Lokalt


– Det som er arbeidsrelatert, må på bordet

Alarmerande sjukefråvær, men avviser rykte om arbeidsmiljø. Frå å vera blant dei beste i Rogaland, er nå Suldal blant dei kommunane med høgast sjukefråvær i fylket.

Andre store investeringsprosjekt

87 millionar er sette av til opparbeiding av bustadfelt Suldalsosen/Klypetjørn, 30 millionar med forventa byggjestart vinteren 2020 Erfjord/Skjerahaug, 10 millionar, forventa byggjestart våren 2020 Jelsa/Sandaneset, 26-28 millionar kroner, forventa arbeid i 2022/2023 Sand, Randåsen-Klypa, mogleg utbygging er tidsfesta til 2023 Næringsområde Kommunen er skrapt for næringsareal og rådmannen føreslår å bruka 50 millionar kroner.
Les mer om:

Ingri Helena (14): – Har de gløymt brua vår?

Suldalsposten blei med niandeklassingen over brua ein tur nyleg. Kjenn korleis det gyngar! Havrevoll tar tak i rekkverket og får heile konstruksjonen til å rista. Brua kom opp midt på 60-talet under anleggstida på Nesflaten og var den gong dimensjonert for lastebil som frakta masse frå grustaket på Nesflaten-sida til Kilen. Nå er brua ein kjærkommen snarveg for bygdefolket. – Skuleungane brukar den, og så spring me over når me har 3000 meteren i gymmen, men du ser; det er ikkje bra her, peikar ho. Den stor

Pilt-Ola-prisen 2019 til Magnhild Meltveit Kleppa

Det står det i pressemeldinga frå Ryfylkealliansen som deler ut prisen. Meltveit Kleppa mottok prisen under Arena Ryfylke. Ikkje berre får ho merkelappane som ei med stor arbeidskapasitet og samfunnsbyggjar, men også som jordmor for Ryfast. Som Pilt-Ola sjølv var i si tid, er Magnhild også kjend over det ganske land for store tankar, store prosjekt, og ein arbeidskapasitet heilt utanom det vanlege, står det vidare. Det er tredje gong at prisen blir delt ut.

Folketalet synk og sentraliseringa går også i Suldal

Ved sist teljing, var folketalet 3794 i Suldal, og det er ein nedgang på 42 i løpet av eit år. Og rådmannen dokumenterer effektivt at sentraliseringstrenden som går over Norge, også gjeld i Suldal. Frå grendene til Sand Folk flyttar frå grendene og til Sand, som med dagens 1399 innbyggjarar har fleire folk enn i 1999 då talet var 1369. Både Halvøya, Jelsa og Nesflaten har hatt betydeleg nedgang dei to siste tiåra, på Nesflaten bur der nå 220 innbyggjarar, mens talet i 1999 var 278. Og mens det internt i kommun

Hotellsatsing som har imponert og inspirert – merkevarepris til Ryfylke Fjordhotel

Tysdag kveld vart Erling og Tina Cosette Asbjørnsen servert desse heidersorda då dei mottok Ryfylkealliansens pris, Merkevareprisen Ryfylke 2019. Rørt av heidersorda – Det er flott å få slik heider, seier Erling Asbjørnsen onsdag morgon, tilbake på jobb på hotellet. Han var sjølv ikkje førebudd på prisen.

VEKAS LEIAR OM SJUKEFRÅVÆRET: Fokus er eit fint ord, men det har ikkje overnaturlege krefter

Med sine 434 årsverk, er Suldal kommune ei hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet vårt, og med ein desentralisert struktur, er kommunen både ein viktig tenesteytar og ein viktig arbeidsplass. Det siste året har sjukefråværet stige markant. Frå rundt 7 prosent i fjor sommar til bekymringsfulle 10, 5 prosent i vår. Når rådmannen for litt sidan la fram siste rapportering, er talet for organisasjonen totalt komme ned på 9, 4 prosent.

Gullkanta økonomi, men folketalet krympar og grendene minkar

Høg straumpris, meir inntekter enn tenkt og god budsjettdisiplin gjer at rådmannen kan servera eit budsjettforslag utan sparekniv og med eit svært ambisiøst investeringsnivå. Totalt er planen neste år å bruka heile 197 millionar kroner på investeringar.
Les mer om:

Klar for opningsfest

Etter den sure vente-svie, er det nå tid for den søte bade-kløe. Offisiell opning med sklie-moro I dag er det klart at Suldal Bad er opningsklart i desember. Opningsdatoen er 7.desember og ettermiddagen før blir det offisiell opning for dagens kommunestyre, men også det kommunestyret som vedtok det omstridde badeanlegget.
Les mer om:

– Facebook-grupper hjelper ikkje politiet

Men det skal ikkje vera skjedd fleire tjuveri etter at Suldalsposten skreiv om saka sist veke. – Facebook-beskjedar hjelper ikkje politiet Nok ein gong oppmodar politiet folk om å melda frå. Å leggja beskjed om stolne gjenstandar eller observasjonar av mistenkelege personar ut på ulike grupper på Facebook, er ikkje til hjelp for politiet, meiner Indrebø. – Det er grunn til å tru at der er endå fleire tjuveri som me i politiet ikkje veit om, og me ber om at folk melder frå til oss.

– Viktig for oss å ha ein lokal leiar i indre Ryfylke

Haugaland Kraft er i gang med å rekruttera ein ny leiar for si avdeling i indre Ryfylke, altså Sauda og Suldal. I påvente av det, fungerer nå John Arild Arnø, som leiar for dei mellom 20 og 30 tilsette i Suldal og Sauda. – Han blir til me har ei meir permanent løysing på plass.
Les mer om:

Kven toppar skattelistene i Suldal, mon tru?

Tal frå Stavanger Aftenblad viser at Sverre Underbakke tronar høgst på formuetoppen med 49 810 757 kroner. På plassen etter han, finn me Merethe Nyland med ei formue på 32 493 914 kroner, og deretter Per Arne Fisketjøn, med ei formue på 18 163 805 kroner. Høgast inntekt Busseigaren Per Arne Fisketjøn hadde høgast inntekt i Suldal i 2018, med 4 105 565 kroner, følgt av Øystein Johan Kilane, som hadde ei inntekt på 3 945 390 kroner.

Kusj flyttar frå Gata til Garaneset

Det er to år sidan han starta opp butikken Kusj på kaien i Sand sentrum. I sommar flytta han frå gamle jernvarebygget, til lokala der Ragnhilds var før. For stille – Det blei for stille og for få kundar i sørenden, seier Hassan og håper på fleire kundar i senteret på Garaneset.
Les mer om:

Promillekontroll på Sand

Natt til søndag utførte politiet promillekontroll på Sand. Åtte bilistar blei kontrollerte mellom Sand sentrum […]
Les mer om:

Fest og basar på bedehuset i Jøsenfjorden

Styret i bedehuset sette laurdag den tradisjonelle loppemarknaden til side og baud i staden inn til kafé, loddsal, song, ansiktsmåling, andakt og natursti. Moderne vri – Me ville ha ein litt meir moderne vri denne gongen, fortel Bente Tednes Gjil, og ho er godt nøgd med besøket. Nærare 100 gjestar var innom, og inntektene frå laurdagskafeen, går til måling av bedehuset, og det skal skje neste år. – Me hadde digital trekning på basaren, og lammekebaben slo godt an.

Stor steinblokk rasa ned på Hebnesvegen

Laurdag morgon, rundt klokka 08.30, fekk Vegtrafikksentralen melding om at det låg store steinar i vegen på Hebnesvegen i Øvrabøbakken. Rasstaden er ikkje langt frå Øvrabø på fylkesveg 681, som har fått nytt namn og nå heiter fylkesveg 4712. Meir reinsking Måndag morgon opplyser trafikkoperatør på vegtrafikksentralen, John Andreas Omdal, at meldinga vegvesenet laurdag fekk gjekk på ei stor steinblokk på rundt fire til fem kubikk i eine vegbanen, samt ei blokk på vippen oppe i fjellsida.
Les mer om:

Nye kostar på snøbrøyting

Bedrifta i Sandsbygda har fått kontrakt på to rodar, brøyteruter, dei neste fire åra. Det er to kalde i lufta denne morgonen, og på nutane ligg snøen og lurer. Dei tre karane utanfor garasjen på Kløv er klare, ikkje berre til å brøyta snø, men til å kosta vekk det kvite som legg seg på vegane. Frå gras til grus og snø Selskapet til Eide har dei siste åra slått seg opp på tenester innan landbruket, som mellom anna slått og balling. Men nå treng ikkje traktorane gå i hi.

Klart hovud, varmt hjarte, flinke hender og god helsa

Ein god time før dørene opnar på grendehuset i Kilen er det god aktivitet på huset. Inne i salen er det meste klart. Fint pynta bord og dekka til 104 gjestar. Dagen før var dei 14 medlemmane i sving med å laga til fest og rigga til oppgåveutstillingane. Dei unge er sjefen I førebuingsvrimmelen dukkar ei blid Oddny Sjøvoll opp i foajeen saman med mannen. Dei er invitert til festen og har tatt turen frå Grimstad til Nesflaten. – Er det ikkje 4H-suppe?!

Leigetakar ber om forlenging, kommunen seier nei

I fjor reiste reiselivet bust mot ”brakkearkitekturen” like ved riksveg 13 i Sandsbygda. Dei likte lite at det eksterne firmaet fekk setja opp eigen anleggsrigg og med det ikkje nytta seg av dei lokale overnattingsbedriftene.
Les mer om:

Lokal kraft-leiar er anmeldt for underslag mot Rogaland EL og IT

Konserndirektør i Haugaland Kraft, Olav Linga, seier i dag til Suldalsposten at selskapet, i kraft av arbeidsgivar-rolla, blei informert av Rogaland EL og IT måndag. Informerte tilsette lokalt måndag Selskapet kalte då inn til allmøte og informerte sine lokalt tilsette om saka. Det var i februar i år at mannen fekk jobben som leiar av Haugaland Kraft si avdeling for Suldal og Sauda etter at Suldal Elverk blei del av Haugaland Kraft. Mannen, som tidlegare også har hatt verv i LO og i fylkespolitikken, har vore nær

Vegvesenet tok ansvar, nå er tilkomsten til Ostasteidn asfaltert

Ekteparet Greta og Vidar Larsen stod fram i avisa og viste kor vanskeleg det var å komma seg opp på rasteplassen med rullestol. Raskt levert Ekteparet Larsen har irritert seg over den vanskelege tilkomsten til Ostasteidn rasteplass i lang tid. Nå kan det sjå ut som om problemet blir fiksa raskt.Greta Larsen, som bruker rullestol, syntest det var rart at ingen hadde tenkt på universell tilkomst til rasteplassen til 15,5 millionar kroner, så lenge det er bygt eit handicap-toalett der.

Radarpar I utakt

Eigentleg skulle turneen dei nå er ute på vore ein rein jubileumsturné, men nå blir det også bålferda for radioprogrammet I Utakt. Stussleg å seia farvel Dei to som dagleg har 420 000 lyttarar til sine skråblikk om alt mellom himmel og jord og litt til, legg ikkje skjul på at dei har meir på lager.

Farmor Foldøy, bokdebutant på nær 90 år, samla eit fullt sanitetshus

Anledninga var boksleppet til Kari Utne Foldøy, som er ute med debut-boka Dikt og forteljingar. God hjelp Forfattaren har skrive heile livet, og nå syntest to av barnebarna det var på tide å samla nokre av skattane mellom to permar. Ane Hoås Foldøy og Solfrid Eide Foldøy spurde mållaget og gamlelæraren Ingvar Olimstad om hjelp, og onsdag kveld var dei klare til å presentera boka med Suldal mållag som utgjevar. Travelt slepp Fargerike Kari Utne Foldøy, som fyller 90 år i april, fekk ein travel kveld.
Les mer om:

Ryfylkeutstillinga i Suldal

Gjesteutstillar og ein av jurymedlemmane, Ellen Kalvig, opna utstillinga på Kulturhuset. Vandreutstillinga er ein sjanse for amatørkunstnarar til å stilla ut eigne verk. Vurdert av profesjonelle Forutan Kalvigs fire verk, er det i år 27 verk frå 21 ryfylkekunstnarar. Det er to juryeringsrundar, der den andre vurderinga blir gjort av profesjonelle kunstnarar/kunstkjennarar.