Lokalt


1 million til Lister Kompetanse

KrF sikret million i budsjettforhandlingene.
Les mer om:

Flikka-skytterne traff godt i Kvinesdal

Flikkas Øyvind Lilledrsnge skjøt full pott i Kvinesdal - 250 poeng i V65. Flikka tok flere klasseseire, og de yngre fortsetter å imponere.
Les mer om:

Ingen kommunale Tour des Fjords-kroner

Rådmannen frir til det private næringslivet for å få Flekkefjord som startby i Tour des Fjords i mai neste år.
Les mer om:

Stopperkjempe tok «the double»

Svein Terje Sinland tok «the double» da han vant både prisen som årets spiller og samtidig ble vinner av Agderbørsens pokal.
Les mer om:

Turnere fra Flekkefjord i Drammen

I helgen deltok 13 turnere og fire trenere fra Flekkefjord Turnforening på Buskerudtrampetten, som er en av Norges største konkurranser innen troppsgy...
Les mer om:

Leder: Ny og storslått penge-gave

I GÅR kom Flekkefjord Sparebank på banen i forhold til innsamlingsaksjonen som Aksjonskomiteen for Flekkefjord sykehus har satt igang til inntekt for ...
Les mer om:

Forsvarer tomtesalg

Eiendomssjef Roald Torkelsen i Vest-Agder fylkeskommune forsvarer at fylkeskommunen tilbyr «sykehustomt» i det åpne markedet.
Les mer om:

Tror på snarlig trener-løsning

Herrenes A-lag i Kvinesdal står foreløpig uten trener, når man nå begynner forberedelsene mot neste sesong.
Les mer om:

Banken gir 350.000 kroner til sykehusets hørselssentral

Flekkefjord Sparebank har spanderbuksene på igjen. I går overrakte banksjef Jan Kåre Eie 350.000 kronert til den pågående innsamlingsaksjonen for hørselssentral på sykehuset i Flekkefjord.

Får blå linje

Hovedutvalg for kultur og utdanning sørget i går for at det blir blått naturbruk i Flekkefjord fra neste skoleår.
Les mer om:

Lund Ap har funnet sin ordførerkandidat

Ann Sissel Haukland er valgt som Lund Ap sin ordførerkandidat.
Les mer om:

Grøvan «hilser hjem» med fem millioner til Knertenparken

Hans Fr. Grøvan kunne hilse hjem til Lyngdal med fem millioner i tilskudd til Knertenparken i budsjettenigheten med regjeringen.
Les mer om:

«En historisk satsing på familiene»

- Vi gleder oss sammen med familiene som nå for første gang siden 1996 får øke barnetrygden, sier Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsmann i KrF.

Fikk arbeidsstipend på 100.000

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i dag vedtatt tildelinger av arbeidsstipend for kunstnere, utvekslingsstipend, kunstnerstipend og idrettsstipend for 2018.

Foreslår spesialavtale med DNT Sør

Fylkesrådmannen foreslår at Vest-Agder fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med DNT Sør for perioden 2018 til 2019 inkludert et tilskudd på minst 70.000 kroner.
Les mer om:

Pris til hyttebygger

Fylkeskommunes hovedutvalg for kultur og utdanning har i dag besluttet at Frivillighetsprisen for arbeid for barn og unge 2018 tildeles Bjørn Brandtzæg.
Les mer om:

Fylkeskulturprisen til Bjøro Håland

Fylkeskommunes hovedutvalg for kultur og utdanning har i dag besluttet at Fylkeskulturprisen 2018 tildeles Bjøro Håland.
Les mer om:

Riksrevisjonen sjekket eldreomsorgen

Riksrevisjonen mener staten bør følge bedre opp at kommunene har riktig kapasitet og god kvalitet i eldreomsorgen.

30 mill til forsking på utmark

Neste år blir forskarar invitert til å finne gode løysingar for berekraftig bruk og vern av utmarka. Forskingspengane kjem mellom anna frå jordbruksavtalen.
Les mer om:

Tvungen lønnsnemd for sykepleiere

Det ble i dag tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund.

Ber turistbyen holde fast på turistplan

Fylkesrådmannen foreslår at fylkespolitikerne reiser innsigelse mot å gjøre Skomrak ved Rosfjorden om fra turistformål til boligfelt.

Nytt nasjonalpark-fremstøt for Sirdal og Knaben

Fylkesrådmannen ber fylkespolitikerne støtte mer kunnskap for å avklare om blant annet et område på Knaben skal endre verneform fra landskapsområde til nasjonalpark.
Les mer om:

Kvinesdal har fortsatt flere lærlinger enn Flekkefjord

Kvinesdal kommune har i år 17 lærlinger mens Flekkefjord har 14. Ut fra målet om tre læreplaser pr. 1000 innbygger har Flekkefjord fortsatt et stykke å gå for å nå målet.
Les mer om:

Eldreministeren besøker Listerrådet

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen kommer til Lister med sin reform «Leve hele livet.» som tema.

Leter etter nye vindkraft-områder

Vest-Agder fylkeskommune har nå gitt en tilbakemelding med faglige innspill til forslag om nasjonale analyseområder for vindkraft.
Les mer om: