Lokalt


Geolog: Potensiale for svært store steinras som vil øydeleggja heile vegen

Det var i september i fjor at rundt 1500 kubikkmeter stein raste ned over vegen ved Lauvik. Ingen kom til skade i raset, som stengde vegen til ettermiddagstid dagen etter. Rasstaden blir vurdert som ein kjent rasstad, og sist det gjekk eit stort ras her, var i 2012. Då kom fleire tusen kubikkmeter stein ned. Svære heng Suldalsposten har fått innsyn i geolograpportane som blei laga etter rasa.

Har tru på at Ryfast vil gi eit løft for reiselivet i Suldal

På tampen av 2019 la Tau-ferja, MF Hardanger, frå kai med retning Stavanger for siste gong. Same dag vart den undersjøiske Ryfylketunnelen opna for trafikk. 292 meter under havet Ryfast, som etter sju år med bygging, nå ser sluttføringsdatoen i enden av prosjekt-tunellen, har ein prislapp på 8,07 milliard kroner. I februar opnar også Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. Heile gigantprosjektet kostar totalt 11,58 milliardar kroner.

Mistanke om laksevirussjukdom i oppdrettsanlegg i Suldal

Suldalsanlegget ligg cirka 2,4 kilometer aust for Halsavika, på Nedstrand-sida, der det for om lag to månadar sidan vart påvist utbrot av same virussjukdom. I desember oppretta Mattilsynet eit kontrollområde rundt Halsavik-anlegget for å forebyggja, avgrensa og hindra smitte. Slakta ut Drivarane av Borgarliflot er nå pålagd av tilsynet å slakta ut og tømma anlegget.

Søstrene Ragnhild og Mathilde frå Sand valde London

Å læra seg engelsk flytande var ei viktig drivkraft for Ragnhild då ho valde studiestad. Ho ønsker å dra nytte av språkkunnskapane i ei framtidig jobbkarriere. Økonomiutdanninga gir henne fleire retningar å velje mellom. – Eg valde London fordi byen tilbyr utdanning i verdsklasse og blir rekna som Europas finanshovudstad. I tillegg har byen mykje å by på på fritida.

Jon Einar Nøkling: Tømmermann

Heilt frå han var liten har Jon Einar drøymt om å bli tømrar. Å drive for seg sjølv ser han på som berre positivt. – Då får eg ein meir variert arbeidsdag, for som sjølvstendig må eg ta alt kontorarbeidet sjølv, og det likar eg.
Les mer om:

I dag er det yrkesmesse i Sauda

Sauda og Suldal bytter på å vera vertskap for den, etter kvart tradisjonsrike messa, der dei som står føre dei store viktige vegvala for framtida får møta alt frå politiet og forsvaret til representantar for helsefag og kokkeyrket. 60 ulike aktørar I fjor kunne dei litt over 1000 besøkjande forvitna seg på 53 forskjellige stands som engasjerte rundt 130 deltakarar, og i fjor var det også nytt av året av niandeklassingane blei inviterte. I år melder Sauda Vekst at messepublikummet vil møta over 60 ulike aktørar
Les mer om:

LEIAR: Skulekvardagen er ei offentleg sak

Mange er opptatt av skulen og det med rette. Skulen samlar barna våre kvar dag og er ein ufatteleg viktig arena for sosialt liv, for venskap og for læring av både fag og sosiale kodar. Somme stortrivst her, andre har det tyngre med ein skulebenk der teori og boklærdom tar ein stor del av dagen, men i Norge er skulen både ein rett og ei plikt. På mange måtar utgjer klasserommet og skulegarden barns arbeidskvardag, og fokuset på eit trygt og godt skulemiljø er stort.

Trur toppen er nådd

Nå i ettermiddag står fjorden godt over normalen, men Morten Aarhus i Suldal kommune reknar med at toppen nå er nådd for den høge vass-standen. Kan rydda tilbake På Ryfylkemuseet, der dei i går rydda unna varer og utstyr og sette alt interiør på klossar, kan dei også begynna å forbereda seg på å flytta tilbake alt saman. – Her er alt under kontroll. Det er heldig at vêret er såpass roleg og at det er så lite bølgjer.
Les mer om:

Søskentrio med flott innsats på SørVestmesterskapet i Sandnes

Jostein, Signe og Marie Marvik Hølland stod for 13 av i alt 616 startar, noko som er rekord, under todagarsmeisterskapet. Det er sjette gong at Sandnes IL inviterer inn til meisterskapet der friidrettsutøvarar frå Agder, Rogaland og Vestland konkurrerar. Fire førsteplassar Alle dei tre søskena tok to eller fleire pallplassar. Marie (J15) vart tredje best i sin klasse på 60 meter, 60 meter hekk og lengde. Signe, som deltok i J13, vart også tredje best på 60 meter og lengde.

Topp 20-utfordringar dei neste fire åra

Det er i forbindelse med ein større planstrategi (sjå rammesak ved sida) at rådmannen peiker ut tjue utfordringar som vil leggja føringar for kommunen dei neste fire åra. Rådmannen har ikkje soge alt av eige bryst, innspela til analysane kjem frå både kommunens leiarar og frå formannskapet. Folketalet Innbyggjartalet er synkande, eller i beste fall stabilt.

Didrik gjekk over i likaste laget, men vass-standen blir høg også i ettermiddag

– Dette gjekk veldig bra, rapporterer Morten Aarhus i Suldal kommune, etter nattas besøk av ekstrem-vêret Didrik og raude varsel om vass-stand heilt opp i pluss 80-90 centimeter. Ny topp i ettermiddag Vass-standen stod høgt, men på langt nær så høgt som i rekordåret 1994, då vatnet stod opp i Gata. Aarhus fortel om ein nesten blikkstille fjord i natt, og han har i føremiddag ikkje fått inn meldingar om trøbbel med vatn i hus eller bygg.

Ung suldøl debuterte i ope NM i hurtigsjakk

Den unge sjakkspelaren spelte mot både unge og eldre, men også langt meir erfarne sjakkmotstandarar under turneringa i Drammen. Tiåringen, som er medlem i Haugaland Sjakklubb og annakvar veke reiser frå Suldal til Haugesund for å spela, vart ikkje slått ut av alle mila i bil over Haukeli før slaga framfor sjakkbordet. Fornøgd med innsatsen Far Svein Tore fortel at Josef er godt nøgd med turneringa, som er hans første Norgesmeisterskap.

Kan bli 80-90 centimeter over normal vass-stand

– Dei som bur sjønært, må følgja med og ta førehandsreglar, og det gjeld sjølvsagt også båt -og nausteigarar, seier Morten Aarhus i Suldal kommune. I ettermiddag var han er ein av dei mange kommunertilsette som blei informerte om situasjonen av Fylkesmannen i Rogaland i eit Skype-møte. 79 centimeter over normalen Kommunen har via heime- og Facebooksida si sendt ut varsel om vass-standen, som er venta å vera på sitt høgaste her rundt klokka 02 i natt.

LESARBREV: – Gå for samlokalisering på Sand!

Det er inga skam å snu lyder ein fjellvettregel, og den kan vera ein klok leveregel å følgje, både i politikken og i livet elles. Så kjære politikarar, det er framtidas omsorg de nå skal avgjere, og då må de gjere kloke og framtidsretta val. Kva behov og korleis vil morgondagens brukarar/ pasientar ha det? Når ein set i gang denne prosessen med framtidas omsorg, var det sparing og å samla alt på Sand som var målet, og at ein kunne nytta den eksisterande bygningsmassen, inkl. Bjødnateigen.

Årets mest klarsynte i Suldal

Det var Gunvor Merkesdal frå Sand. Rett på det meste – Nei, herlegheit, kva er det du seier? Dette kom overraskande, var reaksjonen på telefon då ho fekk veta at ho hadde stukke av med førsteplassen i aviskonkurransen. Nokre dagar etter, har ho fått summa seg og inviterer inn i huset sitt i Prestaåsen. – Det er jo heilt fantastisk, men eg hugsar ingenting av kva eg svarte.

Feil rapportering gav feil resultat, Sand skule har likevel nok lærarar per klasse

Både på mellomtrinnet og i ungdomsskulen har Sand skule plassert seg heilt i botn av alle skulene i fylket.
Les mer om:

Køyrde av vegen i Lovradalen, hadde hellet med seg

Det seier GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø om bilføraren i 60-åra som hamna utfor vegen i dag tidleg. Han var på veg frå Stavanger mot Sauda, og mannen er ikkje heimehøyrande i Suldal. Glatt på vegen – Føraren melde sjølv frå om uhellet klokka 05.30. Det var glatt på vegen, og han mista kontroll på bilen. Bilen trefte ein stolpe før den fór ut av vegen, seier GDE-leiaren. Ho fortel vidare at terrenget nedanfor vegen der uhellet skjedde er ulendt og steinete. Bilen raste ikkje langt nedover skråninga.

Raset på Suldalsvegen: – Fyllinga tolte regnet godt

Det seier Peer Einar Klungtveit i Statens vegvesen måndag morgon om den påbyrja fyllinga inntil sandraset etter ei regnfylt helg. Det vidare arbeidet Onsdag slapp ein del av sandgrunnen taket under riksveg 13 i Lensmannsbakken, cirka tre kilometer frå Bergekrossen i retning Suldalsosen. Dagen etter var entreprenør på plass for å stabilisera og laga ny fylling. Før helga var fyllinga av grov sprengstein lagt inntil skråninga og opptil vegen der det var rasa ut.

LESARBREV: Kor skal ein 16-årig suldøl reise på skule?

Før i tida reiste 16-åringar på sjøen. Dei sa na-na, og kom ikkje tilbake før dei hadde vore innom Amsterdam, tuberkulose, tatoveringar og syfilis. I dag er dei fleste noko meir betenkte med å sende ein 16-åring åleine ut i verda. Det trur vi er lurt og rett. Og i Sauda finst det ikkje tatoverings-sjapper. I 1990 var vi fem suldølar på veg ut verda. Vi valde alle å ta utdanning på Sauda vidaregåande. Nokon tok første året på Sand, nokon budde på hybel og nokon pendla.

Brannmannskap rykka ut til kraftverk

Brannmannskap frå Sand rykka laurdag ettermiddag ut etter melding om eit smell og røyk frå […]
Les mer om:

Oluka har slutta som einingsleiar ved introtenesta

Ingeborg Sæbø Oluka har sagt opp stillinga si som einingsleiar for vaksenopplæringa og introtenesta. I januar starta ho i ny jobb i Det Norske Misjonsselskap. Oluka har vore leiar for introtenesta og vaksenopplæringa sidan 2015, før det var ho rektor på Nesflaten i tre år. Kommunalsjef for oppvekst, Ingebjørg Rullestad Gjerde, seier at Rainer Speth, som har vikariert for Oluka det siste halve året, vil vera i stillinga ut mars, og at han er innstilt på å hjelpa til i ein overgangsperiode.
Les mer om:

Raset på Suldalsvegen: Arbeidet med ny fylling starta opp

I løpet av natta har meir sand rasa ut under riksvegen. Mannskap frå entreprenør Svein Klungtveit as har starta med å køyra sprengstein til staden, der ein gravemaskin er i sving med å manøvrera steinane ned skråninga for å laga til ei ny fylling. Avisa har ikkje lukkast med å få informasjon frå Statens vegvesen om det vidare arbeidet på rasstaden, men kjem tilbake med opplysningar så snart redaksjonen veit meir.

LESARBREV: Tannbehandling for eldre må inn på egenandelsordning

Med økt alder øker også behovet for hjelp til god munn- og tannpleie. Flere og flere eldre beholder egne tenner livet ut. Om tannhelsen ikke blir godt ivaretatt, kan det få store konsekvenser. Det er sammenheng mellom dårlig tannhelse og en rekke alvorlige sykdommer. Mange eldre trenger ofte omfattende tannbehandling, både for god velvære, men og for å unngå sykdom i munnhulen.
Les mer om:

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Raset på Suldalsvegen: Sandgrunnen gav etter

Det er nå lysregulert og innsnevra til ein køyrebane forbi raset i Lensmannsbakken, som ligg mellom Hiimsdalen og Juva på Suldalsvegen. Nattevakt Heile natt til i dag, torsdag, har det vore folk på staden, såkalla lyttevakt, for å følgja med på raset. Frå åttetida onsdag har det vore lysregulert på staden. Frå asfaltkanten er raset cirka ti til femten meter breitt.