Lokalt


– Lengre ventetid enn me skulle ønskt

Van Ruiven forklarer at det til tider er eit større og aukande behov for time hjå legane enn dei klarar å ta unna. Noko legekontoret har fått reaksjonar på. Forstår brukar-reaksjonar – Me møter ofte forståing hjå brukarane, men sjølvsagt skulle fleire ønskja å komma til raskare. Han seier det er ulik ventetid til den enkelte fastlege ved legekontoret, og at brukarane får tilbod om å komma til ein anna lege viss det gir ei kortare ventetid. Stor utskifting Få legar er ikkje heile forklaringa.
Les mer om:

LESARBREV: Vis meg stubben din

På 1980/90-talet brukte skogbruket eit slagord for å lokka folk til å ta kurs i hogst og felleteknikk: «Vis meg stubben din, og me skal sei kor god du er!» For eit trent auga fortel nemleg stubben etter felling det meste om utøvaren sin felleteknikk. Men dette var då det meste av hogsten framleis blei utført manuelt; med motorsag. I dag vert det aller meste av tømmeret her i kommunen avverka med hogstmaskin, som elles i landet.

Travle tider i sauefjoset

Bladfyken kikkar spørjande på sauebonde Nina Vikeså. – Joda, visst er det både travelt og kjekt, men det er nå veldig greit når det er ferdig og, smiler Nina medan me går inn i sauefjoset. Dette er hennar arena. Det skal mykje til før ho ber om forsterkningar frå mannen Leidulf i lemminga. Tryggleiken og meistringskjensla kom gradvis. Og det er ei god kjensle.
Les mer om:

Proff kokkekamp på Erfjord skule

Å laga middag og dessert til fire personar for 125 kroner er ein kunst. Elevane i 6. og 7. klasse ved Erfjord skule klarte oppgåva med glans.
Les mer om:

Gull-spor med nye løypekøyringskontrakt

For tre veker sidan parkerte han løypemaskina og tok sommarferie.
Les mer om:

Ny SLT-koordinator på plass

Anne Lise Pedersen, ho er barnevernsterapeut og arbeider som familieterapeut i Suldal kommune, har takka ja til vikariatet. Stillinga er 50 prosent og inngår i rådmannens stab. Suldal oppretta ein 100 prosent SLT-stilling våren 2012, og Torbjørn Indrebø var kommunens første koordinator. Då han slutta, blei stillinga halvert og Eirik Oddmar Iversen tok over i 2015. Det er i hans vikariat at Pedersen nå skal vikariera. SLT står for samordningsmodell for lokale, førebyggjande tiltak mot rus og kriminalitet.

Nasjonal Turistveg droppar rasteplass ved Helganes

– Me har diverre ikkje kapasitet til å få gjort noko ut av denne rasteplassen. Årsaka er ein kombinasjon av tidspress og stram økonomi, fortel Per Ritzler, presse- og mediekontakt for Nasjonale Turistvegar. Helganes står lista opp under idéskisser under arbeid i ein fersk rapport laga om turistvegarbeidet i Norge.

Rogaland manglar 4 600 tilsette

Sida over ledige stillingar på NAV viser at i Suldal er det, per i dag, torsdag, 16 ledige stillingar. Sjukepleiarar toppar lista I Rogaland er det størst mangel på sjukepleiarar.

Flott grendedag på Nesflaten

Tradisjonen tru arrangerte Fjellbjørka 4H grendedag på Nesflaten i går, rapporterer Margrethe Engeskar, som har sendt redaksjonen bilde frå ein innhaldsrik ettermiddag. Innhaldsrik ettermiddag Ho fortel om ein kjekk dag, vêret var på topp med god ute-temperatur og sol, og heile atten utstillarar stilte opp. Nesbuen fekk servert kjekke aktivitetar som boblefotball, pilkasting på ballongar, hestesko, tipping og quiz.

Tar klagene på alvor

Det opplyser produksjonsdirektør Marie Reumont etter at bergverksbedrifta på Berakvam har fått ei samla klage frå over 50 naboeigedommar. Regelmessige målingar – Det er viktig å leggja til at Norsk Stein kontinuerleg jobbar for å redusera påverknadane blant anna støy og støv har på miljøet. Reumont presiserer at bedrifta utfører regelmessige målingar og opererer i samsvar med forskrifter og norsk lov, samt har ei nær koordinering med og overvaking frå Fylkesmannen i Rogaland.
Les mer om:

Signal-språket

Det er ikkje vanskeleg å gi ros til initiativet bak det storstilte landbruksmøtet som nyleg gjekk av stabelen på samfunnshuset på Suldalsosen. Midt i våronna og lemminga fylte suldalsbøndene godt opp og fekk høyra jordnære og ærlege vitnesbyrd om investeringar og kvardagsdrift frå folk som sjølv har felleskjøpet-dressen på.

Rår lærlingane til å visa seg fram

– Mi oppmoding til dei som skal ut i lære, er at dei må vera aktive, ta initiativ og visa seg fram for bedriftene. Ikkje alle bedriftene lyser ut læreplassar, men plutseleg ryddar dei plass, om ein person dei ser mon i, tek kontakt. Det er viktig å hugsa at mange bedrifter set pris på at ivrige ungdommar viser initiativ og interesse, så ikkje sit og vent om du ikkje har fått læreplass.

Solceller, suldalssitat, lønspolitikk og dekning

Formannskapets tid saman syng på siste verset, og det var ikkje mange kontroversar då dei folkevalde før helga samla seg på Mo laksegard for å sjå på fjoråret og å staka kursen ut vidare. Her er det formannnskapet blei samde om å gå for, og neste veke har kommunestyret siste ordet. Ut av kommunikasjonsskuggen Suldal går økonomisk så det grin, heile 13 millionar overskotskroner står til fri disposisjon for dei folkevalde.

– Ein skamplett for bygda

Sand grendeutval meiner ungdomshuset Tunet på Sand er ein skamplett for bygda slik det står i dag og ber kommunen løysa inn huset for fjerning. Huset, som Sand Ungdomslag eig, manglar måling og har stor trong for oppussing. Grendeutvalet meiner at eigarane nå har hatt fleire år på seg til å utbetra huset. Rådmann Øyvind Valen seier dei vil leggja saka fram for formannskapet som ei melding.
Les mer om:

Gjil sluttar som sandsrektor

Svein Carlos Gjil har takka ja til stillinga som rektor ved Vikedal skule i Vindafjord, der han blei blitt oppfordra til å søkja.

Skitrekket og fjellcampingen på Gullingen kan bli lagt ned

Jan Nilsen, som driv skitrekket og fjellcampingen, ser nå inga anna løysing enn å leggja ned drifta av både skitrekket og fjellcampen. – Underleg måte å gå fram på Jakob Halsne har nettopp tatt over som grunneigar etter foreldra Annfrid og Henrik Halsne, og dei er saman om forhandlingane. Leigekontrakten, som sist blei inngått i 1981, skal fornyast og leigetakar har rett til forlenging av kontrakten på grunnlag av revidert avtale. Heilårscamping Den opphavlege avtalen gjeld drift på vinterstid og leige av tomt til s

Helgas konfirmantar

Me gratulerer alle helgas konfirmantar.

Sandsjenter på SI-stafett

1. mai deltok fire friidrettsutøvarar frå Idrettslaget Sand på SI-stafetten i Sandnes. Det er 66. gong at Sandnes idrettslag inviterer til stafetten som går i løyper i området ved Sandnes stadion der start og mål er. Sandslaget bestod av: Oline Dahle, Marie Marvik Hølland, Signe Marvik Hølland og Karoline Smedsrud. I deira klasse, J13/14, var det 15 lag som stilte til start. Dei fire sandsjentene kom inn til ein fin sjuandeplass.

Feira nyopning av Betel i Erfjord

Etter mykje arbeid og sterk dugnadsinnsats, kunne bygdefolket i Erfjord denne helga feira nye Betel […]
Les mer om:

Lesarbrev: Finst det fordelar med småsamfunn også?

I Finland planla regjeringa for sju-åtte år sidan ei storstilt kommunereform, men måtte leggja saka til sides på grunn av sterke lokale protestar. Men planane ligg der, og mange rikspolitikarar i nabolandet er ennå av den meining at småkommunane bør innlemmast i nærmaste by. Antti Tuuri er ein finsk forfattar, jamgammal med Kjartan Fløgstad. Liksom Fløgstad er han tildelt Nordisk Råds litteraturpris.

– Jo fleire me er, jo sterkare står me

Rundt bordet sit også Anne Berit Skeie og Wenche Nygaard, to røynde frivillige i laget.

Storesøster sydde konfirmasjonsdrakt til søstera

Det er måndag ettermiddag og fem dagar til dagen. Syerska slappar heilt av. Siste saum og sting er fullført. Drakta er komme til ved gjenbruk, noko nytt, noko lånt og, ikkje minst, timar med nennsamt arbeid. – Eg er kjempefornøgd, seier niandeklassingen om festplagget. Ho gler seg til dagen saman med familie og venner. Vanskeleg å velja – Mange vel bunad frå der slekta høyrer til.

Fridas konfirmasjonskake

Sukkerbrød: Visp 6 egg 2,5 dl sukker til stiv eggedosis Bland saman 3 3/4 dl kveitemjøl og 1 1/2ts bakepulver. Sikt det tørre og rør forsiktig inn i eggedosisen med ein slikkepott, og det er viktig ikkje å røra ut lufta i eggedosisen. Ha røra i papirkledd form 22-24 cm og steik på nederste rille 175’ ca 40 min. Avkjøl botnen og del den i tre. Fyll: Bland friske bringebær og blåbær og kok opp med 2-3 dl sukker. Avkjøl og brei blandinga utover dei to nederste laga.
Les mer om:

Spillolje-syndar sette stoppar for papirleveringa

Det seier renovatør Rigmor Erfjord i Suldal Renovasjon. Ho skulle gjerne hatt seg ein prat med den tankelause personen som har kasta oljekanner saman med retur-pappen på RYMIs miljøstasjon på Jelsa. Vaska heile bilen På Sand, etter å ha henta papp frå miljøcontaineren på Jelsa, oppdaga ho spillolja i lasta med papir og papp. Erfjord ristar på hovudet. Spillolje kan leverast til miljøstasjonar heilt gratis, legg ho til.
Les mer om: