Helse - VG


Lagret kreftsvulster i 50 år: Kunstig intelligens kan gi kreftprognose

RADIUMHOSPITALET (VG) Ved hjelp av kreftsvulster lagret på gassbeholdere siden 1970-tallet har forskerne på Oslo universitetssykehus utviklet en datamaskin som kan forutsi prognoser.

Ny NAV-rapport: Derfor er det en dobling av antall unge uføre

Antall unge uføretrygde under 30 år har økt kraftig. Årsaken er blant annet at flere lever lenger med alvorlige misdannelser, det viser en gjennomgang fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Ny forskning: Kan oppdage kreft med blodprøve

CHICAGO (VG) En enkel blodprøve kan oppdage ti ulike krefttyper på et tidlig stadium, viser ny forskning. – Fremtidens medisin, sier forskningsdirektør.
Les mer om:

Studie: Kreftpasienter overbehandles

CHICAGO (VG) Brystkreftpasienter har like stor effekt av halvparten så mye medisin, viser ny forskning. Studien er en av flere som viser at pasienter overbehandles i stor grad.

Persontilpasset medisin: Slik skal ny teknologi endre fremtidens kreftbehandling

CHICAGO (VG) Persontilpasset medisin er fremtidens behandling, ifølge verdens fremste kreftspesialister. Den nye fremgangsmåten kan øke overlevelse og livskvalitet, og bør innføres i Norge snarest, mener norske leger.
Les mer om:

Utvikler pille mot aggressiv kreft: Kan bremse sykdommen for spesielt syke pasienter

CHICAGO (VG) Et norsk firma fra Bergen har utviklet en pille som kan hindre spesielt aggressive kreftformer fra å spre seg.
Les mer om:

Kamp mot sykehusinfeksjoner: Mio (9 md.) lå innlagt i tre dager før smitten ble oppdaget

Smittevernet på norske sykehus må bli bedre, fastslår helseministeren. Mio lå tre dager på sykehus med det smittsomme noroviruset før det ble oppdaget og han ble skilt fra de andre pasientene.

Raser mot nedbyggingen av norske sykehus: – Pasienters liv settes i fare

Stadig færre sengeplasser på norske sykehus setter pasienters liv i fare. Syke mennesker sendes hjem før det er forsvarlig, sier overlege Sven Erik Gisvold.

Oslo-sykehus «fjerner» 150.000 overnattinger: Ikke forsvarlig, sier byrådet

Nytt Oslo-sykehus skal ha 150.000 færre overnattinger i året, viser den nye utviklingsplanen. Blant dem skal 48.000 døgn flyttes til Oslo kommune – noe kommunen ikke har fått beskjed om.
Les mer om:

Legemiddelkostnadene i Norge har økt med 40 prosent på fire år

Siden 2013 har kostnadene på legemidler i Norge økt med 40 prosent, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Grunnen: Nye og dyre legemidler.

Legemiddelkostnadene i Norge har økt med 40 prosent på fire år

Siden 2013 har kostnadene på legemidler i Norge økt med 40 prosent, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Grunnen: Nye og dyre legemidler.

Pasientombudet med kritikk av Sykehuset Østfold: Berit fant ektemannen liggende i egen avføring

FREDRIKSTAD (VG) «Betydelig fare for pasientsikkerheten,» skriver pasientombudet i Østfold om det nye sykehuset på Kalnes. – Uverdig behandling, sier de pårørende.

Ny millionmedisin mot ALS på trappene: – Prisen er av en helt annen verden

ULLERN (VG) Den første nye ALS-medisinen på over 20 år ligger til behandling hos norske myndigheter. – Mitt eneste håp, sier dødssyke Cathrine Nordstrand (48).
Les mer om:

Ny «supermedisin» gir håp til kolesterolpasienter

For første gang på 30 år er det kommet ny kolesterolbehandling på markedet. En studie viser at nye medisiner ikke bare senker kolesterolet – det kan også hindre hjerteinfarkt.

Betydelig færre dør av hjerteinfarkt og hjerneslag

Mindre røyking, bedre kosthold og bedre behandling er trolig hovedgrunnene til at dødsfall etter hjerteinfarkt og hjerneslag har falt kraftig fra 2012 til 2016.
Les mer om:

Undersøkelse: Fant plast i flaskevann

En internasjonal undersøkelse viser at flaskevann kan inneholde dobbel så mye plast som springvann.

Ny rapport: Åtte av ti fastleger jobber for mye

En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at mange norske fastleger har svært lange arbeidsuker. Nå må det tiltak på plass, mener Legeforeningen.
Les mer om:

Faktisk.no: Det står færre folk i helsekø

Faktisk.no har faktasjekket helseminister Bent Høies påstand om at det i dag står færre folk i helsekø.

Ny forskning kan ha funnet nye diabetesgrupper

Blodsukkersykdommen diabetes er tradisjonelt delt i to undergrupper, men nå mener svenske og finske forskere det er fem av dem.
Les mer om:

Faktisk.no: Nei, dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør ikke en helserisiko

Faktisk.no har faktasjekket påstanden om at dagens vaksiner og vaksinasjonsprogrammer utgjør en helserisiko.

Fremtidens medisin: Christian (17) fikk synet tilbake med eksperimentell behandling

NEW YORK (VG) Christian (17) skulle egentlig vært blind, men fikk synet tilbake med banebrytende forskning. Neste år kan behandling bli tilgjengelig for pasienter i hele verden.
Les mer om:

Fremtidens medisin: Dette er de mest lovende behandlingene

PHILADELPHIA (VG) Genterapi kan kurere dødelig sykdom på minutter, men fremdeles er utviklingen i startfasen. Her er de mest lovende behandlingene og slik fungerer de.

Norske forskere med internasjonalt gjennombrudd: Kan påvise kreftrisiko i ufødte barn

BERGEN (VG) Norske forskerne har funnet en genfeil som kan påvise risiko for eggstokkreft hos et foster. Funnet kan legge grunnlag for ny kreftbehandling i fremtiden.
Les mer om:

Rekordmangel på legemidler i Norge: 87 prosent økning

I fjor var det tomt for 358 ulike medisiner i Norge. Det er nesten en dobling fra året før, viser tall fra Legemiddelverket.
Les mer om:

180 kreftpasienter i opprop: Krever ny vurdering av livsviktig medisin

Norske benmargskreftpasienter raser over avslaget på den livsviktige medisinen Ixazomib. – Det handler om liv og død, sier initiativtager Finn Helge Quist.