Lokalt


Pengedryss til snøkanoner ved Mostvatnet

Med den summen kan prosjektgruppa for snøproduksjons-anlegget ta eit godt skitak, økonomisk. Nå er den samla summen bikka tre millionar kroner, noko som betyr at arbeidet av snøanlegget truleg kan starta opp neste år. 3,3 millionar kroner så langt Per Even Tjøstheim, ein av dei involverte i prosjektet, er særs nøgd med pengane. – Med kvar krone kjem ein litt lenger. Suldal kommune bidrar med ein million kroner, likeins Norsk Tippings spelemidlar.

LESARBREV: Om å starta eit val i rette enden…

Me må ikkje vera så redde for at ungdomane i bygdene våre kjenner på utferdsstrang og ønskjer luft under vengene. I mange tilfelle er dette nødvendig for å venda tilbake til ein meiningsfull arbeidskvardag i bygda ein vaks opp i. Eg har med stor interesse lese innlegg om val av vidaregåande skule den siste tida. Dette er ein viktig debatt og ta, men etter mitt syn startar litt for mange argumentrekka i feil ende.

Advent i Kvalekrikkjen 5

Fasit 4. desember: Det va då felt te fåkalag. Fåkalag: det går fort i svingane, oppøste, litt stressa. Ei voldsom baling og springing. Forklaring frå Kvalekrikkjen sjølv Advent i Kvalekrikkjen 4
Les mer om:

Førjulsdrøs med Elisabeth Steine

Kor er du i løypa med juleførebuingar? – Eg bur heime, så det er mamma som tar seg av det meste. Eg har ikkje starta med julegåveinnkjøpa, men eg har sett litt på det. Pynta har eg heller ikkje gjort endå. Har du adventskalender? – Eg har alltid vore så heldig å få pakkekalender av mamma. Då eg budde i Oslo, vart kalenderen ei slags nedteljing til eg skulle reisa heim. Til dømes viss eg reiste heimover den 17.

LESARBREV: Jordbruk på blindspor

Norsk landbruk siglar i motvind forsterka av heftige medieinnslag den siste tida. Det fører til ei polarisering mellom meiningssterk opinion på eine sida og talsmenn for bondenæringa på andre. Det synest som det blir grave skyttargraver der målet er å angripa eller forsvara eit system som ikkje fungerer. Oppi dette er det ikkje vanskeleg å applaudera bodskapen Trygve Slagsvold Vedum framfører når han snakkar om suksesshistorien som knyter seg til matproduksjon i heile det langstrekte landet vårt.

Innstillinga frå formannskapet

• 200 000 kr. Suldal Røde Kors sitt innkjøp av ny mannskapsbil (Ap). Høgre ville gitt 300 000 kroner, men blei åleine om det. • Skulen. Rådmannen hadde lagt inn ein auke på 500 000 kr fo rå gi rektorane meir tid til leiing. Formannskapet går inn for ei heil stilling (750 000 kr) (Ap) • Det skal gjennomførast ei ny medarbeidarundersøking, og kommunestyret skal få presentert resultata. (Ap) • Læringsbrett i skulen.

Bok om garden Børkjenes

Det har gått 16 år sidan Marit og Jarle Tveit frå Skjold kjøpte garden i Hamrabø. Då tok dei over ein eigedom med heile 40 hus. Forutan å vøla husa, var planen den gong i 2003, å bruka garden til turisme, vedproduksjon og å byggja kraftverk. Sistnemnde er ikkje blitt realisert, men ved har det blitt hogge, og mange gjestar har opp gjennom åra fått besøkt garden. Fasinert av dei brune husa Sjukdommen Parkinsons hindrar nå Marit i å reisa til Børkjenes like ofte som han.

LEIAR: Pisk og gulrot, om å få unge til å velja Suldal og Sauda

Sentraliseringa og flyttetrendane som går frå bygda til byen, går over det ganske land. Suldal slit med det som alle andre distriktskommunar gjer, men til forskjell frå andre, har kommunen her ei skattkiste på lur som gjer at me kan ta ekstraordinære grep når det begynner å ryka. Når suldalsungdommen droppar Sauda vgs, kan politikarane prøva seg med ei gulrot i form av pengar. Ungdommane Suldalsposten tok ein prat med om saka, gir tommel opp til forslaget, men er også klare på at det først og fremst er deira

Therese Nerheim Hopfenbeck er nyslått professor i Oxford

Den utflytta suldølen har budd og jobba i England sidan 2012, og nyleg feira ho professortittelen ho nå har fått. Emosjonelt – Emosjonelt, fortel Hopfenbeck på Messenger om den store anledninga ho delte med sine tre døtre, mann og luftbårne suldalsforeldre.

Advent i Kvalekrikkjen 4

Fasit 3. desember: Flotra på pyttadn òg, såg eg. Flotra: Isen flyt i flak Frå «Gamle ord frå Suldal» – samla av Sigurd Sandvik. Advent i Kvalekrikkjen 3
Les mer om:

Byggjer grønt fyrtårn

– Ja, me merkar at kundane spør meir etter dette, og me er også opptatt av at vår bransje skal bidra til å betra klimaet og miljøet. Miljø kjem i anboda også, så dette er viktig, slår dagleg leiar, Cecilie Jelsa fast. Byggjebransjen og alt avfallet Ho, byggjeleiar Jostein Aarhus og sals- og marknadsansvarleg Maren Landsnes har rigga seg med kaffi i møterommet, og inn dørene kjem ei som er svært sentral i byggjefirmaets grøne planar.

REFERAT: Supre O-løyper frå Suldalshallen

Onsdag arrangerte Suldal O-lag den 3. Vinter-O-karusellen denne sesongen. Det var flott løpsvêr, med seks grader, opphald og lite austavind. Denne gongen var det litt færre unge som deltok, medan det blei hard konkurranse i mellom-løypa. Totalt var det 14 deltakarar med. Stor fart i løypene I kortløypa var det berre Marte Krogh som deltok, men ho sprang sikkert og godt og fann postane på det nye sprintkartet i fin stil. I mellom-løypa var det heile seks deltakarar som sprang på tid.

Førjulsdrøs med Birger Emil Helland

Kor er du i løypa med juleførebuingar? – Eg har ikkje starta med juleførebuingane ennå. Eg ten- kjer at det er ikkje nokon grunn til å få panikk allereie no i november. Men eg har ein god plan i hovudet, så då har eg kome langt. Har du adventskalender? – Nei, det har eg ikkje. Eg har av og til Suldal Røde Kors sin kalender, men det er ikkje nokon fast tradisjon. Korleis pyntar du i adventstida? – Eg pyntar ikkje så mykje i adventstida, men advensstake med lilla lys, må eg ha på bordet.

Appellerer til samfunnsansvaret

Amund Fattnes er vanvikbu og styremedlem i Sauda Vekst, og han er storglad over at skulerekrutteringa nå er høgt på dagsorden blant suldalspolitikarane. Foreldra må på banen Om pengar er det som skal til for å snu vgs-trenden, er han ikkje sikker på, men han veit at saka gjer at skule-val nå blir tema rundt middagsborda i suldalsheimane med ungdomsskulelevar i hus. – Suldalsforeldre må rett og slett ta ansvar for å påverka slik at ungdommane vel Sauda, og at me dermed kan få ein sjanse til å visa dei arbeids
Les mer om:

Advent i Kvalekrikkjen 3

Fasit 2. desember: Eg vett du e ein kløppar te å bryggja, Todlev. Kløppar: Å vera god til/flink til Forklaring frå Kvalekrikkjen sjølv Advent i Kvalekrikkjen 2
Les mer om:

Suldal Malarklubbs tiande juleutstilling

Fleire stolar måtte fram i salen før distriktsmusikarane kunne starta opningsarrangementet. Heile 59 bilde, alle laga av klubbmedlemmane det siste året, utgjer årets juleutstilling, som er den tiande i rekkja. Den heng ut desember og er ei salsutstilling. Løftar kvarandre – Det har vore ei glede å følgja dykk gjennom dykkar kunstnariske reise og blomstring, sa Nenad Ignjatic, som stod for opningstalen.
Les mer om:

Eigedom

Eidssjøen 14 B (Gnr 93, bnr 126) er overdrege for kr 3.100.000 frå Hove Katinka Joyce Ten og Peter Gabriel Tijhuis til Cecilie Gustavsen (04.11.2019) Del av Hegglandsveien 87 (Gnr 35, bnr 98) i Rennesøy kommune er overdrege frå Terje Sætrevik til Anne Tranberg Sætrevik (01.11.2019) Overdraginga omfattar også del av Breiastøldalen 1 (Gnr 4, bnr 59) i Suldal kommune Øysteinslandsveien 255 (Gnr 225, bnr 7) i Lyngdal kommune er overdrege frå Arne Bjørknes til Esther Martha Rud Bjørknes (05.11.2019) Overdraginga omfattar

Julegateopning og julemiddag på Ropeidhalvøya

På Ropeidhalvøya var det god anledning til å komma i julestemning denne helga. Fredag kveld […]

Advent i Kvalekrikkjen 2

Fasit 1. desember: Eg e jyselig glad for at du konne vara med å ålbrøsta denna slaktinjo av julagrisen. Ålbrøsta: Ta ansvar for, ha sut for. Frå «Gamle ord frå Suldal» – samla av Sigurd Sandvik. Advent i Kvalekrikkjen 1
Les mer om:

Trafikkulukke ved Sandsfjordbrua

Politiet fekk inn melding klokka 16.25, nå søndag ettermiddag, om ei trafikkulukke på fylkesveg 46 nær Sandsfjordbrua. Politiet i Sør-Vest opplyser på Twitter at ein bil er involvert og at naudetatar er på veg. Det vert meldt om særs glatte vegar i området. Det er ikkje meldt at vegen er stengt grunna ulukka. Saka blir oppdatert når operasjonssentralen har fått inn meir informasjon om hendinga.
Les mer om:

Advent i Kvalekrikkjen 1

Velkommen til årets julekalender. Det er ingen ringare enn Todlev Kvalekrikkjen og Helje Sundvodl, alias Terje Bråtveit og Helge Bakka, som skal leia oss gjennom dialektord frå Suldal. Kvar dag serverer me ein ny episode frå livet i utskjeklene, der eit nytt suldalsord kjem på bordet. Kanskje tar du det utan vidare, men blir du ståande i språkleg skårfeste, fortvil ikkje. Me serverer fasiten neste dag. Film: Sjur Skjelbreid Førland

Den fine førjulstida er her

Den siste laurdagen i november var via starten på adventstida og nedteljing til jul. Her […]
Les mer om:

Jul i Kvalekrikkjen

Somme har sterkare juletradisjonar enn andre. I Kvalekrikkjen er det meste sterkt. Slaktar Helje Sundvodl kjem til gards i båt, promillegrensa er høgare til vanns enn til lands. Slaktaren som står i tunet på Kvalekrikkjen, er raud i ansiktet. Gjeldsauen som nettopp enda livet bak fjoset, har sett sine blodspor. Nå ligg kjøtet oppi saltlake-stampen. Under eternittplater for å halda katten borte. Det rår ei stille over gardsplassen etter at brekinga døydde ut. Her er korkje rot eller skrot.

Mykje som skjer i Suldal denne helga

Julemesse, julegateopning og utstillingsopningar Fredag ettermiddag arrangerer Normisjonen si årlege julemesse på Sand skule. Arrangøren kan freista med mange heimelaga varer som er til sals, som julemat og julegåver. Rundt om i grendene er det også juleopnings-arrangement nå i kveld. I morgon, laurdag, er det ikkje vanskeleg å fylla dagen. Denne dagen er det julegateopning i Gata med opne butikkar og salsboder på Torjå. Men før fakkeltoget går og lysa på grana blir tende, er det mykje som skjer.