Nyheter om Årdal


Prestavegen tok knekken på prosten

Kva skjedde 2. påskedag 1858 då soknepresten i Hjelmeland fell av hesten på veg til messe i Årdal og ti dager seinare døydde av skadene?
Les mer om:

2 av 5 fra Møre og Romsdal i styret – mener valgkomiteen har gjort sitt

Hilmar Høl frå Årdal er innstilt til å halde fram som leiar i Sogn og Fjordane Arbeidarparti, men nominasjonsnemnda greidde ikkje å einast om andreplassen.

Firda-redaktøren sluttar på dagen

Yngve Årdal sluttar som dagleg leiar og ansvarleg redaktør i Firda med umiddelbar verknad. Det skriv Firda.
Les mer om:

No skal forskarane prøve å løyse haimysteriet

Lokalbefolkninga skjønte ingenting då det dukka opp hundrevis av småhai på stranda i Naddvik i Årdal. No klør også forskarane seg i hovudet.
Les mer om:

Norstone i Årdal må betale to millioner kroner i bot etter dødsulykke

Norstone i Årdal er dømt til å betale både erstatning til etterlatte, bot og saksomkostninger etter ei arbeidsulykke der en mann mistet livet i februar 2015.

Her vil dei tilsette hundrevis – Nav trur det blir vanskeleg

ÅRDAL (NRK): Silisiumbedrifta Norsun vil tilsette fleire hundre fleire folk. Men NAV trur dei skal slite med å skaffe folk.
Les mer om:

Denne haien lever i djupna – her ligg 1000 av dei stranda lengst inne i Sognefjorden

Ekteparet vart veldig overraska over synet som møtte dei på den vesle steinstranda ved Naddvik i Årdal. På eit lite område låg rundt 1000 daude svarthå.
Les mer om:

Set inn ekstra vakt når bilar passerer rasområdet

Statens vegvesen startar dag opp att sikringsarbeidet over fylkesveg 53 ved Finnsåstunnelen i Årdal. Då kan også trafikken passere til visse tider.

Her er vegen stengd på grunn av rasfare

Det har rasa fleire steinar ut i vegbana på den utsette vegen mellom Årdal og Fodnes. Auka rasfare gjer at Vegvesenet stenger vegen.
Les mer om:

Vil åtvare andre etter at oppvaskmaskina brått tok fyr

– Hald deg heime når du startar elektriske artiklar. Det er oppmodinga frå Steinar Drægni i Årdal etter at oppvaskmaskina tok fyr onsdag kveld.
Les mer om:

Slik ser det ut etter at hjorten har vore på vitjing ein sein nattetime

I løpet av nokre få netter har svoltne hjortar gnege hol på 12 av rundballane til bonde Rune Årdal i Jølster.
Les mer om:

Markus frå Årdal fekk vere maskot for Chelsea

Over 22.000 husstandar mista straumen.
Les mer om:

Matar du småfuglane? Då vil Norsk Ornitologisk Forening ha hjelp frå deg

Berre naudetatane slepp forbi den rasutsette strekninga på fv. 53 i Årdal.
Les mer om:

Berre naudetatane slepp gjennom denne vegen

Berre naudetatane slepp forbi den rasutsette strekninga på fv. 53 i Årdal.
Les mer om:

No er vegen opna att, men berre i nokre timar

Nytt steinras stengte fv. 53 i Årdal
Les mer om:

Her opna vegen etter ti døgn: – Det har ikkje gått fort nok

Fabrikksjef Steinar Talle ved Norsun i Årdal skuldar Vegvesenet for å ha vore ineffektive i arbeidet med rydding- og sikring etter raset ved Finnsåstunnelen. – Vi har vore så effektive som kan, svarar Vegvesenet.
Les mer om:

– Eg vil ikkje anbefale folk å gå ut for å kjenne på vinden

Fabrikksjef Steinar Talle ved Norsun i Årdal skuldar Vegvesenet for å ha vore ineffektive i arbeidet med rydding- og sikring etter raset ved Finnsåstunnelen. – Vi har vore så effektive som kan, svarar Vegvesenet.
Les mer om:

Martine Lorgen Øvrebust stiller på 15 kilometer skiatlon i NM

Etter fleire dagar med spyling og reinsking i fjellsida ved Finnsåstunnelen i Årdal, er det endeleg trygt nok til å starte arbeidet med å rydde vekk rasmassane nede på vegen.
Les mer om:

Ragnhild Mowinckel er i form - og skal køyre super-G i Austerrike

Etter fleire dagar med spyling og reinsking i fjellsida ved Finnsåstunnelen i Årdal, er det endeleg trygt nok til å starte arbeidet med å rydde vekk rasmassane nede på vegen.
Les mer om:

Slik blir opningstidene når fylkesvegen opnar att

Går alt etter planen opnar fylkesveg 53 i Årdal på søndag.
Les mer om:

Her skal helikopteret flyge i skytteltrafikk i heile dag

Vegvesenet dreiv med spyling av fjellsida over Finnsåstunnelen i Årdal heilt til mørket kom i går ettermiddag. Når lyset kjem att i dag startar det omfattande arbeidet opp att.
Les mer om:

Etterlyser beredskapsavtale med vegvesenet

BRINGELAND (NRK): Medan dette helikopteret er på service sit over 5000 menneske isolert i dagevis i Årdal. Helikopterselskapet etterlyser ein beredskapsavtale med Statens vegvesen.

No skal fjellsida sikrast

Statens vegvesen vil sikre fjellsida der det i førre veke rasa ned store mengder stein på fylkesveg 53 i Årdal.

Slik påverkar vegstenginga industrisamfunnet

No er alle vegar inn til Årdal kommune stengde, og 5000 menneske er heilt isolerte. Dette får konsekvensar for industrisamfunnet.
Les mer om:

Over 5000 kan bli isolert av uvær i Sogn og Fjordane

Hovedveien inn til Årdal vil være stengt fram til torsdag på grunn av ras, og Vegvesenet regner med at den eneste omkjøringsveien blir stengt søndag.
Les mer om: