Lokalt


Storfint besøk

– Den snudde i god tid før brua, ler Odd Magne Hetlelid gjennom telefonen. Til fjordane på Vestlandet Hetlelid tok bilde av det staselege 205 meter lange skipet i Erfjorden. Skipet, som er eigd av Fred. Olsen Cruise Lines, har eit mannskap på 329 og plass til 880 passasjerar. I går starta turen i Stavanger og gjekk vidare til Lysefjorden, Jøsenfjorden og Erfjorden før dei stoppa for natta i Rosendal.

20 sommarspørsmål

Karin Søndenaa Nessa er 59 år og bur på Jelsa. Når ho ikkje har sommarferie, er ho einingsleiar ved Jelsa oppvekstsenter. Ho ser fram til å få barnebarna på besøk. Elles blir det camping og stemne, i tillegg til turar til fjells. Nemn tre ting som får deg i sommarstemning – Sol, varme og ferie.

– Velkomen til utekonsert!

Laurdag går den første av totalt tre konsertar av stabelen, der det akustiske haugesundsbandet Halludo entrar scenen. 200 billettar – Det er jo håplaust med førehandsbestilling av billettar her i Suldal, ler Hugdal, som håpar på rundt 100 mann per konsert. For å sleppa å leiga inn proft vakthald, er taket 200 publikum per arrangement.

Suldalskvinne straffa for grovt underslag

Det er ei 62 år gammal kvinne frå Suldal som i retten blei dømt til 90 dagars fengsel, 45 av desse betinga, for grovt underslag. Styrte økonomien Ifølgje Rogalands Avis forklarte kvinna at verken sambuaren eller sonen til sambuaren, som er fornærma i saka, kan handtera nettbank. Derfor har kvinna styrt stesonens økonomi frå 2006, då han var 15 år gammal, fram til 2016. I retten forklarte ho at i periodar der det var knapt med eigne midlar let ho seg freista til å overføra pengar frå stesonens konto. Det dreidde seg om små beløp, omkring 2 000 kroner kvar gong.
Les mer om:

Totalforbod mot bruk av open eld

– Det gjeld all bruk av open eld ute i naturen, forklarer Morten Aarhus i Suldal kommune. Kan grilla Det er lov å grilla heime på terrassen, men Aarhus oppmodar til å vera forsiktig. – Grilling med kol og gass er innanfor, men det er ekstremt tørt nå og bruk av bålpanne og fyring med ved vil eg ikkje råda til. Tips frå publikum Sist periode med bål-forbod reiste brannvesenet rundt og sjekka at forbodet blei halde. – Me fekk ein del tips frå publikum, og det var stort sett utanlandske turistar, som ikkje var klar over faren ved å fyra opp bål i det tørre vêret, me måtte stansa.

– Har lyst til å bobla

Suldal Vekst klatrar med det opp til nivå tre av totalt fire på tilskotspyramiden til SIVA. Det betyr ein auke frå ein million sekshundretusen kroner til to millionar kroner. Ikkje noko kvilepute – Dette er ein gåvepakke som gir oss ny tillit dei neste to åra. Eg har lyst til å bobla, smiler Laila Steine, som ønskjer å takka dei 40 bedriftene i Sauda, Suldal og Hjelmeland for eit tett og godt samarbeid. Med det auka tilskotet er ikkje noko kvilepute.

Finnvik ny dagleg leiar hjå Montèr

Finnvik har alt vore tilsett i bedrifta i halvtanna år som proffansvarleg, med ansvar for dei større kundane. Lagbyggjar Finnvik, som både er byggmeister og takstingeniør, er audmjuk overfor nye oppgåver, men er sikker på at det kjem til å gå bra. Han smiler frå sjefsstolen. – Me er eit stort firma, her er alltid somme å støtta seg til. Eg håpar å bidra til at me heile vegen skal betra oss og bli så gode som mogleg overfor kundane våre. Det er ikkje første gong han har tittelen dagleg leiar, den hadde han òg i Finnvik bilteknikk.
Les mer om:

Finne i fjellveggen, førarkort beslaglagt

Ulukka blei varsla klokka 16.40 og skjedde i svingane ned frå Gullingen mot Suldal. Lettare skadd Både politi og ambulanse kom raskt til staden, og mannen blei frakta i ambulanse til sjukehuset i Haugesund. Motorsyklisten, som ikkje var i følgje med andre, var vaken og klar etter ulukka. Politioverbetjent Thomas Breivik ved Sauda/Suldal lensmannskontor seier at føraren har skada venstre fot. Det blei tatt alko-test av den skadde, og det er ikkje mistanke om ruskøyring.

20 sommarspørsmål

Randi Strand Leirvik er 39 år og bur i Erfjord. Sommaren skal ho bruka på å førebu seg til ny jobb som lærar ved Erfjord skule, i tillegg til å testa ut campinglivet, lesa og bada. Nemn tre ting som får deg i sommarstemning – Det er lett! Markjordbær, måkeskrik og bølgjeskvulp. Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong? – Må jo bli Erfjord det, og alle dei flotte plassane me har her. Eg ville ha starta med Bogsfjorden. Din favoritt-sommarmat – Sommarsalat.

Finvêret har gitt dårleg førsteslått

Mai baud på mykje fint vêr og det vart sett nye varmerekordar på målestasjonen i Sauda. Men ettersom finvêret varte, vart både bønder og brannmenn utolmodige og håpte på nedbør. Juni i fjor var det sett nedbørsrekord i Suldal. Frå målestasjonen på Sand 1 var det registert heile 324,4 millimeter nedbør og 28 junidagar med regn. Varmt og tørt I år er det heilt andre vegen: I løpet av juni var vêrgudane gnitne med nedbøren.

Politiet åtvarar mot britiske, omreisande arbeidarar

I pressemeldinga skriv politiet at dei nå har kontroll på to køyretøy til dei britiske personane som tilbyr folk vaktmeistertenester. Det har i det siste komme inn fleire meldingar frå privatpersonar, som har blitt oppsøkt av dei pågåande arbeidarane. Dei tilbyr mellom anna vask av gardsrommet eller hus. Politi ber nå folk, særs eldre personar, vera på vakt. Denne gruppa omreisande er ofte knytte til annan kriminalitet. Politiet ber publikum ta kontakt om ein får tilbod frå travellers, og at ein noterer seg registreringsnummer på bilane.
Les mer om:

Siste tur for Suldal Billag

Neste gong han skal på jobb køyrer han frå Nesflaten til Sand, men då som sjåfør for Tide Buss. Gjer det beste ut av det At det er ein spesiell dag, legg ikkje Frank skjul på. Etter så mange gode år i Suldal Billag, vert det rart å køyra buss for ein annan arbeidsgivar. – Men det er slik livet er. Anbodsprosessane går sin gang. Det er viktig å ikkje ta med seg negative tankar vidare inn i ny jobb. Me gjer det beste ut av det. Utan slips og med korte erme Det er ein strålande sommarkveld på Sand då bussen kjem køyrande frå Håra.

Tøft år for Rygjatun Eigedom as

Styreleiar Ola Hauge informerte nyleg kommunestyret om fjorårets utfordringar, der ein av dei er at dagleg leiar midt i året brått slutta. Ein krevjande situasjon for dei tilsette, der internatleiaren måtte ta på seg den daglege leiinga, og der alle måtte trø ekstra til. Kjøkkenvølinga blei 1,5 millionar dyrare Men også den planlagde renoveringa av kjøkkenet resulterte i fleire minusar. Kjøkkenet var nemleg ikkje klart til skulestart, med det resultat at middag til elevane måtte kjøpast inn rundt ein månad, før det igjen var operativt.

Linjearbeid førte til brann

Brannen blei meldt klokka 15.17, og klokka 20.30 gjekk dei siste brannmannskapa frå staden. Rask innsats Entreprenør Dalekovod arbeider for tida med å oppgradera linjenettet for Statnett, og politioverbetjent Eivind Asheim ved Sauda/Suldal lensmannskontor bekreftar at brannen har samanheng med linjearbeidet.

20 sommarspørsmål

Hallvard Bakka. Tidlegare ordførar i Suldal nå pensjonist, er 69 år og bur på Suldalsosen. I sommar gler han seg til aller mest til barnebarn-besøk. Nemn tre ting som får deg i sommarstemning – Eg har i grunnen sommarstemning frå april av, eg. Men besøk av barnebarn, fint vêr og å få gå turar i naturen, gir god sommarstemning. Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong? – Om eg hadde hatt god tid, ville eg tatt turen frå Jelsa til Erfjord, via Sand og avslutta i øvre Suldal. Me har så mange flotte stader å visa fram.

Brannen er slått ned

Skogbranneni nærleiken av Helganes er nå på det næraste sløkt, og ifølgje politiet føregår det nå ettersløkking. Helikopter-hjelp Minst fire helikopter var involvert i sløkkearbeidet, og brannmannskap, ambulanse og politi rykte også ut til Helganes, der entreprenøren Dalekovod for tida arbeider med å oppgradera linjenettet for Statnett. Ved mast Politiets operasjonsleiar visste nå i ettermiddag ikkje om brannen har samanheng med linjearbeidet, men seier politiet er på staden. Røyken, som var godt synleg frå riksvegen ovom Suldalsosen, var i nærleiken av ei av mastene.
Les mer om:

Skogbrann nær Helganes

Politiet melder på Twitter om skogbrann i området Helganes nær ei kraftlinje. Brannmannskap er på […]
Les mer om:

Suldal med låg arbeidsløyse

I Rogaland er nå 6 593 personar heilt utan arbeid, som i prosent er 2,6. Samanlikna med juni-tala frå i fjor, er det ein nedgang på 31 prosent. Tar ein med arbeidssøkjarar på arbeidsretta tiltak, blir bruttoarbeidsløysa på 8 361 personar, som utgjer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. I juni 2017 var bruttoarbeidsløysa på 4,9 prosent, det vil seia 12 830 personar. – Det er svært gledeleg at arbeidsmarknaden er i betring, og at stadig fleire rogalendingar finn nytt arbeid.

Jelsabuen får spørja om hydrogenfabrikken i kveld

Norsk H2 og dagleg leiar, Rainer Speth, planlegg anleggstart for verdas første og største hydrogen-produksjon basert på fornybar vasskraft på Jelsa i 2020. Folkemøte Speth ser føre seg at hydrogenproduksjonen i den gamle tønnefabrikken på Jelsa kan komma til å sysselsetja opp mot 40 personar etter fem til ti års drift. I kveld inviterer Jelsa grendeutval til allmøte på bygdehuset. Rainer Speth skal informera og svara på spørsmål. Leiar i grendeutvalet Johne Johnsen, håper på fullt hus i kveld. – Jelsabuen er positive til prosjektet, og me er spente på kva det vil innebera for Jelsa.
Les mer om:

20 sommarspørsmål

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning – Sol, varme og lukta av grillmat, det høyrer med. Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong? – Viss eg hadde fått slikt besøk, så hadde eg tatt dei med og vist dei naturen her i øvre Suldal, som til dømes Nipe, Bleskestadmoen og Finnabu. Din favoritt-sommarmat – Det må bli flintsteik på grillen. Saman med fløytegratinerte poteter og ein god salat. Føretrekkjer du fjord eller fjell om sommaren? – Fjell. Det er fjell eg er oppvaksen med.

Ulladalen open igjen

Vegen inn til Ulladalen er i dag opna igjen, etter å ha vore stengt i ei veke av store steinblokker som kom ned sist onsdag. Kan bli behov for meir arbeid til hausten – Det er opna og grust på staden, fortel vegsjef i Suldal kommune, Morten Aarhus, som ikkje ser bort frå at det blir meir arbeid på staden til hausten.
Les mer om:

Tøff sommaravslutning

Mens sommaravslutningar flest gjerne har innslag av kos og godsaker, var det ganske så tvert imot for dei folkevalde, som sist veke avrunda vårens politiske virke med eit maraton av eit kommunestyremøte. Før på dagen gjekk tradisjonelle blåturen, og i kveldinga venta ei lang sakliste i kommunestyresalen, og ei ny og vanskeleg skulesak; nemleg spørsmålet om korleis oppvekstframtida blir på Ropeidhalvøya i overskueleg framtid. Det er følelsar, det er press, det er ansvar.  Som folkevalt kan ein ikkje velja å la kalken gå forbi.
Les mer om:

Ingen brann på Nesflaten skule

Brannvesenet melder at det er ingen brann på Nesflaten skule og at røykutviklinga har opphøyrt. […]

Røyk frå Nesflaten skule

Politiet melder på Twitter 16.52 om røykutvikling på Nesflaten skule. Nødetatene er på veg. Suldalsposten […]
Les mer om:

Slik kan nye Bekkjatorget bli

Dei siste skissene frå Omega Areal viser korleis sentrum ved Bekkjatorget kan bli sjåande ut. Utvalet for landbruk, miljø og teknikk (LMT) skal i dag førstegongsbehandla planforslaget for området sentrum nord, Bekkjatorget, den nedlagde ferjefila og fylkesvegen opp til krysset inn til Nedre Dalane. Rådmannens forslag er å leggja detaljplanen ut til offentleg ettersyn, og så gjenstår det å sjå om dei folkevalde er klare for det.
Les mer om: