LokaltStår ved sitt – vil delta aktivt i togdebatten

Mindre beslag av landbruksjord og like kostnader mellom traseene endrer ikke Natur og Ungdoms mening. De ønsker fremdeles jernbane i vest, i motsetning til flertallet av befolkningens yngre.
Les mer om:

Bil i grøfta ved Kiwi

Les mer om:

NÅ: Mye trafikk på E6

Les mer om: