Nyheter om Øystre Slidre


Atle Dalen i Beitostølen Live i strupen på «ansvarlige utleierne for Beitostølen Stadion»

Daglig leder for musikkfestivalen Beitostølen Live, Atle Dalen, har sendt en skarp pressemelding torsdag, der han kritiserer «de ansvarlige utleierne for Beitostølen Skistadion» for å legge kjepper i hjulene for musikkfestivalen. Det er Øystre Slidre idrettslag som står bak selskapene Beitostølen Stadion AS og Øystre Slidre Idrettsarrangement AS.
Les mer om:

Beitostølen Resort søker om redusert eiendomsskatt på grunn av koronaviruset

«Koronaviruset er utenfor vår kontroll og har medført at vår virksomhet med 120 arbeidsplasser ble stengt 13. mars 2020. Situasjonen er fortsatt uavklart med koronasmitte i befolkningen og av den grunn ønsker vi å være føre var med kostnadsreduserende tiltak», skriver daglig leder i Beitostølen Resort til Øystre Slidre kommune. Selskapet søker om 80 prosent avslag i eiendomsskatten for 2020.

Måndag kveld fekk Geir-Kjetil (17) idrettsprisen til ØSIL. Tysdag var det tilbake til kvardagen med snikkarhamaren

Geir-Kjetil Haugene (17) fekk idrettsprisen i Øystre Slidre. Pokalen og ein sjekk på 3.000 kroner fekk han tildelt måndag kveld på Rogne stadion.

Øystre Slidre helsetun er i rute: Her har 50 mann sitt daglege virke

AS Valdresbygg ligg framfor tidsskjema for byggjeprosjektet Øystre Slidre helsetun, trass smittevernomsyn i desse koronatider. No kan dei etter kvart flytte arbeidsstokken sin over til nabotomta, for der skal Coop Prix Heggenes utvide sitt butikkareal.
Les mer om:

Nils Jørgen Forreløkken er langdistanse-esset Sondre Nordstad Moen sin viktigste støttespiller i Kenya

I flere måneder om gangen reiser Sondre Nordstad Moen ned til Kenya. Dette er hjemstedet til mange av utøverne som har dominert løpesporten på de lengre distansene i flere tiår. Her bor også Nils Jørgen Forreløkken (53) fra Øystre Slidre og hjelper toppløperen med høgdetreninga.
Les mer om:

Påbygg på hytte i Øystre Slidre. Er dette lovlig? Dette svarte Fylkesmannen på klaga

I dette hytteområdet i Øystre Slidre står det i forskriftene at hyttene skal bygges i én etasje. Der terrenget tillater det, kan hyttene bygges med underetasje. Men, hva med denne varianten her? Kommunen har sagt ja, men en nabo klaget på vedtaket. Etter ei runde i formannskapet gikk saka til Fylkesmannen, som nå har stadfestet kommunen sitt vedtak.
Les mer om:

Følg 17. mai-feiringen fra Øystre Slidre her

Her kan du blant annet se ordførerens tale på Tingvang.
Les mer om:

Sjå gudsteneste frå Hegge stavkyrkje no

Øystre Slidre kommune satsar stort på videooverføring på nasjonaldagen.
Les mer om:

Kan gamle Øystre Slidre sjukeheim bli til eit ungdomsherberge eller bustader? No blir eigedomen førebudd for eit sal

Torsdag behandla politikarane framtidige planar for Heggenes. Kva skal ein gjere med den gamle Øystre Slidre sjukeheim? I ein rapport er forslaget at sjukeheimen kan gjerast om til eit ungdomsherberge eller bustader. No vil kommunen førebu eit sal av eigedomen.
Les mer om:

Raghads russekort har vært i karantene

ØYSTRE SLIDRE (NRK): Små russekortsamlere har hatt en vanskelig oppgave i mai. I Valdres har russen tatt grep for å kunne dele ut kort på en trygg måte.
Les mer om:

Klaget på vedtaket om etablering av trillesti til Rjupetjedn. Nå blir saka oversendt til Fylkesmannen

Grunneier Ole Thomas Grythe Nygard fra Høre i Vang har klaget på Øystre Slidre kommune sitt vedtak om å anlegge trillesti til Rjupetjedn. «Vedtaket må omgjøres og arbeidet som er igangsatt må reverseres og området bli tilbakestilt til mest mulig opprinnelig utseende», skriver Grythe Nygard. Torsdag var saka oppe i formannskapet, som opprettholder vedtaket. Nå blir saka oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Les mer om:

Helsesykepleier Mimmi Rudi om alkoholservering i Gapahuken: – Ungdom i Øystre Slidre er tidlig ute med alkoholdebuten, noe jeg tenker det er viktig å jobbe med å bremse

Ledende helsesykepleier Mimmi Rudi er skeptisk til alkoholservering ved enkeltarrangement i Ungdommens kulturhus Gapahuken. – Ungdata undersøkelsen fra 2016 viste at ungdom i Øystre Slidre var tidlig ute med alkoholdebut, noe jeg tenker det er viktig å jobbe med å bremse, skriver Mimmi Rudi i et brev til saka.
Les mer om:

Går frå Teams til opne møte i Øystre Slidre. Onsdag var det fyrste møte i ein kommunestyrekomité

Onsdag vart det aller fyrste møte i ein kommunestyrekomité avhalde i Øystre Slidre. Torsdag er det på ny møte i formannskapet på Tingvang og ikkje på Teams.
Les mer om:

Sørre Skjel: Gro Arneng og familien vann fram og blir øystreslidringar frå nyttår

– Det kjenst godt. No har vi levd og verka i Øystre Slidre i alle år, så då er det godt å kunne betale skatt til Øystre Slidre og bli fullverdig øystreslidring, seier Gro Arneng då avisa Valdres møter familien på Sørre Skjel onsdag kveld.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å endre grensa mellom Vestre Slidre og Øystre Slidre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å endre grensa mellom Vestre Slidre og Øystre Slidre. Dermed kommer innbyggerne i Skjel innunder Øystre Slidre. – Vi har lagt avgjørende vekt på deres demokratiske rettigheter, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Øystre Slidre vokser fra nyttår – kommunegrensen endres

Grensen mellom Vestre Slidre og Øystre Slidre i Innlandet endres fra nyttår. Da blir Skjelgrenda, et mindre område i Vestre Slidre, flyttet til Øystre Slidre.

Søkjer om støtte frå Øystre Slidre kommune til å halde fram med Tyskerstigen

Tyskarstigens venner søkjer om tilskot på 400.000 kroner av Øystre Slidre kommune for å halde fram med bygging av stigen som vart sett i gang i fjor. Men, korkje i 2019 eller i 2020 er det søkt om byggjeløyve. – Vi hadde munnleg godkjenning av rådmannen og saksbehandlar, seier styreleiar Tor Erik Grønolen til avisa Valdres.

Lynn Hege melder seg ut av Norsk Bonde- og Småbrukarlag i protest mot årets jordbruksoppgjør

Lynn Hege Myrvang er sauebonde i Øystre Slidre, og har tidligere vært nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Nå melder hun melder seg ut av organisasjonen i protest og kaller dagens ledelse for «defensiv».

Anni Onsager skal lede Øystre Slidres nye næringsklynge Klima+

Anni Onsager er ansatt som prosjektleder for et innovativt klimaprosjekt i Øystre Slidre. Nå skal det etableres en næringsklynge med fokus på bærekraft på Tingvang, og hyttenæringa skal gjøres klimanøytral.
Les mer om:

Naturvernforbundet om kommuneplanen i Øystre Slidre: Bærekraftig utvikling; – Utbygde arealer er i praksis tapt som leveområde for mange av artene som levde der

Oppstart på kommuneplanen sin samfunnsdel og planprogram på høring i Øystre Slidre kommune. På bakgrunn av utsendte høringsdokument ønsker vi å gi følgende høringsinnspill, skriver Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening i Oppland.
Les mer om:

Dette skal Are og Øystre Slidre sanglag bruke 25.000 kroner på

Da dirigenten i Øystre Slidre sanglag leste artikkelen i avisa Valdres om at sangkoret hans har mottatt 25.000 kroner i støtte, ønsket han å forklare hva pengene skal brukes til.
Les mer om:

Beitostølen Helsesportsenter gjenåpner deler av tilbudet, men mange av brukerne vi få sine opphold avlyst og flere ansatte vil fortsatt måtte være permitterte

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) midlertidig stengt fra 13. mars 2020 og de fleste ansatte har vært permitterte siden midten av april. Nå har ledergruppen, med støtte fra styreleder og anbefaling fra kommuneoverlegen i Øystre Slidre, besluttet at Beitostølen Helsesportsenter kan gjenåpne deler av sitt tilbud fra søndag 10. mai 2020.
Les mer om:

Slik blir 17. mai-programmet i Øystre Slidre: Oppfordrar til køyretog med russebilar, traktorar, gråtassar, mopedar og veteranbilar

Dette skriv «Kultur og fritid i Øystre Slidre kommune» på sine Facebook-sider om 17. mai: – Vi oppfordrar til køyretog med russebilar, traktorar, gråtassar, mopedar og veteranbilar.
Les mer om:

Arne Grønolen i Spar Beitostølen: – Vi har dobla omsetninga etter at hytteforbodet vart oppheva

Handelen byrjar å normalisere seg etter nedstenging på grunn av koronatiltak. Øystre Slidre og Beitostølen har merka det spesielt godt og har hatt 16,4 prosent arbeidsløyse. – Det byrjar å normalisere seg, seier dagleg leiar Arne Grønolen hos Spar Beitostølen.
Les mer om:

Øystre Slidre har 15,1 og Nord-Aurdal 10,1 prosent arbeidsledige, men tallene på veg ned

Arbeidsledighetstallene ved utgangen av april viser at Øystre Slidre har størst prosentvis arbeidsledighet, med 15,1 prosent og 277 ledige. Tallene for Nord-Aurdal er 10,1 prosent og 352 ledige. – Ledigheten var 16,4 prosent, så det viser at tallene er på veg ned. Det er bra, sier ordfører i Øystre Slidre, Odd Erik Holden.