Lokalt


Nå kan du køyra lenger med traktor på offentleg veg

Tidlegare var grensa 34 kilometer langs veg. Fleire nye reglar Andre praktiske endringar er at kjettingar til traktor berre er påbode når det er forventa køyring på veg som er dekt med snø eller is. Traktorkøyring med breie dekk, tvillinghjul eller gummidekk utan utstyr bakpå, blir også tillate mellom jordene på offentleg veg. Køyring med brei landbruksmaskin til og frå jordbruksareal, verkstad, kjøp/salsstad og landbruksentreprenørkøyring blir også rekna som ”vanleg bruk”.

– Bra kapasitet i legegruppa for tida

Med unntak for enkelte legar, har ventetida den siste tida ikkje vore noka utfordring. – Bra kapasitet – Vikarane som kom på seinsommaren og i haust blei tilsette i lengre vikariat, og det har vore positivt for kapasiteten.
Les mer om:

Kommunen undersøkjer sine moglegheiter

I sist veke sende grunneigar Sverre Herabakka brev til mellom anna Suldal kommune og fleire aktørar i Mosvatnet-området, der han og kona Jorunn sett fram forbud mot motoristert ferdsel, men også organisert aktivitet og verksemd på deira eigedom. Ekteparet grunngav forbodet med måten dei meiner seg behandla av kommunen og andre med interesse for utvikling av området. Fredag møttest Herabakka og kommunen for eit møte. Forbodet står ved lag – For vår del var det eit greitt møte. Det var greitt å treffa grunneigar.
Les mer om:

VM-starten i fare for Tobias Mathiesen

Grunnen til det, er ein skade han pådrog seg på trening i går. Rett frå MR-undersøking 18-åringen frå Sand har vore i Kappl i Austerrike den siste veka for å trena. – Det gjekk gale i ein 360 på trening i dag, og eg har øydelagd kneet, fortalde han på telefon frå Austerrike i går. I dag, etter ei MR-undersøking, veit han litt meir.

Suldal med god medaljefangst under helgas KM

Under helgas KM – langrenn på Hovden, fekk Suldal flere krinsmeistrar. Gull, sølv og bronse på klassisk Først under laurdagens klassiske distanserenn, der Ella Tjøstheim gjekk til gull i J13-klasse der suldalsjentene verkeleg viser igjen. For hakk i hæl kom Mathea Vik og stakk av med bronsen, mens Nora Nerheim plasserte seg på ein fin sjetteplass. I G13 presterte Thomas Bakka sølvmedalje, mens Tobias Lunde fekk ein fin sjuandeplass, og i J15 fekk Maria Lunde bronsemedalje.

Tre lokale vil bli NAV-leiar

Sju har søkt stillinga som leiar av NAV Sauda og Suldal. Elin Kjellstad var leiar til september i fjor og starta då i ein annan stilling innan NAV. Tre lokale namn Av dei, er tre lokale namn: Elin Mikkelsen Bakka (34), Kaspar Leenderd van Zijp Nilsen (38) og Jo Inge Fisketjøn (45). Dei andre søkjarane er Håkan Lund (61), Nils Arne Slogvik (62), Anne Birkeland (44) og Anne Thea Oppigård Malme (29).

Røgenes i sitt tredje Marcialonga

Ryfylke-laget stilte med sju løparar til start på søndagens sju mil lange turrenn frå Moena til Cavalese i Trento-provinsen i Italia. Når avisa kontaktar erfjordbuen, er han på veg heimover igjen til Norge og Suldal. Heilt greitt – Ja, kva var planen?, svarer 29-åringen på spørsmålet om målet hans før gårsdagens sju mil lange løp. Å komma blant dei 100 beste var eitt mål, men innerst inne håpte erfjordbuen på å plassera seg ein stad mellom plassane 70 og 80 på resultatlista. – Det gjekk ikkje.

Køyrde frå UP i Rødsliane

Politioverbetjent Thomas Wahl er svært interessert i å komma i kontakt med eventuelle vitne som kan ha opplysningar å komma med. Mobil fartskontroll – Ein UP-patrulje var på oppdrag i vårt område onsdag kveld, på vest-sida av Sandsfjordbrua.
Les mer om:

Heldig tipsar frå Nesflaten

Nå er det avgjort. Fjorårets tipsar er Odd Bakka frå Nesflaten, månadsvinnaren frå februar i fjor. Vil ha avisa i papir – Dette var kjekt, seier han og smiler godt. Som årets tipsar mottar han gåvekort til ein verdi av 3000 kroner. Bakka, som tidlegare dreiv gard og nå jobbar som dreng på same garden, er ein ivrig avislesar. – Eg abonnerar sjølvsagt på avisa. Både Suldalsposten og Vest-Telemark Blad må eg følgja med i.

Ungdommen vil ha like prisvilkår i Suldal Bad

Når styret i Suldal Bad torsdag samlar seg til møte, er ungdomspris ei av sakene som kjem på bordet. Forskjellen Ungdomsrådet hadde saka oppe i sitt møte sist veke, og nå har dei finslipt argumenta i eit brev til styret.

Den store damefesten

Når over to hundre damer i alderen 21 til 81 år samlast, kan alt skje. Men ein ting er rimeleg sikkert, det blir lyd. Det heile starta med ein idè frå ei nabogrend som tente ein gnist hjå Ragnhild Sukka og Venke Olene Vaarvik på tannlegekontoret. Det tok ikkje lang tid før komiteen var komplett, og ideen fekk fata vidare.

Sentral heia-eigar set foten ned for aktivitet på eigedommen sin

I brevet til kommunen skriv ekteparet Jorunn og Sverre Herabakka at det ikkje er med lett hjarte at dei nå går til dette skrittet. Fleire mottakarar har fått varselet; ordførar Gerd Helen Bø, løypekøyrar Bjørn Egil Nerheim i Gull-Spor, Suldal Idrettslag, Gullingen leirskule, Gullingen Utviklingsselskap og Suldal Bygdeservice.

NVE seier nei til å regulera Vikastølvatnet

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) grunngjev avslaget med at reguleringa vil gjera det umogleg å oppretthalda den truga naturtypen som er registert i vatnet, det vil seia ”klar, kalkfattig innsjø”, og gi negative landskapsverknadar som friluftsområde. NVE er dermed samde i vurderinga til Suldal kommune. I drift i to år Borgåna kraftverk, som ligg ikkje langt frå Vormestrand nede ved Vindafjorden, har inntak i utløpet av Vikastølvatnet.

Stolen båtmotor og bil i grøfta

Politiet melder at ein hytte-eigar på Jelsa er blitt fråstolen ein båtmotor. Motoren, ein Yamaha 15 hk, er forsvunne frå hytta mellom onsdag og søndag sist veke. Fredag kveld i halv sju-tida hamna ein bilist i grøfta på det glatte føret i Gullingen-området. Uhellet førte ikkje til verken skade på bilisten eller trafikale problem. Bilføraren ordna sjølv opp, melder politibetjent Paul Bjarne Foss.
Les mer om:

Sjekk dei rykande ferske kvinnelege brannkonstablane

Når Haugaland Brann- og redning treng nye brannkonstablar, har det stort sett berre vore halvparten av den vaksne befolkninga som har søkt jobbane; mannfolka. Suldal med høgast andel kvinner Med eit enkelt lite grep, har dei løyst problemet, og det er i Suldal det verkeleg sparkar frå. Etter damekvelden dei inviterte til i fjor, er nå tre av dei fire som nyleg er tilsette på Sand kvinner, og snart er ei til klar.

Kommunen klagar til Kolumbus

I brevet gjer ho det klart at kommunen kjem til å senda krav om dekning for utgifter skulen har hatt til kilometergodtgjersle til lærarar som har transportert elevar heim og til overtidsbetaling. Stor frustrasjon Rektor Kristine Bøe Berge gav i sist avis uttrykk for den store frustrasjonen den manglande skuleskyssn fører med seg. 45 av skulens 105 elevar har vedtak om skuleskyss.
Les mer om:

Suldalsbedrift serverer smaken av Norge

Hotellet på Nesflaten stiller med tre tilsette på Fjord-Norge-standen der fylka Vestland, Rogaland og Møre- og Romsdal er representert. Brunost til kontinentet Olav Lindseth fortel at tyskarane, som det er flest av på messa, er interessert i norsk fisk, som laks.

LEIAR: Hjarteleg velkommen til unge stemmer

Nytt i haustens val var at alle kommunar og fylkeskommunar må oppretta eit ungdomsråd, og det er tydeleg at både dei valde ungdommane og kommuneleiinga aktar å gjera ungdomsrådet lokalt til ein vital og aktuell arena som har reell påverknad i kvardagspolitikken og når dei store linjene skal leggjast for suldalsframtida. Ungdomsråd i Suldal er på ingen måte noka ny ordning, men rådet har kanskje meir vore noko av ein arrangementskomitè for storarrangementet under Ryfylkedagane enn eit råd for store og små politiske

LESARBREV: Vegen til Tonjen

For over 100 år sidan vart det halde eit vegmøte. Då reiste Tjelmelands-bonden Ingemund seg og sa: ”Eg ropar av hole hals, eg vil ikkje ha veg i skogen min.” Men vegen kom, til glede og nytte for folket langs Hylsstronda. Vintrane var kaldare før, og isen låg tjukk på Hylsfjorden. Ofte var isen utrygg, og då var det godt å ha køyreveg til Tonjen. Det vart sett opp eit hesthus, med plass til 8-10 hestar ned mot kaien. Der kom bøndene køyrande med høysekk på sleden og sette hestane på bås.

Høg temperatur på Hylsstronda i førekant av veglagsmøte

Sidan kommunestyrevedtaket i juni, der dei folkevalde gjekk inn for å privatisera den kommunale vegen ned til kaien og sjølve kaien på Tangen, har det vore høge bølgjer rundt vedtaket. Kommuneadministrasjonen, men også politikarane, vart skulda for ikkje å ha utgreidd nedklassifiseringa godt nok. Fleire påpeikar at dei har tinglyste bruksrettar til vegen og kaien.

Fyllinga ferdig, asfalt og rekkeverk neste

Der sandmassane gav etter under riksveg 13 i Lensmannsbakken, er det nå fylt på med stein.
Les mer om:

Rektor fortvilar – Tide lover å rydda opp

Nå synest rektor Kristine Bøe Berge det er nok. Skuleskyssen må fungera Ho synest det er fortvilt når elevar blir ståande utan å komma seg heim etter skuletid. – 45 av våre 105 elevar, nesten halvparten, har vedtak om skyss.

Flotte resultat av skiløparar frå Suldal IL i Holmenkollen

Dei konkurrerte på Oslo Skifestival, og dei fem ivrige skiløparane frå Suldalsosen, viste god form i løypa. Både på klassisk og i skøyting og ikkje minst, i stafettane. God stemning Oddny Lunde Bakka, fortel om kjempegod stemning i Holmenkollen og ei kjekk oppleving for alle. – Det er lite snø, i Holmenkollen også, så utøvarane konkurrerte på kunstsnø. For å spara på snøen, blei det berre ein liten tur i ut løypene før konkurransane starta.

Coop håper å komma i gang med utbygginga til våren

Nå, som grunneigarane er samde, kan Coop begynna sin prosess med å utvida dagens lokale.
Les mer om:

Ungdomsrådet meiner om stipend og bassengprisar

Ungdomsrådet i Suldal er godt i gang, og før helga samla rådet seg over pizza i kantina i kommunehuset for sitt andre møte. Der var to av sakene stipendordninga som skal lokka suldalsungdom til Sauda vgs og arbeidet med å få til eit ungdomskort for Suldal Bad. Korleis skal gulrota fungera? Politikaranes idè om å gi elevar som vel Sauda vgs 10 000 kroner rett i lomma, har fått mykje merksemd, men mange detaljar gjenstår å spikra når det gjeld korleis gulrota skal fungera i praksis.