Lokalt


Fant tjuvgods og mindre mengder narkotika på fleire adresser

Etter at fleire butikkar på Sand har opplevd tjuveri og ubehageleg eller trugande oppførsel frå namngitte personar tilhøyrande rusmiljøet, aksjonerte politiet mot tre adresser på Sand sist veke.

Nær 100 dagpenge-søknader i Suldal grunna permittering

I dag, tysdag, er talet på dagpenge-søknader grunna permittering, oppe i 98 i Suldal kommune. I veke 11 var talet søknader fem, mot heile 78 i sist veke. Tysdagens oppdatering frå NAV, viser fire registreringar så langt denne veka.

Framleis ingen Korona-smitte påvist lokalt

Det er framleis ikkje påvist koronoa-smitte i Suldal, og kommunen har ikkje i dag fått svar på nye prøvar som blei tatt i går. Det opplyser smittvernlege Stine Daldorff til avisa. Tjue prøvar er avklarte Så langt har kommunen fått svar på tjue prøvar som er tatt lokalt, og alle har negative resultat. Framover nå er det helsepersonell og svært sjuke pasientar som blir prioriterte når det gjeld prøvetaking.
Les mer om:

Mange følgde kommunens digitale folkemøte

Møtet gjekk via kommunens Facebook-side, og på førehand var det komme inn ti spørsmål om alt frå heimkomne barselskvinner, til kva kommunen nå gjer for å ta vare på ekstra sårbare grupper. I kommunestyresalen sat rådmannen, ordføraren og smittevernlegen på direktesending, og det kom også spørsmål på direkten. Takka for disiplinen Kommuneleiinga informerte om status og dei ekstraordinære tiltaka kommunene har gjort og nytta også høvet til å takka for hjelp med smittevern-utstyr og for disiplinen suldølen nå viser. – Me
Les mer om:

Alle ballbingar i kommunen er nå stengde

Frå i dag av, måndag, stengjer Suldal kommune alle ballbingane rundt om i grendene. Elevar i grunnskulen i Suldal har fått melding om dette via Transponder, det digitale meldebok-systemet suldalsskulane brukar. Informasjon om stenginga vil også bli hengt opp ved bingane. Spel på lag mot virus-smitte Kriseleiinga i Suldal kommune har bestemt tiltaket for å hindra smitte av Korona-viruset.
Les mer om:

– Arbeidsdagen er heilt annleis nå, men heldigvis har me nettbrett

Ho er kontaktlærer for fjorten elevar frå første til fjerde trinn ved Jelsa oppvekstsenter. Nå startar skuledagen via nettbrettet og læringsplattformen Showbie. Digital kontakt Men før det har ho laga klar dagens arbeidsplan til elevane,ut frå den vanlege timeplanen til klassen. – Klokka ni loggar eg på og ønskjer god morgon, forklarer Steindal. Då loggar elevane seg på, klare for ein ny skuledag, og kan skriftleg senda ei helsing. Fram til klokka tolv, er læraren parat til å kunna svara og hjelpa til.
Les mer om:

MÅNDAG: Framleis ingen korona-smitte påvist i Suldal

Nå, måndag føremiddag, er det framleis ikkje påvist smitte i Suldal. Tatt totalt tjue prøvar Tjue av totalt tjue prøvar tatt lokalt, er alle negative. – Ingenting er betre enn det, seier smittevernlege Stine Daldorff, som også rapporterer at helseavdelinga er rigga og klar og jobbar jamnt og trutt. Tar truleg fleire prøvar i dag Også i dag vil det truleg bli tatt nye prøvar.
Les mer om:

Møter folket via Facebook

I kveld, måndag, klokka 19.00, arrangerer kommunen folkemøte, og for første gong i historia blir det digitalt. Informera og motivera Ordførar, rådmann og smittvernlege samlar seg for å svara på spørsmål suldølen måtte ha om den heilt ekstraordinære situasjonen me er oppe i med strenge restriksjonar lokalt. – Det handlar om å få ut felles informasjon, svara på spørsmål folk måtte ha, og så handlar det om å kunna motivera folk til å halda ut i dei tiltaka me har gjort,seier ordførar Gerd Helen Bø nå i føremiddag,

Brannmannskap hjelper ambulansen

Grunnen til at det nå i ettermiddag blei utrykning med både helse- og brannmannskap, er […]
Les mer om:

Miljøstasjonen er stengt

Koronaviruset fører også til at miljøstasjonen på Sand er stengt. Torsdag beslutta IVAR IKS å stengja alle gjenvinningsstasjonane dei driftar for slik å bidra til å hindra smitte. Alle bruktbuer og all innlevering til gjenbruk er også stengt, og det framgår ikkje av pressemeldinga kor lenge stenginga vil gjelda.
Les mer om:

Trassar Folkehelseinstituttet-held fram med karantene-restriksjonane

Vedtaket i ettermiddag blei fatta mot ei stemme. Det var Sverre Underbakke (H) som meiner det nå, som tida har gått, er vanskeleg å sjå nytta av restriksjonar som altså gir tøffe utfordringar for både næringsliv og ein del innbyggjarar. Opningane Rådmannens innstilling var å halda fram med restriksjonane ytterlegare ei veke, og slik blir det.

Før alt blei annleis, ein smak av leirlivets gleder

Førre veke var alle 7.-klassingane i kommunen samla på Gullingen leirskule. Lite ante dei at dette var deira siste dagar i full fridom på ei stund. Saman med ein klasse frå Rubbestadneset skule på Bømlo, fann dei stor glede i snøen på heia. Koselege innemiljø inviterte til sosialt samvær og næring til gryande, nye venskap. Smil i sludd Blytunge snøfiller smell i frontruta på vegen mot Gullingen denne ettermiddagen. Skodda har tredd seg nedover Grønhåve, og det er subbe.

Nykøyrde skispor til helga

Suldal kommune har nå opna opp for å køyra skiløyper i heia. Offentleg toalett stengt Løyper som vert køyrde opp er Ljosløypa, Langeli og Breiastøldalen. Toaletta er stengt grunna smittefare.
 Me ber dykk halda god avstand i løypene og elles lytta til anbefalte smitteråd. Ynskjer samstundes alle god tur, er meldinga frå kommunen. Godt turvêr Kommunalsjef Torbjørn Guggedal seier til avisa at kommunen har tatt ei vurdering, og nå som det er gode vêrutsikter, vel dei å tillata løypekøyring.
Les mer om:

Fredag: Framleis ingen smitte påvist i Suldal

Nå i fredag føremiddag fekk smittevernlege Stine Daldorff resultatet på den siste av dei seks prøvane som er tatt i Suldal etter dei to som blei tatt før helga. Alle er negative. Seinkar terskelen for å testa helsepersonell Det er sjølvsagt Daldorff glad for. Frå og med i dag blir kriterie-terskelen for testing av helsepersonell lågare, så ho reknar med at det dermed også blir meir testing av av slikt personell i Suldal. Dei som lurer på dette, kan ta kontakt med legekontoret.

83 nye dagpenge-søknader grunna permittering i Suldal

Sidan Korona-pandemien som slo inn fort fullt her i landet sist veke, har det blitt registrert 83 dagpenge-søknader under permittering frå arbeidstakarar i Suldal. Det viser siste oppdaterte tal frå NAV i dag. 15 000 i Rogaland I sist veke var talet søknader fem, mot heile 78 denne veka. Det vil seia til og med gårsdagen.

Slik jobbar kommunens krisestab nå

– Me er sjølvsagt kjempeforsiktige når me er saman. Det seier rådmann Øyvind Valen om korleis krisestab-kvardagen på kommunehuset artar seg. Totalt består staben av sju, men fleire av leiarane er karantene grunna lettare forkjølelsesymptom. – Gysla god jobb Men sjefen sjølv, kan rapportera om ein kommune som har fått mange tiltak opp å gå, og ein organisasjon som jobbar godt. – Helsepersonellet gjer ein gysla god jobb.

– Viktig å halda hjula i gang, me har mykje å mista

– Ein veldig spesiell situasjon. Alle er vel meir eller mindre i sjokk. Mykje mindre handel Det seier Norunn N. Nerheim på Bustad as om korleis ho som butikkdrivar opplever situasjonen akkurat nå. Ho og dei fleste andre butikkane på Sand har ope som normalt denne veka, frå neste veke av, veit ho ikkje. – Me følgjer jo dei pålegga som kjem. Men nå er det viktig for oss å halda hjula i gang, for me har mykje å mista. Ho har kundar i butikken, men har mykje mindre handel enn vanleg.
Les mer om:

Framleis inga avklaring på nye prøvar

Nå, torsdag ettermiddag, har endå ikkje kommunen fått svar på dei fire nye prøvane som blei tatt tysdag og i går. Meir trykk på analyse-arbeidet i Stavanger – Det speglar nok meir trykk der dei blir analyserte, seier smittvernlege Stine Daldorff. Prøvane frå Suldal blir analyserte på sjukehuset i Stavanger og derfrå er beskjeden til kommunen at dei prioriterer prøvar frå innlagde pasientar og frå helsepersonell.

Produksjonen går som normalt på Norsk Stein, men karantenerestriksjonar gir utfordringar

– Me driv på som normalt, seier produksjonsdirektør Tor Helge Hilmarsen på spørsmål om korleis drifta ved Norsk Stein nå er påverka av korona-situasjonen. – Prognosane på sal er uendra, på kort sikt. Halvannan månad fram i tid, er det normalt når det gjeld sal av stein. Båtanløpa går som vanleg, men med enkelte restriksjonar. Ein av dei er at mannskapet på båtane ikkje går i land. Avslag på dispensasjon Meir utfordrande er Suldal kommunes karantene-restriksjonar.

– Dei tilsette taklar situasjonen heilt fantastisk. Det er ein god tone på alle einingar og alle er innstilte på å gjera det som må gjerast.

Vidare opplyser ho at det nå blir arbeida med ein ny turnus-ordning, og at mange helsefaglege personar har meldt seg til teneste. Forslag om naud-turnus Anglevik fortel i Ein e-post til avisa at både leiarar og tilsette i helse- og omsorg har spelt inn at dei nå kan går over på ein såkalla naud-turnus.
Les mer om:

Har testa ytterlegare fire siste døgn, ventar på svar

Så langt er det altså ikkje påvist Korona-smitte i Suldal, men siste døger har ytterlegare fire testar blitt tatt. Nå ventar smittevernlege Stine Daldorff på svara. Klargjera åtte rom på Bjødnateigen Det betyr at totalt seks prøvar er blitt tatt i Suldal.
Les mer om:

– Folk i Suldal bryr seg om omverda også

Suldal er nesten heilt isolert, men folk i Suldal bryr seg om omverda òg: I løpet av eitt døgn har det kome inn meir enn ti tusen kroner i suldalskonfirmantane sin innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp. Klarer me å nå målet om 30.000?  Det melder Suldal kyrkje på Facebook. Konfirmantanes innsamlingsaksjon, det vil seia Kirkens Nødhjelps årlege Fasteaksjon, som i år har tittel Gi et liv med vann, er i år berre digital.

Hytte-leiar Atle Moe trur hytteeigarar i Suldal forstår alvoret

Tidlegare suldalsprest Atle Moe er ein av dei mange hytteeigararane som nå er innstendig oppfordra om ikkje å komma til fristaden sin i Suldal. Leier rundt hundre hytteeigarar Moe er leiar for Mosvatnet hytteforeining, som tel rundt hundre medlemmer.

LEIAR: Me held avstand og står saman

Det er mykje å seia om ei krise som den som nå utspelar seg. Men eitt er sikkert; Den framkallar menneskenaturen som bilde blir framkalte i eit mørkerom. Både oss som enkeltpersonar og oss som samfunn. Mange lever nå med uvisse, somme med frykt. Mange strekkjer seg langt for å tryggja dei gruppene som viruset er farleg for. Kvardagen er annleis, både for store og små.
Les mer om:

Sit du i telefon-kø til legekontoret? Her er svaret på nokre av spørsmåla suldølen stiller.

Onsdag morgon er det framleis ikkje påvist korona-smitte i Suldal.
Les mer om: