Lokalt


– Skuffande, men me må ha tillit til rådmannen

Gruppeleiar i Ap, Kari Vaage Gjuvsland, seier partiet ikkje var nøgde etter orienteringa i levekårsutvalet i august, men slår fast at dei er nøydde til å ha tillit til rådmannen. – Skuffande at legane og rådmannen ser så forskjellig på dette – Me hadde jo håpt at det var legar tilstades i utvalet under orienteringa, men tenkte at svaret var forankra hjå legane.
Les mer om:

VEKAS LEIAR OM LEGEKRISA: Ei varsla krise

Situasjonen ved helseavdelinga, som legane nå slår alarm om, er alvorleg og det finst ingen mirakel-kur. Situasjonen er samansett.

LESARBREV: Kommentar til leiar i Suldalsposten 23. oktober

Ser av leiaren i Suldalsposten at underteikna med si erfaring og fartstid i politikken overkjører ferske politikarar. Dersom dette medfører riktighet er det sterkt å beklaga. Målet mitt med å vera leiar i utvalet, har alltid vore å skapa delaktighet, og det målet har eg endå. Terskelen for å reisa på synfaring har vore, og skal vera låg. Før sakene vert sendt ut til medlemmene har underteikna og administrasjonen ein samtale der me går gjennom sakene, og der me vurderer eventuell synfaring.
Les mer om:

Kommunalsjef Anglevik svarar på lege-kritikken

Suldalsposten har spurt kommunalsjef for helse, Grethe Jæger Anglevik om kvifor svaret til politikarane var at tenesta var forsvarleg når legane sjølve seier at dei på tidspunktet hadde orientert sine overordna om at dei var svært uroa. Ja, nei-spørsmål Anglevik viser til at dei på det tidspunktet ikkje hadde fått varselet. Me visste at me hadde utfordringar og problem, men ordet ”uforsvarleg” var ikkje brukt då. – Så de svarte blankt ja til forsvarleg fordi ordet ”uforsvarleg” ikkje hadde dukka opp, sjølv om de vi
Les mer om:

– Suldal har fantastiske kvalitetar, men eg hadde aldri tid eller overskot til å nyta dei.

Lege Ragnhild Rosland er ei av legane som har vore med på å signera varselet om uforsvarleg helseteneste i Suldal. Går frå jobben i Oslo med godt samvit Ho er også ei av dei mange legane som har slutta ved legekontoret. Då Suldalsposten sist torsdag snakka med henne, var ho nettopp ferdig med vakta på legevakta i Oslo og stod på farten til å henta sonen sin i barnehagen. – Det er jo eit paradoks.

Vil gi barnehage-garanti for å trekkja tilflyttarar

Når rådmannen i dag presenterer sitt budsjett-opplegg for dei neste fire åra, peikar dei fleste økonomiske piler ein veg; oppover. Sterk straumpris og meir skatt frå både private og kraftanlegg gir Suldal meir pengar, og det rår god budsjettdisiplin.
Les mer om:

Tjuveriraid i Suldal. Politiet ber folk om å melda frå

Klede, fleire syklar, el-sparkesykkel og eit kles-stativ er noko av det folk har meld sakna på byttegruppa, i tillegg til at ukjende personar er observerte ved ulike garasjar nattetid på Sand. Meld frå! Berge har meldt tjuveriet av syklane til politiet, men det er det få andre som har gjort.

Distriktsmusikarane legg ut på barokkturné

Distriktsmusikar Jan Gunnar Sæbø fatta interesse for cembaloet i Sand kyrkje. Slikt kan det fort bli turné av. Suldal rundt Allereie i kveld, tysdag, spelar musikarane i Marvik kapell. Dei neste dagane skal dei spela i kyrkjene i Suldalsosen, Sand, Erfjord og Jelsa, i tillegg til Energihotellet på Nesflaten. – Cembaloet er jo ein replika av barokkens dominerande klaverinstrument. Etter mange timars arbeid på instrumentet, er det nå til å spela på.

Brødrene af Sand i jektefart igjen

I vakkert oktoberlys la Brødrene af Sand i dag tidleg ut frå Hydrokaien med tømmerlast om bord. Til Stavanger med stavkonstruksjon Første stopp var Jelsa og meir tømmer, før ferda gjekk vidare til Engøyholmen Kystkultursenter utanfor Stavanger. Der skal handtverkarane frå Ryfylkemuseet setja opp ein stavkonstruksjon som skal bli pausebu for kultursenteret.
Les mer om:

Klar for å punga ut seks millionar kroner i året for å få fortgang i Rødsliane

Suldal har for lengst bestemt seg for å punga ut kommune-kroner i eit forsøk på å få fortgang i rassikringa av Rødsliane. Doblar innsatsen Nå er det klart at kommunen vil leggja seks millionar kroner på bordet årleg om Rogaland fylkeskommune får i hamn ein forskotteringsavtale med Statens vegvesen. Pengane skal takast frå konsesjonsavgiftene. Til samferdsleutvalet i november Dagens tunellplanar ligg langt bak i Nasjonal Transportplan, i perioden 2024-2028.

To sandbuer blant 35 utvalde forskarar

Akademiet består i dag av 35 utvalde forskarar, som alle har markert seg aktivt og fagleg innanfor eige fagfelt. To av dei frå Sand. Korvoll underviser ved UiA Før helga hadde akademiet årsmøte, og Nils Hallvard Korsvoll blei då tatt opp som nytt medlem. Korsvoll har religionsvitskap som fagområde og forskar på den felles historia til jødedom, kristendom og islam i Midtausten og Europa i det første tusenåret etter vår tidsrekning.

Pipebrann på Sand

110 Sør-Vest melde klokka 11.25 på Twitter om pipebrann på Sand. Morten Aarhus i Haugaland […]
Les mer om:

LESARBREV: Ros til legane

Ser i siste Suldalsposten at det er uforsvarlig helsetilbud i vår kommune.
Les mer om:

Hugs å stilla klokka i helga

– Mange lurer på om det snart blir slutt på å stille klokka. Det blir det altså foreløpig ikke, vi må vente til EU har behandlet ferdig saken. Så skal vi hente inn innspill på hvordan vi skal gjøre det her i Norge. Det seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i pressemeldinga frå Nærings- og fiskeridepartementet, der det også samla eit knippe spørsmål og svar om sommartid og vintertid: Når skal vi stille klokka? Natt til søndag 27. oktober 2019 kl. 03.00 stiller vi klokken en time tilbake.

LESARBREV: Struping nå? Det var verre før

Vi kunne lese i Suldalsposten 09.10 fra Tore Thorsen at det eneste dagens regjering tenker på er sentralisering og at regjeringen skal strupe kommuneøkonomien. De påstandene stemmer jo like mye som at Suldal kommune er konkurs. Til opplysning hadde Suldal et netto driftsresultat i prosent av inntektene i 2018 på 10,5%. Da strupes det ikke mye. Sp var for eksempel tungen på vektskålen da ungdomsskolene i Suldal ble sentralisert og plassert på Sand i 2011.

– Delar av dette kunne vore unngått om kommunikasjonen var betre

René Vest er tillitsvalt for suldalslegane som nå har trykt på alarmknappen om situasjonen ved legekontoret og er glad for endeleg å ha komme i dialog med kommuneleiinga, men er oppgitt over tida det har tatt. Etter at legane tok bladet frå munnen med eit brev til rådmannen der dei beskriv ei helseavdeling i djup krise grunna gjennomtrekk, mange urøynde legar og ein situasjon dei opplever går utover pasientane, hadde legane og rådmannsnivået sist veke eit møte om situasjonen. Ønskjer dialog Der blei det semje om

Væpna politi stoppa fire menn ved Lovraeidet

I dag, fredag morgon, opplyser GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø at det var under ein dokument-kontroll at bilen med dei fire vart stoppa. Ein av mennene er heimhøyrande i Suldal. Dei tre andre har bustadadresse på Nord-Jæren. Væpna politi GDE-leiaren fortel at bilen kom sørfrå, frå Erfjord og skulle i retning Sand. Politiet fatta mistanke til følgjet og fekk godkjenning til å ransaka dei involverte, bilen og tilhengjaren. Forbikøyrande vitne Suldalsposten har vore i kontakt med, fortel at politiet var væpna.

Rasteplass til 15.5 millionar kroner manglar tilkomst for rullestolbrukarar. Nå lovar vegvesenet å ordna opp

Larsen må over ein høg kant før ho kan trilla fram til det tilrettelagde handicap-toalettet. Å få rullestolen over kanten, har ho ikkje sjanse til åleine. – Heilt forkasteleg Greta og Vidar Larsen er hyttesuldøler med hytte på Foldøy, der Greta er oppvaksen. Når dei ikkje er i Suldal, er dei mykje på farten med bilen sin og er godt kjende med rasteplassar på heile Vestlandet.

Suldal får kronefangst i Havbruksfondet

Det viser årets tildeling frå Havbruksfondet, der 166 laksekommunar og ti fylkeskommunar deler årets pott på 458 millionar kroner. 12 millionar i fjor Årets fondspott er ganske mykje mindre enn fjorårets pott, som var på heile 2, 7 milliardar kroner. I fjor fekk Suldal, nokså uventa, 12 462 403 kroner. Året før, i 2017, var summen til kommunen på 294 389,01. Havbruksfondet vart oppretta av Stortinget i 2016 for ivareta omsynet kommunar som legg til rette for oppdrettsnæringa.

Rådmannen føreslår ein million kroner ekstra til å løysa legekrisa

Etter at legane i Suldal samla har gått ut og varsla om ein kritisk situasjon ved legekontoret i Suldal , er det nå klart at rådmannen vil føreslå ein million kroner meir til avdelinga. Opp til avdelingsleiinga Det kom fram på NRK Rogaland i dag tidleg, og til Suldalsposten stadfestar rådmann Øyvind Valen at forslaget vil bli lagt fram i budsjettetforslaget som kjem til veka. Han understrekar til avisa at pengane ikkje vil vera øyremerkte legestillingar, og at det vil vera opp avdelingsleiinga korleis pengane ska
Les mer om:

LEIAR: Om sylferske folkevalde, ansvar og makt

Den to kilometer lange ski- og turløypa som politikarane nå har gitt grønt lys til i sørenden av Mosvatnet, er omdiskutert. For somme er nokre ekstra rundar med prepart løype, sjølve himmelen.

LESARBREV: Suldal Bad bør få skillevegger i fellesdusjen

Har fulgt med i lokalavisa og sett at Suldal Bad snart skal åpne. Som hytteturist og bruker av kommunens tjenester og leser av lokalavisa, har jeg også fått med meg at det har blitt veldig mye ekstraarbeid og en dyr ekstraprosess med utallige forsinkelser på bygging av Suldal Bad. Derfor er det med stor forundring jeg har registrert at det ikke er tenkt på framtidig bruk og viktige inntekter. Med dagens kroppspress er det mange sårbare mennesker, både unge og voksne, som blir utestengt fra felles badeanlegg.
Les mer om:

Svanhild Løge Skålheim får utvalsplass i fylkespolitikken takk vera permisjonseffekten

I går konstituerte det nye fylkestinget seg, og den einaste suldølen som har fått plass ved eitt av utvalsborda, er Svanhild Løge Skålheim, som sit for KrF. Også Reidar Sand frå Sand får møta på fylkestinget som førstevara for SV. Permisjonseffekten Løge Skålheim stod på 6.plass og er inne som 2.vara, men takk vera ein permisjon, får ho møta fast som medlem av opplæringsutvalet. Der overtar tidlegare fylkesordførar og partikollega Solveig Ege Tengesdal nå som leiar.

Stråbø-saka i Åsted Norge

Førstkomande måndag er forsvinninga av Gjermund Stråbø ei av sakene i Åsted Norge, TV2-programmet som tar opp uløyste kriminalsaker etter tips frå publikum. Ikkje oppklart Det er nå 22 år sidan Gjermund Stråbø frå Suldalsosen vart sporlaust borte frå hybelen sin i Stavanger. 69-åringen vart meldt sakna 4. november. Kva som skjedde denne oktoberdagen i 1997, vart aldri oppklart av politiet.

Les onsdagsavisa allereie i kveld

Tysdag kveld klokka 21.00 ligg e-avisa klar til abonnentane. Då er det berre til å setja seg godt til rette i godstolen og logga seg inn. Dei som framleis ikkje har registrert seg som digital brukar, må sjølvsagt gjera det først. Har nokon problem med å registrera seg, er det berre å ta kontakt.
Les mer om: