Helse


Veterinær anslår at minst 20 hunder har mistet livet

Minst 20 hunder kan være døde av sykdommen som har rammet Østlandet den siste tiden. Mattilsynet anbefaler at nærkontakten mellom hunder begrenses.
Les mer om:

Flere hunder døde av ukjent sykdom

Minst 20 hunder kan være døde av sykdommen som har rammet Østlandet den siste tiden. Nå er en rekke hundearrangementer avlyst. Også i Sverige er man bekymret.
Les mer om:

Sykefraværet på stedet hvil

Sykefraværet i andre kvartal i år var på 5,9 prosent, det samme som i første kvartal, viser sesong- og influensajusterte tall fra Nav.
Les mer om:

Sykefraværet på stedet hvil

Sykefraværet i andre kvartal i år var på 5,9 prosent, det samme som i første kvartal, viser sesong- og influensajusterte tall fra Nav.
Les mer om:

Nye blodprøver kan avsløre Alzheimers tidlig

En ny, enkel blodprøve avdekket begynnende Alzheimers i ni av ti tilfeller, viser en amerikansk studie. En lignende studie gjort ved Lund Universitet i Sverige viser også høy treffsikkerhet.
Les mer om:

Fire år etter uførereformen er flere uføre

Erna Solberg (H) hadde mål om færre varig uføre og flere uføretrygdede med deltidsjobb da hun ble statsminister, men flere piler peker i feil retning.

Fire år etter uførereformen er flere uføre

Erna Solberg (H) hadde mål om færre varig uføre og flere uføretrygdede med deltidsjobb da hun ble statsminister, men flere piler peker i feil retning. 

En av ti fastleger vurderer å slutte

Arbeidsbelastningen gjør at stadig færre fastleger ønsker seg inn i yrket samtidig med at flere enn før slutter. Alvorlig, mener helseminister Bent Høie (H).
Les mer om:

En av ti fastleger vurderer å slutte

Arbeidsmengden er uhåndterbar, mener nær halvparten av de spurte fastlegene i en fersk rapport. Rekrutteringen svikter og flere enn før slutter i yrket.

Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

Det er ikke nødvendigvis mer utbredt med psykiske helseplager blant personer med flyktningbakgrunn enn blant arbeidsinnvandrere.
Les mer om:

Flest fastleger per innbygger i små kommuner

De minste kommunene hadde i fjor klart flest fastleger ut fra innbyggertallet.

Sjeldne diagnoser: – Navs kompetanse kan være en utfordring

Senter for sjeldne diagnoser får mange henvendelser fra pasienter, men ytterst få henvendelser fra Nav. Manglende kjennskap til en diagnose kan føre til feilaktig avslag på søknader, mener sosionom. 
Les mer om:

Flest fastleger per innbygger i små kommuner

De minste kommunene hadde i fjor klart flest fastleger ut fra innbyggertallet.

Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

Det er ikke nødvendigvis mer utbredt med psykiske helseplager blant personer med flyktningbakgrunn enn blant arbeidsinnvandrere.
Les mer om:

Fem tips til sunn og rask middag

Lag sunnere hverdagsmat på 1-2-3.

Toppe (Sp): – Iktyose-pasientene blir ikke sett og hørt og de har det veldig krevende

Pasienter med den sjeldne hudsykdommen lamellær iktyose sitter igjen med store utgifter og økonomiske utfordringer knyttet til sykdommen. – Hører ikke hjemme noe sted, mener Kjersti Toppe (Sp). 
Les mer om:

Hva er normal puls?

Pulsen vår kan si noe om hva slags form vi er i, men hva som er normalt vil variere veldig. Endringer i puls kan være helt ufarlig, men det kan også være et tegn på sykdom.

Jordmødres arbeidssituasjon skal kartlegges

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skal kartlegge arbeidssituasjonen til jordmødre for å trygge fødetilbudet i Norge.
Les mer om:

Forskning: Optimister levde lenger

Er du optimist, har du trolig større sjanse for å få et langt liv, ifølge en ny studie.

Leger brøt loven da de ville skru av respirator som holdt mann i live

To leger brøt loven da de konkluderte med at det ikke var forsvarlig å holde en mann i 70-årene i live med respirator, ifølge fylkeslegen i Møre og Romsdal.
Les mer om:

Supervitamin bedrer overlevelsen ved kreft

Et høyt nivå av et bestemt vitamin øker sjansen for å overleve kreft.
Les mer om:

Leger brøt loven da de ville skru av respirator som holdt mann i live

To leger brøt loven da de konkluderte med at det ikke var forsvarlig å holde en mann i 70-årene i live med respirator, ifølge fylkeslegen i Møre og Romsdal.
Les mer om:

Jordmødres arbeidssituasjon skal kartlegges

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som skal kartlegge arbeidssituasjonen til jordmødre for å trygge fødetilbudet i Norge.
Les mer om:

Dette øker risikoen for prolaps

Dette bør du vite om prolaps i ryggen.

Hudsykdommen iktyose rammer både helsa og økonomien: – Regnestykket går ikke opp

Hudsykdommen lamellær iktyose medfører store utgifter til behandling, klær og utstyr. Iktyoseforeningen anslår at noen pasienter har ekstrautgifter på 17.000 kroner i måneden som ikke blir refundert.
Les mer om: