Lokalt


Sentral heia-eigar set foten ned for aktivitet på eigedommen sin

I brevet til kommunen skriv ekteparet Jorunn og Sverre Herabakka at det ikkje er med lett hjarte at dei nå går til dette skrittet. Fleire mottakarar har fått varselet; ordførar Gerd Helen Bø, løypekøyrar Bjørn Egil Nerheim i Gull-Spor, Suldal Idrettslag, Gullingen leirskule, Gullingen Utviklingsselskap og Suldal Bygdeservice.

NVE seier nei til å regulera Vikastølvatnet

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) grunngjev avslaget med at reguleringa vil gjera det umogleg å oppretthalda den truga naturtypen som er registert i vatnet, det vil seia ”klar, kalkfattig innsjø”, og gi negative landskapsverknadar som friluftsområde. NVE er dermed samde i vurderinga til Suldal kommune. I drift i to år Borgåna kraftverk, som ligg ikkje langt frå Vormestrand nede ved Vindafjorden, har inntak i utløpet av Vikastølvatnet.

Stolen båtmotor og bil i grøfta

Politiet melder at ein hytte-eigar på Jelsa er blitt fråstolen ein båtmotor. Motoren, ein Yamaha 15 hk, er forsvunne frå hytta mellom onsdag og søndag sist veke. Fredag kveld i halv sju-tida hamna ein bilist i grøfta på det glatte føret i Gullingen-området. Uhellet førte ikkje til verken skade på bilisten eller trafikale problem. Bilføraren ordna sjølv opp, melder politibetjent Paul Bjarne Foss.
Les mer om:

Sjekk dei rykande ferske kvinnelege brannkonstablane

Når Haugaland Brann- og redning treng nye brannkonstablar, har det stort sett berre vore halvparten av den vaksne befolkninga som har søkt jobbane; mannfolka. Suldal med høgast andel kvinner Med eit enkelt lite grep, har dei løyst problemet, og det er i Suldal det verkeleg sparkar frå. Etter damekvelden dei inviterte til i fjor, er nå tre av dei fire som nyleg er tilsette på Sand kvinner, og snart er ei til klar.

Kommunen klagar til Kolumbus

I brevet gjer ho det klart at kommunen kjem til å senda krav om dekning for utgifter skulen har hatt til kilometergodtgjersle til lærarar som har transportert elevar heim og til overtidsbetaling. Stor frustrasjon Rektor Kristine Bøe Berge gav i sist avis uttrykk for den store frustrasjonen den manglande skuleskyssn fører med seg. 45 av skulens 105 elevar har vedtak om skuleskyss.
Les mer om:

Suldalsbedrift serverer smaken av Norge

Hotellet på Nesflaten stiller med tre tilsette på Fjord-Norge-standen der fylka Vestland, Rogaland og Møre- og Romsdal er representert. Brunost til kontinentet Olav Lindseth fortel at tyskarane, som det er flest av på messa, er interessert i norsk fisk, som laks.

LEIAR: Hjarteleg velkommen til unge stemmer

Nytt i haustens val var at alle kommunar og fylkeskommunar må oppretta eit ungdomsråd, og det er tydeleg at både dei valde ungdommane og kommuneleiinga aktar å gjera ungdomsrådet lokalt til ein vital og aktuell arena som har reell påverknad i kvardagspolitikken og når dei store linjene skal leggjast for suldalsframtida. Ungdomsråd i Suldal er på ingen måte noka ny ordning, men rådet har kanskje meir vore noko av ein arrangementskomitè for storarrangementet under Ryfylkedagane enn eit råd for store og små politiske

LESARBREV: Vegen til Tonjen

For over 100 år sidan vart det halde eit vegmøte. Då reiste Tjelmelands-bonden Ingemund seg og sa: ”Eg ropar av hole hals, eg vil ikkje ha veg i skogen min.” Men vegen kom, til glede og nytte for folket langs Hylsstronda. Vintrane var kaldare før, og isen låg tjukk på Hylsfjorden. Ofte var isen utrygg, og då var det godt å ha køyreveg til Tonjen. Det vart sett opp eit hesthus, med plass til 8-10 hestar ned mot kaien. Der kom bøndene køyrande med høysekk på sleden og sette hestane på bås.

Høg temperatur på Hylsstronda i førekant av veglagsmøte

Sidan kommunestyrevedtaket i juni, der dei folkevalde gjekk inn for å privatisera den kommunale vegen ned til kaien og sjølve kaien på Tangen, har det vore høge bølgjer rundt vedtaket. Kommuneadministrasjonen, men også politikarane, vart skulda for ikkje å ha utgreidd nedklassifiseringa godt nok. Fleire påpeikar at dei har tinglyste bruksrettar til vegen og kaien.

Fyllinga ferdig, asfalt og rekkeverk neste

Der sandmassane gav etter under riksveg 13 i Lensmannsbakken, er det nå fylt på med stein.
Les mer om:

Rektor fortvilar – Tide lover å rydda opp

Nå synest rektor Kristine Bøe Berge det er nok. Skuleskyssen må fungera Ho synest det er fortvilt når elevar blir ståande utan å komma seg heim etter skuletid. – 45 av våre 105 elevar, nesten halvparten, har vedtak om skyss.

Flotte resultat av skiløparar frå Suldal IL i Holmenkollen

Dei konkurrerte på Oslo Skifestival, og dei fem ivrige skiløparane frå Suldalsosen, viste god form i løypa. Både på klassisk og i skøyting og ikkje minst, i stafettane. God stemning Oddny Lunde Bakka, fortel om kjempegod stemning i Holmenkollen og ei kjekk oppleving for alle. – Det er lite snø, i Holmenkollen også, så utøvarane konkurrerte på kunstsnø. For å spara på snøen, blei det berre ein liten tur i ut løypene før konkurransane starta.

Coop håper å komma i gang med utbygginga til våren

Nå, som grunneigarane er samde, kan Coop begynna sin prosess med å utvida dagens lokale.
Les mer om:

Ungdomsrådet meiner om stipend og bassengprisar

Ungdomsrådet i Suldal er godt i gang, og før helga samla rådet seg over pizza i kantina i kommunehuset for sitt andre møte. Der var to av sakene stipendordninga som skal lokka suldalsungdom til Sauda vgs og arbeidet med å få til eit ungdomskort for Suldal Bad. Korleis skal gulrota fungera? Politikaranes idè om å gi elevar som vel Sauda vgs 10 000 kroner rett i lomma, har fått mykje merksemd, men mange detaljar gjenstår å spikra når det gjeld korleis gulrota skal fungera i praksis.

Målprisen til Olav Nerheim

Mest alle seta i storsalen var utselde til festkvelden. Og som tidlegare år var underhaldningsmenyen innhaldsrik, med allsong, vakre songframføringar, kåseri og revyinnslag. Dei mjuke ord Heilt på tampen av programdelen i storsalen, delte leiar i Suldal Mållag, Wenche Haugen Havrevoll, ut Målprisen 2019 til Olav Eriksson Nerheim. Like før hadde han vore på scenen, og ana då lite om prisen. – Han skriv eit framifrå nynorsk.

Mormors potetkaker

Eg lagar potetkaker slik mormor Hjørdis i Tulipangata gjorde, då eg vaks opp.
Les mer om:

Oter-funn ved Føljesvollvatnet

Det var under skoging i Erfjord, ikkje langt frå Føljesvollvatnet, at han kom over oteren. Truleg påkøyrd – Eg har aldri sett oter i levande live, seier Tysseland, som såg dyret då han gjekk ned til vatnet. Han meiner det er ein hann og ser ikkje bort frå at den kan ha måtta bøte med livet i møte med ein bil oppe på riksvegen. Oter er kjent for å vera asosial, eit nattdyr og ein eminent symjar.

På leit etter dei rette utdanningsbrikkene

Torsdag stod 55 utstillarar klare for å hanka tak i suldals- og saudaungdommen som i desse dagar er i tenkeboksen når det gjeld vidare skulegang. I år var det Sauda sin tørn til å husa Yrkes- og utdanningsmessa. I underkant av 500 elevar var innom messa. Tiandeklassing Elias Erfjord, med klassekamerat Jone Skår Østerhus ved sida, får oppbakking av Christian Smithson frå Suldal Hyttebygg.
Les mer om:

Hermetikkboks frå farne tider

Eskedal likar å samla på gamle ting og seier han har ei lita samling med mykje rart i heime på Foreneset. Til hermetikk Fredag troppa han opp i redaksjonen med glaset sitt, som slett ikkje er noko glas, men ein ganske tung metallboks med ein snedig patent til å pressa loket på plass. – Eg trur ganske sikkert den er frå 1800 eit eller anna, seier han og fortel at boksen blei kalt for eit Norgesglas då han kjøpte den i Telemark for mange år sidan.
Les mer om:

God slump grasrot-kroner til Suldal

På dei ti siste åra har talet på Norsk Tippings givarar av ein Grasrotandel meir dobla seg. I 2009 var 520 000 givarar registrerte. Ved utgangen av 2019 er 1 246 000 grasrotgivarar registerte. Grasrotandelen genererte i fjor 698 265 345 kroner, der ei god bunke med tusenlappar dryp på suldalslag. Røde Kors fekk mest Som tidlegare år er det Suldal Røde Kors som ligg øvst på kommunelista. Dei har 195 givarar som til saman har gitt 69 750 kroner.

Geolog: Potensiale for svært store steinras som vil øydeleggja heile vegen

Det var i september i fjor at rundt 1500 kubikkmeter stein raste ned over vegen ved Lauvik. Ingen kom til skade i raset, som stengde vegen til ettermiddagstid dagen etter. Rasstaden blir vurdert som ein kjent rasstad, og sist det gjekk eit stort ras her, var i 2012. Då kom fleire tusen kubikkmeter stein ned. Svære heng Suldalsposten har fått innsyn i geolograpportane som blei laga etter rasa.

Har tru på at Ryfast vil gi eit løft for reiselivet i Suldal

På tampen av 2019 la Tau-ferja, MF Hardanger, frå kai med retning Stavanger for siste gong. Same dag vart den undersjøiske Ryfylketunnelen opna for trafikk. 292 meter under havet Ryfast, som etter sju år med bygging, nå ser sluttføringsdatoen i enden av prosjekt-tunellen, har ein prislapp på 8,07 milliard kroner. I februar opnar også Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen. Heile gigantprosjektet kostar totalt 11,58 milliardar kroner.

Mistanke om laksevirussjukdom i oppdrettsanlegg i Suldal

Suldalsanlegget ligg cirka 2,4 kilometer aust for Halsavika, på Nedstrand-sida, der det for om lag to månadar sidan vart påvist utbrot av same virussjukdom. I desember oppretta Mattilsynet eit kontrollområde rundt Halsavik-anlegget for å forebyggja, avgrensa og hindra smitte. Slakta ut Drivarane av Borgarliflot er nå pålagd av tilsynet å slakta ut og tømma anlegget.

Søstrene Ragnhild og Mathilde frå Sand valde London

Å læra seg engelsk flytande var ei viktig drivkraft for Ragnhild då ho valde studiestad. Ho ønsker å dra nytte av språkkunnskapane i ei framtidig jobbkarriere. Økonomiutdanninga gir henne fleire retningar å velje mellom. – Eg valde London fordi byen tilbyr utdanning i verdsklasse og blir rekna som Europas finanshovudstad. I tillegg har byen mykje å by på på fritida.

Jon Einar Nøkling: Tømmermann

Heilt frå han var liten har Jon Einar drøymt om å bli tømrar. Å drive for seg sjølv ser han på som berre positivt. – Då får eg ein meir variert arbeidsdag, for som sjølvstendig må eg ta alt kontorarbeidet sjølv, og det likar eg.
Les mer om: