Nyheter om Åmodt


Frykter han må flytte

Oddbjørn Åmodt frykter han må flytte fra huset han bygde i 1973. Aldri har han opplevd noe i nærheten av den voldsomme flommen som nå ødelegger huset hans.
Les mer om:

Klar for nye utfordringer

Snart er Sokndals turgeneral, Arild Aamodt og hans medhjelpere ferdig med å gruse og grøfte opp den gamle malmbanen fra Sandbekk til Åmodt.
Les mer om:

Klar for nye utfordringer

Snart er Sokndals turgeneral, Arild Aamodt og hans medhjelpere ferdig med å gruse og grøfte opp den gamle malmbanen fra Sandbekk til Åmodt.
Les mer om:

Brua åpnes torsdag

Alt er klart for offisiell åpning av Prestbru 2 på Åmodt Sokndal.
Les mer om:

Snart åpnes nye Prestbru!

Nå er det slutt på å stå ved rødt lys ved Prestbru på Åmodt i Sokndal.
Les mer om:

Vil ha ny gang- og sykkelsti her

Fra Sokndal kirke til Åmodt passer gang-og sykkelsti bedre enn fortau, mener Vegvesenet. Før jul sjekket administrasjonen muligheten for å bygge fort...
Les mer om:

Fra Åmodt til Stovner - hvert år

Søstrene Åshild (9) og Målfrid (7) reiser til bestemor og bestefar på Stovner hvert år for å være med på julemessa i Stovner kirke.
Les mer om:

Fra Åmodt til Stovner - hvert år

Søstrene Åshild (9) og Målfrid (7) reiser til bestemor og bestefar på Stovner hvert år for å være med på julemessa i Stovner kirke.
Les mer om:

Marius (18) deltar i yrkes-NM og følger i far og farfars fotspor

Marius Åmodt er anleggsmaskinfører, og blant de yngste deltakerne i kategorien.
Les mer om:

Prestbru er historie

Tirsdag rev Vegvesenet Prestbru på fylkesvei 44 på Åmodt i Sokndal. Dermed er det gjort plass til den nye brua.
Les mer om:

Midlertidig bru monteres

Nå er Statens vegvesen i gang med å montere ei midlertidig bru over Sokna på Åmodt.

Midlertidig bru monteres

Nå er Statens vegvesen i gang med å montere ei midlertidig bru over Sokna på Åmodt.

Ny bru over Sokna

Arbeidet med ny Prestbru på Åmodt i Sokndal er i gang.
Les mer om:

Stengjer fylkesveg 1

Fylkesveg 1 blir stengd mellom Åmodt i Sokndal og Åvedal i Lund frå 14. til 18. mars.
Les mer om:

Her kommer gang- og sykkelsti

Sokndal har fått tildelt 2,4 millioner kroner til ny bussholdeplass ved skolen og gang- og sykkelsti fra Kirkekrossen til Åmodt.
Les mer om: