Lokalt


Drange inn i Rogaland Ap-styret

Rogaland Ap har hatt årsmøte i helga, og der blei Mads Drange valt inn i styret. Tvedt Solberg er ny leiar Ny styreleiar er Torstein Tvedt Solberg, som overtar etter Stanley Wirak, og som altså representerer Ap på Stortinget. Han er valt for to år. Styret har to nestleiarar, Marianne Hirzel, Haugesund og Tom Kalsås, Gjesdal. Resten av styret består av: leiar for kvinnenettverket, Siv-Len Strandskog, Sola , medlemsansvarleg Tone Elin Berge, Hå, Tove Elise O.

Fotballgleda rulla godt

Statkraft-cupen er eit sikkert vårteikn i Suldal! Laurdag var det endeleg klart for avspark! Heile kommunen er med – Heile 38 lag og 277 spelarar skal i aksjon i helga,fortel Kåre Myklebust.

Plantar hageglede

Ein torsdag i midten av februar benka hageinteresserte seg på kulturhuset. Margunn Ueland var klar til å dela eigne erfaringar og å så enda meir hageglede i Suldal. Inne hadde medlemmene i hagelaget full sjau med å bera på plass fleire stolar etter kvart som hageinteresserte damer i alle aldrar stima til. Ja, eit par menn hadde òg funne vegen, men at kjendisen frå Instagram og Facebook appellerte mest til damene denne kvelden, var ikkje vanskeleg å sjå. MARGUNN UELAND, fødd på Ualand i Dalane, nå bydame.

LESARBREV: Kva er ein kjernefamilie?

Eg stussar over Suldal Bad sitt familiebillett-tilbod i helga. Nå i førekant annonserer badet på Facebook om jubileumshelg, og i samband med den årlege Statkraftcupen i Suldalshallen, eit billett-tilbod til kjernefamilien. Men kven går under denne kategorien? Eg var innom Suldal Bad sist veke. Då hadde eg med meg to barn og den eldste guten min på 17 år (som går som vaksen sjølv om han ikkje er det). Me var fire stykk.

Testar ut nytt SFO-tilbod på Suldalsosen

Skuledagen er over denne torsdagen. I foajeen kviler skulesekkane og blaute ytterjakker heng på knaggane. Denne ettermiddagen er så og seia alle elevane på dei to trinna samla til allidretts-SFO, som er gratis. Klare for hopp og sprett Midt i salen har Jens Marcussen samla gjengen i ein sirkel. Det kriblar i små bein. Den populære airtracken, ei stor oppblåsbar matte, er som ein magnet på dei minste. Summinga gir seg litt.

Asbjørg klar for pensjonistlivet, Sissel tar over

Til sommaren er det 28 år sidan Marvik starta på Landbrukstenester Suldal og Sauda. Om ikkje mange veker ventar pensjonistlivet. Følgd fleire bondegenerasjonar Med fleire tiår innan kontorfaget, med løn og rekneskap, har ho fått vore med på ei teknologisk reise med høgt turtal. – Ja, enormt. Du veit ungar som ikkje var fødde då, er bønder nå, svarar ho kjapt. Ho smiler.

Klart for tradisjonsrikt turrenn

Turrennet, som har start og mål ved Gullinghuset, er for både unge og eldre, og det er fleire startklassar. Fleire klassar Ein kan velja å gå på tid i ein miljøklasse, som er ein rundt på 8 kilometer, eller trimklasse, der ein gå så lenge og langt ein vil. Det er også barnerenn som startar heilt først. Den åtte kilometer lange løypa går sørover i lysløypa mot Hedlebrekk, rundar Bundingen og ut på Svardalsheia, før ein svingar nordover mot stadion igjen.
Les mer om:

Færre enn ti helsepersonell i heimekarantene

Kommuneoverlege Harald Bjarne Hellesen skriv i ein e-post til avisa i dag at dei som er i heimekarantene er det fordi at dei har hatt opphald i område med vedvarande smitte-spreiing. Ingen testa Så langt er ingen testa for korona-smitte i Suldal.

Trippel traktor-feiring

Ikkje berre har han bursdag og blir 57 år, men han kan feira både 40-års jubileum i bedrifta han eig med brørne sine og invitera til norgeslansering av ein splitter ny Case-traktor i dag. Klokka har ikkje meir enn passert lunsj-tid, og bursdagsguten har allereie selt varer for over 400 000 kroner. Ikkje rart han skin. Kremmar Ute på tunet framfor verkstaden er langborda på plass, og Kulp-tilsette er i gang med å fyra opp grillen.

Suldalsungdommen vil til Sauda vgs igjen

– Fantastisk, seier ein glad fungerande rektor, Bård Lien, som ikkje vil inn i debatten om prøveordninga suldalspolitikarane har vedtatt som altså inneber at suldalsungdom som vel Sauda vgs får 10 000 kroner kvart år. Viktig engasjement – Dette er fullt og heilt Suldal kommune sitt initiativ, men det eg kan seia er at engasjementet kommunen viser er veldig viktig og at debatten som har gått har fått tydeleg fram at det betyr mykje for både kommunen og næringslivet å ha ungdommane lokalt, seier Lien (bildet). Sa

Kampen om pengane er i gang

To Ryfylke-prosjekt ligg per i dag i det som må kallast bakevja av NTP, siste del, og det har i lang tid vore semje i Ryfylke om at Rødsliane tronar øverst på prioriteringslista når planen nå skal reviderast.

Politiet åtvarer anleggsmaskin-eigarar mot omreisande vinningskriminelle

Den siste tida har det vore meldt om fleire tjuveri frå anleggsmaskinar i Sør-Vest politidistrikt, til liks med resten av landet. Åtvarer anleggsbransjen Politioverbetjent Thomas Wahl i Sauda fortel at både i Vindafjord, Hjelmeland, Sandnes, Jæren og i Dalane er det meldt om tjuveri. Det tjuvane tar med seg, er GPS-utstyr frå anleggsmaskinar. Wahl rår dei som har anleggsmaskinar til å ta førehandrseglar som å sikra og låse maskinane.

Flott innsats i klassequizen

Kanskje høyrde du desse suldølene på radioen i går? Då var tiandeklasse på Sand skule […]
Les mer om:

Røgenes med karrierebeste i Vasaloppet

Den kapasitetssterke Erfjord-sliteren som brøt en ny barriere da han for første gang var topp 150 i Vasaloppet. Nummer 148 – Jeg er langt mer fornøyd med plasseringen enn jeg er med løpet. For jeg er skuffet over løpet. Det gikk mye tyngre enn jeg håpte på, sa Røgenes etter at han hadde blitt nummer 148 i verdens mest prestisjefylte langløp. Det er en prestasjon det står respekt av. De aller fleste som hamlet opp med Røgenes er heltids langrennsløpere.

Tøff vinter driv villreinen ned frå høgheia

Ei rekkje tiltak er sett i verk for å skåna dyra. I førekant av vinterferien innførte Suldal kommune ekstraordinær bandtvang i Setesdal Ryfylke villreinområde grunna villreinens vanskelege situasjon.

LEIAR: Nærings-fondet i sirkel

Årets første runde i Ulla-Førre næringsfond er unnagjort. Dei fleste sakene er nye, men debatten rundt dei liknar til forveksling på debatten frå sist møte. Og møtet før det. Og møtet før det. Kvar sak som kjem på bordet, handlar til sjuande og sist om det Suldal treng aller mest. Aktivitet, ein god idè eller utvikling av og berging av arbeidsplassar. Med ein kommune som treng kvar flik av liv og arbeidslyst som finst i verda, er det eigentleg nærast umuleg å seia nei til nokon.

Skigåarar utløyste snøskred ovanfor Froa

Skredet skal ha gått på nordsida av Gulling-toppen, ovanfor Froa. Suldal Røde Kors skriv på Facebook-sida si at skredet blei utløyst av dei to skigåarane på veg opp skaret, og at snøen tok med seg turfølget eit stykke før det stansa. Politioverbetjent Thomas Wahl seier at dei to involverte hadde det etter forholda bra, men at dei mista to ski. Hundre meter breitt Petter N.

Håp for Foldøy-ferja

Protestane frå fastbuarlaget på øya og frå Suldal kommune, har tydelegvis ikkje vore forgjeves, for i dag har fylkestinget vedtatt å få vurdert ei omlegging av hovudrutekontrakten som gjer at dagens tilbod til Foldøy blir som i dag. Vil ha vurdert omlegging Som kjent har fylkesrådmannen gått inn for ikkje å bestilla ein utvida ruteproduksjon, noko både samferdsleutvalet og fylkesutvalet støtta han i. Fylkestinget seier heller ikkje ja til opsjon på utvida rutebestilling, men har bede om å få vurdert ei omlegging inn
Les mer om:

Fanfare og feiring i badet

Dei tolv barna og tre vaksne frå Vinjar barnehage hadde ein liten mistanke om at kanskje vart det akkurat dei som vart tikka inn og braut målsnora.

Ingen mistanke om Korona-virus i Suldal, men fleire tilsette i heimekarantene

Det er heller ingen som er testa for Koronaviruset. Helsepersonell i heimekarantene Det er som nytt i kommunen, er at fleire helsepersonell har fått råd om å halda seg heime. Kommuneoverlegen kan ikkje talfesta kor mange dette gjeld, men seier det er fleire. Etter nye råd frå Folkehelseinstituttet 1. mars, bør alle tilsette i helse- og omsorgstenesta som har vore i smitteutsette område, halda seg heime fjorten dagar etter heimkomst. Dette for å redusera risikoen for smitte til pasientar og andre tilsette.

Omsetting av eigedomar i Suldal kommune

Klypa 9 (Gnr 103, bnr 561) er overdrege for kr 1.700.000 frå Ingve Berge og Siri Svellingen Skogseth til Marius Lescinskas og Diana Lescinskiene (03.02.2020) Kallvikvegen 283 (Gnr 119, bnr 2, fnr 2) er overdrege frå Olav Rolfsen til Berit Rolfsen (04.02.2020) Stavastølvegen 120 (Gnr 11, bnr 2, fnr 5) er overdrege for kr 1.590.000 frå Arne Kristian Brommeland til Jon Anders Herabakke og Lene Rogdeberg Herabakke (05.02.2020) Gnr 43, bnr 22 er overdrege for kr 1.000.000 frå Arve Aarhus og Anette Fjellhaugen til Statn

Gullkanta fjorår for Suldal kommune

Med eit netto driftsresultat på nær 10 prosent, leverer rådmannen og hans folk eit resultat som nær er tre gonger så godt som det politikarane har sagt det skal vera. Handlingsrommet I kroner og øre utgjer resultatet på nøyaktig 9,8 prosent, 56 millionar kroner, men i denne summen ligg også pengar som politikarane alt har bunde i fond eller avsett til investeringar. Men eit sånt resultat betyr også politisk handlingsrom, og summen politikarane fritt kan disponera, er 11, 5 millionar kroner. Konsesjonskraft og eige

LESARBREV: Framtidas omsorg, leiaren i Suldalsposten

Ser av leiaren i Suldalsposten at redaktøren har problem med å forstå Senterpartiet sitt standpunkt i saka om framtidas eldreomsorg når forslaget tar vare på partiet sine kjerneverdiar, desentraliserte tenester og levande bygder. Det er kanskje akkurat det me meiner det ikkje gjer. Framtidas eldreomsorg har vore arbeidd med i fleire år. Administrasjonen, fagpersonar, politikarar og brukarrepresentantar har vore med. Det har vore synfaringar, og det har vore teke omsyn til statlige føringar.

Vil køyra ungdommen heim for ein 50-lapp

Selskapet skriv i eit brev til kommunen at det er pengar avsett til dette, og at det potensielt kan vera nokre titusenar som Suldal kommune kan nytta seg av. Vil møta kommunen Vilkåra for heimtransport mellom klokka 00.30 og klokka 01.30 natt til laurdag og natt til søndag, er at minimum tre personar i alderen 16 til 24 år har bestilt. Er det ledig plass i bilen, kan eldre personar bli med, og dei må då betala 100 kroner for turen.
Les mer om:

Morgontur og minne

OLAV ERIKSSON NERHEIM står midt på brua, som på eitt vis deler tida hans i to. På nedsida av Lågabrua sig det kalde, mørket vatnet, som i dag har lyse skumbobler i overflata. På sine faste morgonturar finn han gamle minne, eller hugskot, som han kallar det, i kvar ei grøft. Heime i godstolen finn desse ofte vegen ut på Facebook. DET VAR DÅ HAN pensjonerte seg for sju år sidan, at han la opp løypa.