Lokalt


Staten løyver pengar til nullutsleppsteknologi

Staten løyver 107 millionar kroner til utvikling av løysingar for utsleppsfri maritim transport og klimanøytral industri for framtida. Blant prosjekta som får pengar er skipa til Havila Kystruten og ein ny type katamaran utvikla av Norled.
Les mer om:

- Om jula blir litt betre for fleire, så har vi oppnådd målet vårt(pluss)

Det seier sokneprest Margit Lovise Holte og diakon Ranveig Kaldhol om prosjektet «Mat halle jula», som blei godt mottatt.
Les mer om:

Fiber på Flø til sommaren

No får bebuarane på Flø endeleg fiber til bygda, etter lang tids kamp. Og det mykje takka vere grendelaget.
Les mer om:

Stengt på dagen etter branntilsyn(pluss)

Forsamlingshuset Trudvang, også kalla Fantehuset, på Hareid, vart stengt på dagen etter at det vart gjennomført branntilsyn sist veke.
Les mer om:

Vil gå i dialog om fiber

Hareid kommunestyre vedtok samrøystes at dei ikkje vil investere i nytt TV-signalanlegg på Hareid sjukeheim og Hareid kyrkje no.
Les mer om:

Ulstein sokn gir ikkje opp innsamlinga til ny kyrkje(pluss)

Soknet vil jobbe beinhardt vidare, sjølv om dei helst hadde sett eit positivt vedtak i kommunestyret sist torsdag.
Les mer om:

Kanskje får Dimnøya ein ny verdsmeister?(pluss)

Cecilie Hatløy representerer Noreg i kategorien portrett i verdsmeisterskapen i fotografering.

– Eg har hatt ansvar for ei omsetning på 150 millionar i året, kvifor i alle dagar skulle eg setje jobben, æra og livet mitt på spel for ein sånn bagatell?(pluss)

Elling Strand (57) måtte gå frå salssjefjobben på dagen då han vart skulda for tjuveri ved Ahlsell i Ulsteinvik. No har han saksøkt Ahlsell Norge for ugyldig oppseiing.
Les mer om:

Vil ikkje førehandsprosedere saka(pluss)

Ahlsell Norge har hyra advokat Pål Kvernaas i advokatfirmaet Haavind AS i saka mot Elling Strand. Kvernaas har lese intervjuet med Strand og fått høve til å kommentere saka frå Ahlsell si side.
Les mer om:

Meiner oppseiinga er ugyldig(pluss)

Torstein Burkeland i Burkeland, Lång & Co, advokaten til Elling Strand, meiner klienten hans har gode kort på handa.
Les mer om:

– Eg meiner heile saka er ei misforståing(pluss)

Elling Strand (57) måtte gå frå salssjefjobben på dagen då han vart skulda for tjuveri ved Ahlsell i Ulsteinvik. No har han saksøkt Ahlsell Norge for ugyldig oppseiing.
Les mer om:

Opna gangvegen frå Ringstaddalen til Solsida

Ein lenge etterspurd turveg er no open for ferdsel.

Ti søkjarar til rådmannsstillinga

Lista over søkjarar til rådmannsstillinga i Ulstein er klar.
Les mer om:

– For mykje forbrukslån kan bli eit samfunnsproblem

Finansministeren er bekymra for den kraftige auken i det samla forbrukslånet til nordmenn. Forbrukarrådet meiner erstatningsansvar for utlånarane må til.
Les mer om:

Promillefri køyring i Ulsteinvik

Einaste rusinga var frå bilmotorane

Røyset skal få tilskotsordning for vatn og avløp(pluss)

Vil unngå at den økonomiske belastninga vert for stor for kvar einskild
Les mer om:

Nøgde trass nederlag

Hareid hadde rekna med å møte motstand under kampen mot Spjelkavik 2. Motstand vart det, men hareidsdamene greidde å halde målavstanden så lav som mogleg.
Les mer om:

Har stolpetru på vekst i Hareid(pluss)

Dersom næringslivet og politikarane i Hareid tek dei rette grepa framover, har styreleiar Idar Flø i Hareid Næringsforum stolpetru på at kommunen i løpet av 4–5 år har fått om lag 200 nye arbeidsplassar.
Les mer om: