Lokalt


Sats på verdas bygdekvinner

15. oktober er det FN sin internasjonale bygdekvinnedag. Bygdekvinnelaga i Noreg vil vise sin solidaritet med bygdekvinner i resten av verda ved å markere denne dagen. I hundre år har bygdekvinner i Norge arbeida for å betre kvinner sine kår, mattryggleik, ernæring og likestilling. Her heime er vi heldigvis kommen langt. I mange andre land gjenstår det eit stort stykke arbeid.

Oppdatering av gårsdagens trafikk-uhell

Politiets operasjonssentral seier i dag, fredag, at dei verken mistenker promille eller høg fart då ein ung suldøl i går kveld køyrde i fjellveggen. Politiet melde først at uhellet skjedde i Sand sentrum, men retta det seinare til Sandsvegen ikkje langt frå Bergekrossen. Rett stad skal vera rv 13, mellom Møgedal mek. verkstad og innkøyringa til garden Berge. Mannen blei frakta med ambulanse til sjukehuset i Haugesund for helsesjekk.

Bokhandelen i Sauda legg ned, Ryfylke Bok og IT flyttar inn

– Med det får me samla heile drifta i Sauda på ein plass, og me har god erfaring med å drifta bokhandel frå butikken vår på Sand, seier dagleg leiar Ola Jelsa. Framleis bøker Bokhandelen i Sauda har eksistert i 103 år og Kjetil Fløgstad som i dag driv Sauda Libris seier til avisa Ryfylke at han er veldig glad for at Ryfylke Bok og IT tar over når han nå skal pensjonera seg.
Les mer om:

Ung suldøl køyrt i fjellveggen

20.15 i kveld køyrde ein suldøl i fjellveggen. Ulukka skjedde i Sandsvegen, ikkje langt frå Bergekrossen. Bilføraren, ein mann under 20 år, var aleine i bilen og skal ikkje vera alvorleg skada. Mannen er frakta med ambulanse til Haugesund sjukehus for helsesjekk. Politipatrulje frå Vindafjord var først på staden 45 minutt etter ulukka og har ikkje fått snakka med bilførar endå. Det er oljesøl på staden der ulukka skjedde, men trafikken går forbi, opplyser vakthavande ved politiets operasjonssentral.

LESARBREV: Brot på kommunen sin målbruksplan

Det var interessant å lesa artikkelen om dei nye læringsbretta (ipadane) som alle elevane i Suldal nå bruker. Det er ikkje tvil om at desse kan vera eit godt og spennande hjelpemiddel i undervisninga. Styret i Suldal Mållag ser seg likevel nøydde til å hella litt malurt i begeret her. Noregs Mållag og Suldal Mållag har lenge vore opptekne av at digitale læremiddel som skal brukast i skulen óg må liggja føre på nynorsk. Per i dag eksisterer det svært få læringsprogram for ipad på nynorsk.

Menneske, språk og bokstavar på Ryfylkemuseet

Ryfylkemuseet opnar fredag utstillinga Menneske og språk på vandring og har invitert deltakarar på introduksjons-programmet til eit samarbeid. Interaktiv og visuell Utstillinga er ei vandreutstilling som er produsert av Ivar Aasen-tunet. Kjersti Moe, formidlar på museet, fortel at då dei pakka utstillinga ut innehaldt den bilde, plansjar og lydinstallasjon, men ingen gjenstandar. Me møter menneske som har flytta til Norge av ulike grunnar. Med seg har dei ulike språk.

Nytt dekke på rasstaden ved Lauvvikja

Fredag fekk vegbanen ved Lauvvikja nytt asfaltdekke, og det er også sett opp nytt autovern. Meir enn 1 000 kubikkmeter stein frå 200 meters høgd sette sine spor i vegen, men nå er vegbana som ny etter at asfalt blei lagt før helga. Arbeidet med å byggja ny støttemur krev litt meir planlegging før det kan setjast i gang. Det opplyste Peer Einar Klungveit i Statens vegvesen før helga.

Nå har me svar på kven personane på det hundre år gamle bildet er

I sist avis bad me lesarane hjelpa Johannes Hjorteland med å få greie på kven som er på dette bildet. Torunn Straabø på Suldalsosen har full kontroll på den saka og kan fortelja kven som er på det hundre år gamle bildet: F.v. står Johanna Hjorteland, f.1902 og gift Tjøstheim. Karen med hesten er Johannes Bergjord, fødd i 1890 og ved sida av han Steinvor Hjorteland, f 1893 og gift Bergjord og ho held Josef Bergjord, som blei fødd i 1918.
Les mer om:

–Å bestyra ei gullgruve av risiko-kapital er ikkje ein jobb for pyser, og silkehanskar og samvitskvaler bør bli igjen heime.

Heilt på tampen av si regjeringstid ønskte det avtroppande formannskapet å benka seg som styret i Ulla-Førre næringsfond for å ta ei evaluering av dei siste tiders praksis.Det blei på fleire måtar ein underleg seanse. For når dei folkevalde, som har site og hatt siste ord om tildelingar og støttepraksis, i sist veke svingde pisken over den rause og lettare automatiserte støttepraksisen, er det mest så ein skulle tru mange av dei rundt bordet ikkje hadde vore med på somme av tildelingane. Men det har dei.
Les mer om:

Læring servert på eit brett

– Eg trudde eg hadde lada læringsbrettet mitt, men så stod ikkje kontakten heilt i. Nå er den gått i svart, kjem det. Læringsbretta, som me andre kallar iPad’ar, er nye verktøy for skule-elevane i Suldal denne hausten. Nyhende på skeiva Timen startar med litt drøs på engelsk. Elevane fortel kva dag og dato det er og korleis vêret er ute, før det blir alvor. Dei har jobba i grupper og er klare til å visa resultata på smartskjermen framfor tavla.

Målfest i Prestavikjo

Vinn dei neste kamp mot Paradis heime på laurdag, blir det opprykk til 5. divisjon. Hat-trick – Dei spelte god fotball og jobba godt. Trenar Arne Abrahamsen har gjort ein kjempejobb med å få spelarane i god form og til å spela godt i lag, rosar Jon Bråtveit leiar i fotballgruppa i Suldal IL.

LESARBREV: Sentralisering og kommunesamanslåing er målet

Sentralisering og privatisering har vore viktige mål for Solberg-regjeringa. Konkurranseutsetting av tog og helsetenester, nedlegging av offentlege kontor, kutt i statlege overføringar, i det heile tatt reduksjon av av offentleg sektor til fordel for den frie marknaden – det er nokre stikkord. Frå første stund etter at denne regjeringa overtok, vart det lagt opp til massive kommunesamanslåingar.
Les mer om:

Legg til rette for luftambulansen

På plenen framfor Helsetunet på Sand blir det nå bygd ein parkeringsplass der luftambulansen kan landa og ambulansen parkera. – Det har vore eit ønske i mange år, og i år var det midlar til det, seier vegsjef i Suldal kommune Morten Aarhus. Luftambulansen har i alle år måtte landa på plenen.

God inntekt på bommen i Breiastølsdalen

Den kommunale bommen kom opp i vår og vart sett i drift frå 1. juli. Sidan då har det passert over 4 600 bilar gjennom bommen, noko som betyr over 200 000 kroner, når også årskorta er tatt med. Fleire passerande enn venta – Me er overraska over så mykje trafikk inn i heia. Det seier einingsleiar Tormod Hoftun i Suldal kommune. Pengane som kjem inn på bommen er øyremerkte vedlikehald av Blåsjøvegen.

Nesten ferdig, men …

For ein månad sidan levde endå håpet om å kunna opna Suldal Bad til haustferien, men slik gjekk det ikkje. Den nye storstova på Eide er svært nær heilt klar, men kommunen er endå ikkje fullnøgde med reingjeringa. Framleis på hælane Nå håper utbyggingssjef Lauritz Lauritzen i Suldal kommune å kunna opna dørene i månadskiftet oktober/november, og han legg ikkje skjul på at det er stress å framleis ha eit prosjekt som er på hælane. – Me jobbar iherdig, og onsdag er det ferdigsynfaring.

Suldal mister 1,3 årsverk på det kommunale skattekontoret

Ifølgje Haugesunds Avis er Suldal, Sauda, Vindafjord, Sveio, Karmøy, Bømlo, Ullensvang og Stord blant kommunane som mister skatte-arbeidsplassar når regjeringa føreslår å sentralisera denne funksjonen. Har fleirtal 20,85 årsverk I Nord-Rogaland blir redusert til ti årsverk. – Overføringen innebærer en klar forenkling for skattyterne, samtidig som tiltaket sparer samfunnet 370 millioner kroner årlig.

Godt budsjett-nytt for dei minste lokalavisene

Suldalsposten er nemnt som ei av lokalavisene som vil nyta godt av det når regjeringa i budsjettet nå føreslår eit løft i produksjonstilskotet på 30 millionar kroner. Forslaget inneber også å inflasjonsjustera tilskotet med 10 millionar kroner, og dermed er auken på totalt 40 millionar kroner. Også innovasjonsstøtta er føreslått dobla. – Lokalavisene er grunnfjellet i det norske medielandskapet, og LLA har i mange år kjempa for at den viktige samfunnsrolla til lokalavisene skal bli meir verdsatt.
Les mer om:

Musikk, pengedryss og skyhøg stemning

Nesten 1000 frammøtte fekk fredag kveld ein godtepose av ein kveld i Saudahallen.

Strålande marknadsdag

I haust-sola, under ein knall blå himmel, myldra publikum rundt dei 90 utstillarane på årets Møgedalsmarknad. – Både me og utstillarane er strålande nøgde, smiler dagleg leiar Leif Bakka. Om årets suksess også blir til ny publikumsrekord, kan han ikkje seia sikkert endå. Det som iallfall er sikkert er at både suldølen og alle dei tilreisande storkosa seg denne laurdagen i Bergekrossen.
Les mer om:

Bålbrenning gav brannutrykning

Brannvesenet tok ingen sjansar og rykka ut etter meldinga om røyk frå ein eigedom på Foreneset nå i føremiddag. – Gi beskjed om bålbrenning Men det viste seg at røyken stamma frå eit kontrollert bål ein hytteeigar haddde gåande på Foreneset. Vakthavande på brannvakta minner folk om å gi beskjed om bål-planar. Det kan gjerast på eit skjema som ligg kom kommunens heimeside.
Les mer om:

MC mot hjort på Sand

Den var seint i går kveld at ein ung MC-førar køyrde på ein hjort, på Suldalsvegen ikkje langt frå Bergekrossen på Sand. Føraren, som er suldøl og under 20 år, blei frakta til legevakta med mistanke om knekt arm, men der blei det konstatert at han berre hadde pådratt seg skrubbsår. Vakthavande i Haugesund seier føraren køyrde lett motorsykkel og hadde låg fart. Opprettar ikkje sak Verre gjekk det for hjorten.

Målte bilist til 94 km/t ved Sandsfjordbrua

Det var i ettermiddag, frå klokka 1700-17.45, at politiet hadde laserkontroll ved Sandsfjordbrua. Resultatet blei […]
Les mer om:

Alminneleg sjenert og svært populær

Med 86 personstemmer og 54 slengjarar, klinka KrF sin tredje- mann seg inn i kommunestyret på ein fjerdeplass, like i hælane på rutinerte politikarar som Kari Vaage Gjuvsland og Gerd Helen Bø. Den tida Suldal var søkkrik Magne Steine (48) er så godt som ein skårunge, politisk sett, men skal dei neste re åra leia det tunge levekårsutvalet. – Haha, eg kan sjå tilbake på ein heftig varamannskarriere. Eg minnest eg var med då Sand skule blei bygd ut.

Suldal er to sigrar frå opprykk til 5. divisjon

Med andre ord har suldølen kommande laurdag ein særs god anledning til å vera den 12. mann på laget og heia fram dei gule og svarte i Prestavikjo. Trenar Arne Abrahamsen håpar mange publikummarar finn vegen til Suldalsosen laurdag, på trass av at laget også konkurrere mot haustmarknaden denne dagen. Seks poeng frå opprykk Herrelaget til Suldal kunne før kampen, sist fredag, skilta med seks sigrar, men på bortebane mot Brodd 3 vart det 4-1–tap. Håvard Fatnes scora Suldals einaste mål.
Les mer om:

Rustar til vasskraft-kamp

– Her er massiv motstand, men det er godt å vera her og få fagleg påfyll og meir kunnskap, rapporterer suldalsordførar Gerd Helen Bø på telefon frå Oslo. Kven sit igjen med kompensasjonen? Bø sit sjølv i landsstyret til Landsamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK). Dei har brukt natta til å rekna og imøtegår i dag ideen om at ein auke av naturressursskatten vil kunna kompensera kommunanes inntektstap.