YTRING: Situasjonen er prekær


YTRING: Situasjonen er prekær

Grensene for hva som anses som normal adferd i et klasserom har endra seg dramatisk de siste åra.