av Nye Løken gard og etablering av Nye Løken gard AS. Bonde- og småbrukarlaget vil gå inn med 10.000 kroner, men skriv også at det viktigaste er at dei som eit av faglaga innan landbruk, støttar denne prosessen.

Beitostølen topper lista i juli over økning i antall gjestedøgn i Innlandet. Det merkes også i butikkene

– Antall gjestedøgn for Beitostølen og Øystre Slidre i juli har økt med 12,1 prosent sammenlignet med juli i fjor. Det merkes i omsetning i butikkene, informerer Bjørn B. Jacobsen. – Det har vært en eventyrlig sommer. Vi har hatt omsetningsøkning hele vegen etter at hytteforbudet ble opphevet; i juni, i juli og i august, bekrefter daglig leder Trond Storrusten hos Intersport Beitostølen.

Stoppar arbeidet med reguleringsplanen for Skalstølen. Det vart for stor skepsis til ei utbygging av området

Laurdag varsla rådmann Jostein Aanestad og kona Ane Kvaale gjennom ein e-post til Øystre Slidre kommune at dei trekkjer reguleringsplanen for Skalstølen. – Når vi no ser at det allereie ved starten av dette planarbeidet er stor skepsis til ei utbygging av området, har vi kome til at vi ikkje går vidare med planarbeidet, uttalar dei.
Les mer om:

Bitigrenda Sameie klager på støv: – Trafikken i Finntøppvegen er meget stor, med mye anleggstrafikk i forbindelse med byggeprosjekter

Bitigrenda Sameie har henvendt seg til Øystre Slidre kommune om alt støvet som hyttene i området utsettes for, som en følge av trafikken på den grusa Finntøppvegen.
Les mer om:

Se støvskya på Finntøppvegen når bilene passerer forbi

Bitigrenda Sameie har henvendt seg til Øystre Slidre kommune om alt støvet som hyttene i området utsettes for, som en følge av trafikken på den grusa Finntøppvegen. Her er en video de har sendt inn.
Les mer om:

19 luksusbiler og en helgrilla gris på tunet

Det vakte oppmerksomhet da den ene luksusbilen etter den andre rullet oppover fylkesveg 51 i helga. Aldri før har så mange rådyre sportsbiler vært samlet i Øystre Slidre.
Les mer om:

Åpen korøvelse i hele Valdres: – Dette kan være en døråpner for sanginteresserte

Nå inviteres det til åpne korøvelser over hele landet. Bruflat sangkor, Hedalen Sangkor og Øystre Slidre Sanglag åpner dørene for nysgjerrige som vil prøve hvordan det er å synge i kor. 
Les mer om:

Øystre Slidre kommune har 2.349.480 kroner i eit kommunalt næringsfond som bedriftene kan søke på

Øystre Slidre kommune fekk ei løyving på kr 2.349.480 kroner i statlege midlar som eit kommunalt næringsfond etter koronapandemien. Det var nest mest i Innlandet, berre Trysil fekk meir. Slik vil Øystre Slidre fordele potten.

Flere av Frivilligsentralene har åpnet igjen, men ikke alle får starte opp enda: Se hva som gjelder i din kommune

Koronasituasjonen preger tilbudet ved samtlige av valdreskommunenes frivilligsentraler. I Øystre Slidre, Vang og Nord-Aurdal er det startet opp faste aktiviteter igjen, mens Vestre Slidre starter opp 28. august. I Etnedal og Sør-Aurdal er det foreløpig ikke normal drift.