Lokalt


LESARBREV: Fire nye år i politikken. Noen utfordringar!

Valet nærmer seg og alle, både parti og enkeltpersonar har lyst å markera seg med revolusjonerende ting som me skal prøva å få til i neste valgperiode. Eg har tidlegare sagt at det vil eg vera forsiktig med, men noen tankar om dei neste fire år kan ein no gjera seg. Me må ta innover oss at me er heldige og bur i ein kommune med gode tenester. Det vil alltid vera noe å forbetra , nye tiltak som ein kan prøva ut.

LESARBREV: Jordnær politikk

Som bygdesosialist set eg pris på at Rogaland SV har ein god landbrukspolitikk. Den er kanskje ikkje så godt kjent for veljarane som somme av dei andre politikkområda våre, og eg vil difor trekkja fram noko av det som gjer at eg er glad for å stå på fylkestingslista til SV. SV vil ha eit sterkt norsk jordbruk som skaper liv og arbeidsplassar i distrikta. Me vil auka matproduksjonen og betra bonden sitt økonomiske grunnlag.
Les mer om:

Det er ikkje yacht, alt som flyt i fjorden

Mens Ryfylkefjordane om dagen har besøk av ein uhyre luksuriøs yacht, er det også heilt andre ting som flyt i fjorden av mindre luksuriøs karakter. Rydda opp Den svære stokken som tre driftige gutar i går fekk taua inn til land ved Eidssjøen, er nok kommen ned liane i flaumen sist veke, og i dag blei den gigantiske stokken frakta vekk av BG Suldal as, fortel Morten Aarhus i Suldal kommune.

Fint laksefiske-besøk

Det skal godt gjerast ikkje å leggja merka til dagens båtbesøk i Suldal. Anna er namnet på superyachten som kunne observerast ved Ropeid i dag tidleg, og ifølgje våre båtinteresserte lesarar, er det russaren Dmitry Rybolovlev som er eigar av herlegdomen på heile 104 meter, eller 341 fot. Målet i Suldal er rett og slett Suldalslågen. Bjørn Moe fortel at følgjet skal fiska laks.
Les mer om:

Eit smykkeskrin av ei speidarhytte på Suldalsosen

Hytta i skogen ved Mehushaugen er teikna av Arnstein Landsnes hjå KV Bygg Suldal as, og den blir ein kjærkommen, lun samlingsstad for speidarane. – Den har blitt mykje flottare enn me hadde førestilt oss, og er utelukkande finansiert av gåver og dugnad, fortel ein tydeleg stolt speidarleiar, Eskil Nerheim. Som ein katedral! – Tankjen var å få laga til ein plass der me kunne halde oss tørre, opnar leiaren og refererer til dei rotne restane etter den gamle hytta som ligg under presenninga like ved.

Mann tatt for promillekøyring

Det var like før klokka halv elleve laurdag føremiddag at politiet stoppa ein bilist i Sandsvegen for promillekontroll. Mannen i slutten av 30-åra og heimehøyrande i sørfylket, bles til over lovleg grense og blei framstilt for blodprøve på legevakta. Førarkortet blei beslaglagt og mannen er anmeldt, opplyser vakthavande i Haugesund,som seier sjekken ikkje skjedde i forbindelse med nokon regulær promillekontroll. Det er heller ikkje opplyst nærare i loggen kor mannen blei stoppa.
Les mer om:

Lag plommekake!

Favoritt-plommekaka i familien vår lagar eg etter mi tyske svigermor si oppskrift, den er kjempeenkel og rask laga når plommene er hausta og kome i hus. «Oma’s streusselkuche» 150g Quark (Kesam m/Lime) 6 ss olje – soya eller raps 1 egg 75 g sukker Salt – bittelitt 2 ts vaniljesukker 1 ts bakepulver 300 g kveitemjøl Rør alt saman i miksar med k-krok og legg/trykk flatt ut i papirkledd form, langpanne eller stor rund (diameter 30 cm). Del plommene i to, fjern steinane og plasser plommene fint og tett over deigen. St
Les mer om:

LESARBREV: Ulike løysingar på same utfordring

Vil først få takka Suldalsposten med å opna for daglege lesarinnlegg, – det vil gi ei spennande debattframtid. Men så til saka. For oss i Venstre handlar det om at jobben vert gjort, og ikkje om kven. Næringsforeininga seier sjølv dei ynskjer Suldal Vekst som utførar, då ser ikkje me det som naturleg å tvila på det. No skal avtalen med Suldal Vekst reviderast, og då vil me peika på kva oppgåver me vil dei skal gjer framover.
Les mer om:

LESARBREV: Suldal Høgre om tryggleik og trygge arbeidsplassar

Folk som bur i Suldal kommune har behov for trygge arbeidsplassar og oppvekstvilkår for barn og unge, bedrifter med sunn økonomi, tenester med høg kvalitet og gode fagmiljø. Me meiner dette er viktige mål for lokalpolitikken i åra som kjem. For å oppnå desse måla blir det viktig å sikre politisk fleirtal for løysingar som oppnår dette.
Les mer om:

LESARBREV: Om skuleplasseringa på Ropeidhalvøya

Alle har me kjensler for skule, og mykje kan seiast og meinast om både innhald og anna. Nytt skuleår er i gang, og eg ønskjer alt godt for alle ledd i oppvekstsystemet vårt! Nå før valet kjenner eg for å løfta opp nokre tankar om plassering av skulen på Ropeidhalvøya. Mange kjensler er knytt til dette òg. Eg engasjerte meg ikkje i sist skuleplasseringssak på halvøya anna enn at eg registrerte at den pågjekk i fleire år, og at kommuneadministrasjonen gjorde ein ryddig og demokratisk jobb.

Bråtveit med dokumentarfilm på Filmfestivalen i Bergen

Å få ja frå juryen og til å stå på visningslista og vera med i tevlinga om å bli Beste norske kortdokumentar 2019, er eit trongt nålauge å komma gjennom. Klør og katt Bråtveits film er ein av seks filmar som klarte å klora seg fast i doku-kategorien.
Les mer om:

LESARBREV: Svar om næringspolitikk

I førre utgåve av Suldalsposten, så vel som på nett, har det kome fleire kommentarar til innlegget vårt om tilsetjing av ein nærings- og samfunnsutviklar i kommuneadministrasjonen. Suldal Venstre meiner me drar strikken vel langt når me argumenterer for ei sterkare kommunal involvering i næringspolitikken basert på regjeringas (og då Venstres) stortingsmelding om «Berekraftige byer og sterke distrikt». Vel, det står nå i alle fall at: «Kommuneorganisasjonen har eit særleg ansvar og rolle i utviklingsarbeidet.

Suldal med i finaleheatet til Årets musikk-kommune

I fjor var det Folldal kommune som vart kåra til Årets musikkommune. Følgjande kommunar er nominerte saman med Suldal: Kongsberg kommune, Alver kommune, Elverum kommune, Vestnes kommune, Bykle kommune, Bø i Telemark og Tromsø. Hemmeleg fram til utdeling Prisen, som er blitt utdelt årleg sidan 2013, går til ein kommune som har utmerkt seg i arbeidet med å leggja tilrette for lokalt musikkliv.

LEIAR: Det som er nærast

Skulestart er spenning, sommarfuglar i magen, for nokon rein og blank glede, for andre ein klump i magen. For somme er denne hausten ein ny start, for andre tilbake til ei velkjent striskjorte og havrelefse.

LESARBREV: Bevar hurtigbåten vår!

Førstkommande laurdag kan alle komma innom Suldal SV sin stand på Sand torg for å signera på papirbåtar, eller levera ein ferdig signert papirbåt. Desse «hurtigbåtane» kjem me til å levera til rogalandsbenken på Stortinget. Er du i Sauda, kan du gjera det same hjå Sauda SV sin stand.

LESARBREV: Folketalsutvikling – næringsutvikling

For Suldal Venstre har dette vore svært sentrale saker i det politiske arbeidet. Gjennom dei siste valperiodane har me arbeidd målbevisst både for næringsetablering og for gode butilhøve for innbyggjarane våre. Me har tru på gode tenester nær folk, t.d. lokal legevakt, barnehage og skule. Likeeins meiner me at det å syta for gode vilkår for eksisterande bedrifter og å slå ring om den kompetansen me har må gå hand i hand med nyskapingsarbeid og næringsutvikling.

Tre i vegen er nå fjerna

Oppdatert 08.57 Statens vegvesen melder nå at treet er fjerna, og at det igjen er fri ferdsel. Eit tre over vegen mellom Juvet og Hiim snevrar nå i morgontimane vegen inn slik at bussar og større køyretøy ikkje kan passera. Personbilar kjem forbi. Entreprenør er i gang med å fjerna treet, men Statens vegvesen kunne nå, kl. 08.30, ikkje seia kor lang tid arbeidet tar. Også i natt og i morgontimane er det komme store nedbørsmengder.
Les mer om:

Sjekk kven som er ordførar-favoritten i den ferske meiningsmålinga

Av dei 200 spurde, vil over halvparten (56 prosent) at Gerd Helen Bø held fram som ordførar også etter haustens val. Hjå Sp-veljarane får Bø nesten full potts oppslutning, 92 prosent av dei som seier dei ville stemt Sp om valet var i dag, vil også ha partiets listetopp som ordførar. Står sterkt hjå SV-veljarane Men også hjå SV og KrF sine veljarar har Bø ei høg stjerne og betydeleg høgare enn listetoppen i partiet dei villle gitt sin stemme. Heile 46 prosent av SV-sympatisørane ønskjer seg Bø som ordførar, 18

Rykande fersk meiningsmåling for Suldal

Meiningsmålinga blei utført i sist veke. 200 suldøler er spurde om kva dei stemte sist, kva dei ville stemt om det var val i morgon, samt kven dei føretrekkjer som ordførar etter valet. Feilmargin for utvalet er inntil 6,7 prosent, men trenden i barometeret gir ein peikepinn. Måling gir Sp ein til 43 prosent av dei 200 suldølene som er spurde, ville gitt stemmen sin til Senterpartiet nå.

Cirkus Agora til Sand

Det er to år sidan sist at sirkuset frå Nordfjordeid var på suldalsbesøk. I år er det heile 30 år sidan sirkusdirektør Smørdal og kompani hadde sirkuspremiere. Norsk sirkusdebutant På programmet kan han lokka med fleire underhaldande innslag, som norske Ingvill Larsen Sallaup. Ho har tatt sirkusutdanninga si i kulturskulen i Trondheim og debuterer dette året i manesjen til Cirkus Agora. Det blir også mellom anna ballkunstar, sjonglering, hundar i aksjon og klovn med sine sprell.

LESARBREV: Etterlyser handling

Vil fyrst og fremst retta honnør om handling til ordføraren (Gerd Helen Bø) – slik ho greip tak i saka etter ferdigstilling av toalettbygget på Suldalsosen, då underteikna via same leverandør, presenterte ei straksløysing for eit tilsvarande anlegg på Helganes. Eit anlegg som over tid kunne fungera som permanent løysing. Me lukkast ikkje med å få dette til før sommaren, til det var det vel for uformelt og enkelt – som me konkluderte med, til å få gjennomslag for i eit offentleg system. Ser på denne probl
Les mer om:

LESARBREV: Kva skal me leva av?

I Suldalsposten av 14. august tegnar representantar frå Arbeiderpartiet eit dystert bilde av samfunnsutviklingen og næringsutviklingen i Suldal kommune dersom me ikkje snarast får på plass ein ny stilling i rådmannens stab. Arbeiderpartiet har ved fleire høve fremja dette forslaget uten å få fleirtal for det.

Møtte dei harde kommunikasjons-realitetane i Suldal

Det seier fylkestingsrepresentant og listetopp for Senterpartiet i Rogaland, Arne Bergsvåg, som også er leiar av samferdselsutvalet i fylket. Han, fjerdekandidat på vallista, Sandra Christin B. W. Skarholm og organisasjonssekretær Kalle Nilsen, kom vel ein time seinare enn planlagt til besøket i Suldal. Rasfaste Frå møtet i Sauda på veg til Sand, vart det bom stopp på Saudavegen. Flaumvatnet over fylkesvegen ved Åsjuvet stoppa følget.

Store flaumskader på Sellandsvegen

Store nedbørsmengder i morgontimane gjorde sitt til at Østabøåna gjekk over alle sine breidder. Sellandsvegen, frå Tysselandsvegen til Selland, er nå stengt grunna store flaumskader. Vegsjef i Suldal kommune, Morten Aarhus, opplyser til avisa at dei nå er i gang med å få til ei provisorisk løysing, slik at folk kan gå over brua. Den kommunale vegen er stengt for køyretøy. Store vasskrefter har vore i sving. Foto: Suldal kommune
Les mer om:

Sauda-vegen opna igjen etter flaum

Det er nå manuell dirigering ved Åsjuvet og ved Svandalsfossen på Saudavegen etter at store nedbørsmengder og gjørmeras stengde vegen til Sauda på to stader i dag tidleg. Manuell dirigering Statens vegvesen seier entreprenør nå arbeider med å rydda opp, og at det er manuell dirigering på vegen. Det inneber at vegfarande må pårekna litt venting.
Les mer om: