Lokalt


Snart får 77-åringane besøk

Innbyggjarar fødde i 1940 får no invitasjon frå helseteam for eldre på Bømlo til å bli med på eit skreddarsydd helseopplegg for deira årsklasse.
Les mer om:

Ny app kan revolusjonera byggjebransjen

Jan Tore Grindheim og Ingvald Grindheim har utvikla ein app som kan gjera kvardagen enklare for deg som skal byggja hus og for byggjebransjen.
Les mer om:

Ynnesdal beste skyttar

Nicolai Ynnesdal fyller 14 år i dag. Sundag gjekk han heilt til topps under årets første leirduestemne på Gilje skytebane.
Les mer om:

Trygve på tur

I dag har «Trygve» flydd over Svortland og kulturhuset.

Vurderer næringseigedomsfond

Bømlo kommune vurderer å etablere eit nytt fond som skal bidra til grunninvesteringar i det nye industriområdet i Rubbestadneset.
Les mer om:

Orienterte om vass-situasjonen i Langevåg

Dagleg leiar Audun Halleraker i Bømlo vatn- og avløpsselskap svarte måndag på spørsmål frå kommunestyret om vassforsyninga i Langevåg.
Les mer om:

Næringslivet sette seg inn i bompengeproblematikken

På eit arbeids- og dialogsmøte måndag ettermiddag i regi av næringsrådet, skaffa bømlanæringslivet seg meir kunnskap om bompengefinansieringa som må til for å fullføra prosjekta i Bømlopakken 1 og 2.

Kommunen vurderer kunstutsmykking av nye Bremnes ungdomsskule

I løpet av våren vil politikarane avgjera om det skal utlysast ein konkurranse for kunstutsmykking av nye Bremnes ungdomsskule.
Les mer om:

Trongt rundt catwalken

Bryllaupsmesse ser ut til engasjera. I HSD-senteret var det ikkje plass til fleire. Mellom 200 og 300 menneske ville ha med seg det siste nye innan bryllaup.

Lærer naturfag gjennom opera

Denne veka har dei hatt naturfag som tema ved Rubbestadneset skule - og opera på same tid.
Les mer om:

Moster 2024 større enn Stiklestad 2030

Kommunestyret gjekk måndag samrøystes inn for eit riksjubileum på Moster i 2024. - Det som skjedde på Moster er viktigare enn det som skjedde på Stiklestad.
Les mer om:

Røyksund bru blir støypt ferdig neste fredag

Forskalingsarbeidet går føre seg for fullt på den nye brua over Røyksundkanalen. Neste fredag skal det støypast.
Les mer om:

Kule is ved kanalen

No er mildvêret tilbake, men på Kanalbakken visste dei å setja pris på kuldegradene medan dei var her.

Rektor på ope hav

Det har vore eitt turbulent år ved den vidaregåande skulen i Rubbestadneset. Rektor Rune Gåsland har vore tett på opp-, ned- og oppturane.
Les mer om:

Tom Erling med topptid

Tom Erling Kårbø senka bestenoteringa si på 3000-meter innandørs med nesten ti sekund då han sprang distansen på 8,07,27 i belgiske Gent i helga. Einaste skåret i gleda var at han ikkje klarte EM-kravet.

Opna kulturskuledagane i amfiet

Laurdag stilte kulturskulen mannsterk i Amfisalen på Moster.
Les mer om:

Fullt allbrukshus på Gilje

På den finaste laurdagen så langt i år, skipa Bømlo skulekorps til basar med musikk attåt på Gilje skule.
Les mer om:

Hyttesal for 99 millionar kr i Bømlo

I løpet av fjoråret blei det tinglyst kjøp av 60 fritidseigedomar i Bømlo kommune. Snittsummen på desse er hakket lågare enn «normalt».
Les mer om:

Bømlingane over landssnittet i antibiotikabruk

I følgje den nye Folkehelseprofilen for Bømlo 2017 ligg Bømlo høgare enn landssnittet i bruk av antibiotika.
Les mer om:

Mange vil rydda strender

Både Bømlo kommune og Sim har fått ein del telefonar frå folk som ønskjer å gjera ein innsats for å rydja strandlinja.
Les mer om:

Rubb-elevar lyt vente til 2018

Ungdomsskuleelevane i Rubbestadneset må vente til nye Bremnes ungdomsskule står ferdig før dei får flytte.
Les mer om:

Tradisjonsrik lærdom i tradisjonsrik skulestove

Husflidslaga held liv i gamle handverkstradisjonar. Det gjer også Bømlo Husflidslag.
Les mer om:

Parkeringsproblem bremsar sherpastig opp Siggjo

Det dreg ut i tid før sherpaar set i gang med å byggja steintrapper langs stigen på austsida av Siggjo. Før endå fleire kan gå på tur opp på toppen, må meir parkering til.
Les mer om: