Lokalt


" Festøya" og "Solavågen" forseinka

Nyeferjene på Festøya- Solavågen er forseinka, men det blir omlegging frå nyttår.
Les mer om:

Bomma på eigedomsskatten – får inn for lite(pluss)

Anten må eigedomsskatten aukast, eller det må kuttast meir. Administrasjonen har bomma på utrekningane av eigedomsskatten i det fyrste budsjettforslaget.

Planlegg 25-30 nye leilegheiter ved Høgskulen(pluss)

Formannskapet positive til utbyggingsprosjekt.

Purrar om framtida for "Pleieheimen"

Santitetslaget vil ha avklaring med kommunen

Ja til nybygg for Ørsta vgs.(pluss)

Då er det avgjort. Ørsta vidaregåande skule får nybygg.
Les mer om:

Klorar drikkevatnet i Ørsta

Grunna vedlikehald av drikkevasskjelda, vert drikkevatnet til Ørsta vassverk klora for ein periode.
Les mer om:

– Eg kunne ikkje ha vore meir stolt over alt vi har fått til(pluss)

150 turnarar inviterte til juleshow i Ørstahallen for å vise fram alt dei har lært dei siste månadene.

– Ver raske å hente(pluss)

Det strøymer på med pakkar og brev til Post i butikk på Eurospar.