Lokalt


Store nedbørsmengder stengjer Saudavegen

Flaum stengjer Sauda-vegen, både ved Åsjuvet og inne ved Svandalsfossen. Store mengder vatn Det melder Statens vegvesen, som seier nedbøren og vassmengdane må roa seg før dei kan gå i gang med å rydda vegbanen. Det var like før klokka 09 at politiets operasjonssentral fekk melding frå ein vegfarande om store mengder vatn og gjørme i vegen ved Åsjuvet. Vedkommande kom seg sjølv forbi rasstaden på fylkesvegen, men observerte ein trailer bak seg som sleit.

LESARBREV: Kva skal me leva av?

Spørsmål vert stadig stilt i forbindelse med overgangen til ein grønare økonomi i Noreg, men i Suldal er ikkje det viktigaste spørsmålet kva me skal leva av, men kven me skal leva av. For i motsetnad til større byar der ein stadig aukande befolkning treng nye jobbar, er det ikkje mangel på arbeidsplassar som er hovudproblemet i Suldal, men mangelen på arbeidskraft.

Fotball-jubileum i sommarregn

(U)synkron oppvarming Kl 9:30 hadde laga frå dei ulike grendene på kreativt vis slått vasstette leirar på midtbanen. Lydige våga dei seg ut i regnet då speaker Eskil Nerheim var klar til å sparka det heile i gang. Etter at eden var avlagt, var det klart for kollektiv oppvarming. Dette året hadde arrangør Onda Nuten hyrt inn spreke ungjenter til det som var tenkt som synkrone øvingar. Om takt og tempo varierte i rekkjene, fekk spelarane varmen i seg. Låtten sat laust, og stemninga for dagen var sett.

Endeleg kontakt om Rødsliane

I fjor haust vedtok eit samrøystes fylkesting at fylkesrådmannen, saman med Suldal kommune, skulle gå i forhandlingar med Statens vegvesen om ein mogleg forskotteringsavtale for rassikring av Rødsliane på riksveg 13. Månadar har gått og purringar frå, både politisk og administrativt hald i Suldal, er gjennomført overfor fylkeskommunen.

Klar for skule og jobb

Første klasse: Synne Hetland, 6 år Synne Hetland, Sand, begynnar i dag i første klasse på Sand skule. Korleis trur du det blir på skulen? – Eg trur det blir kjekt og gøy. Og så gler eg meg til at mamma skal jobba i naboklasserommet, for det veit eg. Men du skal ikkje ha mamma til lærar, vel? – Nei, eg skal ha Linda, og henne kjenner eg. Eg trur ikkje ho er noko streng.

– Nå må politikarane vakna!

Dei er begge kronikarar og har lang erfaring som brukarar av det lokale legekontoret. Overarbeidde legar Dei reagerer når einingsleiar Adriaan van Ruiven seier i Suldalsposten at legesituasjonen ikkje går ut over pasientane. – Me har mista teljinga over kor mange legar me har møtt og repetert sjukdomshistoria til, dei siste ti åra.

Unge forskarar i full sving

Hydro er samarbeidspartnar til Forskerfabrikken. Hydro Energi Røldal-Suldal stiller ikkje berre med lokaler, dei sponsar også ein god slump av kursavgifta og spanderer lunsj på forskarspirene, som brukar siste sommarferieveka til naturfag og matematikk. Stråler Klokka er ni, og det er på tide med skulestart. – Hugsar de kva me gjorde i går? Studentane Stine Larsen Sakkestad og Kathrine Storli er lærarar for årets kull i Suldal. Dei repeterer frå gårsdagens dont, som blant anna handla om UV-stråler.

Seks månader utan førarkort og bot etter utforkøyring med slitte dekk

Mannen erklærte straffeskuld og forklarte i retten at bakdekka på bilen han køyrde var ganske slitte. Likevel bestemte han seg for å køyra til Haugesund og forklarer sjølv at han køyrde så forsiktig han kunne, ettersom han var klar over at det var risikabelt. Fekk vannplaning Det regna den aktuelle dagen, og då han kom til Ilsvåg, føretok han ei forbikøyring, fekk vannplaning og køyrde av vegen. Påtalemakta meiner ei bot på åtte tusen kroner og seks månaders tap av førarkortet er ein passande reaksjon.
Les mer om:

Kommunen ser to alternativ for Tunet

I vår enda huset, som er næraste nabo til Sand kyrkje, på formannskapets møteagenda. Grendeutvalet hadde då karakterisert det gamle forsamlingshuset som ein «skamplett» og bad kommunen løysa inn huset for å få det fjerna.
Les mer om:

Når byen blir bygda og bygda blir usynleg

Haustens valkamp er for alvor i gang, og det nasjonale startskotet går med ein tv-happening der partileiarane er hovudpersonane. Den som fekk med seg NRK sin partileiardebatt måndag kveld, fekk sjå eit panel og ein debatt som formeleg ropte etter ein myndig barnehagelærar. Her var det roping og gneldring, og vaksne folk som slett ikkje sjenerte seg for å avbryta kvarandre og å snakka, for ikkje å seia, ropa i munnen på kvarandre. Og i rettferds namn; det er på ingen måte politikarane sin feil åleine.

20 sommarspørsmål med Knut Helland

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning – Bubil-turistar; når det er kø herfrå til Ropeid veit me det er sommar. Slåtten, lukta av nyslått gras, og at du ser det veks og varmt vêr og grilling. Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong? – Den flotte naturen vår! Ein tur til Blåsjø og demningane der slår alltid an, og så ville eg sjølvsagt vist dei Hellandstølen. Din favoritt-sommarmat? – Grillmat, alt kan grillast!

Etterlyser handling på Helganes

Nils Bjarne Vold (V) står på den store fyllinga, eller steinørkenen som han kallar tunnelmassen ved riksveg 13 og Helganes bru, rundt fem kilometer ovanom Suldalsosen.

Fleire arbeidsledige i Suldal

Arbeidsløysa er framleis stabil i Rogaland, men tala på heilt ledige i Suldal aukar. Arbeidsmarknadstala frå NAV for juli viser ein auke på ni heilt ledige, samanlikna med juli i fjor, noko som tilsvarer ein auke på 56 prosent. Totalt 25 personar, 1,3 prosent av arbeidsstyrken er heilt utan arbeid i Suldal. Det er berre ein mindre enn i Sauda, som har ein nedgang på 16 prosent, samanlikna med fjoråret.

Suldal Bad med vått fritids-tilbod etter skuletid

3900 liter vatn i timen renn inn i bassenget nå når det nærmar seg fullt. Tysdag denne veka, etter tolv og ein halv dag, reknar Hetland med at bassenget er fylt heilt opp.

Nytt gull i sanden

Under europameisterskapet i Moskva møtte dei to tidlegare ToppVolley Norge-gutane russiske Ilja Lesukov og Konstantin Semenov i finalen. Men heimehåpet sleit med å komma inn i spelet til Mol og Sørum, som forsvarte EM-gullet frå Nederland i fjor. 2–0 Første sett vant Norge, som også var storfavorittar før meisterskapet, 21-12 nokså lett.

Trafikkulukke på Ropeidhalvøya med tre unge involvert

Dei tre unge mennene skal berre ha fått mindre skader då bilen dei var i, natt til laurdag hamna utfor vegen på Hebnesvegen. Men føraren, som er under 20 år og utanbygdsfrå og dei to mindreårige passasjerane som er heimehøyrande i Suldal, blei tatt med av ambulansen frå staden. Det skal ha vore store materielle skader på køyretøyet. Vurderte førarkort-beslag Avkøyrselen skjedde på fylkesveg 681 mellom Øvrabøkrysset og avkøyrselen til Marvik.

Kontroll av ulovleg fiske gav storfangst

På kilenotfisket i kommunen blei det derimot ikkje funne regelbrot. 83 teiner I aksjonen, som var eit samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, politiet, Ryfylke friluftsråd, Friluftsrådet Vest, Kystvakta og Statens naturoppsyn, blei det beslaglagt 83 teiner og ei ruse.

Lokalavis-leiaren gir seg

Rune Hetland har varsla styret om at han ønskjer avløysing som generalsekretær i Landsslaget for lokalaviser (LLA). Vindafjordingen har hatt jobben sidan 1994 og skal halda fram i organisasjonen, men i redusert stilling som rådgjevar. I pressemeldinga frå LLA berømmer styreleiar Tomas Bruvik innsatsen Hetland har lagt ned for å betra rammevilkåra og auka respekten for lokalavisene. – Særleg var Rune sentral då norske medier fekk 0-moms.
Les mer om:

Ny kraftverksjef på Nesflaten

Lykkebø har vore i RSK sidan 1993 og er utdanna elektroingeniør. Lang erfaring Den nye leiaren i Kilen har hatt ulike leiarrollar i RSK, som prosjektleiar, ansvarleg for teknisk støtte og prosjekt, og har også vore driftsansvarleg. – Agnes har gjort ein utmerkt jobb i RSK, og me er svært nøgde med at ho har takka jo til å bli ny kraftverksjef.

Stygge forbikøyringar på Ropeidhalvøya

Det var i går kveld at politiets operasjonssentral fekk melding om ein motorsyklist som stod bak to svært stygge forbikøyringar på eit svingete vegstykke på Ropeidhalvøya. Politiets vaktsjef i Haugesund seier politiet lite kunne gjera med saka, sidan det ikkje var nokon patrulje i området og har ikkje informasjon om kor på Ropeidhalvøya den hasardiøse køyringa føregjekk.
Les mer om:

Nasjonalbibliotekaren dukka opp på feiringa av Bokåret

Forutan sjefen over alle bøkene, baud det lokale biblioteket på både søtt å eta, høgtlesing på fleire språk, song frå Shetland, origami, rebus og gratis bøker. Høgtlesing til kaffien Sira Myhre stilte som dagens overrasking, og det stilna rundt kaffiborda på Torjå då den tidlegare journalisten og politikaren delte ferieminne frå Ropeidhalvøya og den gamle husmannsplassen nær Finnvik. – Eg føler meg heime her, starta han og fortalde om farmor i Bærvikja, der det er så bratt at fotballspeling er uaktuelt, og bøker va

LESARBREV: Støkken i tunnelen

Jeg kjørte rv 13 i går og koser meg alltid med denne turen i de fantastiske omgivelsene og den storslåtte naturen. Midt i veibanen Etter turen har jeg fått meg en skikkelig støkk. Jeg kjørte av ferja på Nesvik som bil nummer to. I en av de første tunnelene bremset bilen foran meg kraftig ned, og det viste seg å være en mann på rulleski midt i veibanen vår.

Ropeidhalvøya utan straum

Lynet slo ned i ein stolpe på Ropeidhalvøya litt over midnatt og med det mista heile halvøya straumen. Drifts-sentralen ved Haugaland Kraft seier dei har funne feilen og jobbar nå med utbetring. Dei opplyste tidlegare i dag at straumen ville vera tilbake klokka 8:30, men meiner nå det kan gå endå ein time og håper straumen er tilbake klokka 09.30.
Les mer om:

To bruksforbod og tre gebyr på Suldalsosen

Statens Vegvesen hadde tungtransportkontroll på rv13 ved Suldalsosen i går, tysdag, på dagtid. 16 køyretøy blei kontrollerte for blant anna køyre- og kviletid og vekt. Ein av dei kontrollerte tungtransportane fekk bruksforbod fordi krok-løften stakk ut bak på køyretøyet. Eitt vogntog fekk bruksforbod og gebyr for overlast og må ut med 16 850 kroner. Ein førar fekk munnleg åtvaring for overtreding av køyre- og kviletidsbestemmingane, og to førarar fekk trafikkgebyr for ikkje å ha med vognkort.
Les mer om:

Bollestad møtte bøndene i Suldal

Det manglar aldri på tøffe tema når bønder i distrikta møter landbruksministeren, og det gjorde det heller ikkje på Østerhus i Fjellet, der familien Haugsland i dag tok imot mat-og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF). Ho kom i spissen for ein god delegasjon av partiets fylkestingskandidatar, der suldøl Svanhild Løge Skålheim står på sjetteplass. På Østerhus var også medlemmer av Suldal Bondelag inviterte og, etter kortreist fingermat frå Kulp og høglydt og ivrig drøs rundt bordene, var det tid for alvor.