Lokalt


Blårev på ferde?


Annleispåska

Påska vert annleis i år. Veldig annleis. For oss alle.

Hytteeigarar får ikkje asfalt i år

Hytteeigarane på Standaleidet og Urke grendelag har vendt seg til kommunen med spørsmål om asfaltering. Ingen av områda er prioriterte for asfalt i år.
Les mer om:

100.000 til kunstlaget

Volda og Ørsta Kunstlag er tildelt 100.000 kroner i prosjektstøtte frå Kulturrådet.
Les mer om:

Me og eg(pluss)

– Vi køyrer som vanleg, i alle fall til over påske(pluss)

– Det har gått bra til no. Vi har sjølvsagt merka ein del til korona-krisa, vi som alle andre, men vi vil ha normal drift, i alle fall til over påske.

– God, men annleis beredskap i påska

– Beredskapen vår er like god som normalt, og kanskje endå betre, melder Ørsta Røde Kors hjelpekorps.
Les mer om:

Varslar stengde skular etter påske

Ørsta kommune bur foreldre på at skular og barnehagar vert stengde også veka etter påske. 
Les mer om:

– Mange tingar 40 brød(pluss)

– Det ser ut som om folk vil ha brød frå oss uansett. Mange tingar opptil 40 brød.

– Ein god start(pluss)

– Eg ser krisepakken til kommunesektoren som ei første pakke for å sikre at kommunane kan halde hjula i gang.