Lokalt


NAV: Talet på dagpenge-søknader ved permittering kraftig ned

Frå veke 11 og fram til og med måndag denne veka, er det så langt i Suldal registrert 147 innsende søknader om dagpenger under permittering. 13 nye søknader Dei siste oppdaterte tala frå NAV, viser at i sist veke vart det registrert 13 dagpenge-søknader, mot 35 veka før. Det totale talet, 147, utgjer 7,4 prosent av arbeidsstyrken i Suldal kommune. I Sauda er tal dagpenge-søknader ved permittering, oppe i 179.

Serverer nyskriven kortreist novelle på nett i dag

Korona inneber krise, men også eit vell av nyskapingar, ikkje minst på kulturfronten. Når folk ikkje lenger kan samlast, må kulturnorge gå nye vegar, og det er slett ikkje berre dei store aktørane som klinkar til med kreative løysingar. Heidi Hjorteland har gitt ut fleire novellesamlinger, og nå har ho skrive ein heilt ny novelle til sitt lokale bibliotek, og i dag blir det høglesing på nett. Rykande fersk novelle frå Heidi Hjorteland På Kulturhuset i Suldal har biblioteksjef Anne Mo og mannskapet hennar tatt i

Valdshending på Sand

Politiet fekk kontroll over situasjonen, og den fornærma kvinna blei send til sjukehuset i Haugesund for sjekk. Kjenningar GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø seier at dei som var involverte i hendinga, begge er i 30-åra og såkalla kjenningar av politiet. Fornærma blei lagt inn på sjukehuset for sjekk og observasjon og blei skriven ut dagen etter. Den mistenkte mannen blei tatt avhøyr av og sett i varetekt. Det er oppretta sak på hendinga. Ransaking Dagen etter valdshendinga, altså onsdag 8.

Ingen påske-oppdrag for Røde Kors i Suldal

Ingen oppdrag er noterte i loggen i løpet av påsken, og så langt Nevøy veit, har det ikkje skjedd tidlegare. Til fjells og til fjords Medlemmene i hjelpekorpset har ikkje vore innlosjerte på Røde Kors-hytta på vakt ved Gullingen som dei bruker å vera. I år har dei hatt 24-timars heimevakter, men altså utan oppdrag. – Me har vore både på heia og på fjorden og patruljert, men det har vore stille og roleg begge plassar.
Les mer om:

– Me skal gjera vårt beste

Det er rimeleg knappe freistar for dei som arbeider med å opna barnehagedørene igjen for alle over helga. Ventar på rettleiaren Korleis skal hente/bringe-situasjonen føregå, korleis blir det mat, kor mange ungar skal leika saman, kva skal skje ute og inne, korleis blir reinhalds-og hygieneregimet? Det òg ein del til, veit kommunalsjef for oppvekst, Ingebjørg Rullestad Gjerde, godt at foreldre lurer på, og det gjer også ho.
Les mer om:

Kjempelam i Jøsenfjorden

Hauge forstod fort at eit stort lam var på veg. Det var tidleg på morgon då sauen var klar for å lemma. Ho prøvde først å få tak i sonen på telefon, men han svarte ikkje. Då var det berre å gjera det beste ut av det åleine. Stor kar Eine framfoten var ute, og ho fekk tak i den andre. Då ho hadde tak på begge framføtene og såg snuten, forstod ho fort at dette var eit velfødd lam, og vel så det. – Ein får uante krefter i ein slik situasjon, fortel ho på telefon.
Les mer om:

LAURDAG: Framleis ikkje påvist korona-smitte i Suldal

Når me skriv påskeaftan, er det framleis ikkje påvist koronasmitte i Suldal. Per i dag, […]
Les mer om:

Handleposen

ENEVALD LJOSHEIM nappa forsiktig i gardina og kikka spent ut kjøkkenglaset. Ute på tunet, under hengebjørka, såg han det blafra i noko kvitt. Ein handlepose, nok ein handlepose. ENEVALD LJOSHEIM rekna seg ikkje å vera meir einsam enn andre. Men når han grubla litt meir over saka, kom han til at han nok heller ikkje var mindre.

– Dei tok svingadn på to hjul

DEN PÅSTANDEN var me rimeleg samstemte om i ungeflokken som hadde samla seg ved Postvegen for å «sjå på trafikken», me sa. Påskatrafikken var mellom dei store høgdepunkta i året, og aldri var aktiviteten opp og ned dalføret så intens som då. Laurdag før palmesøn- dag og onsdag før skjærtorsdag, for ikkje å snakka om anndag påske når alt og alle skulle tilbake att, var dei store reisedagane. Me hadde snautt tid til heim for å eta.

Avlyser årets Ryfylkedagane

Korona-situasjonen endrar det meste, også festival-sommaren, og i Ryfylke har arrangørane bestemt seg for å avlysa hand i hand. Kjenner nesten sorg Ryfylkedagane i Suldal, Saudadagane i Sauda og Strandadagane i Jørpeland, ligg som perler på ei festsnor i mai og juni, og i går kveld blei alle tre beslutta avlyste. – Det er sjølvsagt med tungt hjarte, eg kjenner jo nesten som sorg, seier Marit Larsen, prosjektleiar i Suldal Vekst. Ho er midt i det heile glad for å stå saman med naboane i Ryfylke.

Begynner planlegginga av eit opnare Suldal i morgon

Nå, klokka 16 tysdag, har regjeringa kunngjort at ein gradvis vil letta på ein del restriksjonar og tiltak. Skal planleggja i morgon Barnehagane opnar 20.april, mens 1.-4.steget i barneskulen skal i gang igjen 27.april.
Les mer om:

Avlyser alle førarprøvar også veka etter påske

Oppkøyringsklare suldøler må, tilliks med resten av dei som hadde sett fram til oppkøyring, smørja seg med endå meir tålmod. Statens vegvesen melder i dag at dei avlyser alle førarprøvar fram til og med 17.april. Oppstart etter det, vil bli vurdert etter det ut frå smittevernreglar som vil bli gjeldande etter påske, og ny informasjon kjem dermed etter påske, melder vegvesenet i ei pressemelding.
Les mer om:

Fjåge Anna i Våge

Me har møtt den fjåge 23 åringen heime i hennar barndomsparadis Våge ved Suldalsvatnet. Sjølv på ein ruskjen og våt ettervinterdag kan naturen ta pusten frå ein. Mektige fjell passar godt på generasjonstunet som ligg trygt inne i vika. Våge – Kva Våge betyr for meg? Oi, det var litt av eit spørsmål! Slik opnar samtalen då me har innlosjert oss i «Loftet» hennar. Blikket hennar søkjer ut det småruta glaset i det gamle folgehuset på garden.

MÅNDAG: Framleis ingen korona-smitte påvist i Suldal

Før helga hadde smittevernlege Stine Daldorff kvittert inn 34 negative prøvesvar av i alt 35 […]
Les mer om:

Fleire folkevalde føler seg sette på sidelinja

I Suldal er vedtak heimla i smittervernlova delegert til formannskapet. Dermed er det det politiske organet som har vore involvert i dei mest inngripande restriksjonane som har rådd lokalt i nyare tid. I digital form Kommunestyrets planlagde møte i mars blei stryke fra møtekalenderen, og etter planen skulle det ikkje vore noko møte før i mai. Men då formannskapet sist møttest, meinte både Kari Vaage Gjuvsland (Ap) og Nils Bjarne Vold (V) at det nå var på tide å samla kommunestyret.

Påskebasar blir det, men i år berre digitalt

Likevel kan arrangøren lova loddsal, andakt, musikk og masse flotte premiar. I fjor fann rundt 200 mann vegen til den tradisjonsrike basaren, ein viktig treffstad for fastbuande, hyttefolk og tilreisande. Det fortel Haldis Karine Nilsen, leiar for huset. Må fiksa basar-maten sjølv Rykande varm kaffi frå den store kjelen på bedehuset blir det ikkje, heller ikkje heimelaga kaffimat. Det må kvar og ein av dei «digitale deltakarane», i kvar si stove, syte for sjølve.
Les mer om:

FREDAG: Framleis ingen korona-smitte påvist i Suldal

Fredag ettermiddag ligg det føre 34 svar av totalt 35 prøvar som er tatt, og […]
Les mer om:

Det ny-utvikla laboratoriet med robotar tar form

Norsk Stein er Europas største pukkverk, og snart kan bedrifta skilta med verdas første robotstyrte laboratorium i bergverks-bransjen. – Kjempeartig Før starten i fjor vinter, hadde laboratorieleiar Frank A. Hondsmerk jobba med ideen i tre år.

Spinnglatte forhold i april-snøen

April har starta ganske så vinterleg med snø, både i går og i dag. Tøft i Rødsliane Og i går var det tøffe forhold både i Rødsliane og andre litt høgtliggjande stader. Suldalsposten har fått fleire meldingar om veldig vanskelege forhold på rv. 13 mellom Sand og Lovraeid. Der blei ein bil blei observert i grøfta etter det som tilsynelatande hadde vore eit hardt møte med fjellveggen ved Ersdalen.

Kortreist og lokalprodusert smittevern-utstyr frå Sauda til Suldal

Leverandøren var Siri Berle Lund som leverte fire smittevern-drakter til tannlege Elmies. Lund og Elmies-Jansky er gamle kollegaer. Fire syersker i sving Saudakvinna og tre andre venninner har sydd mange slike drakter, mellom anna til to tannleger i Sauda. Ifølgje avisa Ryfylke, som skreiv om initiativet og draktene i 23. mars, starta det heile då Lund fekk ideen etter ein fjernsyns-reportasje frå Lyngdal, der fleire syersker hadde sett seg til symaskina for å laga smittervern-drakter til helsevesenet.

Og der var Genco Columbia vel avgarde

Ikkje berre løya det over natta. I dag tidleg varta vêrgudane opp med det vakreste vintervêr for Genco Columbia, som i dag tidleg fekk ein fin og roleg tur ut fjorden. Stilfull segling I går møtte båten fjorden fra ei heilt anna side.

Samlar kommunestyret digitalt i ettermiddag

Møtet går klokka 17 i dag og blir sendt på kommunens heimeside som vanleg. Ap-etterlysing Det var i formannskapets møte sist at Kari Vaage Gjuvsland (Ap) ville vita om ikkje det også nå var på tide å samla alle dei folkevalde.

Her er dei nye eigarane av Ryfylke Fjordhotel

Midt i ein knallhard pandemi som treff reiselivet som ein knyttneve, kjem nyhendet om at Ryfylke Fjordhotel har fått nye eigarar. Eigarane av Preikestolen Fjellstue Reiselivsselskapet Norwegian Experience, med dagleg leiar Ola Thuen Neergaard, er ingen ukjent aktør i Ryfylke.

Lastebåt i tøffe tak i dag

«Fyttigrisen, den er nær land!» skriv Siv Rørvig Speth i sms-en der ho deler bilda ho fekk tatt av båten som i dag strei hardt i den tøffe vinden på fjorden. Ho er nok ikkje den einaste som i dag tidleg har sett på den store lastebåten Genco Columbia som måtte gi opp forsøket på komma seg ut «Hålet» etter å ha lossa i Sauda. Nervepirrande snuoperasjon Ho fortel om korleis følgjebåtane i ni-tida i dag, kom først. Deretter kom den tomme lastebåten, som etterkvart gjekk svært nær Ropeid.
Les mer om:

Det blir Korona med sukker og fløyte til sommaren

Sjølv om Gjerde er veldig usikker på årets sesong, jobbar han nå i jordbæråkeren og følgjer vanleg oppskrift. Mykje er usikkert Jordbærbonden har fått råd frå bransjen han driv i om å prøva som normalt, og det er det han gjer nå. Den siste månaden har han hatt fire arbeidarar frå Litauen i arbeid. Dei hjelper han med å setja opp plasttunellane og tabletop, dei plantar og lukar. – Men dei er ikkje plukkarar, og det er noko av det som uroar meg mest.