Lokalt


Val-kongen

Nå i kveld er mandatkåringa klart, og her er det nye kommunestyret i Suldal i den rekkefølgja kandidatane er komne inn i.

Mandatkåring og forhandlingar i kveld

Om valnatta forlengst er over, og partioppslutninga er avklart, er det plenty av spenning igjen, for både veljarar og listekandidatar. Innkalt til orientering Nye reglar for oppteljing av førehandsstemmer, gjer at sjølve mandatkåringa, altså namna på kven som kjem inn, ikkje er klar før tidleg i kveld. Dermed er det ny runde på kommunehuset i kveld, når det skal visa seg korleis personstemmer og slengjarar påverkar det endelege valresultatet når det gjeld mandatfordelinga.
Les mer om:

– Heilt fantastisk!

Det varte og det rakk, men når det førebelse valresultatet er klart, er det også klart at Sp har gjort eit brakval med 44, 6 prosent og åtte plassar i kommunestyret, som er ein meir enn nå. Det er betydeleg framgang frå sist kommunestyreval i 2015 då partiet fekk 37, 6 prosent av stemmene i Suldal. Tala nå er altså førebelse, og det kan bli endringar. Først i morgon kveld er mandatkåringa klar.
Les mer om:

Førehandsstemmene gir MDG kommunestyreplass

Når 417 førehandsstemmer er talt opp for Suldal, viser trenden at MDG, Ap, SV, Høgre er på fram, mens så langt er ikkje resultata særleg oppløftende for Sp, Krf og Venstre. 417 førehandsstemmer er talde opp Alle førehandsstemmene er ikkje talte opp, men basert på 417 stemmer, beheld Sp sine sju representantar, Ap får ein til og dermed fire, Høgre beheld sine to, det samme gjer KrF og SV.
Les mer om:

Teljinga er i gang

Ropeidhalvøya var tredje krins som leverte stemmene på Kommunehuset litt før halv ni i kveld, etter Vanvik og Erfjord. Då var det nok mengde stemmer til at valstyret kunne starta oppteljinga. Valdeltakinga opp frå sist kommuneval I år blir berre sjølve parti-listene talde manuelt, slengjarar og personstemmer blir skanna. Det er alt klart at valdeltakinga er god, 72, 12 prosent, som er godt opp frå 2015 då den den var på 67, 7 prosent.
Les mer om:

Namne-spenninga blir først utløyst i morgon kveld

Nye reglar for teljing av førehandsstemmer, gjer at mandatkåringa etter valet først vil vera klart tysdag kveld. Det fortel Turid Vaage, som er val-ansvarleg i Suldal kommune. Offentleggjer på nett Valresultatet når det gjeld oppslutning for partia og valdeltakinga i kommunevalet og fylkestingsvalet vil, som tidlegare vera klart tysdag morgon. Tidlegare har fasiten på kven som er inne frå dei ulike partia også vore klår tysdag føremiddag.
Les mer om:

Stor bildeserie: Suldalscupen 2019

Laurdag var det fotballfest på kunstgraset i Prestavikjo. 35 suldalslag med til saman 295 spelarar deltok på årets Suldalscup, som i år vart arrangert av Suldal idrettslag på Suldalsosen. I tillegg stilte også Røldal idrettslag med fire lag. Meir om cupen, vinnarar og intervju med spelarar og trenarar i avisa onsdag.
Les mer om:

Trafikkulykke på Hebnesvegen

To bilar, med til saman seks personar, er involvert i ei møteulykke på Hebnesvegen, fylkesveg 681, på Ropeidhalvøya. To tatt med i luftambulanse Rune Tallaksen i Sør-vest -politidistrikt opplyser nå i kveld, like før klokka 19.00, at det er snakk om ei front til front-ulykke ikkje langt frå Sagelva ved Kloppå. Det var tre personar i ḱvar bil. Både ambulanse og brann er på staden, politipatrulje er på veg. Politiet opplyser at to personar er tatt med i luftambulanse til Haugesund sjukehus.

Senterpartiet vinnar på Sand skule

Skulen melder at det var 100 prosent deltaking, og Senterpartiet vart den klare valvinnaren. Slik fordeler stemmene seg: Senterpartiet: 56 stemmer Miljøpartiet Dei Grøne: 23 stemmer Sosialistisk Venstreparti: 19 stemmer Venstre: 8 stemmer Arbeidarpartiet: 7 stemmer Høgre: 4 stemmer Kristeleg Folkeparti: 2 stemmer Blanke stemmer: 4
Les mer om:

LESARBREV: Suldal har erklært klimakrise – nå må me jobba for å løysa den!

Sivilisasjonen vår blir ofra for at nokre få menneske kan fortsetje å tene enorme mengder pengar. […] Du sier at du elsker barna dine fremfor alt anna, likevel stel du framtida deira framfor augene deira. Sitatet er av Greta Thunberg då ho tala på FN sitt klimatoppmøte i desember i fjor. I dag er det fredag, og Greta streikar igjen saman med mange andre elevar i verda. Dei er i streik for klimaet.

I kveld blir det kinokveld på Torjå

Kulturhuset har like godt rigga til storsalen ute i det fri. Fredag ettermiddag er det gedigne kinolerretet komme på plass, og under torgparasollane er det sett opp stolrekkjer i ly for regnet. Men blir det slik meteorologane melder på Yr.no, vil det letta til kvelds. Singing in the rain og Askeladden To kinoframsyningar står på programmet. Først ut er Askeladden – I Soria Moria slott. Det er ikkje fritt for at det vil bli ei eventyrleg og trolsk stemning når haustmørkret set inn idet filmen startar.
Les mer om:

Ny leiar tilsett ved Vinjar bu- og omsorgssenter

Den nye einingsleiaren av senteret, som i Framtidas omsorg skal heite Suldal omsorgssenter og vera eit demens-senter, er Marte Berekvam. Ho er utdanna sjukepleiar og er i dag tilsett ved Suldal legekontor. Berekvam var ein av fire søkjarar til leiarstillinga. Kommunalsjef helse, Grethe Jæger Anglevik, er godt nøgd med at Berekvam har takka ja til stillinga.
Les mer om:

SV fekk med alle så nær som Høgre på å erklæra klimakrise i Suldal

Det var SV´s Tormod Skeie som i går la fram forslaget om at kommunestyret i Suldal skal seia at klimakrisa er her og at «me og verda er i ein klimatisk naudsituasjon» som det heiter i interpellasjonen han la fram.

Harm og Hegseth kjem på Hjertebank-fest

Kvart år reiser Sparebanken Vest ut til utvalde stader på Vestlandet, og i år får indre Ryfylke bankbesøk med mange pengar i utdelingssekken i tillegg til seks andre område. Heile ein million kroner er lagt i potten som nå skal fordelast til lag i Suldal og Sauda. Siste frist for å melda seg på i kampen er 8.

LESARBREV: Svar til Marita Lindal Haug «Nokre ord om kvalitet i fådelt skule.»

JA TIL DESENTRALISERT BARNESKULETILBOD I SULDAL KOMMUNE Tusen takk til Marita Lindal Haug for eit faktabasert og godt lesarinnlegg, som viser til forsking som kort fortalt seier at det som er aller mest avgjerande for læringsutbyte i skulen er relasjonane elev-elev, lærar – elev, lærar – lærar/andre tilsette, dei tilsette – leiar og skule – heim. Store skular har ikkje betre læringsutbyte enn små, og den sosiale utviklinga er ikkje påverka av kor mange ein er.

Stortingsrepresentant på suldalsbesøk

Stavangermannen Langholm Hansen er halvvegs i sin første periode på tinget. Han er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen. Etter femten år busett i Forsand og på Tau, er han godt kjent i Ryfylke og Suldal. Onsdag stod Topp Volley, Suldal Bad og Norsk Stein på besøksprogrammet.

Sunniva klar for konditorkamp i Oslo

Den norske duoen skal kjempa mot Sverige og Danmark på matfestivalen Matstreif i Oslo.

LESARBREV: Ja, hva med landbruket i Suldal om 30 år?

Jordbruket har i mange sammenhenger fått merkelappen som en «klimaversting». Som en (u)logisk konsekvens blir Miljøpartiet de Grønne (MDG) ofte anklaget for å ville legge ned norsk landbruk, eller latterliggjort for sin landbrukspolitikk. Dette var også tilfellet fra ordstyreren under partilederdebatten i Kulturhuset. Tørke, store nedbørsmengder, overproduksjon av melk og kjøtt er noen av de utfordringene som møter norsk landbruk generelt og suldalslandbruket spesielt.

Ap, H og MDG mest fram, FrP på ein smell, og Sp tapar terreng.

249 gyldige stemmer vart talde opp, det vil seia at deltakarprosenten på skulen, med 397 røysteføre, var på berre 68 prosent. Det viser skulevalresultatet på NSDs nettsider. Ap vinnar Valet viser at Arbeidarpartiet får 31.3 prosent av stemmene, det vil seia ein framgang på 8.2 prosentpoeng i forhold til skulevalet i 2017. Høgre gjer det også godt, med 14.1 prosent og opp 7.5 pp frå 2017.
Les mer om:

Skatepark, Suldal Bad versus rassikring og kan det bli slutt på leksene?

Håpefulle listekandidatar møtte godt budde ungdomsskulelevar på Sand skule i går ettermiddag der alt frå hurtigbåten og rassikring til leksefri og skatepark var tema. Kvifor gidda å velja Sauda vgs? Under eit stort raudt papirhjarte fekk elevane snakka om sine hjartesaker. Først ute var Espen Skålheim som ville vita kva kandidatane kunna lova av innsats for rassikring i Rødsliane og hurtigbåt-tilbodet. – Båtrutene er veldig viktig for dei som går på Sauda vgs.

LESARBREV: Vel Venstre

Takk for ein fin valkamp. No har me halde på i fleire veker, mykje er skrive og sagt, men i ein god og respektfull tone. Politikk i Suldal handlar om lite konflikt og store økonomiske moglegheiter.
Les mer om:

LESARBREV: Suldal treng ein kunst– og kulturplan

Suldal Venstre vil ta initiativ til at Suldal kommune skal utarbeida ein eigen kunst- og kulturplan. Me vil arbeide for at Suldal på kulturfeltet skal være – som det står i Suldal Kommuneplan for 2015 – 2024 – ”ein spydspiss i regionen med fokus på breidde og mangfald”. Den særs godt utarbeida kulturminneplanen for Suldal frå 2018 seier mykje om kva me har av flotte kulturminne i kommunen og korleis ein skal hegna om og nytta desse.
Les mer om:

Tre frå indre Ryfylke som kjempar for plass på fylkestinget

Med hurtigbåten i spel og med ei erkjenning av at indre Ryfylke må stå saman i kamp for vegen og distriktstilboda, står fylketingskandidatane for Ap og KrF side om side, sjølv i valkampen. Asle Rafdal (49) står på 12. plass på Aps fylkestingsliste, og med tretten representantar inne i dag, er sjansen der for at han får fast plass, sjølv om pollofpolls.no per nå gir Ap elleve representantar basert på ferske meiningsmålingar.

LESARBREV: Suldal treng eit levande landbruk også i framtida

Landbruket er ei av dei viktigaste næringa i Suldal. I tillegg til matproduksjon, er landbruket og viktig for busetnad i heile kommunen, for servicenæringa, ved å ivareta kulturlandskapet og for turistnæringa. Dei aller fleste bruka i Suldal er små og mellomstore, desse er det viktig å ta vare på. Senterpartiet meiner at me må ha eit strengt jordvern i kommunen, dyrka mark er ein knapp ressurs hjå oss. Medan me har rike beiteområder som er viktige å utnytta.
Les mer om:

Stadig fleire suldøler førehandsrøystar

Turid Vaage, valansvarleg i Suldal kommune, kan tysdag morgon fortelja at så langt har det komme inn heile 267 førehandsstemmer. Det utgjer litt over ni prosent av dei totalt 2944 røysteføre i Suldal. Rekord Alt ligg an til rekord i kommunen når det gjeld tal førehandsstemmer. – Dette er eg glad for, for me håpar at flest mogleg nyttar stemmeretten sin.