WHO-team dropper foreløpig rapport etter Wuhan-besøk


WHO-team dropper foreløpig rapport etter Wuhan-besøk

Ekspertene fra Verdens helseorganisasjon som besøkte Kina for å finne opprinnelsen til det nye koronaviruset, dropper en foreløpig rapport om funnene.
Les mer om: