Lokalt


Vi vil ha meir positivitet! (pluss)

kommentar

Luke 8: Kven er dette?

Kjenner du igjen stemma til den som snakkar i videoen? Send namnet på vedkomande til tlf 480 66 495 og bli med i trekninga av fine premiar!

75 millionar til skuleutbygging

Ulstein formannskap rår kommunestyret til å godkjenne ei utbygging til 75 millionar 2019-kroner.
Les mer om:

Set farge på tilværet(pluss)

Dei to komande helgene er det Lisa Liavåg og Kristine Hareide som stiller ut i galleriet i Kjøpmannsgata på Hareid.
Les mer om:

Uldbæk skal leie UEKF(pluss)

Frede Uldbæk vart samrøystes vald som ny styreleiar i Ulstein Eigedomsselskap KF.
Les mer om:

Innfører botnfrådrag på e-skatten

Ulstein formannskap gjekk inn for å innføre botnfrådrag på eigedomsskatten frå neste år, men det er ikkje sikkert det er det som blir vedteke i kommunestyret.
Les mer om:

– Tyngste budsjettet(pluss)

Fleire politikarar omtala neste års budsjett som det tyngste budsjettet dei har arbeidd med. Her var ikkje mykje handlingsrom.

Mange stjerner skein i kyrkja(pluss)

Mange dyktige talent fekk vist seg fram i Hareid kyrkje onsdagskvelden.
Les mer om:

– Berre fantasien set grenser(pluss)

6.-klassingane ved Hasund skule fekk denne veka ein smakebit på micro:bit og snart får skulen sitt eige klassesett som kan brukast i den daglege undervisninga.
Les mer om:

Hareid IL og Sparebanken Møre fornyar samarbeidet(pluss)

Hareid IL og Sparebanken Møre signerte onsdag ein ny samarbeidsavtale der banken held fram som hovudsponsor for idrettslaget dei neste tre åra.

Ulstein SV kjempar for TAF-linja

Les mer om: