Lokalt


Nye folketall: Se utviklingen i din kommune

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Det ble Kvinesdal som hadde den sterkeste folkeveksten i Lister i 2017. Lyngdal gikk ned i folketall for første gang på mange år. I Dalane gikk Sokndal frem og Lund tilbake.Befolkningstallene for hele 2018 viste at både Sokndal, Lund, Sirdal Farsund og Hægebostad hadde synkende folketall. Flekkefjord stod helt på stedet hvil, mens Kvinesdal gikk frem med 24 og Lyngdal med 38.Tallene fra 1.

Tar et grep for bedre lesing og skriving

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Flekkefjord videregående ønsker et tettere samarbeid med kommunene i Lister, samt Lund og Sokndal, for å oppdage og tilrettelegge for elever som har dysleksi på et tidlig stadium.For snart to år siden ble Flekkefjord videregående sertifisert som en dysleksivennlig skole.

Starter kraftverkbygging

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Flekkefjord Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav i februar 2015 konsesjon til bygging av Selura kraftverk i Flekkefjord kommune. Konsesjonen ble overført til Drangeid Energi AS i oktober 2018.

Krever erstatning for sand i maskineriet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Flekkefjord Slippen Apartments Grønnes med sine 17 leiligheter krever erstatning fra Flekkefjord kommune gjennom sitt forsikringsselskap Eika Forsikring AS.Skaden oppsto i forbindelse med Boston AS ? arbeid for kommunen. I forbindelse med arbeider med opprensking av sjøbunn inne i havnen er det blitt spylt ut mye sand ut over havbunnen.

«Pokkers hønsehjerner»

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Sirdal kommune har mottatt flere skriftlige henvendelser i kjølvannet av administrasjonens bollenekt. Bollene fikk senere kommunens velsignelse, og alle elever ved Sinnes skule fikk endatil boller av rådmannen som et symbol på kommunal bollefred.Henvendelsene til Sirdal kommune viser stort engasjement fra avsenders side.- HØNSEHJERNER: 14. mai mottok kommunen et anonymt brev hvor de ansvarlige i saken får passet påskrevet.

Hytter til «Farmen»

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Trond Dugan og Svein Hermansen i firmaet Utsikt Sør AS skal leie ut hyttene til produksjonsselskapet Strix.Firmaet Utsikt Sør AS ble etablert i april og allerede nå er produksjonen i gang av småhytter. To av disse skal brukes i neste sesong av Farmen.SMÅHYTTER: Hermansen forteller til Agder at firmaet skal produsere småhytter til lands og til vanns.- Jeg ville egentlig hatt med i luften også, men da satte Trond foten ned.

Vil la kunstig intelligens ta over arbeidsoppgaver i Nav

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Maskiner kan ta over rutineoppgaver i Nav, foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Hun mener kunstig intelligens kan effektivisere offentlig sektor. Regjeringen skal nå utarbeide en strategi for kunstig intelligens. Det vil bli det første viktige skrittet når det gjelder hvordan og på hvilke områder myndighetene ser for seg å kunne bruke kunstig intelligens, sier Anniken Hauglie (H) til Aftenposten.

Full sommer!

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Både på land og i båter var det tydelig at folk satte pris på den gode sommervarmen søndag ettermiddag.Også langs brygger, på lekeplasser og utesteder var det god stemning i søndagssola.Det fine varme været fortsetter i morgen. Tirsdag blir det også varmt, men litt mer skuet dersom meldingen til yr.no slår til. Onsdag kan det komme litt regn før solen titter frem igjen i god td før neste helg.

Fem millioner til maritime fag

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Regjeringen fortsetter satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning og tildeler nå 40 millioner kroner i utviklingsmidler for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene. - Disse midlene vil gi økt kvalitet i fagskoleutdanningene. Flere fagskoler vil nå kunne utvikle nye tilbud, kjøpe nytt utstyr og utvikle digital læremidler.

Tollboden søker om utvidet skjenkeareal

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Utvidelsen omfatter areal innendørs på om lag 12 kvadratmeter. Dette arealet er i dag trapperom, adkomst til toalett og adkomst til bakgård fra salgsareal. Utendørs omsøkes areal i bakgården til Tollboden, samt tilleggsareal mot gangbro. Den totale omsøkte økningen for uteareal er 88 kvadratmeter. Skjenkeområdet inne blir da på 124 kvadratmeter og 274 kvadratmeter ute.
Les mer om:

Fant ikke noe spennende

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Flekkefjord Norsk maritimt museum (NMM) har gjennomført undersøkelser bak Eschebrygga. Kommunen får overskuddsmasser fra bygging av idrettshall på Uenes og ønsker å deponere noe av massene i sjøen. Som tømmereksportør og «hollenderby» er det mange kulturminner under vann i Flekkefjord. Selv om hovedaktivitetsområdet var i Grisefjorden, finnes det også spor i Byfjorden.

Nye gatenavn på Hidra og i Gyland

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Flekkefjord Utvalg for samfunn anbefaler at formannskapet i Flekkefjord fatter vedtak om at veien til Marstad- Urstadvann hyttefelt på Hidra skal hete Ravnefjellveien. Det anbefales også at det fattes vedtak om at veien inn til vindmøllene til Tonstad Vindpark på Sandvatn i Gyland skal hete Stølsvegen.Etter kontakt med lokalbefolkningen på Hidra og i Gyland, så anbefaler de at disse navn som er foreslått brukes.

Sammenslåing i Heimevernet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Heimevernet (HV) skal være en hurtig mobiliseringstyrke for Forsvaret og et viktig bindeledd til en rekke beredskapsaktører. Agder og Rogaland heimevernsdistrikt (HV-08) styres fra Vatneleiren ved Sandnes på vegne av sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH).HV har nylig gjennomgått en omorganisering ut fra Stortingets vedtak om at fremtidens HV skal bestå av 40.000 mannskaper og befal fordelt over 11 HV-distrikt.

17 båtstøer og småbåtanlegg

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Kristiansen & Selmer-Olsen AS fremmer på vegne av Hellvik Hus Flekkefjord AS forslag til detaljregulering for Austadvika.

60 år ved Fjotlandsvannet

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Det var rart du stanser her akkurat i år. Det er nemlig nøyaktig 60 år siden vi hadde første overnatting i telt her like ved fylkesveien i Fjotland, smiler 68-åringen som husker første gangen familien var på tur østover. Barna ble trøtte og ønsket ikke å kjøre mer, det var jo like mange mil igjen som de hadde kjørt før de var framme.

Skal sikres mot skred

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Sirdal Fylkesvei 975 i Sirdal kommune, langs Ortevatn, har flere parseller med prioritet i skredsikringsplanen for fylkesveier i Vest-Agder. I Kviturvika er det registret både snø- og steinras. Området har flere potensielle løsneområder og det anbefales tiltak i en utstrekning på ca 400 meter. Rasområdet utgjør en fare for trafikanter og en risiko for perioder med manglende fremkommelighet.

Fjotland brøt tradisjon

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Fjotland feiret tradisjonen tro med start ved kirka. Gunhild Eftestøl (80) Eftestøl holdt tale for dagen og fortalte om sin far som satt på Grini under krigen, en beretning som gav frysninger nedover ryggen og forteller at fred og frihet ikke er selvsagt. Etter tale for dagen flyttes feiringa til Fjotland heimen der korpset spilte og ordfører Per Sverre Kvinlaug overrakte blomster bl.a.

17. mai fest i Spira

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Nærmere 200 fikk oppleve et innholdsrikt program satt sammen av korets dirigent Thor Kristian Rasmussen. Det var skjemt og alvor i skjønn forening formidlet av koret og flere gjesteartister. Svein Tang Wa fra Stavanger er godt kjent i Flekkefjord. Flere av byens musikere har vært med på Wa sine mange plater. Foto: Alf Sverre Torgersen Svein Tang Wa fra Stavanger er godt kjent i Flekkefjord.

Lunken til filmstøtte

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Smaabyen ønsker å lage en rekke filmer som kan legges ut på sosiale medier og på kommunens, næringslivets og Smaabyens websider. - Det er planlagt en hovedfilm og flere småfilmer. Det er lagt opp til filmer med en litt annen profil enn det mange andre kommuner har valgt. En bys attraksjon avhenger av mer enn arbeidsplasser og gode sentrumsfunksjoner.

Time med gåsehud og glede

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Også i år var det en times underholdning fra scenen i Parken i Flekkefjord etter dagens tale, og det yrte av barn og voksne i hele området.VARIERT: Programmet var variert, og samtlige innslag bød på gode opplevelser.

Se bilder fra feiringen i Kvinesdal

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)I Kvinesdal var det storstilt feiring, som startet med skoletog på morgenkvisten, via gudstjeneste i kirken - og en lang dag med lek, moro og litt alvor. Det blåste friskt i Kvinesdal, samtidig var det få som klaget på været. Ikke en dråpe regn forstyrret all is- og pølsespisingen. Vi ønsker våre lesere en god 17. mai-kveld.
Les mer om:

17. mai på Gran Canaria

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)17 mai har blitt feiret blant annet på den norske skolen på Gran Canaria. 3-4 klasse og 5-6 klasse på skolen deltok i den nasjonale nysgjerrigper konkurransen og vant 2. plass. Begge klassene mottok en gevinst på 10.000 kroner hver. I tillegg fikk elevene utdelt hver sin sølvmedalje og diplom. Iris Aagesen fra Kvinesdal er lærer for 5-6 klassen. Sønnen Isak går i 4. klasse. Isak og Iris Aagesen Foto: Inger Marie Egeland

Strålende feiring i Sirdal

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Klokken ni i dag morges gikk startfløyta for Sinnes barnetog. Store og små fulgte etter Sirdal musikkorps taktfaste musikk. Elevene ved Sinnes skole sang det de var gode for, og sørget sammen med korpset for god stemning i toget. Helt bak i toget sneglet en rekke veteranbiler seg fram og gjorde barnetoget på Sinnes ekstra severdig. Det var lett skydekke og noe vind på Sinnes i morgentimene på nasjonaldagen.

Fikk slått ned krattbrann

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Politi og brannvesen fikk melding om krattbrann på Øyestranda i Kvinesdal i 12.30-tiden på 17. maiDet er ca et halvt mål som har brent og det var mye vind i området. Det var ikke fare for bebyggelse. Brannvesen meldte at det var begrenset omfang. Politiet dro da ikke til stedet. Flere branner Klokken ti rykket politiet ut sammen med brannvesen til krattbrann i tettbygd strøk i området Oftebroveien i Lyngdal.

17. mai på Sira

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Dagen startet med gudstjeneste i Bakke kirke før bekransing av minnestøtten. Folketoget fulgte sin vanlige rute fra Bakke kirke via Mosevegen til Sira skole der det var leker og salg av mat. Tidligere ordfører i Flekkefjord Sigmund Kroslid (KrF) var dagens taler før folkefesten startet. - Mange møtte opp på folkefesten i gymsalen og mange ekstra stoler måtte inn, forteller fotograf Torbjørn Steiro til Agder.