Lokalt


Full stopp på Suldal Bad

Utbyggingssjef Lauritz Lauritzen i Suldal kommune seier til avisa at entreprenøren har lagt ned arbeidet og grunngjev det med at dei ikkje har fått betalt for arbeidet dei har gjort. Kommunen på si side meiner dei har to grunnar til å halda pengar igjen: At dei som byggherre nå har krav på å ilegga entreprenøren maks dagsbøter og at det rår stor usikkerheit om kvaliteten på utbetringa av flisleggingsproblema.
Les mer om:

– Ulogisk og prinsipielt betenkeleg

Rogaland fylkeskommune er den store taparen i den nye kostnadsnøkkelen for båtruter, og som kjent kan det gå svært hardt utover blant anna hurtigbåtrutene til Sauda og Sand.

Tre suldalsjenter i Ungdommens Holmenkollrenn

En av de mest spennende 2005-modeller i langrennssporet på Vestlandet kommer fra Suldalsosen. Maria Lunde beviste i Holmenkollen i helga at det ikke er tilfeldig at hun har gjort det bra i vinter. Maria gikk nemlig fort i Ungdommens Holmenkollrenn. God margin Både i lørdagens klassiske renn og på skøytingen ett døgn senere, ble suldals-utøveren premiert med god margin. Hun staket inn til 30. plass den siste dagen, og i skøyterennet ble det 40.plass.

Norsk Stein blir første pukkverk i verda med laboratorie-robotar

Laboratorieleiar ved Norges og Europas største pukkverk, Frank A. Hondsmerk, har jobba med ideen, eller pilotprosjektet, i tre år. Til Europa På andre sida av kloden i New Zealand, blir nå to robotar testa ut for å kunna utføra delar av det tungvinte laboratoriearbeidet. Frå kontorglaset ser ein eit skip leggja frå kaien, lasta med stein til Tyskland.

Avis og informasjon til hyttefolket

Denne veka kjem Suldalsposten ut i dag, tysdag, istadenfor onsdag. Dette er fordi vekas utgåve skal pakkast og sendast, saman med informasjon frå reise-og næringslivet, til alle hytteeigarane i Suldal, som nå før vinterferieveka får presentert kva opplevingar og tilbod som er å finna i Suldal. Pakkedugnaden av dei vel 1500 informasjonspakkane er eit samarbeid mellom Suldal kommune, Suldal Vekst og næringslivet lokalt.
Les mer om:

Stjerner i sanden

Fire av verdas beste sandvolley-spelarar imponerte publikum i Sandhallen på Sand fredag. Robert Meeuwsen, Hendrik Mol, Christian Sørum og Alexander Brouwer møttest til kamp, og den nederlandske duoen vann treningskampen 1-2. Les meir kampen i avisa i morgon.
Les mer om:

Kontakta politiet etter Røde Kors-besøk

Lokale Røde Kors-folk opplevde dei tre mennene som i dag, laurdag, kom innom Røde Kors-huset som så påfallande interesserte i utstyr og verdiar, at dei etterpå kontakta både andre næringsdrivande på Garaneset, men også politiet. Mennene, som kom i ein grøn personbil, skal ha opptrådd hyggeleg, men var altså svært opptatt av prisen på forskjellig utstyr, Dei skal etter ei stund ha dratt vidare.
Les mer om:

Kalender-karar blir førstehjelp

30 0000 kroner lar seg høyra i kassen til Suldal Røde Kors, som denne veka fekk overrekt resultatet etter eit heilt spesielt kalender-stunt frå fire suldalsbedrifter. Samarbeid og hjelp Helgevold Elektro, Montér Suldal, KV Bygg Suldal og Svein Klungtveit as stilte både med innsatsen, pengane og ikkje minst modellane når det siste tilskotet på samarbeidsfronten blei verkeleg; ein kalender der lokale handymenn står framfor kameraet og fotograf Jan Nordtveit står bak. – Sluttresultatet blei mykje tøffare enn me våga å fø

Nå får Suldal snøskredvarsel

Varselet dekkjer fjellområda i store delar av Rogaland og Agder, eit område NVE har kalt Heiane. Daglege varsel finn ein på http://www.varsom.no. Oppdaterte varsel På nettsida kan ein lesa skredvarsel for dei fleste fjellområda i Norge, og varsla blir oppdaterte kvar dag før klokka 16.00.

Gi jernet, Andrea!

Det er berre å ta av seg hatten for Andrea Hebnes Tobekk, som sist veke stod opp for sitt eige skriftspråk i Kverulantkatedralen i Stavanger. Hebnes Tobekk er førsteårselev på Jåttå vgs i byen og møter ikkje applaus for sitt ønske om å bruka nynorsk på skulen. Tvert om. Forseinka lærebøker og lærarar som ikkje legg skjul på at nynorsk er heft, er del av hennar skulekvardag. I debatten fekk ho gitt klar beskjed til både fagfolk og politisk leiing i fylkeskommunen, men ikkje berre det.

Botnlause problem for Suldal Bad

Det er for lengst kjent at kommunen har sett advokat på situasjonen med det uferdige badeanlegget, der det er store forseinkingar og omfattande arbeid som må gjerast om igjen.

To gull og tre bronse i Tyrvinglekene

Det årlege innedørsstemnet samlar dei beste ungdommane innan friidrett i landet. Tal deltakarar og sterke konkurrentar skremde ikkje dei to unge suldølene frå å ta pallplassar. Trenar Torleiv Hølland er særs nøgd med innsatsen til dei to, og ikkje minst at det vart nye personelege rekordar på dei begge. To gull til Signe Signe stilte til start i fire øvingar: 200 meter, 60 meter, 60 meter hekk og lengde i sin klasse J12.
Les mer om:

Ser ikkje lys i tunellen

Bjørn Arild Fossåen i Statens Vegvesen og ansvarleg for tunellane i Suldal, kan ikkje trøysta vegfarande i Suldal med at tunellane det gjeld blir lys-sette i nær framtid. Står på pengane – Det kjem ikkje til å skje noko i nær framtid. Dei fleste tunellane det gjeld, ligg for langt vekk frå energiforsynings-nettet, og det kostar for mykje å leggja straukablar fram til tunellen. Me er heilt avhengige av budsjettmidlar om det skal skje noko; det seier seg sjølv at dette blir kostbart, forklarer Fossåen.

15-åring stakk av frå Hiimsmoen i natt

Politiet etterlyste i natt ei 15 år gammal jente som hadde hoppa ut eit vindu […]
Les mer om:

Full fangst til laksecamp for damer

Ti plassar var ikkje vanskeleg å fylla opp. Det er jakt- og fiskelaget og Suldalslågen Forvaltningslag som har tatt initiativet til laksefiske-kurset. Dei to føregåande åra har dei vore med på å arrangera Camp Villaks for ungdom, og fekk då spørsmål om å laga til ein camp berre for damer. Populært tilbod – Berre kjekt, seier ansvarleg for påmelding og medarrangør, Anne Gunn Kvæstad, om at kurset har slått an. Ho fortel at ho i fleire år har gått med tanken om eit fiskekurs berre for damer.
Les mer om:

Bersås leiar for Haugaland Kraft, indre Ryfylke

Den nye leiaren for Suldal og Sauda har vore tilsett i Suldal Elverk sidan 1988. I 15 år hadde han permisjon frå jobben og var då tillitsvalt i fagforeininga EL og IT Forbundet. Sommaren 2016 var Bersås tilbake i jobben på elverket. Spennande stilling – Det er med skrekkblanda fryd, men spennande å få vera med å leia avdelinga i indre Ryfylke, seier Bersås, som vart oppmoda om å søkja på jobben.

Rødsliane stengt i nær fire timar

Eit norsk vogntog sperra begge køyreretningane i Rødsliane frå klokka 23.30 til 03.22 i natt. […]

Snøscooter-ulukke, trafikkuhell og promillekontroll

Ei politipatrulje blei sendt til trafikkuhellet ved Lindum på rv 13 før Suldalsosen, men blei omprioritert undervegs, og dermed blei det brannmannskap som ivaretok trafikkavviklinga på staden. Påkjørselen bakfrå skjedde i 15-tida laurdag, og det vart ikkje meldt om noko personskade. Beinbrot Det blei det derimot på Gullingen laurdag kveld, der ei kvinne i 20-åra frå sørfylket skal ha fått brot i beinet etter å blitt overkøyrt av ein snøscooter. Hendinga skjedde i forbindelse med eit snøscooter-kurs Suldal Røde Kors heldt i helga, og laget tok sjølv kontakt med politiet om ulukka.

Rainer Speth slutta som dagleg leiar i Norsk H2

Han fortel at det siste halve året har han og styret vore usamde i struktur og vegvalet i den vidare drifta av Norsk H2. Noko som har resultert i at Speth ikkje held fram som dagleg leiar. Framleis eigar i Norsk N2 – Det enda opp med at eg slutta som dagleg leiar, seier Speth til avisa og legg til at det var ei løysing både styret og han konkluderte med. Rainer Speth er framleis gründer og eigar i Norsk H2. Han vart tilsett i leiarstillinga ved nyttårsskiftet i fjor, og har ein eigardel på fem prosent i selskapet.
Les mer om:

Andrea Hebnes Tobekk stiller i nynorsk-debatt

Med ingen ringare enn fylkesordføraren i Rogaland, ein lektor, ein dosent ved høgskulen og ein hovudtillitsvald i panelet. – Jo, eg er kanskje litt nervøs, eg har jo ikkje gjort noko slikt som dette før. Vanskeleg å vera nynorsk-elev Grunnen til at ho engasjerer seg, er irritasjonen over kor vanskeleg det er å vera nynorsk-elev i Stavanger. Heilt frå skuleåret starta i august har nynorsken vore til hinder, og ingenting er tilrettelagt. – Kontaktlærar lova oss bøker på nynorsk før me begynte, men ved skulestart fekk me berre bøker på bokmål.

Tørk tårene

Ein gong blir det nok ferdigstilling og etterlengta bading, men så langt har Suldal Bad framkalt meir salthaldig væske enn klorvatn. Rådmann Øyvind Valen var i kommunestyrets budsjettmøte før jul heilt openhjartig på at forseinka og budsjettoverskridne Suldal Bad trigga lysta til å grina. Då hadde politikarane plussa på seksten nødvendige ekstramillionar til prosjektet som ein gong skulle opna til haustferien i fjor. Nå skriv me snart februar, og det er for lengst klart at håpet om vinterferie-opning av badet også er køyrt.

Manglande bilbelte og ein sjåfør med utgått førarrett

Måndag gjennomførte Statens vegvesen kontroll på Sand og Suldalsosen. Til saman vart 40 køyretøy kontrollerte. Av desse blir ein sjåfør anmeldt fordi førarretten var gått ut, mens ein hengar fekk bruksforbod grunna ueigna dekk på vinterføre. Vegvesenets mannskap utførte også bilbeltekontroll på 165 køyretøy. Det enda med at tre gebyr vart utskrivne for manglande bruk av bilbelte. Det vart også skrive ut tre mangellappar for diverse tekniske manglar. I kontrollrapporten har kontrollørane notert ei oppmoding til dei vegfarande: Husk også å sjekka lysene før du køyrer.
Les mer om:

– Somme av våre politikarar treng å vakna litt opp

Legeforeininga lokalt har påvist fleire faktafeil i analysen som er utført av konsulentselskapet Agenda Kaupang og då levekårsutvalet nyleg behandla rapporten, erklærte leiar Ola Jelsa (Sp) det som trist at legane var opptatte av feila. Direktoratet takka for feil-retting Ein av feila er talet på sjukebesøk i heimen. I rapporten, som har ein prislapp på 200 000 kroner, er talet oppgitt til vel 3000 stykk. Legane lokalt reagerte umiddelbart på det høge talet som er rapportert i eit sentrale register der Agenda Kaupang har funne talet.

Nytt kloakkreinseanlegg og offentlege toalett på Neset

Avdelingsleiar for vatn og avløp i Suldal kommune, Erling Rognskog, fortel at anlegga har vore både underdimensjonert og hatt dårleg reinseeffekt, og at oppgraderinga har stått på ønskelista lenge. Nytt bygg med toalett BG Suldal har starta på arbeidet mellom Ryfylkemuseet og stranda på Neset. Det gamle bygget er rive og vil bli erstatta av eit mindre bygg. Nybygget vil husa eit pumperom og eit sanitæranlegg med to offentlege toalett.

Finn fram kikkert og fuglebok

I Suldal, som i resten av landet, er det kjøttmeisen det er flest av. Det er sendt inn registreringar frå 30 – 40 hagar her i kommunen. Dårleg fugleår? Fugle-entusiast Rune Roalkvam på Sand ladar opp til helgas teljing, men meiner det teiknar til å bli eit dårleg fugleår, med få artar i hagen. – Det er store forskjellar frå år til år, men det er flest kjøttmeiser, og den er jo litt kjedeleg, då, meiner han.