Lokalt


Sakseid-Grutle vedteken

Reguleringsplanen som inneheld ny veg mellom Sakseid og Grutle vart vedteken av kommunestyret måndag kveld.

Ønskjer levedyktig sentrum

Bømlo SV vil ha eit meir levande kommunesenter og etterlyste ein handelsanalyse før dei gjev gønt lys for utviding av Kuben.
Les mer om:

Rekneskapspluss for fylkeskommunen

- Større skatteinngang enn budsjettert, kombinert med stram og god økonomistyring i organisasjonen, gjev Hordaland fylkeskommune ein gledeleg rekneskapspluss for 2016, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal.
Les mer om:

Ryddeaksjon på Espevær

Laurdag samla folket på Espevær saman store mengder plastavfall frå strendene i den årlege ryddeaksjonen der.

Skal halda «strykejerna» i god stand

Wärtsilä Norway AS har sikra seg ein viktig serviceavtale med PGS Geophysical AS. Wärtsilä-selskapet skal vedlikehalda maskinar og framdriftssystema om bord i reiarlaget sine åtte seismikkskip, der dei fleste har det særprega strykejernsdesignet.

Den farlege plasten

Bømlajente fekk heiderspris

Amanda Eidesvik, elev på skuleskipet «Gann» 2015-2016, har fått Stavanger Søemandsforening sin heiderspris på 10.000 kroner.
Les mer om:

Trygve på tur

Trygve har vore på tur igjen. Kan du sjå kor han har vore?

Vurderer inhabilitet og tydelege utleigereglar

- Spørsmålet om inhabilitet i ei sak må politikarane ta stilling til på møtet. Administrasjonen lagar no ei heilt ny og meir presis sak om utleigereglar til neste utvalsmøte, seier kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund.
Les mer om:

Unitech satsar tungt på forsking

Unitech satsar store summar på å etablere eit nytt forskingsmiljø med globalt kontaktnett. - Forskingssenteret skal bli ein bygning som innbyggjarane i Rubbestadneset kan vera stolte av.

Lys på plass i Storesvingen

Gratulerer til alle turgåarar på Rubbestadneset. Statens vegvesen har no fått overlevert 21 lysmaster med lys i.
Les mer om:

Kan bli nytt riksjubileum på Moster om sju år

Rådmannen går inn for eit riksjubileum på Moster i 2024 for å markera vart Kristeneretten vart sett der i 1024.
Les mer om:

Leia lenge mot Stord

Det vart til slutt uavgjort då Bremnes møtte Stord på heimebane i vintercupen, men heimelaget hadde lenge kontroll på kampen.
Les mer om:

Har ny tomt klar for kysthytte på Bømlo

Bømlo Turlag driv godt og aktivt, men manglar enno det vesle ekstra. I vår kan eit viktig ønskje bli oppfylt.
Les mer om:

Folkevandring for den vidaregåande skulen i Rubben

Det var folksamt i og rundt «yrkesskulen» i Rubbestadneset (RVG) heile torsdag. Skulen arrangerte «open dag».

Redd ho ikkje får lærlingplass

Lise Torkelsen (23) er redd ho ikkje får lærlingplass i barne- og ungdomsarbeidarfaget til hausten.
Les mer om:

Honnør til fylket

Ungdomsbedrift med frisk flaskesatsing

Weflex er ungdomsbedrifta med elevar frå Bømlo vidaregåande skule som satsar på produkt passande ein travel kvardag.
Les mer om:

Kraftverkskontrakt på direkten

Næringsminister Monica Mæland fekk høyre Bernt Hellesøe i Unitech tildele Olvondo industries og Los elektro kontraktar til 2,6 millionar kroner over bordet. Verksemdene skal bidra i utviklinga av ein ny type bølgjekraftverk.

Unngå bålbrenning

Politiet oppmodar alle om å unngå bålbrenning og bråtebrenning. Det er svært tørt i terrenget.
Les mer om:

Skitnar til «Jesus verdens lys»

«Jesus verdens lys»-monumentet på Grutle har mista litt av glansen ved at nokon har byrja å kasta bos der.

Det lukta godt av bål i Vedvika

Det vart fullklaff på første forsøk for det nystarta Barnas Turlag i Langevåg på sundag.

Bømlopakken 2 engasjerer

Det måtte setjast ut ekstra stolar på «galleriet» då Bømlo kommune inviterte til folkemøte om Bømlopakken måndag kveld.
Les mer om:

Iskald dugnad

Nattefrosten er ein skikkeleg god ven når skeiseis vert lagt på Kuleseidkanalen.

Rekordoverskot i Bømlo

Bømlo kommune ligg an til eit årsresultat for 2016 på i underkant av 40 millionar kroner. I kroner og øre er dette beste årsresultatet i kommunen si historie.
Les mer om: